Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  275 störf í boði fyrir þig

Ný störf

Reykjavíkurborg Bakki, Bakkastöðum 77
23/10/2018
Fullt starf
Leikskólinn Bakki Deildarstjóri óskast til starfa í leikskólanum Bakka, Bakkastöðum 77 í Grafarvogi. Bakki er þriggja deilda og er hluti af sameinuðum leikskóla Hamra og Bakka. Í næsta nágrenni við Bakka er fjara sem mikið er notuð í starfi leikskólans. Lögð er áhersla á mikilvægi leiksins í félagslegum samskiptum og námi barna og markvisst er unnið með bernskulæsi. Stefna leikskólans er að hafa fjölbreytt og metnaðarfullt starf sem eflir trú barna á eigin getu og byggir upp jákvæða sjálfsmynd. Starfið er laust frá 2. janúar 2019.   Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.   Helstu verkefni og ábyrgð Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra, þ.m.t.: Að bera ábyrgð á uppeldis- og menntunarstarfinu sem fram fer á deildinni Stjórnun, skipulagning og mat á starfi deildarinnar Að bera ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá Að bera ábyrgð á foreldrasamvinnu Hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Góð íslenskukunnátta Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags leikskólakennara. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 5.11.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Valdís Edda Hreinsdóttir í síma 557-9270 og tölvupósti valdis.edda.hreinsdottir@rvkskolar.is . Bakki Bakkastöðum 77 112 Reykjavík
Blómaval
23/10/2018
Fullt starf
Leitað er að vandvirkum og þjónustulunduðum blómaskreyti til þess að bætast í hóp öflugra starfsmanna Blómavals. Helstu verkefni eru gerð blómaskreytinga, sala og þjónusta við viðskiptavini, vöruframsetning og útstillingar. Hæfniskröfur: Starfsreynsla úr blómaverslun og af sölustörfum Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum Stundvísi, jákvæðni og heiðarleiki í starfi Gott vald á íslensku Nánari upplýsingar um starfið gefur Díana Allansdóttir á dianaa@husa.is Blómaval er stórmarkaður með allt fyrir blóma- og garðáhugafólk. Hjá okkur eiga áhugamenn um ræktun að fá allt sem hugurinn girnist og faglega þjónustu. Hjá Blómavali er lifandi starfsumhverfi, öflug liðsheild og frábær starfsandi. Lögð er mikil áhersla á símenntun og að starfsmenn fái tækifæri til að eflast og þróast í starfi. Gildin okkar eru:   metnaður- þjónustulund- sérþekking   Umsóknarfrestur til og með 31. október 2018
Húsasmiðjan
23/10/2018
Fullt starf
Leitum að metnaðarfullum aðila í krefjandi og spennandi starf deildarstjóra í búsáhalda- og fatadeild. Viðkomandi mun einnig hafa umsjón með útstillingum og framsetningu vara í versluninni. Um er að ræða fjölbreytt verkefni í skemmtilegu starfsumhverfi þar sem reynir á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og gott skipulag. Ábyrgðarsvið Daglegur rekstur deilda Sala og þjónusta við viðskiptavini Umsjón með útliti og merkingum í verslun Útstillingar og  vöruframsetning Merkingar í verslun  s.s  tilboðs- og verð- og vörumerkingar Hæfniskröfur Frumkvæði og sjálfstæði vinnubrögð  Mjög góð samskiptahæfni og þjónustulund Reynsla af sölustörfum Reynsla af útstillingum æskileg Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Svavarsson rekstrarstjóri á   siggi@husa.is Hvetjum bæði kynin til þess að sækja um starfið. Húsasmiðjan er líflegur vinnustaður með góðan starfsanda og sterka liðsheild. Húsasmiðjan leggur áherslu á að nýta til hins ýtrasta hæfni, frumkvæði og þekkingu samhents hóps rúmlega 500 starfsmanna sem starfa hjá fyrirtækinu.  Lögð er rík áhersla á símenntun og fræðslu og að starfsmenn eigi þess kost að eflast og þróast í starfi. Gildin okkar eru : Metnaður- Þjónustulund- Sérþekking Umsóknarfrestur til og með 31. október 2018
Reykjavíkurborg , Sólheimar 21B
23/10/2018
Fullt starf / hlutastarf
Íbúðakjarni Sólheimar 21b Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis óskar eftir að ráða starfsmann á heimilið Sólheima 21b. Um er að ræða 80% í vaktavinnu. Í Sólheimum býr fatlað fólk á aldrinum 25- 40 ára og felst starfið í því að aðstoða þau við athafnir daglegs lífs. Í Sólheimum er veitt sólarhringsþjónusta og óskað er eftir stuðningsfulltrúa í vaktavinnu Helstu verkefni og ábyrgð Einstaklingsmiðuð og sveigjanleg aðstoð við athafnir daglegs lífs Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum Hvetja og styðja til sjálfsstæðis og félagslegrar virkni Hæfniskröfur Áhugi á málefnum fatlaðs fólks Þjónustulund og jákvæðni og sveigjanleiki í starfi Hæfni í mannlegum samskiptum Framtakssemi og samviskusemi Íslenskukunnátta Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar Starfshlutfall: 80% Umsóknarfrestur: 28.10.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Velferðarsvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Elfa Þorgilsdóttir í síma 553-1188 og tölvupósti sigridur.elfa.thorgilsdottir@reykjavik.is . Sólheimar 21B 108 Reykjavík
Reykjavíkurborg Leikskólinn Ægisborg, Ægissíðu 104
23/10/2018
Fullt starf
Leikskólinn Ægisborg Leikskólakennari eða leiðbeinandi óskast til starfa í afleysingu sem fyrst í 100% stöðu í leikskólann Ægisborg í Vesturbæ Reykjavíkur. Ægisborg er fjögurra deilda leikskóli þar sem lögð er áhersla á að skapa hlýlegt lærdómssamfélag barna og fullorðinna. Helstu áherslur starfsins hnitast í kringum leik, læsi, hreyfingu og lýðræði og eru kjörorð leikskólans virðing og gleði. Námskrá Ægisborgar og fjölmargar aðrar upplýsingar um leikskólann má finna á netinu: www.aegisborg.is.   Starfið er laust nú þegar eða eftir samkomulagi. Um er að ræða afleysingu til áramóta, með möguleika á framlengingu.   Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt stefnu og skipulagi Ægisborgar undir stjórn deildarstjóra. Hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi. Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg. Færni í samskiptum. Frumkvæði í starfi. Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. Góð íslenskukunnátta. Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 5.11.2018 Ráðningarform: Timabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Birgisdóttir í síma 551-4810 og tölvupósti sigrun.birgisdottir@reykjavik.is . Leikskólinn Ægisborg Ægissíðu 104 107 Reykjavík

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu