Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  328 störf í boði fyrir þig

Ný störf

Reykjavíkurborg Leikskólinn Ösp, Iðufelli 16
19/10/2018
Fullt starf
Leikskólinn Ösp Ösp er þriggja deilda leikskóli með 52 börnum. Leikskólinn er í gamalgrónu hverfi í Breiðholtinu í Reykjavík. Í nánasta umhverfi eru fallegar gönguleiðir og staðir sem gaman er að njóta. Leiðarljós leikskólans eru sköpun, málrækt, leikur, jafnrétti, vellíðan og lýðræði. Áhersla er lögð á skapandi starf, málrækt frjálsan leik og að umhverfi barnanna veki forvitni og vellíðan. Spennandi þróunar verkefni er í gangi bæði í málrækt og við stafræna miðlun.   Starfið er laust strax eða eftir samkomulagi. Tv einingar í boði fyrir leikskólakennara fyrstu 6 mánuðina í starfi.   Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara, þ.m.t. að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi undir stjórn deildarstjóra. Hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg Færni og sveigjanleiki í samskiptum Frumkvæði í starfi Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Góð íslenskukunnátta Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 2.11.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Sólveig Þórarinsdóttir í síma 5576889 og tölvupósti solveig.thorarinsdottir@reykjavik.is . Leikskólinn Ösp Iðufelli 16 111 Reykjavík
Landspítali Hringbraut, 101 Reykjavík
19/10/2018
Fullt starf / hlutastarf
Fæðingarvakt Landspítala auglýsir laust til umsóknar starf skrifstofumanns sem er aðstoðarmaður yfirljósmóður. Í boði er nýtt og spennandi starf og verkefnin m.a. tengd margvíslegum stjórnunarverkefnum yfirljósmóður í krefjandi og líflegu starfsumhverfi með góðum starfsanda. Á fæðingarvaktinni er veitt þjónusta við konur í eðlilegri fæðingu auk þjónustu við konur með áhættuþætti sem þurfa sérhæft eftirlit í fæðingu. Á deildinni starfa um 70 manns og er fagmennska og teymisvinna höfð að leiðarljósi. Um er að ræða dagvinnu í 60-80% starfshlutfalli. Ráðið verður í stöðuna frá 15. nóvember 2018 eða eftir samkomulagi. Helstu verkefni og ábyrgð » Vaktaskýrslugerð » Yfirferð tímaskráningar starfsmanna » Gerð breytingartilkynninga » Afleysing ritara » Umsjón ýmissa tilkynninga og skipulagning verkefna » Önnur aðstoð og verkefni í samvinnu við yfirljósmóður » Vaktaskýrslugerð » Yfirferð tímaskráningar starfsmanna » Gerð breytingartilkynninga » Afleysing ritara » Umsjón ýmissa tilkynninga og skipulagning verkefna » Önnur aðstoð og verkefni í samvinnu við yfirljósmóður Hæfnikröfur » Stúdentspróf skilyrði og viðbótarmenntun sem nýtist í starfi er kostur » Vandvirkni og skipulagshæfileikar » Mjög góð færni í mannlegum samskiptum og þjónustulipurð » Mjög góð tölvukunnátta, þ.m.t. Excel og Word » Kunnátta á Sögu, og Vinnustund ásamt vaktaskýrslugerð er kostur en ekki skilyrði » Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði í starfi, jákvæðni og sveigjanleiki » Góð íslenskukunnátta » Stúdentspróf skilyrði og viðbótarmenntun sem nýtist í starfi er kostur » Vandvirkni og skipulagshæfileikar » Mjög góð færni í mannlegum samskiptum og þjónustulipurð » Mjög góð tölvukunnátta, þ.m.t. Excel og Word » Kunnátta á Sögu, og Vinnustund ásamt vaktaskýrslugerð er kostur en ekki skilyrði » Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði í starfi, jákvæðni og sveigjanleiki » Góð íslenskukunnátta Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 60 - 80% Umsóknarfrestur 05.11.2018 Nánari upplýsingar Anna Sigríður Vernharðsdóttir, annavern@landspitali.is, 824 5902 LSH Fæðingarvakt Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali Grensási, 108 Reykjavík
19/10/2018
Fullt starf / hlutastarf
Áttu auðvelt með að vinna í teymi? Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings á endurhæfingardeild Grensási. Starfshlutfall er samkomulagsatriði, æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Á deildinni eru að jafnaði um 24 einstaklingar sem eiga það sameiginlegt að hafa tapað færni, tímabundið eða varanlega vegna slysa eða veikinda. Markmið endurhæfingar er að gera einstaklinga eins sjálfbjarga líkamlega, andlega og félagslega og geta leyfir. Á deildinni starfa um 50 manns í þverfaglegu teymi. Starfið býður upp á tækifæri til að þróa með sér mikla faglega þekkingu og hæfni í sjálfstæðum vinnubrögðum. Góð aðlögun í boði. Helstu verkefni og ábyrgð » Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð » Þátttaka í þvegfaglegri teymisvinnu » Fræðsla til sjúklinga og aðstandenda » Þátttaka í þverfaglegum faghópum » Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð » Þátttaka í þvegfaglegri teymisvinnu » Fræðsla til sjúklinga og aðstandenda » Þátttaka í þverfaglegum faghópum Hæfnikröfur » Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi » Hæfni og áhugi á teymis- og verkefnavinnu » Sjálfstæði, frumkvæði og lausnamiðuð nálgun » Jákvætt viðhorf og samskiptahæfileikar » Íslenskt hjúkrunarleyfi » Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi » Hæfni og áhugi á teymis- og verkefnavinnu » Sjálfstæði, frumkvæði og lausnamiðuð nálgun » Jákvætt viðhorf og samskiptahæfileikar » Íslenskt hjúkrunarleyfi Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 50 - 100% Umsóknarfrestur 05.11.2018 Nánari upplýsingar Sigríður Guðmundsdóttir, siggud@landspitali.is, 824 5291 Bára Benediktsdóttir, baraben@landspitali.is, 824 5909 LSH Endurhæfingardeild Grensási 108 Reykjavík
Húsasmiðjan
19/10/2018
Fullt starf
Leitum að metnaðarfullum aðila í krefjandi og spennandi starf deildarstjóra í búsáhalda- og fatadeild. Viðkomandi mun einnig hafa umsjón með útstillingum og framsetningu vara í versluninni. Um er að ræða fjölbreytt verkefni í skemmtilegu starfsumhverfi þar sem reynir á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og gott skipulag. Ábyrgðarsvið Daglegur rekstur deilda Sala og þjónusta við viðskiptavini Umsjón með útliti og merkingum í verslun Útstillingar og  vöruframsetning Merkingar í verslun  s.s  tilboðs- og verð- og vörumerkingar Hæfniskröfur Frumkvæði og sjálfstæði vinnubrögð  Mjög góð samskiptahæfni og þjónustulund Reynsla af sölustörfum Reynsla af útstillingum æskileg Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Svavarsson rekstrarstjóri á   siggi@husa.is Hvetjum bæði kynin til þess að sækja um starfið. Húsasmiðjan er líflegur vinnustaður með góðan starfsanda og sterka liðsheild. Húsasmiðjan leggur áherslu á að nýta til hins ýtrasta hæfni, frumkvæði og þekkingu samhents hóps rúmlega 500 starfsmanna sem starfa hjá fyrirtækinu.  Lögð er rík áhersla á símenntun og fræðslu og að starfsmenn eigi þess kost að eflast og þróast í starfi. Gildin okkar eru : Metnaður- Þjónustulund- Sérþekking Umsóknarfrestur til og með 31. október 2018 Sækja um
Fast ráðningar
19/10/2018
Fullt starf
Arctic Fish leitar að öflugum aðila í starf verkefnastjóra.  Um nýtt og áhugavert starf er að ræða og mun viðkomandi koma að áframhaldandi uppbyggingu félagsins. Arctic Fish er með starfsemi á Vestfjörðum og aðsetur starfsmannsins verður á skrifstofu félagsins í Hafnarfirði en starfið kallar einnig á talsverð ferðalög á starfsstöðvar félagsins.  Viðkomandi mun eiga töluverð samskipti við opinbera aðila er varða leyfismál og fleira sem og koma að fræðslu- og kynningarstarfi.    Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra viðskiptaþróunar.  Starfssvið: Umsóknir og eftirfylgni vegna leyfismála Samskipti við hagsmunaaðila og opinbera aðila Stefnumótun og framtíðarsýn Þátttaka í alþjóðlegri samvinnu á sviði fiskeldis Kynningar- og fjölmiðlatengsl fyrir starfsemi félagsins Önnur verkefni í samráði við stjórnendur Arctic Fish Hæfniskröfur: Menntun á sviði lögfræði eða önnur háskólamenntun  sem nýtist í starfi Reynsla af samskiptum við opinbera aðila Leiðtoga- og stjórnunarhæfni Stefnumiðuð hugsun og drifkraftur Mjög góð samskiptahæfni Mjög gott vald á ritaðri og talaðri íslensku og ensku Kostur ef viðkomandi hefur þekkingu á fjölmiðlun Reynsla úr fiskeldi kostur Viðkomandi þarf að hafa áhuga á að kynna sér fagið,  öra framþróun þess og miðla af þeirri þekkingu í sínu starfi   Allar nánari upplýsingar veitir Lind í síma 552-1606 eða lind@fastradningar.is.   Umsóknarfrestur til og með 4. nóvember   Sækja um  
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
19/10/2018
Fullt starf
Við leitum eftir áhugasömum einstaklingi til starfa sem launafulltrúi á skrifstofu Lögreglustjórans á Suðurnesjum. Hlutverk embættisins er hvers kyns löggæsla, landmæraeftirlit, rannsóknir lögreglumála og sakamála. Embætti Lögreglustjórans á Suðurnesjum var til með sameiningu lögreglunnar Í Keflavík og Sýslumannsins á Keflavíkurflugvelli, árið 2007. Hjá embættinu starfa um 150 manns á þremur starfsstöðvum. Aðalskrifstofa embættisins er að Brekkustíg 39. Við viljum ráða jákvæðan, metnaðarfullan og þjónustulipran einstakling sem er töluglöggur, lausnamiðaður og hefur reynslu af launavinnslu. Áhersla er lögð á árangursríkt samstarf við mismunandi deildir embættisins Helstu verkefni og ábyrgð > Umsjón og ábyrgð á launabókhaldi, frágangi og skilum launa  > Launaröðun og launagreiðslur skv. kjara- og ráðningarsamningum  > Upplýsingagjöf til starfsmanna varðandi kjaratengd mál  > Ýmis umsjón og utanumhald í tengslum við starfsmannakerfi > Aðstoð og ráðgjöf til stjórnenda á sviði kjaramála. > Samskipti við starfsmenn, lífeyrissjóði, stéttarfélög og opinbera aðila. > Ýmsar greiningar, samantektir og úrvinnsla á sviði kjaramála > Túlkun kjarasamninga og eftirlit með framkvæmd þeirra. > Ýmis önnur tilfallandi störf. Hæfnikröfur > Stúdentspróf eða menntun sem nýtist í starfi > Þekking og reynsla af launavinnslu og/eða bókhaldi skilyrði  > Góð kunnátta og færni í Excel. > Þekking á launa- og mannauðskerfi ríkisins Oracle er kostur. > Þekking á kjarasamningum og lögum um réttindi og skyldur starfsmanna. > Hæfni til að greina gögn og upplýsingar  > Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum  > Frumkvæði og metnaður til að ná árangri  > Nákvæmni, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð. Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu hafa gert. Sótt er um starfið rafrænt á;  www.starfatorg.is ,  Umsækjendur eru beðnir um að skila sem viðhengi 1-2 bls. Kynningarbréfi ásamt starfsferilskrá Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á faglegu og stöðluðu matsferli. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.   Launafulltrúi heyrir undir mannauðstjóra embættisins.  Starfið veitist eftir samkomulagi.   Starfshlutfall er 100% Umsóknarfrestur er til og með  22.10.2018 Nánari upplýsingar veitir Helgi Þorkell Kristjánsson -  Hthk01@logreglan.is  - 4442200 LTSN Lögr. Starfsmannadeild Grænás 235 Keflavíkurflugvöllur Smelltu hér til að sækja um starfið
Hagvangur
19/10/2018
Fullt starf
Almenni lífeyrissjóðurinn óskar eftir að ráða áhættustjóra til að hafa umsjón með áhættustýringu og innra eftirliti hjá sjóðnum í samræmi við áhættustefnu og áhættustýringarstefnu sjóðsins. Næsti yfirmaður áhættustjóra er framkvæmdastjóri. Helstu verkefni Umsjón með eigin áhættumati, mótun áhættustefnu og áhættustýringarstefnu Umsjón með eftirlitsaðgerðum í takt við áhættu- og áhættustýringarstefnu Framkvæmd greininga og eftirlits. Önnur verkefni tengd áhættueftirliti Heildaryfirsýn yfir verkferla, áhættumöt, skýrslur innri endurskoðanda, innri úttektir, o.fl. Ritari endurskoðunarnefndar Samskipti, skýrslugerð og miðlun upplýsinga til eftirlitsaðila og stjórnenda Hæfniskröfur Greiningarhæfni, samskiptahæfni, frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð Háskólamenntun sem nýtist í starfi Hæfni í að greina tölulegar upplýsingar og setja þær fram með skipulögðum hætti Reynsla af notkun fyrirspurnartóla fyrir gagnagrunna Gott vald á íslensku og ensku Reynsla af áhættustýringu er kostur Upplýsingar veitir Sverrir Briem - sverrir@hagvangur.is Umsóknarfrestur til: 31. október 2018 Sækja um Almenni lífeyrissjóðurinn er fullgildur lífeyrissjóður og hefur starfsleyfi samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Hjá sjóðnum starfar samheldinn hópur starfsmanna sem leggur metnað sinn í að vinna vel fyrir sjóðfélaga og veita úrvalsþjónustu. Í boði er vinnustaður sem hlúir að starfsfólki með góðri vinnuaðstöðu og áhugaverðum og fjölbreyttum verkefnum.
Seltjarnarnesbær
19/10/2018
Fullt starf / hlutastarf
Félagsþjónusta Seltjarnarness auglýsir eftir traustu og jákvæðu fólki, 18 ára og eldra, til starfa við liðveislu með fötluðum, bæði börnum, ungmennum og fullorðnum. Við óskum eftir persónulegum ráðgjafa í starf með einstaklingum undir 18 ára og tilsjónaraðila sem gæti sinnt aðstoð við fullorðna. Tímafjöldi á mánuði er einstaklingsbundinn og er á bilinu 8 til 20 tímar. Um er að ræða dagvinnu, síðdegis vinnu sem og helgarvinnu, allt eftir þörfum hvers og eins.   Helstu verkefni · Að rjúfa félagslega einangrun og efla og styrkja einstaklinginn í félags- og tómstundarstarfi · Aðstoð við daglegt líf · Létt aðstoð inn á heimiliog í samræmi við óskir og þarfir þjónustuþegans. · Um er að ræða skemmtilegt, gefandi og fjölbreytt starf.   Hæfniskröfur · Góð færni í mannlegum samskiptum · Frumkvæði í starfi · Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð · Reynsla og kunnátta í störfum með fötluðu fólki jafnt sem ófötluðu er æskileg en ekki skilyrði   Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga. Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá félagsþjónustu Seltjarnarness þurfa að veita heimild til að leitað sé upplýsinga úr sakaskrá.   Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Seltjarnarnesbæjar www.seltjarnarnes.is  - störf í boði.   Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember 2018. Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.   Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Jónsdóttir í síma 665-7253   kristinj@seltjarnarnes.i   eða Ástríður Halldórsdóttir í síma 665 - 7254   a stridurh@seltjarnarnes.is   SKRÁ INN OG SÆKJA UM STARF
Seltjarnarnesbær
19/10/2018
Hlutastarf
Tilgangur með stuðningsfjölskyldu er að ; draga úr álagi á heimili barna, veita börnum tilbreytingu og stuðning auk þess að gefa þeim kost á auknum félagslegum tengslum.   Um er að ræða störf 1-2 helgar í mánuði þar sem börnin dvelja á heimili stuðningsfjölskyldunnar.   Greiðslur til stuðningsfjölskyldu eru verktakagreiðslur.   Áhugasamir vinsamlega sendið póst á:   kristinj@seltjarnarnes.is   eða á   astridurh@seltjarnarnes.is   eða hafið samband í síma 665 - 7253 / 665 - 7254 SKRÁ INN OG SÆKJA UM STARF
Seltjarnarnesbær
19/10/2018
Fullt starf / hlutastarf
Félagsþjónusta Seltjarnarness auglýsir eftir starfsmanni til að aðstoða fjölskyldur við uppeldi, aðbúnað og skipulag í daglegu lífi. Starfið er unnið inn á heimilum fjölskyldna sem og utan þess. Um er að ræða starf innan teymis sem veitir fjölskyldum stuðning vegna fötlunar, félagslegrar aðstæðna, uppeldis barna og fleira í daglegu lífi.   Vinnutími er breytilegur eftir verkefnum hverju sinni.   Helstu verkefni og ábyrgð Leiðsögn, hvatning, skipulag og stuðningur við foreldra og börn   Aðstoð og leiðbeiningar við heimilishald Þróun og þátttaka í þverfaglegu starfi og faglegri uppbyggingu Eftirfylgd þjónustu   Hæfniskröfur Háskólamenntun á sviði félags-, heilbrigðis- og menntavísinda sem nýtist í starfi   Frumkvæði, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum Sjálfstæð vinnubrögð, heiðarleiki og samviskusemi Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu Hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur Seltjarnarnesbæjar   Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Jónsdóttir í síma 665-7253   kristinj@seltjarnarnes.i   eða Ástríður Halldórsdóttir í síma 665 - 7254 astridurh@seltjarnarnes.is Sótt er um á vef Seltjarnarnesbæjar: seltjarnarnes.is -   störf í boði . SKRÁ INN OG SÆKJA UM STARF

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu