Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  233 störf í boði fyrir þig

Ný störf

Reykjavíkurborg Skóla-og frístundasviið fagskrifstofa grunnsk., Borgartúni 12-14
19/07/2018
Fullt starf
Fagskrifstofa grunnskólamála Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir starf verkefnastjóra fjölmenningar á grunnskólahluta fagskrifstofu laust til umsóknar. Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og annast m.a. rekstur 36 grunnskóla, 62 leikskóla, 5 frístundamiðstöðva, starfsemi Námsflokka Reykjavíkur og skólahljómsveita. Grunnskólahluti fagskrifstofu veitir forystu í fagmálum grunnskóla, þróun starfshátta og skólastarfs á grunni grunnskólalaga, aðalnámskrár grunnskóla og skóla- og frístundastefnu Reykjavíkurborgar. Skrifstofan er hluti af fagskrifstofu SFS, en þar eru einnig skrifstofur leikskóla- og frístundamála.   Verkefnastjóri fjölmenningar er grunnskólum og frístundamiðstöðvum til ráðgjafar og stuðnings varðandi fjölmenningu og málefni einstakra barna og fjölskyldna með annað móðurmál en íslensku, annast og skipuleggur fræðslu um fjölmenningu og hefur umsjón með málefnum flóttabarna og barna í leit að alþjóðlegri vernd sem tengjast grunnskóla og frístund. Verkefnastjóri tekur einnig þátt í nefndum og starfshópum í tengslum við fjölmenningarleg málefni og veitir ráðgjöf varðandi þróun fjölmenningarlegra starfs- og kennsluhátta til starfsfólks grunnskóla og frístundamiðstöðva. Næsti yfirmaður er skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofunnar.   Helstu verkefni og ábyrgð • Stuðningur og ráðgjöf við grunnskóla og frístundamiðstöðvar vegna fjölmenningarlegra málefna • Stuðningur og ráðgjöf varðandi þróun fjölmenningarlegra starfs- og kennsluhátta í grunnskólum og frístundastarfi • Stuðningur og ráðgjöf vegna mála einstakra barna og fjölskyldna með annað móðurmál en íslensku • Umsjón með málefnum barna í leit að alþjóðlegri vernd, flóttabarna og kvótaflóttabarna sem tengjast grunnskóla og frístund • Samstarf við helstu aðila sem koma að málefnum barna með annað móðurmál en íslensku • Skipulag og umsjón með fræðslu um fjölmenningu • Þátttaka í fjölmenningarteymi skóla- og frístundasviðs og nefndum og verkefnahópum í tengslum við málefnið Hæfniskröfur • Háskólamenntun á sviði uppeldis, kennslu, tómstunda- og félagsmálafræði eða sambærileg háskólamenntun. • Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi. • Reynsla og víðtæk þekking á málefnum barna með annað móðurmál en íslensku • Reynsla og þekking á skóla- og frístundastarfi í Reykjavík. • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum • Frumkvæði í starfi, skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð • Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti • Enskukunnátta og kunnátta í Norðurlandamálum kostur Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 1.8.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Soffía Vagnsdóttir í síma 411-1111 og tölvupósti soffia.vagnsdottir@reykjavik.is . Skóla-og frístundasviið fagskrifstofa grunnsk. Borgartúni 12-14 105 Reykjavík
Reykjavíkurborg Jöklaborg, Jöklaseli 4
19/07/2018
Fullt starf
Leikskólinn Jöklaborg Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi eða starfsmaður með sambærilega menntun óskast til starfa við sérkennslu í leikskólanum Jöklaborg, Jöklaseli 4, 109 Reykjavík. Viðkomandi þarf að kunna skil á TEACCH (Skipulagðri kennslu). Jöklaborg er 6 deilda leikskóli þar sem unnið er í anda gagnvirkniskenningar Beritt Bae. Einkunnarorð leikskólans eru gleði, virðing og sköpun og áhersla er lögð á mannauðinn og góð samskipti.   Starfið er laust frá 9. ágúst nk., eða eftir samkomulagi.   Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.   Helstu verkefni og ábyrgð Að veita barni með sérþarfir leiðsögn og stuðning. Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa. Að vinna að gerð einstaklingsnámskrá og fylgja henni eftir. Að sinna þeim verkefnum er varða sérkennslu, og öðrum störfum innan leikskólans, sem yfirmaður felur honum. Hæfniskröfur Leikskólasérkennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi Þekking og reynsla af TEACCH Reynsla af sérkennslu æskileg Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi Góð íslenskukunnátta Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 1.8.2018 Ráðningarform: Timabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Bára Pétursdóttir í síma og tölvupósti . Jöklaborg Jöklaseli 4 109 Reykjavík
Reykjavíkurborg Jöklaborg, Jöklaseli 4
19/07/2018
Fullt starf
Leikskólinn Jöklaborg Leikskólakennari eða leiðbeinandi óskast til starfa í leikskólanum Jöklaborg, Jöklaseli 4, 109 Reykjavík. Jöklaborg er 6 deilda leikskóli þar sem unnið er í anda gagnvirkniskenningar Beritt Bae. Einkunnarorð leikskólans eru gleði, virðing og sköpun og áhersla er lögð á mannauðinn og góð samskipti.   Starfið er laust frá 9. ágúst 2018, eða eftir samkomulagi.   Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.   Helstu verkefni og ábyrgð Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna undir stjórn deildarstjóra. Hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum æskileg Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum Frumkvæði í starfi Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Góð íslenskukunnátta Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 1.8.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Bára Pétursdóttir í síma og tölvupósti . Jöklaborg Jöklaseli 4 109 Reykjavík
Reykjavíkurborg Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða, Laugavegi 77
19/07/2018
Fullt starf / hlutastarf
Sambýli Stigahlíð 71 Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíðar óskar eftir að ráða Deildarstjóra / Yfirþroskaþjálfa á sambýlið Stigahlíð 71. Um er að ræða 90-100 % starf í vaktavinnu þar sem unnið eru dag- og kvöldvaktir og ein helgi í mánuði. Helstu verkefni og ábyrgð Fagleg ábyrgð á þjónustu við íbúa. Samstarf við íbúa, aðstandendur og aðra þjónustuaðila. Leiðsögn og ráðgjöf til þjónustunotenda og starfsmanna. Þátttaka í þverfaglegu samstarfi er snýr að þróun þjónustu við fatlað fólk. Deildarstjóri/yfirþroskaþjálfi er staðgengill forstöðumanns. Hæfniskröfur Þroskaþjálfamenntun æskileg eða háskólamenntun á sviði heilbrigðis-, mennta- eða félagsvísinda sem nýtist í starfi. Reynsla af starfi í búsetuþjónustu nauðsynleg. Reynsla af stjórnun æskileg. Skipulagshæfileikar og góð tölvukunnátta nauðsynleg. Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum. Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar. Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags Starfshlutfall: 90% Umsóknarfrestur: 31.7.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Velferðarsvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Ágústa Bragadóttir í síma 588-8177 og tölvupósti agusta.bragadottir@reykjavik.is . Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða Laugavegi 77 101 Reykjavík
Landspítali Laugarásvegi 71, 104 Reykjavík
19/07/2018
Fullt starf
SPENNANDI OG ÞROSKANDI STARF FYRIR ÁHUGASAMA Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi óskast til starfa á Laugarásinn meðferðargeðdeild á geðsviði Landspítala. Um er að ræða 100% stöðu sem er laus frá september 2018. Unnið er á breytilegum dag- og kvöldvöktum og að jafnaði fjórðu hverja helgi. Laugarásinn meðferðargeðdeild, staðsett á Laugarásvegi 71, er opin meðferðargeðdeild sem sinnir um 100 einstaklingum á hverjum tíma með sólarhringsþjónustu eða á dagdeild. Deildin er mjög sérhæfð, þar fer fram fjölbreytt meðferðar- og endurhæfingarstarf fyrir einstaklinga á aldrinum 18-25 ára sem eru nýlega greindir með geðrofssjúkdóm. Starfsemi deildarinnar einkennist af góðum starfsanda, virkri og stöðugri framþróun. Helstu verkefni og ábyrgð » Vinna með unga einstaklinga með geðrænar raskanir » Virk þátttaka í fjölfaglegu samstarfi » Samskipti, hvatning, leiðbeiningar og víðtækur stuðningur » Ýmis fjölþætt og mikilvæg verkefni sem starfsemi deildarinnar felur í sér » Vinna með unga einstaklinga með geðrænar raskanir » Virk þátttaka í fjölfaglegu samstarfi » Samskipti, hvatning, leiðbeiningar og víðtækur stuðningur » Ýmis fjölþætt og mikilvæg verkefni sem starfsemi deildarinnar felur í sér Hæfnikröfur » Menntun sem nýtist í starfi, að lágmarki stúdentspróf » Sérhæfileikar á sviði tónlistar, lista, matargerðar, íþrótta eða heilsueflingar er kostur » Góð samstarfshæfni, færni í samskiptum, skapandi hugsun og frumkvæði í starfi, stundvísi og reglusemi » Jákvætt hugarfar, sterk sjálfsmynd, metnaður og áhugi á að starfa við endurhæfingu ungra einstaklinga » Góð almenn tölvukunnátta og færni í mæltu og rituðu máli » Menntun sem nýtist í starfi, að lágmarki stúdentspróf » Sérhæfileikar á sviði tónlistar, lista, matargerðar, íþrótta eða heilsueflingar er kostur » Góð samstarfshæfni, færni í samskiptum, skapandi hugsun og frumkvæði í starfi, stundvísi og reglusemi » Jákvætt hugarfar, sterk sjálfsmynd, metnaður og áhugi á að starfa við endurhæfingu ungra einstaklinga » Góð almenn tölvukunnátta og færni í mæltu og rituðu máli Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 17.08.2018 Nánari upplýsingar Magnús Ólafsson, magnuso@landspitali.is, 824 5537 LSH Laugarásinn meðferðargeðdeild Laugarásvegi 71 104 Reykjavík
Landspítali Hringbraut, 101 Reykjavík
19/07/2018
Fullt starf
Ertu lausnamiðaður, samviskusamur, sýnir frumkvæði og elskar að vinna í skemmtilegu starfsumhverfi með frábæru starfsfólki? Við óskum eftir sérhæfðum starfsmanni til starfa í öflugu teymi okkar á rannsóknakjarna Landspítala, þar sem fram fara greiningar, rannsóknir, ráðgjöf og kennsla heilbrigðisstétta í klínískra lífefnafræði. Á deildinni starfa á annað hundrað manns. Helstu verkefni og ábyrgð » Þjónusta og upplýsingagjöf á sviði sýnasendinga. » Pökkun og meðhöndlun sýnasendinga fyrir deildir rannsóknarsviðs, ásamt móttöku, afhendingu og meðhöndlun gagna » Önnur verkefni í samráði við yfirmann » Þjónusta og upplýsingagjöf á sviði sýnasendinga. » Pökkun og meðhöndlun sýnasendinga fyrir deildir rannsóknarsviðs, ásamt móttöku, afhendingu og meðhöndlun gagna » Önnur verkefni í samráði við yfirmann Hæfnikröfur » Stúdentspróf eða sambærileg menntun » Heilbrigðismenntun æskileg » Góð tækni- og tölvukunnátta » Þekking á ensku og þýsku er kostur » Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum » Reynsla og hæfileiki til að vinna í teymi » Reynsla af störfum innan heilbrigðisþjónustunnar er æskileg en ekki skilyrði » Stúdentspróf eða sambærileg menntun » Heilbrigðismenntun æskileg » Góð tækni- og tölvukunnátta » Þekking á ensku og þýsku er kostur » Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum » Reynsla og hæfileiki til að vinna í teymi » Reynsla af störfum innan heilbrigðisþjónustunnar er æskileg en ekki skilyrði Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 07.08.2018 Nánari upplýsingar Gyða Hrönn Einarsdóttir, gydahr@landspitali.is, s:543 5543 LSH Rannsóknakjarni Hringbraut 101 Reykjavík
RST Net
18/07/2018
Fullt starf
RST Net ehf óskar eftir að ráða til starfa: Vélfræðinga, raf- og véliðnfræðinga Iðnaðarmenn með sveinspróf sem hafa lokið að hluta eða öllu leyti við nám í vélfræði, raf- eða véliðnfræði.  Vélfræðingar sem ekki hafa lokið sveinsprófi í vélvirkjun koma að sjáfsögðu einnig til greina.  Um er að ræða störf í sérhæfðum verkefnum, sem krefjast metnaðar, góðrar þekkingar og færni á fagsviði viðkomandi ásamt hæfni í mannlegum samskiptum í teymisvinnu í verkum þar sem vönduð vinnubrögð eru lykilatriði.   Raf-, málm- og véliðnaðarmenn Iðnaðarmenn með sveinspróf í raf-, málm- eða véliðngreinum.  Iðnnemar í rafvirkjun, rafveituvirkjun og vélvirkjun koma einnig til greina.  Um er að ræða störf í nýframkvæmdum, þjónustu og framleiðslu búnaðar sem fyrirtækið sérhæfir sig í innan orkugeirans.  Ófaglærðir iðnaðarmenn Ófaglærða iðnaðarmenn sem hafa reynslu af störfum í rafmagns-, málm- eða véliðngreinum.  Um er að ræða störf á verkstæði og í framkvæmdaverkum fyrirtækisins.    RST Net ehf er framsækið framleiðslu-. þjónustu – og verktakafyrirtæki í raforkuiðnaði og eru helstu viðskiptavinir þess framleiðendur, flutnings- og dreifingaraðilar raforku auk stóriðju.   Fyrirtækið veitir sérhæfða þjónustu í ástands- og bilanagreiningu í raforkukerfum.  Fyrirtækið starfrækir sérhæft aflspennaverkstæði og er með umboðs- og þjónustusamninga við öfluga framleiðendur, birgja og samstarfsaðila sem þekktir eru fyrir gæði og öryggan búnað sem tengdur er aflspennum.  Þá framleiðir fyrirtækið sérhannaðar og vandaðar dreifispennistöðvar, sem tengjast við milli- og lágspennu í jarðstrengjakerfi dreifiveitna, auk þess að hanna og smíða dreifi- og stjórnskápa fyrir veitukerfi af ýmsu tagi. 
Reykjavíkurborg Jöklaborg, Jöklaseli 4
18/07/2018
Fullt starf
Leikskólinn Jöklaborg Leikskólakennari eða leiðbeinandi óskast til starfa í leikskólanum Jöklaborg, Jöklaseli 4, 109 Reykjavík. Jöklaborg er 6 deilda leikskóli þar sem unnið er í anda gagnvirkniskenningar Beritt Bae. Einkunnarorð leikskólans eru gleði, virðing og sköpun og áhersla er lögð á mannauðinn og góð samskipti. Starfið er laust frá 9. ágúst 2018, eða eftir samkomulagi. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna undir stjórn deildarstjóra. Hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum æskileg Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum Frumkvæði í starfi Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Góð íslenskukunnátta Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 1.8.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Bára Pétursdóttir í síma og tölvupósti . Jöklaborg Jöklaseli 4 109 Reykjavík
Reykjavíkurborg Hlíð, Eskihlíð 19
18/07/2018
Fullt starf
Leikskólinn Hlíð Leikskólakennari óskast til starfa í leikskólanum í leikskólanum Hlíð, sem er 6 deilda leikskóli í grónu hverfi í Hlíðunum. Leikskólinn er með tvær starfsstöðvar, við Eskihlíð 17 og Engihlíð 6-8. Lögð er áhersla á skapandi starf, umhverfismennt og félagsfærni. Starfið er laust 15. ágúst nk., eða eftir samkomulagi. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara, þ.m.t. að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi undir stjórn deildarstjóra. Hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum æskileg Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum Frumkvæði í starfi Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Góð íslenskukunnátta Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags leikskólakennara. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 1.8.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Sigríður Auðunsdóttir í síma og tölvupósti . Hlíð Eskihlíð 19 105 Reykjavík
Reykjavíkurborg Breiðholtslaug, v/ Austurberg
17/07/2018
Fullt starf / hlutastarf
Breiðholtslaug ÍTR óskar eftir að ráða sundlaugarvörð í Breiðholtslaug. Sundlaugarnar eru tilvalinn starfsvettvangur fyrir fólk sem vill vinna í fjörugu og skemmtilegu umhverfi og hefur ánægju af því að umgangast og þjónusta viðskiptavini. Starfsmenn ÍTR vinna á sviði íþrótta-og tómstunda og eru lykillinn að því að ÍTR geti veitt viðskiptavinum sínum fyrsta flokks þjónustu. ÍTR leggur áherslu á jafnrétti, starfsþróun og vellíðan starfsfólks. Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkurborgar starfrækir 7 sundlaugar á höfuðborgarsvæðinu. Helstu verkefni og ábyrgð - Stuðla að því að gestir sundlauga finni fyrir öryggi og ánægju með þjónustuna og upplifi sundlaugina sem griðastað - Framfylgja öryggis- og umgengnisreglum sundlauga - Upplýsa gesti um öryggis- og umgengnisreglur sundlauga - Aðstoða gesti eftir þörfum - Hafa eftirlit með tækjum og búnaði sundlaugar - Vinna að því að umhverfi og aðstæður séu ávallt hrein í samræmi við heilbrigðisreglugerð - Sinna mælingum og eftirliti með gæðum sundlaugavatns Hæfniskröfur - Góð almenn menntun og reynsla sem nýtist í starfi - Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum - Stundvísi - Þátttaka á námskeiði í skyndihjálp og björgun úr laug - Standast hæfnispróf laugarvarða sbr. reglugerð fyrir sundstaði - Hreint sakavottorð Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfshlutfall: 93% Umsóknarfrestur: 7.8.2018 Ráðningarform: Timabundin ráðning Nafn sviðs: Íþrótta- og tómstundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Sólveig Valgeirsdóttir í síma 557-5547 og tölvupósti solveig.valgeirsdottir@reykjavik.is . Breiðholtslaug v/ Austurberg 101 Reykjavík

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu