Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  263 störf í boði fyrir þig

Ný störf

Landspítali Kópavogsbraut 5-7, 200 Kópavogur
16/02/2019
Fullt starf
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis við Líknardeild Landspítala í Kópavogi. Starfið hentar vel sérfræðilækni sem vill bæta við sig reynslu í líknarlækningum. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið 1. júní 2019 eða eftir samkomulagi, til eins eða tveggja ára en semja má um styttri ráðningu. Deildin heyrir undir lyflækningasvið Landspítala og samanstendur af 16 rúma legu-, dag- og göngudeild, sérhæfðri heimaþjónustu. Unnið er í náinni samvinnu við líknarráðgjafateymi spítalans. Helstu verkefni og ábyrgð » Almenn störf á legudeild og vinna við inn- og útskriftir » Þátttaka í ráðgjöf til sérhæfðrar heimaþjónustu og líknarráðgjafarteymis » Vinna við meðferð sjúklinga á göngudeild Skapað verður tækifæri fyrir sérfræðilækninn til þessa að sinna afmörkuðu rannsóknarverkefni tengt deildinni. Æskilegt er að viðkomandi taki þátt í vaktþjónustu við eininguna. » Almenn störf á legudeild og vinna við inn- og útskriftir » Þátttaka í ráðgjöf til sérhæfðrar heimaþjónustu og líknarráðgjafarteymis » Vinna við meðferð sjúklinga á göngudeild Skapað verður tækifæri fyrir sérfræðilækninn til þessa að sinna afmörkuðu rannsóknarverkefni tengt deildinni. Æskilegt er að viðkomandi taki þátt í vaktþjónustu við eininguna. Hæfnikröfur » Reynsla í lyflækningum er góður kostur » Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum » Hæfni og geta til að vinna í teymi » Fagleg vinnubrögð » Íslenskt sérfræðileyfi » Reynsla í lyflækningum er góður kostur » Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum » Hæfni og geta til að vinna í teymi » Fagleg vinnubrögð » Íslenskt sérfræðileyfi Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af helstu ritsmíðum sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í. Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggir á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu byggir á þeim sem og innsendum gögnum. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar í almenna umsókn og senda sem viðhengi, en ítarlegri upplýsingar fyllist út í umsókn fyrir læknastöðu, sjá slóð hér fyrir neðan: Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 11.03.2019 Nánari upplýsingar Valgerður Sigurðardóttir, valgersi@landspitali.is, 825 5018 LSH Líknardeild Kópavogi læknar Kópavogsbraut 5-7 200 Kópavogur
Fljótdalshérað
15/02/2019
Fullt starf
Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs óskar eftir að ráða yfirþroskaþjálfa í 100 % starf með vinnutíma frá 08.00-16.00. Starfið er laust frá 1. apríl n.k. eða eftir nánari samkomulagi.  Til greina kemur að ráða einstakling með aðra menntun s.s. iðjuþjálfa, félagsráðgjafa, kennara.   Helstu verkefni og ábyrgð Stýrir starfi þjónustukjarna í búsetuþjónustu undir stjórn yfirmanns. Ber ábyrgð á daglegri verkstjórn og skipulagi og fylgir eftir verkefnum. Veitir leiðsögn og ráðgjöf til samstarfsaðila. Hefur umsjón með faglegu starfi.   Við leitum að einstaklingi með Starfsréttindi þroskaþjálfa eða menntun á sviði heilbrigðis-, mennta- eða félagsvísindum Reynslu af starfi með fötluðu fólki Stjórnunarreynslu Hæfni í mannlegum samskiptum Sjálfstæði og frumkvæði í starfi Íslenskukunnáttu   Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélög. Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Gunnarsdóttir, verkefnastjóri búsetu, netfang gudbjorgg@egilsstadir.is  og Júlía Sæmundsdóttir, félagsmálastjóri, í síma 470 0700 og á netfangi julias@egilsstadir.is Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á bæjarskrifstofur Fljótsdalshéraðs, Lynghálsi 12, 700 Egilsstöðum fyrir 4. mars n.k. Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um starfið. Vinnustaðir Fljótsdalshéraðs eru reyklausir.      
Kópavogsbær
15/02/2019
Fullt starf
Roðasalir 1 er hjúkrunarheimili og dagþjálfun fyrir aldraða Kópavogsbúa með heilabilun. Þar búa tíu einstaklingar og tuttugu sækja þar dagþjálfun. Jafnframt er boðið upp á eitt pláss í hvíldarrými. Í Roðasölum er lögð áhersla á einstaklingsmiðaðan stuðning, félagslega samveru og heimilislegan brag. Helstu verkefni og ábyrgð · Stýrir faglegu starfi, vinnur hjúkrunaráætlanir og ber ábyrgð á að þeim sé framfylgt. · Ber ábyrgð á daglegum rekstri Roðasala, þ.m.t. starfsmannamálum, kostnaðareftirliti og skráningum. · Þróar innra starf Roðasala og tekur þátt í stefnumótun í málefnum eldri Kópavogsbúa. · Á samskipti við aðstandendur og samstarfsstofnanir. Menntunar- og hæfniskröfur   · BS gráða í hjúkrunarfræði. Reynsla af öldrunarhjúkrun og/eða framhaldsmenntun í hjúkrun kostur. · Reynsla af stjórnun og mannauðsmálum nauðsynleg. · Lögð er áhersla á færni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og metnað í vinnubrögðum, auk tölvulæsi og skipulagshæfni. Ráðningartími og starfshlutfall · Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. · Starfshlutfall er 100% og unnið er á dagvinnutíma. · Um er að ræða framtíðarstarf.   Frekari upplýsingar   Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogsbæjar þurfa að skila sakavottorði. Umsóknarfrestur er til 3. mars 2019. Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starfið. Frekari upplýsingar veitir Anna Klara Georgsdóttir ( annaklara@kopavogur.is ) deildarstjóri þjónustu- og ráðgjafardeildar aldraðra, s. 441 0000. Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar  www.kopavogur.is
TRS ehf
15/02/2019
Fullt starf
Helstu verkefni: Almenn rafvirkjavinna. Viðhald á fjarskiptakerfum. Hæfniskröfur: Sveinspróf í rafvirkjun. Geta til að vinna sjálfstætt. Vinna vel undir álagi. Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót. Til greina kemur að  ráða nema eða aðila með starfsreynslu sem nýtist í starfi. Umsjón með ráðningum hefur Gunnar Bragi Þorsteinsson. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að skila umsóknum til  starf@trs.is . Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2019.
TRS ehf
15/02/2019
Fullt starf
Helstu verkefni: Rekstur og áframhaldandi uppbygging á hýsingarumhverfi. Rekstur á tölvukerfum viðskiptavina. Hæfniskröfur: Tæknilegar vottanir eða önnur menntun sem nýtist í starfi er kostur. Haldgóð reynsla af rekstri tölvukerfa er skilyrði. Góð þekking á Microsoft, Linux og tölvunetum er mikill kostur. Þekking á ISO27001 er kostur. Þjónustulund, færni í mannlegum samskiptum og samstarfshæfni. Sjálfstæði, frumkvæði og framúrskarandi þjónustulipurð.   Umsjón með ráðningum hefur Gunnar Bragi Þorsteinsson. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að skila umsóknum til  starf@trs.is . Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2019.
Blönduós
15/02/2019
Fullt starf
Býr í þér viðburðarstjórnandi? Blönduósbær leitar að áhugasömum aðila, með þekkingu og reynslu af viðburðarstjórnun, til að stjórna viðburðum í sveitarfélaginu. Um er að ræða tímabundna ráðningu með möguleika á framlengingu til lengri tíma. Starfið felur m.a. í sér stjórnun og umsjón Húnavöku og útgáfu kynningarefnis. Húnavaka er bæjarhátíð sem haldin er þriðju helgina í júlí ár hvert. Árið 2019 verður hún haldin daganna 18. – 21. júlí. Húnavaka er opin öllum og samanstendur m.a. af fjölskylduskemmtun, dansleikjum, söngvakeppni og kvöldvöku. Hæfnikröfur : • Menntun sem nýtist í starfi • Reynsla af viðburðarstjórnun • Samskipta- og samvinnuhæfni • Jákvætt viðhorf, sveigjanleika og þjónustulund • Gott vald á íslensku, talaðri og ritaðri Nánari upplýsingar veitir Valdimar O. Hermannsson, sveitarstjóri í síma 455 4700 eða á netfangið valdimar@blonduos.is. Umsóknarfrestur er til 5. mars 2019. Óskað er eftir að umsókn fylgi ferilskrá yfir menntun og fyrri störf, kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknarinnar og hugmyndir um hvernig umsækjandi sér fyrir sér hátíðina til framtíðar. Blönduós er 950 manna sveitarfélag í Austur-Húnavatnssýslu. Ferðaþjónusta er vaxandi atvinnugrein og býður svæðið upp á skemmtilegar heimsóknir fyrir ferðamenn allt árið um kring. Þá er ein glæsilegasta sundlaug landsins á Blönduósi. Upplýsingar um Blönduósbæ má finna á heimasíðunni: www.blonduos.is
Lágafellsskóli
15/02/2019
Hlutastarf
Má bjóða þér að vera hluti af góðum og öflugum starfs- mannahópi sem vinnur saman að því að mæta ólíkum einstaklingum  í krefjandi verkefnum. Lágafellsskóli  í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans fer fram í tveimur byggingum  þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur í útibúi skólans, Höfðabergi, ásamt 5 ára leikskóladeildum.   Við leitum að:   Kennara á unglingastig í 70% starfshlutfall,  aðalkennslu- grein danska auk nokkurra tíma í stærðfræði. Ráðið verður í starfið í síðasta lagi 1. apríl.   Skólaliða . Vinnutími 07:50 - 17:00 en lægra starfshlutfall kemur til greina. Starfið er laust nú þegar.   Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www .mos.is og www .lagafellsskoli.is   Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri,  í síma 5259200/8968230. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið johannam@lagafellsskoli.is   Umsóknarfrestur um stöðurnar er til og með 2.mars 2019. Ráðið er í störfin óháð kyni.
Hagstofa Íslands
15/02/2019
Fullt starf
Sérfræðingur á félagsmálasviði Ert þú sérfræðingur í tölfræði eða forritun og hefur áhuga á stórum gagnasöfnum?  Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í tekju- og skuldatölfræði. Í starfinu felst tölfræðileg úrvinnsla, greining og hagskýrslugerð um tekju- og skuldatölfræði ásamt öðrum verkefnum á sviði félagsmálatölfræði. Verkefnin eru spennandi og bæði er um að ræða reglubundnar útgáfur og nýsköpun í ótrúlega áhugaverðum málaflokki.  HÆFNISKRÖFUR • Háskólamenntun til dæmis á sviði tölvu-, verk- eða tölfræði, framhaldsmenntun er kostur • Mikil greiningarhæfni • Reynsla af gagnagrunnsvinnslu (t.d. SQL) • Forritunarþekking • Þekking og reynsla af tölfræðiforritum • Þekking og reynsla af ferlavinnu og/eða gæðastarfi er mikill kostur • Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu með stór gagnasett er kostur • Reynsla af framsetningu tölulegra upplýsinga er kostur • Þekking á tekjum, skuldum, skattaumhverfi og launum kostur • Samskipta- og samstarfsfærni • Frumkvæði, nákvæm og skipulögð vinnubrögð  • Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku er æskileg Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.  Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2019  og skulu umsóknir berast í pósti á: Starfsumsókn,  Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið  starfsumsokn@hagstofa.is . Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000. Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um samhæfingu hagtalna, stunda rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum. Nánari upplýsingar má finna á  www.hagstofa.is
Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins
15/02/2019
Fullt starf
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir eftir fagstjóra búfjárræktar og þjónustusviðs. Um er að ræða stjórnendastarf á öðru af tveimur fagsviðum í nýju skipuriti. Starfs- og ábyrgðarsvið • Faglegur leiðtogi og fyrirliði teymis sem vinnur að búfjárrækt og þjónustu í landbúnaði. • Fagsviðið hefur meðal annars umsjón með ræktunarstarfi búfjárkynja, almennri þjónustu og ráðgjöf til landbúnaðar • Fagstjóri ber lykilábyrgð á stýringu mannauðs og gætir þess að ráðgjafar á sviðinu nýtist sem best fyrir heildina • Fagstjóri ber ábyrgð að innan teymisins séu verkefni og ráðgjöf markviss. Menntunar og hæfniskröfur • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á sviði búvisinda, raungreina, eða náttúruvísinda æskileg • Stjórnunarreynslu krafist • Þekking á verkefnastjórnun er kostur • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. • Góðir samskiptahæfileikar. Við leitum að einstaklingi með brennandi áhuga á landbúnaði í sínum víðasta skilningi og hefur metnað og frumkvæði til að vinna að ráðgjafastarfsemi RML. Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins er ráðgjafarfyrirtæki í eigu bænda og sinnir landbúnaðarráðgjöf um allt land. Starfsemin er dreifð um landið á 13 starfsstöðvum. Við bendum áhugasömum á heimasíðu fyrirtækisins www.rml.is þar sem sótt er um starfið, en þar er einnig hægt að kynna sér starfsemina enn frekar. Umsóknarfrestur er til og með 5. mars. Nánari upplýsingar veita Karvel L. Karvelsson klk@rml.is og Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir geh@rml.is

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu