Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  95 störf í boði fyrir þig

Ný störf

Pixformance
15/07/2019
Fullt starf
Pixformance aims to set new boundaries in terms of fitness, computer vision and video streaming.For this reason, we are looking for creative, curious human beings who are not afraid to question the status quo and to go an extra mile, to join our rocket ship on the journey to build an outstanding B2C product.  Is that You, we are looking for? What We offer A competitive salary Steep learning curve A new boundary setting project  Relocation allowance Flexible working hours Hardware of your choice  Supply of coffee, tea, and fresh fruits. Challenges at the Role Designing and developing architecture for new features and new products Developing the new version of the Platform for trainers, members and club owners Designing and improving our architecture with other members of the Backend team Designing the API for our mobile app for activity tracking and home workouts Collaborating with different frontend teams (Web, Mobile, Station) Helping the BI and Data Science teams to integrate smart features into our Platform. What You offer 3+ years experience developing systems in Ruby Experience designing and implementing RESTful APIs for large-scale systems Confidence in working with large datasets Experience in working with video delivery and streaming services Strong PostgreSQL skills including database design and optimization Extensive knowledge and experience with TDD and debugging Rails apps Ability to ship code in fast, iterative cycles Full English proficiency. Bonus Points BS in Computer Science or equivalent Knowledge of other programming languages (Go, Python, JavaScript, Elixir) Hands on experience managing infrastructure (Heroku, AWS, CI) Experience in designing eventually consistent systems and working with queues Understanding of DDD concepts Experience in building apps from scratch Personal projects or open source contributions. If this describes you, we’d love to chat!    Diversity at Pixformance Pixformance is for everyone. Diversity and open expression are fundamental to our organization. We acknowledge the challenges in our industry, and strive to develop an inclusive culture where everyone can contribute.
Ginger ehf.
15/07/2019
Vaktavinna
Óskum eftir starfsfólki í kvöld og helgarvinnu í Ginger Síðumúla. Ef þú ert orðinn 18 ára, reyklaus og vilt vinna á góðum stað sendu þá ferilskrá á  nonni@ginger.is EVENING AND WEEKEND SHIFTS: Ginger restaurant in Síðumúli seeks employees to work in the evening and on weekends. If you are 18 or older and a non-smoker please send your CV to  nonni@ginger.is
Elja Askja Notaðir Bílar, Klettháls, Reykjavík, Ísland
15/07/2019
Fullt starf
Bílaumboð Öskju óskar eftir að ráða vélvirkja til starfa Næsti yfirmaður er þjónustustjóri atvinnubílaverkstæðis. Starfs- og ábyrgðarsvið Sérsmíði á ýmis konar búnaði fyrir ábyggingar á vörubifreiðar Járnsmíði og suðuvinna, bæði stál og ryðfrítt Viðhald á búnaði og tækjum Ber ábyrgð á að framfylgja settum gildandi verklagsreglum og stöðlum og gæðakröfum framleiðanda Menntunar- og hæfniskröfur Sveinspróf í vélvirkjun Reynsla af járnsmíði og reynsla af TIG suðu Þekking og reynsla af vinnu með vökvakerfi er kostur Vinnuvélaréttindi er kostur Samstarfs- og samskiptahæfni Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri Almenn tölvukunnátta og geta til að tileinka sér tækninýjungar Upplýsingar veita: Óskar Marinó Sigurðsson,  oskar@elja.is Arthúr Vilhelm Jóhannesson,  arthur@elja.is Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið.  Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst.
Elja
15/07/2019
Fullt starf
RIZZANI DE ECCHER óska eftir að ráða gæðastjóra. Gæðastjóri hefur umsjón með gæðamálum í verkefnum fyrirtækisins. Starfs- og ábyrgðarsvið Ábyrgð á verkefnum á sviði gæðamála Ábyrgð og umsjón með stjórnkerfum gæðamála Fræðsla og ráðgjöf við stjórnendur og aðra starfsmenn Rýning og skráning verkferla Samræming og yfirumsjón með gæðavinnu Ábyrgð á gerð og viðhaldi handbóka og leiðbeininga Vinna að einföldun ferla og aukinni skilvirkni Samskipti við hagsmunaaðila innan sem utan fyrirtækisins Menntunar- og hæfniskröfur Háskólapróf sem nýtist í starfi Góð þekking og reynsla á sviði gæðastjórnunar Reynsla og þekking í rekstri stjórnunarkerfa skv. ISO 9001 Reynsla af ISO 14001, 18001, 27001, er æskileg Reynsla af verkefnastjórnun er kostur Góð almenn tölvufærni Frumkvæði og metnaður til að ná árangri og tileinka sér nýjungar Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum Hæfni í samskiptum og virðing fyrir samstarfsmönnum og umhverfi Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri Upplýsingar veita: Óskar Marinó Sigurðsson,  oskar@elja.is Arthúr Vilhelm Jóhannesson,  arthur@elja.is Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið.  Umsóknarfrestur er til og með 1. ágúst.
Elja Urriðaholtsstræti, Garðabær, Ísland
15/07/2019
Fullt starf
TÆKNIMAÐUR Á VERKSTAÐ RIZZANI DE ECCHER leitar að öflugum tæknimann í teymið okkar við uppbyggingu á Urriðarholtsstræti í Garðabæ. Í boði er áhugavert og krefjandi starf hjá alþjóðlegu fyrirtæki sem starfar víðsvegar í Evrópu. Starfs- og ábyrgðarsvið Þátttaka í verkefnateymi við hönnun og undirbúning framkvæmda Gerð og eftirfylgni framkvæmdaáætlana Hönnunarrýni og samræming Áætlunargerð og eftirfylgni Gæðaeftirlit Samskipti við hagsmunaaðila innan sem utan fyrirtækisins Menntunar- og hæfniskröfur Menntun á sviði bygginga- verk- eða tæknifræði Menntun sem iðnmeistari er kostur Reynsla af verkefnastjórnun byggingaframkvæmda er kostur Mjög góð tölvukunnátta Frumkvæði og metnaður til að ná árangri Kunnátta í Autocad er mjög æskileg Þekking og reynsla af öryggis- og umhverfismálum er kostur Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum Hæfni í samskiptum og virðing fyrir samstarfsmönnum og umhverfi Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri Upplýsingar veita: Óskar Marinó Sigurðsson,  oskar@elja.is Arthúr Vilhelm Jóhannesson,  arthur@elja.is Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið.  Umsóknum þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 1. ágúst.
Seltjarnarnes Seltjarnarnes, Ísland
12/07/2019
Vaktavinna
Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar óskar eftir að ráða yfirþroskaþjálfa eða deildarstjóra til starfa á Sæbraut sem er íbúðakjarni fyrir fatlað fólk á aldrinum 25 til 40 ára Starfshlutfall er 90% eða eftir samkomulagi og er vaktavinna hluti af vinnuskipulagi. Verkefni og ábyrgð: • Stjórnun og umsjón með framkvæmd þjónustu • Samstarf við forstöðumann um faglega ábyrgð • Ráðgjöf til starfsmanna ásamt forstöðumanni • Þátttaka í þverfaglegu samstarfi • Samstarf og samráð við íbúa og aðstandendur • Þátttaka í þróunarstarfi og uppbyggingu þjónustu Menntun og hæfniskröfur: • Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði félags- heilbrigðis- og/eða menntavísinda • Þekking og reynsla af þjónustu við fólk með flóknar fatlanir og hegðunarfrávik • Stjórnunarreynsla æskileg en ekki skilyrði • Samviskusemi, gagnrýnin hugsun og frumkvæði • Góð samskiptafærni, skipulagsfærni og sveigjanleiki • Geta til að takast á við krefjandi vinnuumhverfi Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga. Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá Seltjarnarnesbæ þurfa að veita heimild til að leitað sé upplýsinga af sakaskrá. Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. Nánari upplýsingar um störfin gefur Aníta Ösp Gunnlaugsdóttir forstöðumaður í síma 867 5178 eða Halldóra Jóhannesdóttir Sanko deildarstjóri stuðningsþjónustu í síma 595 9100 Umsóknarfrestur er til 28. júlí næstkomandi. Sótt er um störfin á vef Seltjarnarnesbæjar, www.seltjarnarnes.is - Störf í boði.
Meðferðarheimilið Krýsuvík Krýsuvík, Ísland
12/07/2019
Fullt starf
MEÐFERÐARHEIMILIÐ Í KRÝSUVÍK óskar eftir að ráða staðarhaldara Starfið er mjög fjölþætt, felst m.a. í akstri, umsjón bifreiða, almennu viðhaldi utan- og innanhúss. Þekking á 12 spora meðferð æskileg. Reglusemi, heiðarleiki og góð mannleg samskipti nauðsynleg. Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið soffiasmith@krysuvik.is Umsóknarfrestur er til 1. ágúst 2019.
Sæbýli ehf. Eyrarbakki, Ísland
12/07/2019
Fullt starf
Sæbýli ehf. óskar eftir að ráða kraftmikinn og útsjónar saman tæknistjóra með reynslu af stjórnun og upp byggingu pípu og raflagna lagnakerfa. Um er að ræða uppsetningu og rekstur á hátæknieldiskerfum fyrir botnlæg sjávardýr. Hæfniskröfur • Menntun á sviði vélfræði / vélstjórnunar / verkfræði / pípulagna / raflagna eða sambærilegt nám sem nýtist í starfi. • Starfsreynsla nauðsynleg. • Reynsla af stjórnun æskileg. • Góð tölvufærni og kunnátta í ensku, rituðu og töluðu máli. • Frumkvæði, jákvæðni, sjálfstæð vinnubrögð og góð samstarfshæfni er mikilvæg. Helstu verkefni • Verkefnastjórnun og vinna við uppsetningu á eldiskerfum. • Áætlanagerð og eftirlit með verktökum. • Daglegur rekstur eldiskerfa, uppfærsla og endurbætur. • Upplýsingagjöf og utanumhald. Tæknistjórinn þarf að hafa búsetu á Suðurlandi í nágrenni við Eyrarbakka. Dagleg starfsstöð er Búðarstígur 23, 820 Eyrarbakka. Í boði er framtíðarstarf hjá mjög áhugaverðu nýsköpunarfyrirtæki sem býður upp á skapandi starfsumhverfi og góðan og skemmtilegan starfsanda. Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásgeir Guðnason, framkvæmdastjóri og skal senda umsóknir ásamt ferilskrá rafrænt á asgeir@saebyli.is, merkt; „tæknistjóri“.  
Borgarbyggð Borgarbyggð, Ísland
12/07/2019
Fullt starf
Borgarbyggð auglýsir laust til umsóknar nýtt starf verkefnastjóra atvinnu, markaðs- og menningarmála. Starfið er 100% starf á stjórnsýslu- og fjármálasviði og er tímabundið til eins árs með möguleika á framtíðarráðningu. Leitað er eftir einstaklingi sem hefur metnað, reynslu af ímyndarmálum og upplýsingamiðlun og áhuga á eflingu sveitarfélagsins. Starfs- og ábyrgðarsvið: • Stefnumótun og markmiðasetning í atvinnu, upplýsinga- og menningarmálum • Samstarf og samskipti við atvinnulíf • Efla og samræma kynningar- og markaðsmál • Upplýsingatækni og rafræn þjónusta • Umsjón með menningarhátíðum og ýmsum menningarverkefnum • Starfar fyrir atvinnu, markaðs- og menningarmálanefnd Menntunar og hæfniskröfur: • Háskólapróf sem nýtist í starfi • Reynsla af störfum í upplýsingatækni, kynningar – og markaðsmálum • Þekking og reynsla af verkefnum tengdum atvinnu- og menningarstarfi • Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti • Góð samstarfshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum • Frumkvæði og skipulagshæfileikar Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna. Umsóknarfrestur er til og með 28. júlí nk. Nánari upplýsingar um starfið veitir Eiríkur Ólafsson sviðsstjóri stjórnsýslu- og fjármálasviðs í síma 433-7100. Umsókn skal senda á netfangið borgarbyggd@borgarbyggd.is Henni skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.  
Garðabær Hofsstaðaskóli, Garðabær, Ísland
12/07/2019
Fullt starf
Laus er til umsóknar staða skólastjóra Hofsstaðaskóla sem er grunnskóli fyrir nemendur í 1. - 7. bekk.   Nemendur skólans eru ríflega 570. Megin markmið í starfsemi Hofsstaðaskóla er að öll börn hafi jafnan rétt til náms og líði vel í skólanum. Áhersla er lögð á hlýlegt umhverfi, glaðlegt viðmót, vel menntað og hæft starfsfólk. Í skólanum er lögð áhersla á samvinnu og samræmingu námskrár leik- og grunnskóla og unnið er eftir samstarfsáætluninni "Brúum bilið". Sjá nánar um skólastarfið á vef skólans, hofsstaðaskoli.is.  Í Garðabæ er lögð rík áhersla á sjálfstæði skóla, fjölbreytni og valfrelsi sem felst meðal annars í því að foreldrar hafa fullt frelsi um val á skóla fyrir börn sín.  Skólastjóri tekur þátt í að móta metnaðarfullt skólasamfélag Garðabæjar með uppbyggilegum og framsýnum hætti. Helstu verkefni: Að vera faglegur leiðtogi Að bera faglega og rekstrarlega ábyrgð á starfi skólans, stjórna daglegri starfsemi og hafa forgöngu um mótun og framgang stefnu skólans Að vinna náið með starfsfólki að því að skapa frjótt námsumhverfi fyrir alla nemendur Að leiða og hvetja starfsfólk með það að markmiði að tryggja sem best vellíðan og árangur hvers og eins Menntunar- og hæfniskröfur: Kennaramenntun og leyfisbréf til kennslu í grunnskóla Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi Reynsla af kennslu Reynsla af starfsmannastjórnun og rekstri Frumkvæði og vilji til að leita nýrra leiða í skólastarfi Góðir skipulagshæfileikar, lipurð og færni í samskiptum Áhugi og reynsla í að leiða þróunarstarf ásamt sveigjanleika og víðsýni   Umsókninni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá um störf umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og verkefni sem hann hefur unnið að og geta varpað ljósi á færni hans til að sinna starfi skólastjóra. Þá skal fylgja umsókninni greinargerð með hugmyndum umsækjanda um starfið og hvernig hann sér Hofsstaðaskóla þróast undir sinni stjórn.   Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2019. Umsóknarfrestur er til og með 28. júlí 2019.   Nánari upplýsingar um starfið veita Eiríkur Björn Björgvinsson, forstöðumaður fræðslu- og menningarsviðs, s. 525-8500  eirikurbjorn@gardabaer.is  og Katrín Friðriksdóttir, deildarstjóri skóladeildar, s. 525-8500,  katrinf@gardabaer.is .   Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélags Íslands. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.  Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á ráðningarvef Garðabæjar  https://starf.gardabaer.is .

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu