Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  225 störf í boði fyrir þig

Ný störf

Innnes ehf
14/11/2018
Fullt starf
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi til að slást í hópinn í innkaupadeild ferskvörusviðs (ávextir og grænmeti) Innnes. Um er að ræða 100% framtíðarstarf. Deildin sér um öll innkaup og innflutning fyrir vörumerki Innnes. Óskað er eftir því að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.   INNNES ehf. er ein af stærstu matvöruheildverslunum landsins og eru mörg vörumerki fyrirtækisins landsmönnum að góðu kunn. Fyrirtækið hefur á að skipa samhentum hópi starfsmanna sem tilbúinn er að þjóna viðskiptavinum eins og kostur er.   Starfssvið Ákvörðun um innkaupaþörf Vinnsla og eftirfylgni pantana Innkaupaáætlanir Samskipti við birgja Samskipti við flutningsaðila Þjónusta/upplýsingagjöf við innri viðskiptavini Eftirfylgni árangursmælinga Birgðagreiningar Önnur tilfallandi verkefni   Menntunar- og hæfniskröfur Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d. viðskiptafræði, vörustjórnun eða rekstrarverkfræði 3-5 ára starfsreynsla úr innkaupum er skilyrði Framúrskarandi samskiptahæfileikar Mjög góð tölvukunnátta - reynsla af AGR Innkaup og upplýsingakerfi Axapta/Navision Góð greiningarhæfni og nákvæm vinnubrögð Frumkvæði og sjálfstæði í starfi Góð íslensku- og enskukunnátta   Upplýsingar um starfið veitir Sigurður Helgason innkaupastjóri í tölvupósti, she@innnes.is   Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember 2018.
Innnes ehf
14/11/2018
Fullt starf
Innnes leitar að metnaðarfullum starfsmanni í starf viðhalds- og rekstrarstjóra búnaðar í vöruhúsi. Um er að ræða 100% framtíðarstarf.   INNNES ehf. er ein af stærstu matvöruheildverslunum landsins og eru mörg vörumerki fyrirtækisins landsmönnum að góðu kunn. Fyrirtækið hefur á að skipa samhentum hópi starfsmanna sem tilbúinn er að þjóna viðskiptavinum eins og kostur er.   Fyrirtækið er um þessar mundir að byggja nýjar starfsstöðvar við Korngarða í Reykjavík. Í þurrvöru- og frystihluta vöruhússins verður tekin í notkun sjálfvirkur búnaður þ.e. færibönd, kranar, skutlur o.fl. sem er fyrsti búnaður sinnar tegundar á Íslandi.   Starfssvið Daglegur rekstur búnaðar í vöruhúsi. Viðhald og eftirlit með sjálfvirkum búnaði í vöruhúsi Viðhald og eftirlit með hurðum og lyftum ásamt kælitækjum og kælivélum Viðhald og eftirlit með frystitækjum og frystivélum og með varaaflstöð Umsjón með varahlutalager, verkstæði og rekkakerfi   Menntunar- og hæfniskröfur Vélfræði eða véliðnfræði Reynsla af rekstri vélbúnaðar og iðnstýringu Reynsla af viðhaldsstjórnun og lagervörslu er kostur Haldgóð þekking á: Kæli- og frystikerfum Iðnstýringu og sjálfvirkni Rafmagnsfræði, rafdreifingu og varaaflsvélum Öðrum vélrænum búnaði, t.d færiböndum, hurðum, vökvalyftum o.fl. Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum Umbótamiðuð hugsun og drifkraftur Jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum Gott vald á ensku Góð almenn tölvuþekking   Við leitum á duglegum og metnaðarfullum aðila sem hefur áhuga á að taka þátt í þessu spennandi verkefni með okkur.   Upplýsingar um starfið veitir Heimir Guðmundsson í tölvupósti, hg@innnes.is   Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember 2018.  
Vinnuskipti ehf Gló, Fákafen, Reykjavík, Ísland
14/11/2018
Hlutastarf
(English below) Gló leitar að uppvaskara í Fákafen – Hlutastarf Vinnutíminn er 12:00 til 15:00 alla virka daga. Kröfur: Vinaleg/ur Getur unnið hratt Með þrif á hreinu Jákvætt viðhorf Vinsamlegast sækið um í gegnum hnappinn hér að neðan eða sendið ferilskrá á job@swappagency.com   Gló Restaurant is looking for a dishwasher in Fákafen. Working hours is 12:00 – 15:00 from Monday to Friday. Requirements:  Friendly Able to work fast Cleanliness Positive attitude   Please apply below or send you CV to job@swappagency.com  
Capacent
13/11/2018
Fullt starf
Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að framúrskarandi sérfræðingi til að sinna spennandi verkefnum á sviði framkvæmda- og fasteignamála á skrifstofu stjórnunar og umbóta. Markmið starfsins er að stuðla að markvissri umsýslu eigna ríkisins og skilvirkum framkvæmdum. Sérfræðingurinn þarf að vera lausnamiðaður, hafa góða skipulagshæfni og sýna sjálfstæði og frumkvæði í starfi. Starfið krefst samskiptahæfni og getu til að ávinna sér traust samstarfsaðila. Í boði er áhugavert starf á krefjandi og skemmtilegum vinnustað. Framundan eru breytingar á eignaumsýslu ríkisins auk þess sem umfang framkvæmda ríkisins er vaxandi. Fjármála- og efnahagsráðuneytið gegnir lykilhlutverki í þessum verkefnum og mun sérfræðingurinn taka virkan þátt í þeim.  Á skrifstofu stjórnunar og umbóta eru 17 störf en í ráðuneytinu öllu eru um 90 starfsmenn, flestir háskólamenntaðir. Skrifstofan fer með eigna- og framkvæmdamál ríkisins, þ.m.t. eignarráð ríkisins í félögum, fast- og jarðeignum og samninga vegna nýtingar auðlinda. Starfssvið: » Þróun umgjarðar opinberra framkvæmda og þátttaka í undirbúningi og eftirfylgni framkvæmdaverkefna. » Þátttaka í áætlanagerð og hagkvæmnimati á sviði framkvæmda-, fjárfestinga- og fasteignamála. » Umsýsla og hagnýting lands og auðlinda í eigu ríkisins. » Samningsgerð varðandi ýmsa þætti eignarmála, m.a. á sviði lóðamála og auðlinda. » Samskipti við ráðuneyti, stofnanir og ýmsa samstarfsaðila. » Samskipti við Framkvæmdasýslu og Ríkiseignir. Menntunar- og hæfniskröfur » Meistaragráða sem nýtist í starfi, t.d. á sviði verkfræði, viðskiptafræði, stjórnsýslu eða lögfræði. » Þekking á framkvæmdum er skilyrði. » Þekking á fjárfestingum og eignaumsýslu er æskileg. » Þekking og reynsla af stefnumótun og þróunar- og breytingaverkefnum, sérstaklega á sviði fasteignaþróunar. » Kunnátta til að greina og miðla tölulegum upplýsingum með greinargóðum og skýrum hætti. » Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er skilyrði. » Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun og góð samskiptahæfni. Starfið krefst skipulagshæfni, frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum, auk áhuga og hæfni til að taka virkan þátt í teymisvinnu. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum. Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2018. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent,  www.capacent.is . Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir ( audur.bjarnadottir@capacent.is ) hjá Capacent ráðningum og Aldís Stefánsdóttir hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu ( aldis@fjr.is ).
Capacent
13/11/2018
Fullt starf
Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að leiðandi sérfræðingi til að sinna krefjandi verkefnum á sviði umbótamála. Markmið starfsins er að stuðla að umbótum, auknum árangri og hagkvæmni í ríkisrekstri. Starfið felur í sér að vera leiðandi í umbótateymi og gegna forystu á sviði umbóta í starfi og þjónustu ríkisins, hagræðingar í ríkisrekstri og við þróun stjórnunaraðferða.   Í boði er áhugavert starf á krefjandi og skemmtilegum vinnustað. Á skrifstofu stjórnunar og umbóta eru 17 störf en í ráðuneytinu öllu eru um 90 starfsmenn, flestir háskólamenntaðir. Skrifstofan vinnur að umbótum og nýsköpun í rekstri og stofnanakerfi ríkisins, stefnumótun og árangursstjórnun, þróun stafrænna innviða, notkun upplýsingatækni í opinberri þjónustu og stjórnsýslu, innkaupamálum, ríkisaðstoð og samskiptum við einkamarkaðinn. Starfssvið » Umbætur og nýsköpun í rekstri og stofnanakerfi ríkisins. » Stefnumótun og árangursstjórnun » Þróun stafrænnar þjónustu. » Opinber innkaup. » Stefnumörkun á sviði launa- og mannauðsmála. » Samskipti við ráðuneyti, stofnanir og ýmsa samstarfsaðila. Menntunar- og hæfniskröfur: » Meistaragráða sem nýtist í starfi, t.d. á sviði stjórnunar, stjórnsýslu eða fjármála og rekstrar. » Þekking og reynsla af stefnumótun og þróunar- og breytingaverkefnum.  » Þekking og reynsla af umbótum og hagræðingu í rekstri. » Stjórnunarreynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur. » Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er skilyrði. » Framúrskarandi samskiptahæfni og geta til að ávinna sér traust samstarfsaðila. » Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun, skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum, auk hæfileika til að taka virkan þátt í teymisvinnu. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum. Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember næstkomandi.  Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent,  www.capacent.is .  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir ( audur.bjarnadottir@capacent.is ) hjá Capacent ráðningum og Aldís Stefánsdóttir hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu ( aldis@fjr.is ).
Össur
13/11/2018
Fullt starf
Össur leitar að sérfræðingi til þess að leiða hönnun og þróun á lausnum sem byggja á Salesforce. Þessi einstaklingur er hluti af teymi hönnuða og tæknistjóra sem tryggja skilvirkni út um allan heim.   ÁBYRGÐARSVIÐ: Þátttaka í kröfugreiningu og hönnun lausna Hönnun, þróun og viðhald á Salesforce lausnum Utanumhald á verktökum, ráðgjöfum og hagsmunaaðilum Aðstoð og ráðgjöf við hina ýmsu verkefnahópa   HÆFNISKRÖFUR: Háskólapróf og/eða góða reynslu sem nýtist í starfið Áhugi á að starfa hjá alþjóðlegu fyrirtæki í alþjóðlegum verkefnum Hæfni til að starfa bæði sjálfstætt og í hópi Áhugi á að takast á við nýjar áskoranir
Össur
13/11/2018
Fullt starf
Össur leitar að sérfræðingi til þess að taka þátt í hönnun og þróun ERP lausna fyrirtækisins. Þessi einstaklingur mun taka þátt í innleiðingu og uppbyggingu nýrra ERP lausna Össurar.   ÁBYRGÐARSVIÐ: Þátttaka í kröfugreiningu og hönnun lausna Hönnun, þróun og viðhald á ERP lausnum Utanumhald á verktökum, ráðgjöfum og hagsmunaaðilum Aðstoð og ráðgjöf við hina ýmsu verkefnahópa   HÆFNISKRÖFUR: Háskólapróf og/eða góða reynslu sem nýtist í starfið Áhugi á að starfa hjá alþjóðlegu fyrirtæki í alþjóðlegum verkefnum Hæfni til að starfa bæði sjálfstætt og í hópi Áhugi á að takast á við nýjar áskoranir
Össur
13/11/2018
Fullt starf
Össur leitar að reyndum einstaklingi með haldgóða reynslu í verkefnastjórnun sem mun starfa í hópi reyndra verkefnastjóra. Sérmenntun í verkefnastjórnun og alþjóðlegar vottanir eru kostur.   ÁBYRGÐARSVIÐ: Verkefnis-, kostnaðar- og mannaflaáætlanir sem og önnur grunnskjöl Skilgreina afurðir verkefna með hagsmunaaðilum Fylgjast með kostnaði verkefna og bregðast við mögulegum frávikum Stýra upplýsingagjöf til allra hagsmunaaðila Tryggja gæði og tímasetningar á afurðum verkefnisins á hverjum tíma   HÆFNISKRÖFUR: Háskólapróf og/eða góða reynslu sem nýtist í starfið Áhugi á að starfa hjá alþjóðlegu fyrirtæki í alþjóðlegum verkefnum Hæfni til að starfa bæði sjálfstætt og í hópi Áhugi á að takast á við nýjar áskoranir   _____________________________________________________________________________   RESPONSIBILITIES: Creating and maintaining project plans, budgets, resource plans, stakeholder maps and project risk analysis Define the project deliverable in cooperation with stakeholders and project team Monitor project cost and progress and act on any impediments Communicate project status to all relevant parties Ensure the quality and timeliness for the project deliverable   QUALIFICATIONS: University education Interest in working in a global environment in global assignments Self-driven but able to collaborate well within the team Interest in accepting challenges

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu