Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  234 störf í boði fyrir þig

Ný störf

Reykjavíkurborg Jöklaborg, Jöklaseli 4
18/07/2018
Fullt starf
Leikskólinn Jöklaborg Leikskólakennari eða leiðbeinandi óskast til starfa í leikskólanum Jöklaborg, Jöklaseli 4, 109 Reykjavík. Jöklaborg er 6 deilda leikskóli þar sem unnið er í anda gagnvirkniskenningar Beritt Bae. Einkunnarorð leikskólans eru gleði, virðing og sköpun og áhersla er lögð á mannauðinn og góð samskipti.   Starfið er laust frá 9. ágúst 2018, eða eftir samkomulagi.   Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.   Helstu verkefni og ábyrgð Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna undir stjórn deildarstjóra. Hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum æskileg Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum Frumkvæði í starfi Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Góð íslenskukunnátta Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 1.8.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Bára Pétursdóttir í síma og tölvupósti . Jöklaborg Jöklaseli 4 109 Reykjavík
Reykjavíkurborg Hlíð, Eskihlíð 19
18/07/2018
Fullt starf
Leikskólinn Hlíð Leikskólakennari óskast til starfa í leikskólanum í leikskólanum Hlíð, sem er 6 deilda leikskóli í grónu hverfi í Hlíðunum. Leikskólinn er með tvær starfsstöðvar, við Eskihlíð 17 og Engihlíð 6-8. Lögð er áhersla á skapandi starf, umhverfismennt og félagsfærni. Starfið er laust 15. ágúst nk., eða eftir samkomulagi.   Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.   Helstu verkefni og ábyrgð Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara, þ.m.t. að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi undir stjórn deildarstjóra. Hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum æskileg Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum Frumkvæði í starfi Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Góð íslenskukunnátta Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags leikskólakennara. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 1.8.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Sigríður Auðunsdóttir í síma og tölvupósti . Hlíð Eskihlíð 19 105 Reykjavík
Reykjavíkurborg Breiðholtslaug, v/ Austurberg
17/07/2018
Fullt starf / hlutastarf
Breiðholtslaug ÍTR óskar eftir að ráða sundlaugarvörð í Breiðholtslaug. Sundlaugarnar eru tilvalinn starfsvettvangur fyrir fólk sem vill vinna í fjörugu og skemmtilegu umhverfi og hefur ánægju af því að umgangast og þjónusta viðskiptavini. Starfsmenn ÍTR vinna á sviði íþrótta-og tómstunda og eru lykillinn að því að ÍTR geti veitt viðskiptavinum sínum fyrsta flokks þjónustu. ÍTR leggur áherslu á jafnrétti, starfsþróun og vellíðan starfsfólks. Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkurborgar starfrækir 7 sundlaugar á höfuðborgarsvæðinu. Helstu verkefni og ábyrgð - Stuðla að því að gestir sundlauga finni fyrir öryggi og ánægju með þjónustuna og upplifi sundlaugina sem griðastað - Framfylgja öryggis- og umgengnisreglum sundlauga - Upplýsa gesti um öryggis- og umgengnisreglur sundlauga - Aðstoða gesti eftir þörfum - Hafa eftirlit með tækjum og búnaði sundlaugar - Vinna að því að umhverfi og aðstæður séu ávallt hrein í samræmi við heilbrigðisreglugerð - Sinna mælingum og eftirliti með gæðum sundlaugavatns Hæfniskröfur - Góð almenn menntun og reynsla sem nýtist í starfi - Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum - Stundvísi - Þátttaka á námskeiði í skyndihjálp og björgun úr laug - Standast hæfnispróf laugarvarða sbr. reglugerð fyrir sundstaði - Hreint sakavottorð Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfshlutfall: 93% Umsóknarfrestur: 7.8.2018 Ráðningarform: Timabundin ráðning Nafn sviðs: Íþrótta- og tómstundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Sólveig Valgeirsdóttir í síma 557-5547 og tölvupósti solveig.valgeirsdottir@reykjavik.is . Breiðholtslaug v/ Austurberg 101 Reykjavík
Reykjavíkurborg Grænaborg, Eiríksgötu 2
17/07/2018
Fullt starf
Leikskólinn Grænaborg Leikskólakennari óskast til starfa í leikskólann Grænuborg sem er fjögurra deilda leikskóli staðsettur efst á Skólavörðuholtinu. Meginmarkmið Grænuborgar er að skapa börnum öruggt og barnvænt umhverfi þar sem leitast er við að efla alla þroskaþætti barnsins og unnið er eftir fjölgreindarkenningunni. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara, þ.m.t. að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi undir stjórn deildarstjóra. Hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun. Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg. Færni í samskiptum. Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður. Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. Góð íslenskukunnátta. Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags leikskólakennara. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 31.7.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Gerður Sif Hauksdóttir í síma 693-9842 og tölvupósti gerdur.sif.hauksdottir@reykjavik.is . Grænaborg Eiríksgötu 2 101 Reykjavík
Reykjavíkurborg Frístundamiðstöðin Miðbergi frístundaheimili, Gerðubergi 1
17/07/2018
Hlutastarf
Miðberg - Barnastarf Frístundamiðstöðin Miðberg óskar eftir starfsfólki í frístundaheimilin veturinn 2018-2019. Skóla-og frístundasvið Reykjavíkurborgar starfrækir frístundaheimili við alla grunnskóla borgarinnar. Á frístundaheimilunum er boðið upp á fjölbreytt tómstundastarf þegar hefðbundnum skóladegi 6-9 ára barna lýkur. Þar starfa frístundaráðgjafar og frístundaleiðbeinendur og eru þeir lykillinn að því að veita íbúum fyrsta flokks þjónustu. Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar leggur áherslu á starfsþróun og vellíðan starfsfólks. Frístundamiðstöðin Miðberg er með laus störf á eftirfarandi frístundaheimilum: Álfheimar við Hólabrekkuskóla, Bakkasel við Breiðholtsskóla, Hraunheimar við Hraunberg, Regnboginn við Hólmasel, Vinaheimar við Ölduselsskóla og Vinasel við Seljaskóla. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð Skipulagning á faglegu frístundastarfi fyrir 6-9 ára börn. Leiðbeina börnum í leik og starfi. Umsjón og undirbúningur klúbbastarfs s.s. íþróttir, leikir, föndur o.fl. Samráð og samvinna við börn og annað starfsfólk. Samskipti og samstarf við foreldra. Hæfniskröfur Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi. Áhugi á að vinna með börnum Frumkvæði og sjálfstæði. Færni í samskiptum. Í boði eru hlutastörf, 30% -50%, með sveigjanlegum vinnutíma eftir hádegi. Viðkomandi þarf að geta hafið störf frá og með skólabyrjun 2018. Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar. Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar Starfshlutfall: 50% Umsóknarfrestur: 30.7.2018 Ráðningarform: Timabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Herdís Snorradóttir í síma 411-5750 og tölvupósti herdis.snorradottir@reykjavik.is . Frístundamiðstöðin Miðbergi frístundaheimili Gerðubergi 1 111 Reykjavík
Reykjavíkurborg Félagsmiðstöð - frístundamiðstöðin Kringlumýri, Safamýri 28
17/07/2018
Hlutastarf
Kringlumýri - Unglingastarf Staða frístundaleiðbeinanda/ráðgjafa í félagsmiðstöð er laus til umsóknar hjá Kringlumýri frístundamiðstöð sem starfrækir fimm félagsmiðstöðvar í Laugardals- Háaleitis- og Bústaðahverfi. Markmið félagsmiðstöðva er að þjálfa félags- og samskiptafærni barna- og unglinga í gegnum leik og starf. Markhópur félagsmiðstöðva eru börn og unglingar á aldrinum 10-16 ára. Í boði eru hlutastörf þar sem vinnutíminn er margskonar eftir hádegi og á kvöldin, eða síðdegi og á kvöldin. Störfin hefjast 22 - 28 ágúst. Um er að ræða 4 störf í starfshlutföllunum 33 -100%. Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð - Skipulagning á faglegu félagsmiðstöðvarstarfi fyrir börn og unglinga á aldrinum 10-16 ára. - Leiðbeina börnum og unglingum í leik og starfi. - Samráð og samvinna við börn, unglinga og starfsfólk. - Samskipti og samstarf við foreldra og starfsfólk skóla. Hæfniskröfur - Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi. - Fjölbreytt færni sem nýtist í starfi með börnum og unglingum. - Reynsla af félagsstörfum, eða frítímastarfi með börnum og unglingum. - Áhugi á að vinna með börnum og unglingum. - Frumkvæði og sjálfstæði. - Færni í samskiptum. Vinsamlegast sendið inn starfsferilskrá með umsókn. Viðkomandi þarf að geta hafið störf í lok ágúst. Umsækjandi þarf að hafa hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur Reykjavíkurborgar Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og StRv. Starfshlutfall: 0% Umsóknarfrestur: 31.7.2018 Ráðningarform: Timabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórhildur Rafns Jónsdóttir í síma 411-5400 og tölvupósti thorhildur.rafns.jonsdottir@reykjavik.is . Félagsmiðstöð - frístundamiðstöðin Kringlumýri Safamýri 28 108 Reykjavík
Reykjavíkurborg , Safamýri 28
17/07/2018
Fullt starf
Félagsmiðstöðin Buskinn Félagsmiðstöðin Buskinn auglýsir tímabundið starf forstöðumanns í eitt ár laust til umsóknar. Buskinn er starfrækt undir Frístundamiðstöðinni Kringlumýri sem er meðal annars með fimm félagsmiðstöðvar í Laugardal- Háaleiti- og Bústaðahverfi. Frístundamiðstöðin Kringlumýri og félagsmiðstöðin Buskinn óska eftir að ráða metnaðarfullan og áhugasaman tómstundafræðing eða einstakling með sambærilega menntun. Markmið félagsmiðstöðva er að þjálfa félags- og samskiptafærni barna- og unglinga í gegnum leik og starf. Markhópur félagsmiðstöðva eru börn og unglingar á aldrinum 10-16 ára. Félagsmiðstöðin Buskinn er staðsett inní Vogaskóla. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð - Skipulagning á faglegu félagsmiðstöðvarstarfi fyrir börn og unglinga á aldrinum 10-16 ára. - Leiðbeina börnum og unglingum í leik og starfi. - Samráð og samvinna við börn, unglinga og starfsfólk. - Samskipti og samstarf við foreldra og starfsfólk skóla. - Starfsmannamál. - Framkvæmd og skipulag starfsins í samvinnu við starfsmenn og ungmenni út frá viðmiðum og starfsreglum SFS. Hæfniskröfur -Háskólapróf á sviði uppeldismenntunar, s.s. tómstunda- og félagsmálafræði eða sambærileg menntun. - Reynsla af starfi með börnum og unglingum. - Reynsla af frítímastarfi. - Reynsla af stjórnun. - Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. - Skipulags og stjórnunarhæfileikar. - Góð færni í samskiptum. - Almenn tölvu og samskiptamiðla kunnátta. - Góð íslenskukunnátta. Vinsamlegast látið ferilskrá fylgja umsókn. Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar. Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 31.7.2018 Ráðningarform: Timabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórhildur Rafns Jónsdóttir í síma 411-5400 og tölvupósti thorhildur.rafns.jonsdottir@reykjavik.is . Safamýri 28 108 Reykjavík
Landspítali Bára Benediktsdóttir, baraben@landspitali.is, 824 5909, v/Túngötu
17/07/2018
Fullt starf / hlutastarf
Við leitum eftir áhugasömum starfólki til starfa á öldrunarlækningadeild K-1 Landakoti. Upphaf starfs og starfshlutfall er samkomulag. Í boði er skemmtilegt starf fyrir þann sem vill taka þátt í meðferð og endurhæfingu aldraðra þar sem markmiðið er að auka lífsgæði og færni til athafna daglegs lífs. Starfshlutfall samkomulag. Við leggjum áherslu á góða umönnun og umhyggju í rólegu umhverfi þar sem þjónusta við sjúklinga og fjölskyldur þeirra byggir á þekkingu og fjölfaglegri nálgun. Lögð er áhersla á að taka vel á móti nýju starfsfólki og veita góða einstaklingshæfða aðlögun. Helstu verkefni og ábyrgð » Umönnun einstaklinga í samvinnu við fagaðila » Þátttaka í teymisvinnu » Umönnun einstaklinga í samvinnu við fagaðila » Þátttaka í teymisvinnu Hæfnikröfur » Áhugi á hjúkrun aldraðra » Gott viðmót og jákvæðni » Reynsla í umönnun » Íslenskukunnátta » Áhugi á hjúkrun aldraðra » Gott viðmót og jákvæðni » Reynsla í umönnun » Íslenskukunnátta Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 40 - 100% Umsóknarfrestur 10.08.2018 Nánari upplýsingar Unnur Guðfinna Guðmundsdóttir, unnurgg@landspitali.is, 824 4630 Bára Benediktsdóttir, baraben@landspitali.is, 824 5909 LSH Öldrunarlækningadeild A v/Túngötu 101 Reykjavík
Ljósmyndavörur Skipholt, Reykjavík, Ísland
17/07/2018
Fullt starf
Erum að leita að manneskju með áhuga á ljósmyndun og góða þjónustulund til að afgreiða í verslun okkar að Skipholti 31.  Starfið er fjölbreytt, afgreiðsla á ýmsum ljósmyndavörum, myndavélum, linsum, Instax, römmum, og svo framköllun/prentun á ljósmyndun, filmum, strigum og margt fleira.  Skilyrði að viðkomandi geta talað íslensku. Vinnutíminn er 09:00-18:00 virka daga.
Skjólgarður, hjúkrunarheimili HSU Hornafirði Höfn, Ísland
17/07/2018
Fullt starf
Skjólgarður  er hjúkrunar- og dvalarheimili er hluti af Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hornafirði og rekið samkvæmt þjónustusamningi af Sveitarfélaginu Hornafirði. Á heimilinu búa 24 íbúar ásamt því að þar rekin eru 4 sjúkrarými. Sex íbúar búa á dvalarheimilinu sem er rekið í sér einingu í litlu húsnæði. Undirbúningur er hafinn á viðbyggingu sem mun rýma 30 íbúa í heildina. Það eru því spennandi tímar framundan.  Starfs- og ábyrgðarsvið: Ber ábyrgð á hjúkrunar, ráðgjöf og þjónustu á hjúkrunar- og dvalardeild Ber fjárhagslega ábyrgð á að rekstur sé í samræmi við rekstraráætlanir Ber ábyrgð á starfsmannahaldi í samráði við yfirmann og starfsmannastefnu   Hæfniskröfur Hjúkrunarfræðingur með reynslu af stjórnunarstörfum Ríkir skipulagshæfileikar, samskiptafærni, sjálfstæði og frumkvæði Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða klínískrar hjúkrunar æskileg. Laun samkvæmt kjarasamningum Hjúkrunarfræðifélags Íslands og Launanefnd sveitarfélaga. Upplýsingar um starfið veitir Matthildur Ásmundardóttir, framkvæmdastjóri, sími 470-8616, matthildur@hornafjordur.is . Umsóknafrestur er til 22. júlí 2018. 

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu