Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  222 störf í boði fyrir þig

Ný störf

Reykjavíkurborg Fellaskóli, Norðurfelli 17-19
15/11/2018
Fullt starf
Fellaskóli Fellaskóli auglýsir laust til umsóknar tímabundið starf umsjónarkennara á yngra stigi frá 1. desember 2018 eða skv. samkomulagi. Um er að ræða afleysingu vegna fæðingarorlofs til 31. júlí 2019.   Fellaskóli er heildstæður grunnskóli í Reykjavík þar sem meira en helmingur nemenda hefur annað móðurmál en íslensku. Nemendur skólans eru um 330 og starfsmenn um 70. Í Fellaskóla er litið svo á að menningarlegur fjölbreytileiki auðgi skólastarf og lögð er áhersla á virðingu fyrir uppruna og menningu einstaklinga.   Við leitum að dugmiklum fagmanni sem er tilbúinn til að þróa áfram gott skólastarf.   Helstu verkefni og ábyrgð Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur og foreldra Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og samstarfsfólki Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk Að vinna í teymi með öðru starfsfólki Hæfniskröfur Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari Áhugi á að starfa með börnum Hæfni í mannlegum samskiptum Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Faglegur metnaður Áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi Íslenskukunnátta Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 27.11.2018 Ráðningarform: Timabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir í síma 4117530 og tölvupósti sigurlaug.hrund.svavarsdottir@rvkskolar.is . Fellaskóli Norðurfelli 17-19 111 Reykjavík
Reykjavíkurborg Sæborg, Starhaga 11
15/11/2018
Hlutastarf
Leikskólinn Sæborg Sérkennslustjóri óskast til starfa í leikskólanum Sæborg, Starhaga 11, 107 Reykjavík. Unnið er í anda hugmyndafræði Reggio Emilia og áhersla lögð á skapandi starf með börnum. Undanfarin ár hefur verið unnið að mörgum spennandi þróunarverkefnum í Sæborg og leikskólinn hefur fengið hvatningarverðlaun skóla- og frístundaráðs. Starfið er laust nú þegar, eða eftir samkomulagi.   Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.   Helstu verkefni og ábyrgð Yfirumsjón með skipulagningu, framkvæmd og endurmati sérkennslu í leikskólanum í samráði við leikskólastjóra. Yfirumsjón með gerð verkefna og gerð einstaklingsnámskráa. Yfirumsjón með samskiptum við foreldra, sérkennsluráðgjafa og aðra sem koma að sérkennslu. Fræðsla, ráðgjöf og stuðningur við foreldra og starfsmenn. Að veita börnum með sérþarfir leiðsögn og stuðning Hæfniskröfur Leikskólasérkennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi Framhaldsmenntun í sérkennslufræðum æskileg. Reynsla af sérkennslu. Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum. Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi. Góð íslenskukunnátta. Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélag. Starfshlutfall: 75% Umsóknarfrestur: 26.11.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásta Kristín Svavarsdóttir í síma 562-3664 / 696-5096 og tölvupósti asta.kristin.svavarsdottir@reykjavik.is . Sæborg Starhaga 11 107 Reykjavík
Reykjavíkurborg Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis, Hólmasundi 2
15/11/2018
Fullt starf / hlutastarf
Íbúðakjarni Hólmasundi 2 Óskað er eftir stuðningsfulltrúa í íbúakjarnann Hólmasundi 2 fyrir fólk með þroskaskerðingu. Unnið er á vöktum og um er að ræða dag- og kvöldvaktir á virkum dögum og um helgar. Starfshlutfall er 50 - 100% eftir samkomulagi.   Á heimili þjónustuþega er leitast við að koma til móts við þarfir hvers og eins og aðlaga þjónustuna að breytilegum þörfum og aðstæðum viðkomandi á hverjum tíma. Virða ber sjálfræði einstaklinga og hafa velferð þeirra að leiðarljósi. Helstu verkefni og ábyrgð Að styðja við notendur þjónustu í athöfnum daglegs lífs. Að veita heildstæða umönnun í samræmi við þarfir hvers og eins og hvetja og aðstoða til sjálfshjálpar og félagslegrar virkni. Hæfniskröfur Góð almenn menntun. Reynsla af starfi með fötluðu fólki æskileg. Góð íslenskukunnátta Frumkvæði, jákvæðni, sveigjanleiki og stundvísi. Hæfni í mannlegum samskiptum, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum. Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkur. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 26.11.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Velferðarsvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Árni Viðar Þórarinsson í síma 5538888 og tölvupósti arni.vidar.thorarinsson@reykjavik.is . Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis Hólmasundi 2 108 Reykjavík
Reykjavíkurborg Frístundamiðstöðin Tjörnin, Frostaskjóli 2
15/11/2018
Fullt starf
Undraland, Grandaskóla Frístundamiðstöðin Tjörnin óskar eftir að ráða uppeldismenntaðan einstakling til starfa í frístundaheimilið Undraland við Grandaskóla. Ný 100% störf á frístundaheimilum eru laus til umsóknar. Leitað er að fagmenntuðu fólki sem hefur áhuga á því að efla félagsfærni barna og virkja þau til þátttöku. Um er að ræða spennandi tækifæri til að taka þátt í þróun á nýju og áhugaverðu samstarfsverkefni frístundaheimila og grunnskóla, en hluti starfsins fer fram á starfstíma grunnskóla. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.   Helstu verkefni og ábyrgð • Skipulagning og framkvæmd á faglegu starfi frístundaheimilis fyrir börn í 1. – 4. bekk. • Leiðbeina börnum í leik og starfi. • Efla félagsfærni, umhyggju, jákvæða sjálfsmynd og virkja börn til þátttöku með lýðræðislegum vinnubrögðum. • Stuðla að öryggi og vellíðan barna í skóla- og frístundastarfi. • Stuðla að góðum samskiptum og upplýsingaflæði milli hlutaðeigandi aðila. Hæfniskröfur • Háskólapróf á uppeldissviði, s.s. tómstunda- og félagsmálafræði eða önnur sambærileg menntun. • Reynsla af starfi með börnum og/eða unglingum í félags- og tómstundastarfi. • Samskiptahæfni. • Stundvísi, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð. • Fjölbreytt áhugasvið sem nýtist í starfi. • Almenn tölvukunnátta. • Góð íslenskukunnátta. Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar. Með umsókn skal fylgja starfsferilskrá og greinagerð. Starfið er laust. Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 25.11.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Steinunn Gretarsdóttir í síma 411-5700 og tölvupósti steinunn.gretarsdottir@reykjavik.is . Frístundamiðstöðin Tjörnin Frostaskjóli 2 107 Reykjavík
Reykjavíkurborg Frístundamiðstöðin Tjörnin, Frostaskjóli 2
15/11/2018
Fullt starf
Selið, Melaskóla Frístundamiðstöðin Tjörnin óskar eftir að ráða uppeldismenntaðan einstakling til starfa í frístundaheimilið Selið við Melaskóla. Ný 100% störf á frístundaheimilum eru laus til umsóknar. Leitað er að fagmenntuðu fólki sem hefur áhuga á því að efla félagsfærni barna og virkja þau til þátttöku. Um er að ræða spennandi tækifæri til að taka þátt í þróun á nýju og áhugaverðu samstarfsverkefni frístundaheimila og grunnskóla, en hluti starfsins fer fram á starfstíma grunnskóla. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.   Helstu verkefni og ábyrgð • Skipulagning og framkvæmd á faglegu starfi frístundaheimilis fyrir börn í 1. – 4. bekk. • Leiðbeina börnum í leik og starfi. • Efla félagsfærni, umhyggju, jákvæða sjálfsmynd og virkja börn til þátttöku með lýðræðislegum vinnubrögðum. • Stuðla að öryggi og vellíðan barna í skóla- og frístundastarfi. • Stuðla að góðum samskiptum og upplýsingaflæði milli hlutaðeigandi aðila. Hæfniskröfur • Háskólapróf á uppeldissviði, s.s. tómstunda- og félagsmálafræði eða önnur sambærileg menntun. • Reynsla af starfi með börnum og/eða unglingum í félags- og tómstundastarfi. • Samskiptahæfni. • Stundvísi, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð. • Fjölbreytt áhugasvið sem nýtist í starfi. • Almenn tölvukunnátta. • Góð íslenskukunnátta. Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar. Með umsókn skal fylgja starfsferilskrá og greinagerð. Starfið er laust. Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 25.11.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Steinunn Gretarsdóttir í síma 411-5700 og tölvupósti steinunn.gretarsdottir@reykjavik.is . Frístundamiðstöðin Tjörnin Frostaskjóli 2 107 Reykjavík
Reykjavíkurborg Frístundamiðstöðin Tjörnin, Þverholti 14
15/11/2018
Fullt starf
Eldflaugin, Hlíðaskóla Frístundamiðstöðin Tjörnin óskar eftir að ráða uppeldismenntaðan einstakling til starfa í frístundaheimilið Eldflaugina við Hlíðaskóla. Starfið er tímabundið til maí/júní 2019. Ný 100% störf á frístundaheimilum eru laus til umsóknar. Leitað er að fagmenntuðu fólki sem hefur áhuga á því að efla félagsfærni barna og virkja þau til þátttöku. Um er að ræða spennandi tækifæri til að taka þátt í þróun á nýju og áhugaverðu samstarfsverkefni frístundaheimila og grunnskóla, en hluti starfsins fer fram á starfstíma grunnskóla. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.   Helstu verkefni og ábyrgð • Skipulagning og framkvæmd á faglegu starfi frístundaheimilis fyrir börn í 1. – 4. bekk. • Leiðbeina börnum í leik og starfi. • Efla félagsfærni, umhyggju, jákvæða sjálfsmynd og virkja börn til þátttöku með lýðræðislegum vinnubrögðum. • Stuðla að öryggi og vellíðan barna í skóla- og frístundastarfi. • Stuðla að góðum samskiptum og upplýsingaflæði milli hlutaðeigandi aðila. Hæfniskröfur • Háskólapróf á uppeldissviði, s.s. tómstunda- og félagsmálafræði eða önnur sambærileg menntun. • Reynsla af starfi með börnum og/eða unglingum í félags- og tómstundastarfi. • Samskiptahæfni. • Stundvísi, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð. • Fjölbreytt áhugasvið sem nýtist í starfi. • Almenn tölvukunnátta. • Góð íslenskukunnátta. Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar. Með umsókn skal fylgja starfsferilskrá og greinagerð. Starfið er laust. Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 25.11.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Steinunn Gretarsdóttir í síma 411-5700 og tölvupósti steinunn.gretarsdottir@reykjavik.is . Frístundamiðstöðin Tjörnin Þverholti 14 105 Reykjavík
Reykjavíkurborg Sæborg, Starhaga 11
15/11/2018
Fullt starf
Leikskólinn Sæborg Leikskólakennari óskast til starfa í leikskólann Sæborg, Starhaga 11, 107 Reykjavík. Unnið er í anda hugmyndafræði Reggio Emilia og áhersla lögð á skapandi starf með börnum. Undanfarin ár hefur verið unnið að mörgum spennandi þróunarverkefnum í Sæborg og leikskólinn hefur fengið hvatningarverðlaun skóla- og frístundaráðs. Starfið er laust nú þegar.   Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.   Helstu verkefni og ábyrgð Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara, þ.m.t. að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi undir stjórn deildarstjóra. Hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum æskileg Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum Frumkvæði í starfi og starfsgleði Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Góð íslenskukunnátta Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Sambands íslenskra sveitarfélaga v/ Félags leikskólakennara Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 26.11.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásta Kristín Svavarsdóttir í síma 562-3664 / 696-5096 og tölvupósti asta.kristin.svavarsdottir@reykjavik.is . Sæborg Starhaga 11 107 Reykjavík
Reykjavíkurborg Borg, Maríubakka 1
15/11/2018
Fullt starf
Leikskólinn Borg Leikskólakennari óskast til starfa í leikskólann Borg. Leikskólinn Borg er sex deilda leikskóli með tvær starfstöðvar, Arnarborg sem stendur við Maríubakka 1 og Fálkaborg sem stendur við Fálkabakka 9. Leikskólinn Borg er heilsuleikskóli og markmið leikskólans er að stuðla að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan barna með því að efla líkams-, hreyfi-, tilfinninga-, vitsmuna-, félags-, fagur- og siðgæðisþroska. Einnig vinnur Borg að umhverfismennt og höfum við fengið Grænfána viðurkenningu. Mörg ný og spennandi verkefni eru fram undan sem skemmtilegt verður að vinna að.   Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara, þ.m.t. að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi undir stjórn deildarstjóra. Hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Góð íslenskukunnátta skilyrði Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags leikskólakennara. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 26.11.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Gyða Guðmundsdóttir í síma 693-9854 og tölvupósti gyda.gudmundsdottir@reykjavik.is . Borg Maríubakka 1 109 Reykjavík
Reykjavíkurborg Frístundaheimili í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum, Frostaskjóli 2
15/11/2018
Hlutastarf
Tjörnin - Barnastarf Frístundamiðstöðin Tjörnin óskar eftir starfsfólki í frístundaheimilin veturinn 2018 - 2019.   Skóla-og frístundasvið Reykjavíkurborgar starfrækir frístundaheimili við alla grunnskóla borgarinnar og býður upp á fjölbreytt frístundastarf þegar hefðbundnum skóladegi 6-9 ára barna lýkur. Þar starfa frístundaráðgjafar og frístundaleiðbeinendur, en þeir eru lykillinn að því að veita íbúum fyrsta flokks þjónustu.   Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar leggur áherslu á starfsþróun og vellíðan starfsfólks. Frístundamiðstöðin í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum starfrækir frístundaheimilin Draumaland við Austurbæjarskóla, Eldflaugina við Hlíðaskóla, Frostheima f. börn úr 3. og 4. bekk Melaskóla, Grandaskóla og Vesturbæjarskóla, Halastjörnuna við Háteigsskóla, Skýjaborgir við Vesturbæjarskóla, Undraland við Grandaskóla og Selið við Melaskóla.   Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.   Helstu verkefni og ábyrgð * Skipulagning á faglegu frístundastarfi fyrir 6-9 ára börn. * Leiðbeina börnum í leik og starfi. * Samráð og samvinna við börn og starfsfólk. * Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk skóla og aðra sem koma að starfi frístundaheimilisins. Hæfniskröfur * Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi. * Áhugi á að vinna með börnum. * Frumkvæði og sjálfstæði. * Færni í samskiptum Í boði eru hlutastörf 30-50% eftir hádegi. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar. Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélagi Reykjavikurborgar Starfshlutfall: 50% Umsóknarfrestur: 26.11.2018 Ráðningarform: Timabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Steinunn Gretarsdóttir í síma 411-5700 og tölvupósti steinunn.gretarsdottir@reykjavik.is . Frístundaheimili í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum Frostaskjóli 2 107 Reykjavík
Reykjavíkurborg Frístundamiðstöðin Kringlumýri, Safamýri 28
15/11/2018
Hlutastarf
Kringlumýri - Barnastarf Frístundamiðstöðin Kringlumýri óskar eftir starfsfólki í frístundaheimilin fyrir skólaárið 2018-2019.   Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar starfrækir frístundaheimili við alla grunnskóla borgarinnar. Á frístundaheimilunum er boðið uppá fjölbreytt tómstundastarf þegar hefðbundnum skóladegi lýkur. Þar starfa frístundaráðgjafar og frístundaleiðbeinendur og eru þeir lykillinn að því að veita íbúum fyrsta flokks þjónustu.   Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar leggur áherslu á starfsþróun og vellíðan starfsfólks. Frístundamiðstöðin Kringlumýri starfrækir frístundaheimilin Álftabæ við Háaleitisskóla, Krakkakot við Háaleitisskóla, Neðstaland við Fossvogsskóla, Sólbúa við Breiðagerðisskóla, Vogasel við Vogaskóla, Glaðheima við Langholtsskóla, Laugarsel við Laugarnesskóla og Dalheima sem er fyrir börn í 3. og 4.bekk úr Langholtsskóla og Laugarnesskóla.   Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð * Skipulagning á faglegu frístundastarfi fyrir 6-9 ára börn. * Leiðbeina börnum í leik og starfi. * Samráð og samvinna við börn og starfsfólk. * Samskipti og samstarf við foreldra og starfsfólk skóla. Hæfniskröfur * Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi. * Áhugi á að vinna með börnum. * Frumkvæði og sjálfstæði. * Færni í samskiptum. Í boði eru hlutastörf 30-50% eftir hádegi. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar. Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Starfshlutfall: 50% Umsóknarfrestur: 26.11.2018 Ráðningarform: Timabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Elín Þóra Böðvarsdóttir í síma 411-5400 og tölvupósti elin.thora.bodvarsdottir@reykjavik.is . Frístundamiðstöðin Kringlumýri Safamýri 28 108 Reykjavík

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu