Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  215 störf í boði fyrir þig

Ný störf

Ísafjarðarbær Thingeyri, Ísland
23/04/2019
Fullt starf
Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga til að leiða þróttmikið skólastarf Grunnskólans á Þingeyri og leikskólans Laufás. Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra framtíðarsýn í skólamálum, er skapandi og metnaðarfull(ur). Um er að ræða 100% starfshlutfall, tímabundið til eins árs og er gert ráð fyrir að viðkomandi geti hafið störf 1. ágúst 2019. Næsti yfirmaður er sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs. Í dag eru nemendur Grunnskóla Þingeyrar um 30. Einkunnarorð skólans eru ábyrgð, virðing, samheldni og gleði. Í leikskólanum Laufási eru 10 börn. Tekin var upp heilsustefna í leikskólanum árið 2007 og fékk Laufás formlega viðurkenningu sem heilsuleikskóli þann 29. september árið 2008. Á Þingeyri er íþróttahús, sundlaug , golfvöllur, reiðskemma og lítil verslun ásamt mikilli náttúrufegurð. Stutt er í alla þjónustu og Ísafjörður er í um 50 km fjarlægð. Starfssvið: Að veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi Að leiða samstarf nemenda, starfsmanna, heimila og skólasamfélagsins í heild Að stýra skólanum og bera ábyrgð á daglegri starfsemi, starfsmannamálum, fjárhagsáætlunum og rekstri Menntunar- og hæfnikröfur: Leyfisbréf grunnskólakennara Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á grunnskólastigi Leitað er að einstaklingi með: Lipurð og færni í samskiptum Metnað, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og leiðtogahæfileika Reynslu af stjórnun og rekstri Vilja til að leita nýrra leiða í skólastarfi Hæfni til að miðla upplýsingum bæði í mæltu máli og rituðu Reynslu af þátttöku í þróunarstarfi (kostur) Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Skólastjórafélags Íslands. Umsóknarfrestur er til og með 2. maí 2019 . Umsókn skal skila til mannauðsstjóra Ísafjarðarbæjar í netfangið baldurjo@isafjordur.is . Með umsókn þarf að fylgja greinargott yfirlit um nám og störf, leyfisbréf til kennslu, upplýsingar um þátttöku í þróunarstarfi á sviði skólamála og annað er málið varðar. Allar nánari upplýsingar gefur Margrét Halldórsdóttir, sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs Ísafjarðarbæjar, í síma 450-8000 eða í gegnum tölvupóst á netfangið margreth@isafjordur.is . Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. -Við þjónum með gleði til gagns-
Vídd ehf Kópavogur, Ísland
23/04/2019
Fullt starf
Verslunin Vídd ehf. óskar eftir áhugasömu sölu fólki í verslun sína í Bæjarlind 4, í Kópavogi. Vídd er byggingarvöruverslun sem hefur um árabil selt gæðavörur. Starfið felur m.a. í sér að veita viðskiptavinum ráðgjöf við efnisval auk annara tilfallandi starfa innan verslunarinnar.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  Nauðsynlegt að viðkomandi uppfylli eftirtalið: Hafi áhuga á sölumennsku og innanhússhönnun. Hafi mjög góða kunnáttu í íslensku og ensku. Hafi reynslu af að vinna í tölvuumhverfi. Sé þjónustulundaður. Sé reyklaus. Annað heppilegt að hafa með, en ekki nauðsynlegt: Hafi reynslu af sölu- og/eða afgreiðslustörfum. Hafi reynslu af framkvæmdum í byggingarstarfsemi af einhverjum toga. Vaktir eru frá 9 til 18 virka daga og annan hvern laugardag á veturna 12 til 15.   Vinsamlegast sendið ferilskrá ásamt mynd með umsókn. 
BB rafverktakar
23/04/2019
Fullt starf
Er ekki kominn tími á að breyta til? Vantar rafvirkja eða nema í skemmtilega og hreinlega innivinnu. Unnið er við ljósleiðara,tölvulagnir,myndlyka,tölvur og ýmsan annan smáspennubúnað. Einnig erum við í viðhaldi raflagna hjá fyrirtækjum og einstaklingum. Ýmis hlunnindi fylgja starfinu og samkeppnishæf laun. Góð íslenskukunnátta skilyrði. Upplýsingar í síma 6604090 einnig má senda póst á netfangið birgir@bbrafverktakar.is
Swapp Agency Gló, Fákafen, Reykjavík, Ísland
23/04/2019
Fullt starf
Gló veitingar leita af metnaðarfullum og vinnusömum yfirkokki til að ganga til liðs við okkur og gegna lykilhlutverki í Gló teyminu í 100% starf. Helstu verkefni: – Þjálfun eldhússtarfsfólks – Þróun uppskrifta í samstarfi við Sollu – Gæðastjórnun í eldhúsum – Vinna og vöruþróun í framleiðslueldhúsi – þróun ferla fyrir eldhús Menntunar- og hæfniskröfur: Menntaður kokkur eða bakari Reynsla af stjórnun eldhúsa Útsjónarsemi, skipulagshæfileikar og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum Hægt að sækja um með því að smella á linkinn hér að neðan eða senda tölvupóst á job@swappagency.com Umsóknarfrestur er til 15. Apríl
Landspítali Hringbraut, 101 Reykjavík
23/04/2019
Fullt starf
Landspitali - National University Hospital of Iceland is increasing investment into Genomic Medicine. As a part of this effort we are recruiting a Laboratory Medicine Physician with expertise in Cytogenetics, Clinical Molecular Genetics or Laboratory Genetics and Genomics to join a team of 35 staff members in the Department of Genetics and Molecular Medicine (GMM). The department delivers comprehensive genetics services to the people of Iceland. The department includes a clinical genetics and genetic counseling unit. It operates specialized laboratories in biochemical genetics including prenatal and newborn screening, cytogenetics and molecular genetics. Genomics and cytogenomics are rapidly growing fields. Teaching, training and research are an integral part of departmental work. GMM has academic affiliation with the Department of Biochemistry and Molecular Biology at Faculty of Medicine, University of Iceland. Honorary academic appointments would be available for candidates with suitable background and research. Human genetics has a proud tradition in Iceland and our department actively collaborates with deCODE genetics which has sequenced more than a 1/5 of the Icelandic population. Work atmosphere at GMM emphasizes cooperation, flexibility, support, ambition and positive team spirit. We work in interdisciplinary teams within GMM and with other organizational units in the hospital. Helstu verkefni og ábyrgð MAIN RESPONSIBILITIES » Clinical specialist of a clinical laboratory section » Clinical case review, sign out, interpretation and consultation on tests and results » Development and validation of new tests » Strategic planning and development of service with department management » Other tasks based on expertise and experience » Consultations in area of expertise » Teaching and research MAIN RESPONSIBILITIES » Clinical specialist of a clinical laboratory section » Clinical case review, sign out, interpretation and consultation on tests and results » Development and validation of new tests » Strategic planning and development of service with department management » Other tasks based on expertise and experience » Consultations in area of expertise » Teaching and research Hæfnikröfur QUALIFICATIONS » License to practice medicine » Expertise in clinical molecular genetics, cytogenetics or laboratory genetics and genomics » Further professional development to meet departmental goals » Positive outlook, flexibility and interpersonal skills » Ability to work independently and as part of a team » Teaching and research experience is preferable QUALIFICATIONS » License to practice medicine » Expertise in clinical molecular genetics, cytogenetics or laboratory genetics and genomics » Further professional development to meet departmental goals » Positive outlook, flexibility and interpersonal skills » Ability to work independently and as part of a team » Teaching and research experience is preferable Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. ________________________________________________________ FURTHER INFORMATION ABOUT THE POSITION AND APPLICATION Position is full-time (100%) employment. Terms and wages are according to collective agreements between the government and Icelandic Medical Association. Landspitali is committed to an equal pay policy. The application should include CV, licenses and a personal statement describing applicant qualifications and vision. We will consider and reply to all applications that meet the above criteria. Position is full-time (100%) employment. Deadline for application is July 1st 2019. The position is available from September 1st 2019 or as agreed upon. Landspitali is the tertiary medical center for the country of Iceland with 350 thousand inhabitants. Landspitali has 6000 employees and there is dynamic collaboration between various disciplines and teamwork. The hospital is closely affiliated with University of Iceland. The goal of Landspitali is to be a leading patient-centered university hospital. Key values are safe and efficient service, strong workforce and continuous improvement. Landspitali is located in down town Reykjavik. Reykjavik is vibrant capital city and center for education and culture. Iceland has among the highest standards of living and was the first country in the world to pass a law to ensure equal pay between women and men. Iceland is safe and centrally located between US and Europe. For further information contact Jon J. Jonsson MD, PhD, Medical Director of Dept. of Genetics and Molecular Medicine. Email: jonjj@landspitali.is, Tel: +354-824-5917 Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 01.07.2019 Nánari upplýsingar Jón Jóhannes Jónsson, jonjj@landspitali.is, +354-824-5917 LSH Erfða- og sameindalæknisfræðideild Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali Hringbraut, 101 Reykjavík
23/04/2019
Fullt starf
Laust er til umsóknar starf sérfræðings við erfða- og sameindalæknisfræðideild á rannsóknarsviði Landspítala. Starfs- og ábyrgðarlýsing tekur mið af menntun og hæfni þess sem ráðinn er. Á erfða- og sameindalæknisfræðideild (ESD) fer fram fjölbreytt starfsemi. ESD veitir alhliða erfðaheilbrigðisþjónustu og hún er eina deildin sinnar tegundir á Íslandi. Á ESD er göngudeild og ráðgjafaeining. Deildin rekur einnig sérhæfðar rannsóknarstofur til að greina erfðasjúkdóma, meta erfðaáhættu og í fósturskimun og nýburaskimun. Notaðar eru margvíslegar rannsóknategundir í lífefnaerfðafræði, sameindaerfðafræði og litningarannsóknum. Erfðamengisrannsóknir eru nýtt og hrattvaxandi svið. Á ESD fer fram öflug kennsla, þjálfun og vísindarannsóknir í samvinnu við ýmsa aðila innan og utan spítalans. Deildin er í formlegum tengslum við lífefna- og sameindalíffræðasvið læknadeildar Háskóla Íslands. Akademískar nafnbætur eru mögulegar fyrir umsækjendur með viðeigandi bakgrunn og virkni í vísindarannsóknum. Vinnuandinn á deildinni einkennist af samvinnu, lipurð, stuðningi, metnaði og góðum liðsanda. Unnið er í öflugum þverfaglegum teymum innan og utan deildar og í nánu samstarfi við aðrar starfsemi spítalans. Helstu verkefni og ábyrgð » Sérfræðiumsjón með rannsóknum á ákveðnum sviðum » Yfirferð tilfella, svörun rannsókna þ.m.t. túlkun og ráðgjöf tengd þeim » Þróun og uppsetning, eftirlit nýrra rannsókna » Stefnumótun og þróun þjónustu í samráði við stjórnendur » Önnur verkefni sem taka mið af þekkingu og reynslu viðkomandi » Ráðgjöf á sínu sérsviði » Kennsla og vísindarannsóknir » Sérfræðiumsjón með rannsóknum á ákveðnum sviðum » Yfirferð tilfella, svörun rannsókna þ.m.t. túlkun og ráðgjöf tengd þeim » Þróun og uppsetning, eftirlit nýrra rannsókna » Stefnumótun og þróun þjónustu í samráði við stjórnendur » Önnur verkefni sem taka mið af þekkingu og reynslu viðkomandi » Ráðgjöf á sínu sérsviði » Kennsla og vísindarannsóknir Hæfnikröfur » Almennt lækningaleyfi » Sérfræðiþekking í klínískum erfða- og/eða litningarannsóknum » Vilji til frekari sérhæfingar í samráði við stjórnendur deildarinnar » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum » Hæfni og geta til að vinna sjálfstætt og í teymi » Reynsla í kennslu- og vísindavinnu er æskileg » Almennt lækningaleyfi » Sérfræðiþekking í klínískum erfða- og/eða litningarannsóknum » Vilji til frekari sérhæfingar í samráði við stjórnendur deildarinnar » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum » Hæfni og geta til að vinna sjálfstætt og í teymi » Reynsla í kennslu- og vísindavinnu er æskileg Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Starfið veitist frá 1. september 2019 eða eftir nánara samkomulagi. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá og starfsleyfi. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni og sýn á starfið. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 01.07.2019 Nánari upplýsingar Jón Jóhannes Jónsson, jonjj@landspitali.is, 824 5917 LSH Erfða- og sameindalæknisfræðideild Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali Fossvogi, 108 Reykjavík
23/04/2019
Fullt starf
Landspítali leitar eftir jákvæðum og metnaðarfullum sérfræðilækni með sérhæfingu í myndgreiningu í krefjandi starf á röntgendeild. Viðkomandi mun verða mikilvægur hlekkur í öflugu teymi myndgreiningardeildar, en deildin sinnir öllum þáttum á sviði læknisfræðilegrar myndgreiningar og geislavarna á spítalanum. Lögð áhersla á endurnýjun tækjabúnaðar, þróun nýrra starfsaðferða, aðlögun vinnutíma að þörfum starfsmanna, stöðuga starfsþróun og góða starfsaðstöðu. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. júlí 2019 eða eftir samkomulagi. Helstu verkefni og ábyrgð » Greiningar, inngrip og meðferð út frá rannsóknaraðferðum deildarinnar » Ráðgjöf og samráð við fagaðila innan og utan Landspítala » Skipulag og verkefnaumsjón » Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu » Þátttaka í kennslu og vísindavinnu » Greiningar, inngrip og meðferð út frá rannsóknaraðferðum deildarinnar » Ráðgjöf og samráð við fagaðila innan og utan Landspítala » Skipulag og verkefnaumsjón » Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu » Þátttaka í kennslu og vísindavinnu Hæfnikröfur » Breið þekking og reynsla i öllum helstu rannsóknaraðferðum myndgreiningar » Íslensku og ensku kunnátta » Reynsla af rannsóknarinngripum s.s. ástungum vegna sýnatöku og dreninnlagna er æskileg » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum » Íslenskt sérfræðileyfi í myndgreiningu » Breið þekking og reynsla i öllum helstu rannsóknaraðferðum myndgreiningar » Íslensku og ensku kunnátta » Reynsla af rannsóknarinngripum s.s. ástungum vegna sýnatöku og dreninnlagna er æskileg » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum » Íslenskt sérfræðileyfi í myndgreiningu Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað. Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í starfið byggir einnig á þeim. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar í almenna umsókn og senda sem viðhengi, en ítarlegri upplýsingar fyllist út í umsókn fyrir læknastöðu, sjá slóð hér fyrir neðan: Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 06.05.2019 Nánari upplýsingar Pétur Hörður Hannesson, peturh@landspitali.is, 824 5322 LSH Röntgendeild, læknar 1 Fossvogi 108 Reykjavík
Landspítali , 101 Reykjavík
23/04/2019
Fullt starf
Rekstrarsvið Landspítala auglýsir laust til umsóknar fullt starf vélvirkja í rúmaumsjón á viðhaldsdeild Landspítala. Á viðhaldsdeild starfa um 40 starfsmenn sem sinna viðhaldi alls húsnæðis Landspítala auk þess að vinna að margs konar stærri breytingaverkefnum. Helstu verkefni vélvirkja er regluleg og kerfisbundin yfirferð á sjúkrarúmum spítalans við Hringbraut. Viðkomandi tekur að sér viðgerðir sem hans hæfni nær til en úthlutar önnur verk til viðeigandi iðngreina í gegnum verkbeiðnakerfi Landspítala. Vélvirki starfar í umboði rekstrarstjóra lagna á viðhaldsdeild Landspítala. Leitað er eftir jákvæðum, drífandi og þjónustulunduðum einstaklingi sem lokið hefur námi í vélvirkjun. Starfið er laust nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. Helstu verkefni og ábyrgð » Fyrirbyggjandi viðhald og umsjón með sjúkrarúmum Landspítala við Hringbraut, sem felur í sér reglulega og kerfisbundna yfirferð » Fyrirbyggjandi viðhald og umsjón með sjúkrarúmum Landspítala við Hringbraut, sem felur í sér reglulega og kerfisbundna yfirferð Hæfnikröfur » Sveinspróf í vélvirkjun » Kunnátta í algengustu tölvuforritum » Lipurð í mannlegum samskiptum , drifkraftur og vandvirkni » Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð » Geta sinnt daglegri stjórn samstarfsmanna í afmörkuðum verkefnum » Sveinspróf í vélvirkjun » Kunnátta í algengustu tölvuforritum » Lipurð í mannlegum samskiptum , drifkraftur og vandvirkni » Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð » Geta sinnt daglegri stjórn samstarfsmanna í afmörkuðum verkefnum Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 29.04.2019 Nánari upplýsingar Matthías Ásgeirsson, matthasg@landspitali.is, 543 1507 Viktor Ellertsson, viktore@landspitali.is, 543 1517 LSH Vélaverkstæði H Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali Hringbraut, 101 Reykjavík
23/04/2019
Fullt starf
Laust er til umsóknar starf sérfræðings við erfða- og sameindalæknisfræðideild á rannsóknarsviði Landspítala. Starfs- og ábyrgðarlýsing tekur mið af menntun og hæfni þess sem ráðinn er. Á erfða- og sameindalæknisfræðideild Landspítalans (ESD) fram fjölbreytt starfsemi. ESD veitir alhliða erfðaheilbrigðisþjónustu og hún er eina deildin sinnar tegundir á Íslandi. Á ESD er göngudeild og ráðgjafaeining. Deildin rekur einnig sérhæfðar rannsóknarstofur til að greina erfðasjúkdóma, meta erfðaáhættu og í fósturskimun og nýburaskimun. Notaðar eru margvíslegar rannsóknategundir í lífefnaerfðafræði, sameindaerfðafræði og litningarannsóknum. Erfðamengisrannsóknir eru nýtt og hrattvaxandi svið. Á ESD fer fram öflug kennsla, þjálfun og vísindarannsóknir í samvinnu við ýmsa aðila innan og utan spítalans. Deildin er í formlegum tengslum við lífefna- og sameindalíffræðasvið læknadeildar Háskóla Íslands. Akademískar nafnbætur eru mögulegar fyrir umsækjendur með viðeigandi bakgrunn og virkni í vísindarannsóknum. Vinnuandinn á deildinni einkennist af samvinnu, lipurð, stuðningi, metnaði og góðum liðsanda. Unnið er í öflugum þverfaglegum teymum innan og utan deildar og í nánu samstarfi við aðrar starfsemi spítalans. Helstu verkefni og ábyrgð » Sérfræðiumsjón með rannsóknum á ákveðnum sviðum » Yfirferð tilfella, svörun rannsókna þ.m.t. túlkun og ráðgjöf tengd þeim » Þróun, uppsetning og eftirlit nýrra rannsókna » Stefnumótun og þróun þjónustu í samráði við stjórnendur » Önnur verkefni sem taka mið af þekkingu og reynslu viðkomandi » Ráðgjöf á sínu sérsviði » Kennsla og vísindarannsóknir » Sérfræðiumsjón með rannsóknum á ákveðnum sviðum » Yfirferð tilfella, svörun rannsókna þ.m.t. túlkun og ráðgjöf tengd þeim » Þróun, uppsetning og eftirlit nýrra rannsókna » Stefnumótun og þróun þjónustu í samráði við stjórnendur » Önnur verkefni sem taka mið af þekkingu og reynslu viðkomandi » Ráðgjöf á sínu sérsviði » Kennsla og vísindarannsóknir Hæfnikröfur » Doktorspróf æskilegt » Sérfræðiþekking í klínískum erfða- og/ eða litningarannsóknum » Vilji til frekari sérhæfingar í samráði við stjórnendur deildarinnar » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum » Hæfni og geta til að vinna sjálfstætt og í teymi » Reynsla í kennslu og vísindavinnu er æskileg » Doktorspróf æskilegt » Sérfræðiþekking í klínískum erfða- og/ eða litningarannsóknum » Vilji til frekari sérhæfingar í samráði við stjórnendur deildarinnar » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum » Hæfni og geta til að vinna sjálfstætt og í teymi » Reynsla í kennslu og vísindavinnu er æskileg Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Starfið veitist frá 1. september 2019 eða eftir nánara samkomulagi. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá og starfsleyfi á heilbrigðissviði. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni og sýn á starfið. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 01.07.2019 Nánari upplýsingar Jón Jóhannes Jónsson, jonjj@landspitali.is, 824 5917 LSH Erfða- og sameindalæknisfræðideild Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali Fossvogi, 108 Reykjavík
23/04/2019
Fullt starf
Laust er til umsóknar starf skrifstofumanns/ heilbrigðisritara á göngudeild lyflækninga A3 í Fossvogi. Starfið er laust frá 1. júní 2019 eða eftir nánara samkomulagi. Um er að ræða dagvinnustarf, virka daga, sem felur í sér mikil samskipti og fjölbreytt og krefjandi verkefni. Göngudeildin heyrir undir lyflækningasvið og starfa þar rúmlega 20 manns í þverfaglegu teymi og nánu samstarfi við fagfólk í öðrum sérgreinum. Velkomið er að kíkja í heimsókn, áhugasamir hafi samband við Geirnýju, deildarstjóra. Helstu verkefni og ábyrgð » Móttaka og skráning sjúklinga sem koma í bókuð viðtöl » Innheimta sjúklingagjalda » Upplýsingagjöf » Önnur tilfallandi verkefni í samráði við deildarstjóra » Móttaka og skráning sjúklinga sem koma í bókuð viðtöl » Innheimta sjúklingagjalda » Upplýsingagjöf » Önnur tilfallandi verkefni í samráði við deildarstjóra Hæfnikröfur » Jákvæðni og lipurð í samskiptum » Góð íslensku og enskukunnátta » Góð almenn tölvukunnátta » Heilbrigðisritaramenntun, stúdentspróf og/ eða reynsla af ritarastörfum » Jákvæðni og lipurð í samskiptum » Góð íslensku og enskukunnátta » Góð almenn tölvukunnátta » Heilbrigðisritaramenntun, stúdentspróf og/ eða reynsla af ritarastörfum Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. Öllum umsóknum verður s varað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 06.05.2019 Nánari upplýsingar Geirný Ómarsdóttir, geirnyo@landspitali.is, 824 5100 LSH Göngudeild lyflækninga F Fossvogi 108 Reykjavík

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu