Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  302 störf í boði fyrir þig

Ný störf

Landspítali Ísland
24/04/2018
Fullt starf
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í lyflækningum krabbameina. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. október 2018 eða eftir samkomulagi. Starfið felur m.a. í sér teymisvinnu með öðrum starfsstéttum og sérgreinum spítalans. Leitast er við að hafa meðferð sjúklinga þannig að hver sjúklingur sem vísað er til sérgreinarinnar fái ábyrgan sérfræðilækni. Helstu verkefni og ábyrgð » Vinna á legu-, dag- og göngudeild ásamt vaktþjónustu við krabbameinslækningar á LSH » Vinna við ráðgjöf við aðrar deildir Landspítala og þátttaka í samráðsfundum » Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samvinnu við yfirlækni » þátttaka í viðfangsefnum tengdum almennum lyflækningum í samráði við yfirlækni » Þróun á umbótaverkefnum og bættum verkferlum » Ráðgjöf og þjónusta á sjúkrahúsum á landsbyggðinni er varðar krabbameinssjúklinga » Vinna á legu-, dag- og göngudeild ásamt vaktþjónustu við krabbameinslækningar á LSH » Vinna við ráðgjöf við aðrar deildir Landspítala og þátttaka í samráðsfundum » Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samvinnu við yfirlækni » þátttaka í viðfangsefnum tengdum almennum lyflækningum í samráði við yfirlækni » Þróun á umbótaverkefnum og bættum verkferlum » Ráðgjöf og þjónusta á sjúkrahúsum á landsbyggðinni er varðar krabbameinssjúklinga Hæfnikröfur » Breið þekking og reynsla í krabbameinslækningum » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum » Íslenskt sérfræðileyfi í almennum lyflækningum með krabbameinslækningar sem undirsérgrein eða íslenskt sérfræðileyfi í krabbameinslækningum » Breið þekking og reynsla í krabbameinslækningum » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum » Íslenskt sérfræðileyfi í almennum lyflækningum með krabbameinslækningar sem undirsérgrein eða íslenskt sérfræðileyfi í krabbameinslækningum Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað. Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í starfið byggir einnig á þeim. Mikilvægar leiðbeiningar til umsækjenda www.landspitali.is/leidbeiningar/serfraedilæknir Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar í almenna umsókn og senda sem viðhengi, en ýtarlegri upplýsingar í umsókn fyrir læknisstöðu, sjá slóð hér fyrir neðan. Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 14.05.2018 Nánari upplýsingar Vilhelmína Haraldsdóttir, vilhehar@landspitali.is, 543 6014 LSH Lyflækningar krabbameina Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali Ísland
24/04/2018
Fullt starf / hlutastarf
Við bjóðum lækna velkomna í starfsnám á geðsviði Landspítala. Í boði er skipulagt sérnám í geðlækningum sem hlaut opinbera viðurkenningu samkvæmt nýrri reglugerð s.l. sumar. Námstími til sérfræðiréttinda er 5 ár. Sérnámslæknar geta valið að ljúka sérnáminu hér á landi eða taka það að hluta til erlendis. Námið nýtist einnig sem hluti af sérnámi í öðrum sérgreinum en geðlæknisfræði, s.s. barna- og unglingageðlækningum, heimilis-, endurhæfingar- og öldrunarlækningum. Störfin eru veitt til allt að 2ja ára frá 1. ágúst 2018 eða síðar eftir samkomulagi. Einnig er möguleiki á styttri ráðningum í 4-12 mánuði fyrir almenna lækna og lækna í öðrum sérgreinum frá sama tíma eða eftir samkomulagi. Helstu verkefni og ábyrgð » Þjálfun í geðlækningum með þátttöku í klínísku starfi og klínískri handleiðslu á deildum geðsviðs » Þátttaka í kennslu- og fræðsludagskrá námslækna tvo virka daga í mánuði » Þátttaka í reglubundinni handleiðslu og þjálfun í samtalsmeðferð, m.a. í hugrænni atferlismeðferð, psychodynamiskri meðferð og áhugahvetjandi samtölum » Þátttaka í vísindastarfi, þróunar- og gæðaverkefnum Framgangur í sérnáminu er metinn reglulega af handleiðara og árlega af kennsluráði geðsviðs. Allir handleiðarar hafa lokið námskeiði í endurgjöf og handleiðslu á vegum Royal College of Physicians. » Þjálfun í geðlækningum með þátttöku í klínísku starfi og klínískri handleiðslu á deildum geðsviðs » Þátttaka í kennslu- og fræðsludagskrá námslækna tvo virka daga í mánuði » Þátttaka í reglubundinni handleiðslu og þjálfun í samtalsmeðferð, m.a. í hugrænni atferlismeðferð, psychodynamiskri meðferð og áhugahvetjandi samtölum » Þátttaka í vísindastarfi, þróunar- og gæðaverkefnum Framgangur í sérnáminu er metinn reglulega af handleiðara og árlega af kennsluráði geðsviðs. Allir handleiðarar hafa lokið námskeiði í endurgjöf og handleiðslu á vegum Royal College of Physicians. Hæfnikröfur » Hæfni til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði » Hæfni til að starfa í teymi » Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum » Vilji til þátttöku í áframhaldandi þróun sérnámsins » Almennt lækningaleyfi » Hæfni til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði » Hæfni til að starfa í teymi » Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum » Vilji til þátttöku í áframhaldandi þróun sérnámsins » Almennt lækningaleyfi Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt lækningaleyfi. Umsækjendum sem uppfylla skilyrði verður boðið í viðtal og byggir ráðning m.a. á frammistöðu í viðtali og innsendum gögnum. Umsjón með framhaldsmenntun námslækna á geðsviði hefur Nanna Briem, yfirlæknir, nannabri@landspitali.is. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 80 - 100% Umsóknarfrestur 15.05.2018 Nánari upplýsingar Engilbert Sigurðsson, engilbs@landspitali.is, 543 1000 Nanna Briem, nannabri@landspitali.is, 543 1000 LSH Skrifstofa geðsviðs Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali Ísland
24/04/2018
Fullt starf / hlutastarf
Leitum eftir metnaðarfullum aðstoðardeildarstjóra með brennandi áhuga á bráðahjúkrun, stjórnun ásamt gæða og umbótastarfi. Starfshlutfall er 90-100% og er starfið laust 1. júní 2018 eða eftir samkomulagi og veitist tímabundið til 2ja ára. Unnið er í vaktavinnu og gert er ráð fyrir að aðstoðardeildarstjóri sé a.m.k. 60% í dagvinnu. Bráða og göngudeild er opin alla daga ársins frá kl. 08:00-23:30 auk þess sem hjúkrunarfræðingar manna eina stöðu á næturnar á bráðadeild G2. Á deildinni fer fram mjög fjölbreytt og metnaðarfullt starf þar sem hjúkrunarfræðingar sérhæfa sig í móttöku og meðferð slasaðra og veikra einstaklinga á öllum aldri. Auk þess er starfandi sérhæfð endurkomudeild fyrir sjúklinga sem þurfa eftirfylgd vegna sinna áverka. Á deildinni starfa um 65 manns í þverfaglegum teymum og er mjög góður starfsandi ríkjandi. Helstu verkefni og ábyrgð » Nánasti samstarfsmaður deildarstjóra, skipuleggur starfsemi deildarinnar í samráði við hann » Ber ábyrgð á rekstri og mönnun deildarinnar í fjarveru deildarstjóra » Leiðandi í klínisku starfi og framþróun hjúkrunar á deild » Sérstök ábyrgð á tileknum verkefnum sem viðkomandi er falið » Er leiðandi í umbótastarfi á deildinni » Nánasti samstarfsmaður deildarstjóra, skipuleggur starfsemi deildarinnar í samráði við hann » Ber ábyrgð á rekstri og mönnun deildarinnar í fjarveru deildarstjóra » Leiðandi í klínisku starfi og framþróun hjúkrunar á deild » Sérstök ábyrgð á tileknum verkefnum sem viðkomandi er falið » Er leiðandi í umbótastarfi á deildinni Hæfnikröfur » Íslenskt hjúkrunarleyfi » Áhugi á umbóta- og gæðastarfi » Leiðtogahæfni og áhugi á stjórnun » Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar » Starfsreynsla í hjúkrun » Íslenskt hjúkrunarleyfi » Áhugi á umbóta- og gæðastarfi » Leiðtogahæfni og áhugi á stjórnun » Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar » Starfsreynsla í hjúkrun Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 90 - 100% Umsóknarfrestur 14.05.2018 Nánari upplýsingar Bryndís Guðjónsdóttir, bryngud@landspitali.is, 825 3777 Bára Benediktsdóttir, baraben@landspitali.is, 824 5909 LSH Bráða- og göngudeild Fossvogi 108 Reykjavík
Reykjavíkurborg Reykjavík, Ísland
24/04/2018
Fullt starf
Dalskóli Dalskóli í Úlfarsárdal auglýsir eftir umsjónarkennara á yngsta og/eða miðstigi næsta skólaár 2018-2019, um er að ræða 100% starf.   Dalskóli er samrekinn leik-, grunn- og frístundaskóli með um 350 börnum á leik- og grunnskólaaldri og 75 starfsmönnum. Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega starfshætti og samvinnu. Í skólanum ríkir viðhorf virðingar fyrir einstaklingnum og sérkennum hans. Í Dalskóla er mikið um þemabundið smiðjustarf í samfélags- og náttúrugreinum auk samvinnu kennara. Í í 7.-10 bekk er verið að þróa faggreinakennslu og þverfagleg samvinnuverkefni í anda aðalnámskrár. Í skólanum er lögð áhersla á lifandi, skemmtilegt og skapandi skólastarf. Skólinn starfar eftir hugmyndafræðinni um jákvæðan aga.   Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð Að annast kennslu nemenda. Að standa vörð um velferð og nám barnanna. Að þróa í samvinnu við samstarfsmenn framsækið og faglegt starf með áherslu á fjölbreyttar námsnálganir. Hæfniskröfur Leyfisbréf sem grunnskólakennari Reynsla af kennslu i grunnskóla mjög æskileg Reynsla og þekking á fjölbreyttum kennsluaðferðum Löngun til að vinna í teymi Hæfni í samskiptum Frumleiki og sjálfstæði Brennandi áhugi fyrir kennarastarfinu Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Kennarasambands Íslands Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 6.5.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Jóhannesdóttir í síma 4117860 og tölvupósti hildur.johannesdottir@rvkskolar.is . Dalskóli Úlfarsbraut 118-12 113 Reykjavík
Reykjavíkurborg Reykjavík, Ísland
24/04/2018
Fullt starf
Skammtímavistun Árland 9 Laus er spennandi ný staða teymisstjóra í Skammtímavistun fyrir börn og ungt fólk með þroskahömlun og skyldar raskanir. Um er að ræða 100% starf í dag-, kvöld- og helgarvinnu. Þjónustan miðar að því að efla færni, m.a. félagsfærni, auka sjálfstæði og lífsgæði einstaklinganna. Helstu verkefni og ábyrgð Teymisstjóri hefur yfirsýn yfir þjónustuþarfir einstaklinganna í sínu teymi og ber ábyrgð á að starfsemin mæti þjónustuþörfum þeirra. Ber faglega ábyrgð á og hefur umsjón með framkvæmd þjónustu og vinnur með einstaklingunum á grundvelli einstaklingsáætlana. Stýrir daglegum störfum annarra starfsmanna í samráði við forstöðumann. Veitir leiðsögn um framkvæmd þjónustu og tekur virkan þátt í þróunar- og uppbyggingarvinnu varðandi faglegt starf. Gerir einstaklingsáætlanir í samvinnu við forstöðumann. Ber ábyrgð á eftirfylgd einstaklingsáætlana og tryggir reglubundið mat á framvindu þeirra samkvæmt verklagi þar um. Hvetur og styður einstaklinga til sjálfshjálpar og félagslegrar virkni. Leiðbeinir einstaklingunum og aðstoðar þá við athafnir daglegs lífs. Hæfniskröfur Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði félags- heilbrigðis- og/eða menntavísinda Reynsla af starfi með fötluðum einstaklingum Reynsla af starfi með einstaklingum með alvarlegar hegðunarraskanir æskileg Reynsla af starfi með einhverfum einstaklingum æskileg Reynsla af stjórnun æskileg Afburðahæfni í mannlegum samskiptum Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum Góð tölvukunnátta Bílpróf Hreint sakarvottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélagi Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 7.5.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Velferðarsvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Clara Magnúsdóttir í síma 895-1002 og tölvupósti helga.clara.magnusdottir@reykjavik.is . VEL-Skammtímavistun Árlandi 9 Gylfaflöt 5 112 Reykjavík
Reykjavíkurborg Reykjavík, Ísland
24/04/2018
Fullt starf
Gistiskýlið Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíðar óskar eftir að ráða starfsmenn til starfa með heimilislausum í Reykjavík. Unnið er á vöktum í Gistiskýlinu við Lindargötu og úrræði við Hringbraut. Um er að ræða 100% starf og viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Helstu verkefni og ábyrgð Umönnun og eftirlit með notendum Gistiskýlis Veita notendum Gistiskýlis og íbúum á Hringbraut félagslegan stuðning Taka á móti notendum Gistiskýlis Hæfniskröfur Góð almenn menntun Góð reynsla af vinnu með fólki er kostur Reynsla af vinnu með vímuefnanotendum kostur Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum Sveigjanleiki, þolinmæði og umburðalyndi. Hæfni til að vinna með öðrum ásamt því að geta starfað sjálfstætt ef svo ber undir Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Eflingar stéttarfélags. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 7.5.2018 Ráðningarform: Timabundin ráðning Nafn sviðs: Velferðarsvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Þór Gíslason í síma og tölvupósti . Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða Laugavegi 77 101 Reykjavík
Reykjavíkurborg Reykjavík, Ísland
24/04/2018
Fullt starf / hlutastarf
Félagsmiðstöð Furugerði Laus er staða leiðbeinanda félagsstarfs í þjónustuíbúðum aldraðra í Furugerði 1. Starfið er fjölbreytt og staðan er laus frá og með 1. júní 2018. Helstu verkefni og ábyrgð Leiðbeina við ýmiskonar tómstundastörf. Efla sjálfstæði og rjúfa félagslega einangrun. Skapa umhverfi til að njóta samveru. Virkja og örva frumkvæði og sköpunargáfu þátttakenda og finna verkefni við hæfi hvers og eins. Kynna starfsemi félagsstarfsins innan sem utan félagsmiðstöðvarinnar. Vera vakandi fyrir nýjungum í félagsstarfi. Hæfniskröfur Þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum. Hæfni til að miðla þekkingu. Jákvætt viðmót og samstarfshæfni. Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum. Mikill áhugi á félagsstarfi. Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og STRV Starfshlutfall: 60% Umsóknarfrestur: 7.5.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Velferðarsvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Björk Haraldsdóttir í síma 4112740 og tölvupósti helga.bjork.haraldsdottir@reykjavik.is . Furugerði félagsmiðstöð Furugerði 1 108 Reykjavík
Reykjavíkurborg Reykjavík, Ísland
24/04/2018
Fullt starf
Leikskólinn Vesturborg Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi eða starfsmaður með sambærilega menntun óskast til starfa við sérkennslu í leikskólann Vesturborg. Vesturborg er fjögurra deilda leikskóli við Hagamel þar sem einkunnarorðin eru vinátta og virðing. Starfið er laust frá 9. ágúst 2018.   Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð Að veita barni með sérþarfir leiðsögn og stuðning. Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa. Að vinna að gerð einstaklingsnámskrá og fylgja henni eftir. Að sinna þeim verkefnum er varða sérkennslu, og öðrum störfum innan leikskólans, sem yfirmaður felur honum. Hæfniskröfur Leikskólasérkennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi Reynsla af sérkennslu æskileg Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi Góð íslenskukunnátta Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 7.5.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Íris Edda Arnardóttir í síma 552-2438 og tölvupósti iris.edda.arnardottir@reykjavik.is . Vesturborg Hagamel 55 107 Reykjavík
Reykjavíkurborg Reykjavík, Ísland
24/04/2018
Fullt starf
Leikskólinn Hálsaskógur Erum við að leita að þér? Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi eða starfsmaður með aðra menntun sem nýtist í starfi óskast til starfa við sérkennslu í leikskólanum Hálsaskógi sem er sex deilda leikskóli þar sem unnið er með umhverfismennt. Leikskólinn er Grænfánaleikskóli og leggjum við áherslu á útikennslu og að börnin fái tækifæri til að njóta og upplifa. Einnig erum við Heilsueflandi leikskóli og leggjum áherslu holla og góða næringu sem og almenna góða lýðheilsu. Við störfum eftir hugmyndafræði Mihaly Csikzentmihalyi um jákvæða sálfræði. Einnig erum við að innleiða Uppeldi til ábyrgðar. Starfið er laust nú þegar.   Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð Að veita barni með sérþarfir leiðsögn og stuðning. Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa. Að vinna að gerð einstaklingsnámskrá og fylgja henni eftir. Að sinna þeim verkefnum er varða sérkennslu, og öðrum störfum innan leikskólans, sem yfirmaður felur honum. Hæfniskröfur Leikskólasérkennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi Reynsla af sérkennslu æskileg Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi Góð íslenskukunnátta Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 7.5.2018 Ráðningarform: Timabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásgerður Guðnadóttir í síma 411-3260 og tölvupósti asgerdur.gudnadottir@reykjavik.is . Hálsaskógur Hálsaseli 27 109 Reykjavík

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu