Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  239 störf í boði fyrir þig

Ný störf

Capacent
18/02/2019
Vaktavinna
Seltjörn, nýtt og glæsilegt 40 rýma hjúkrunarheimili, óskar eftir að ráða starfsfólk í aðhlynningu.  Ráðningartími er frá 15. mars nk. eða samkvæmt samkomulagi. Um er að ræða vaktavinnu, morgun, kvöld og helgarvinnu.  Helstu verkefni og ábyrgð: Umönnun einstaklinga í­ samvinnu við fagaðila Þátttaka í­ teymisvinnu Hæfniskröfur: íslenskukunnátta Metnaður og ábyrgð í starfi Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar Rekstraraðili Seltjarnar er Vigdísarholt ehf. Seltjörn er staðsett að Safnatröð 1, Seltjarnarnesi.  Á Seltjörn er boðið upp á þægilegt starfsumhverfi með litlum starfseiningum sem búnum hjálpartækjum 
Íbúðalánasjóður
18/02/2019
Fullt starf
Við leitum að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf sérfræðings til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu sjóðsins á sviði greininga og áætlana í húsnæðismálum.  Helstu verkefni og ábyrgð Mat á hagkvæmni nýbygginga og raunhæfni kostnaðaráætlana við nýbyggingar og endurbætur á íbúðum, m.a. í tengslum við úthlutun stofnframlaga og veitingu leiguíbúðalána til óhagnaðardrifinna leigufélaga Mat á hagkvæmni mismunandi byggingaraðferða og misvægi byggingarkostnaðar eftir landsvæðum Úttektir á framkvæmdum við veitingu leiguíbúðalána Greiningar, kynningar og greinarskrif á sviði húsnæðismála Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi á sviði húsnæðismála Hæfnikröfur Háskólamenntun á sviði byggingafræði, byggingatæknifræði, verkfræði eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi Framhaldsnám er kostur Brennandi áhugi á húsnæðismálum  Mikil færni til að tjá sig í ræðu og riti  Frumkvæði, metnaður, góðir skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð  Færni í mannlegum samskiptum og miklir hæfileikar til að starfa í hópi  Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Kjarafélag Tæknifræðingafélags Íslands hafa gert. Öllum umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf. Í ráðningarferlinu verður óskað eftir að umsækjendur skili sakavottorði. Hafi umsækjandi verið fundinn sekur um refsiverða háttsemi getur það orðið til þess að viðkomandi telst ekki hæfur til að gegna starfi hjá sjóðnum. Íbúðalánasjóður hefur hlotið jafnlaunavottun og við leggjum ríka áherslu á jafnrétti kynja og að ákvarðanir tengdar launum, ráðningum og starfsþróun byggi ávallt á faglegum og málefnalegum forsendum. Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Um er að ræða framtíðarstarf.  Starfshlutfall er 100% Umsóknarfrestur er til og með  04.03.2019 Nánari upplýsingar veitir Sigrún Ásta Magnúsdóttir -  sigruna@ils.is  - 5696900
Íbúðalánasjóður
18/02/2019
Fullt starf
Við leitum að reynslumiklum og metnaðarfullum einstaklingi í starf yfirhagfræðings til að leiða hagdeild Íbúðalánasjóðs. Hagdeild annast rannsóknir og greiningar, tryggir gott aðgengi að upplýsingum um húsnæðismál og byggir þannig undir ábyrga stefnumótun og ákvarðanatöku í málaflokknum. Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að stuðla að stöðugleika á húsnæðismarkaði og tryggja almenningi aðgengi að viðunandi húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort sem er til eignar eða leigu. Íbúðalánasjóður annast stjórn og framkvæmd húsnæðismála og er ráðgefandi fyrir ráðherra og önnur stjórnvöld. Helstu verkefni og ábyrgð Vera í forsvari fyrir hagdeild Íbúðalánasjóðs og leiða áframhaldandi þróun deildarinnar Ábyrgð á rannsóknum, greiningum og útgáfu Íbúðalánasjóðs um húsnæðismarkaðinn  Samskipti við fjölmiðla, stjórnvöld og fræðasamfélagið vegna ráðgjafar og upplýsingargjafar um húsnæðismál Samhæfing greininga innan sjóðsins sem byggja á hagrænum forsendum Samstarf við innlendar og erlendar stofnanir sem tengjast húsnæðismálum Hæfnikröfur Háskólamenntun í hagfræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi  Framhaldsmenntun er kostur Marktæk reynsla af hagfræðistörfum Þekking á húsnæðismarkaði er kostur Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna Gott vald á aðferðum til hagrannsókna og notkun hugbúnaðar til tölfræðigreininga Afbragðs greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga Mikil hæfni til að tjá sig í ræðu og riti opinberlega, bæði á íslensku og ensku Forystuhæfileikar, færni í mannlegum samskiptum og hæfileikar til samstarfs Nákvæmni í vinnubrögðum og góðir skipulagshæfileikar Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga hafa gert. Öllum umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf. Í ráðningarferlinu verður óskað eftir að umsækjendur skili sakavottorði. Hafi umsækjandi verið fundinn sekur um refsiverða háttsemi getur það orðið til þess að viðkomandi telst ekki hæfur til að gegna starfi hjá sjóðnum. Íbúðalánasjóður hefur hlotið jafnlaunavottun og við leggjum ríka áherslu á jafnrétti kynja og að ákvarðanir tengdar launum, ráðningum og starfsþróun byggi ávallt á faglegum og málefnalegum forsendum. Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Um er að ræða framtíðarstarf. Starfshlutfall er 100% Umsóknarfrestur er til og með  04.03.2019 Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Arnalds -  thorsteinn@ils.is  - 5696900
Íbúðalánasjóður
18/02/2019
Fullt starf
Við leitum að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf hagfræðings til að taka þátt í rannsóknum og greiningum á húsnæðismarkaði og miðlun upplýsinga um stöðu og horfur á húsnæðismarkaði. Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að stuðla að stöðugleika á húsnæðismarkaði og tryggja almenningi aðgengi að viðunandi húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort sem er til eignar eða leigu. Íbúðalánasjóður annast stjórn og framkvæmd húsnæðismála og er ráðgefandi fyrir ráðherra og önnur stjórnvöld. Helstu verkefni og ábyrgð Rannsóknir og greiningar á húsnæðismarkaði Þátttaka í söfnun, úrvinnslu og útgáfu upplýsinga á sviði húsnæðismála Líkanagerð á sviði húsnæðis- og fjármálamarkaða Útgáfa efnis og skýrslugjöf Ráðgjöf til annarra sviða sjóðsins og þátttaka í verkefnum þeirra Hæfnikröfur Háskólamenntun í hagfræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi Gott vald á aðferðum til hagrannsókna og notkun hugbúnaðar til tölfræðigreiningar Afbragðs greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga Mikil hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku Nákvæmni í vinnubrögðum og góðir skipulagshæfileikar Færni í mannlegum samskiptum og miklir hæfileikar til að starfa í hópi  Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga hafa gert. Öllum umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf. Í ráðningarferlinu verður óskað eftir að umsækjendur skili sakavottorði. Hafi umsækjandi verið fundinn sekur um refsiverða háttsemi getur það orðið til þess að viðkomandi telst ekki hæfur til að gegna starfi hjá sjóðnum. Íbúðalánasjóður hefur hlotið jafnlaunavottun og við leggjum ríka áherslu á jafnrétti kynja og að ákvarðanir tengdar launum, ráðningum og starfsþróun byggi ávallt á faglegum og málefnalegum forsendum. Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.  Starfshlutfall er 100% Umsóknarfrestur er til og með  04.03.2019 Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Arnalds -  thorsteinn@ils.is  - 5696900
Sinfóníuhljómsveit Íslands
18/02/2019
Fullt starf
Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eftir að ráða fulltrúa á skrifstofu í fullt starf. HELSTU VERKEFNI: • Almenn skrifstofustörf • Aðstoð við skipulag hæfnisprófa • Undirbúningur og skipulag funda • Umsjón með flug- og hótelbókunum • Upplýsingagjöf og afgreiðsla erinda • Önnur tilfallandi verkefni HÆFNISKRÖFUR: • Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi • Góð almenn tölvukunnátta • Góð íslensku- og enskukunnátta • Samskiptahæfni og rík þjónustulund • Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum • Sjálfstæði og frumkvæði í starfi • Áhugi á klassískri tónlist kostur Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2019. Umsókn, ásamt ferilskrá og fylgiskjölum, skulu berast til Unu Eyþórsdóttur, mannauðsstjóra (starf@sinfonia.is).
Húsasmiðjan
18/02/2019
Fullt starf
ilt þú verða hluti af einni skemmtilegustu markaðsdeild landsins? Markaðsdeild Húsasmiðjunnar leitar að metnaðarfullum og hugmyndaríkum einstaklingi sem passar vel inn í þann frábæra hóp sem fyrir er á lifandi vinnustað.   Um er að ræða spennandi og fjölbreytt starf þar sem helstu verkefni eru hönnun og uppsetning á öllum auglýsingum, merkingum og markaðsefni (dagblöð, vefmiðlar, samfélagsmiðlar, umhverfisgrafík, bæklingar o.fl.) fyrir Húsasmiðjuna, Blómaval og Ískraft. Hæfniskröfur: Reynsla af gerð auglýsinga fyrir prent, vef og samfélagsmiðla Reynsla af gerð myndbanda fyrir vef og samfélagsmiðla er kostur Frjó hugsun og hæfni til að koma hugmyndum vel frá sér Hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að vinna í samstilltum hópi Gott vald á íslensku Nákvæmni, öguð og vönduð vinnubrögð Reynsla af vinnu með Adobe forritum (In-Design, Illustrator, Photosop, After Effects o.fl.) Þekking á stafrænni markaðssetningu Menntun í grafískri hönnun eða sambærilegu námi sem nýtist í starfi     Umsóknarfrestur til og með 25. febrúar 2019
Seltjarnarnesbær
18/02/2019
Hlutastarf
Grunnskóli Seltjarnarness • Smíðakennsla, 80% staða. Nánari upplýsingar um starfið og skil umsóknar má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar www.seltjarnarnes.is – Störf í boði Umsóknarfrestur er til 28. febrúar næstkomandi. Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.
Listaháskóli Íslands
18/02/2019
Fullt starf
Listaháskóli Íslands óskar eftir að ráða verkefnastjóra til tímabundinna starfa við undirbúning stofnunar kvikmyndadeildar. Verkefnastjórinn heldur utan um starf stýrihóps, samskipti við hag- og fagaðila, auk sérfræðinga Listaháskólans í samræmi við fyrirliggjandi verkferil um stofnun nýrrar háskóladeildar. Meðal verkefna er greining gagna og stefnumótun í samráði við stýrihóp auk skýrslugerðar. Um er að ræða 100% starf í 6 - 8 mánuði. Menntun, reynsla, hæfni Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Reynsla af verkefnastjórnun. Greiningarhæfileikar. Mjög gott vald á íslensku og ensku. Frumkvæði, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. Mjög góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót. Þekking á menningarstarfi og listum einkum og sér í lagi kvikmyndagerð. Æskilegt er að viðkomandi hefji störf sem fyrst. Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað rafrænt eigi síðar en  3. mars  á netfangið  starfsumsokn@lhi.is  merkt: Verkefnastjóri. Frekari upplýsingar um starfið veitir Sóley Björt Guðmundsdóttir, mannauðsstjóri,  soleybjort@lhi.is . Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.
Listaháskóli Íslands
18/02/2019
Fullt starf / hlutastarf
Háskólakennarar við Listaháskóla Íslands taka virkan þátt í uppbyggingu viðkomandi deildar undir stjórn deildarforseta og eru þátttakendur í því fræða- og fagsamfélagi sem skólinn byggir upp. Hæfni umsækjanda verður metið í samræmi við reglur Listaháskóla Íslands um veitingu akademískra starfa, sjá nánar á lhi.is/log-og-reglur Staða háskólakennara í arkitektúr Starfshlutfall er 50% með möguleika á auknu hlutfalli. Staða háskólakennara í grafískri hönnun Starfshlutfall er 40% með möguleika á auknu hlutfalli. Staða háskólakennara í vöruhönnun Starfshlutfall er 50% með möguleika á auknu hlutfalli. Staða háskólakennara í listkennslu Starfshlutfall er 100%. Staða háskólakennara í skapandi tónlistarmiðlun Starfshlutfall er 60% með möguleika á auknu hlutfalli. Ráðið er í störfin frá 1. ágúst 2019. Umsóknum skal skilað á netfangið starfsumsókn@lhi.is, eigi síðar en miðvikudaginn 3. mars 2019. Upplýsingar um störf veitir deildarforseti viðkomandi deildar. Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Starfsumhverfið er gefandi og kraftmikið samfélag nemenda á bakkalár- og meistarastigi sem stunda nám undir handleiðslu framúrskarandi listamanna og annarra sérfræðinga.
Sjóvá
18/02/2019
Fullt starf
Við leitum að metnaðarfullum ein­stak­lingi í starf sér­fræðings á sviði per­sónu­trygg­inga í líf­trygg­inga­deild okkar. Í boði er krefj­andi og skemmti­legt starf í sam­stilltum hópi sem leggur metnað í að veita framúrsk­ar­andi þjón­ustu.   Við leitum að ein­stak­lingi með: próf í hjúkrunarfræði hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt hugarfar góða tölvukunnáttu og ritfærni gott vald á íslensku og ensku frumkvæði, nákvæmni og metnað til að ná árangri Starfið felur meðal ann­ars í sér: ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini samskipti við heilbrigðisstofnanir skráningu, gagnaöflun og gerð áhættumats virka þátttöku í umbótaverkefnum Nán­ari upp­lýs­ingar veitir Eyrún Bald­vins­dóttir, for­stöðumaður Sjóvá Líf,  eyrun.baldvinsdottir@sjova.is . Um­sókn­ar­frestur er til og með  24. febrúar nk . Sótt er um hér fyrir neðan. Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmti­legur hópur fólks sem kapp­kostar að veita viðskipta­vinum af­burðaþjón­ustu. Ný­leg könnun leiðir í ljós að starfs­ánægja hjá okkur er með því mesta sem ger­ist hér­lendis. Sjóvá er efst trygg­inga­fé­laga í Íslensku ánægju­vog­inni. Við gleðjumst yfir því að viðskipta­vinir okkar séu ánægðari.

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu