Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  131 störf í boði fyrir þig

Ný störf

Magic Ice ehf. Magic Ice Reykjavik, Laugavegur, Reykjavík, Ísland
20/08/2019
Fullt starf / hlutastarf
Magic Ice Reykjavik is searching for full and part time position. We search for a manager as well as other employee. We want people with outgoing personalities and great customer service skills, sales experience, and who are organized, communicate well and are team players!  We're looking for people who are minimum 20 years, and who speak good English (preferably also Islandic, Spanish, German, French or Italian).  Want to be a part of our Dream Team? Please email cv/resumes and application letter to; magicnorth@magicnorth.no 
Landspítali Landspitali University Hospital, Hringbraut, Reykjavík, Ísland
20/08/2019
Námsstaða
Lausar eru til umsóknar námsstöður deildarlækna á bæklunarskurðdeild Landspítala. Starfshlutfall er 100% og veitast störfin frá 1. október 2019 eða eftir nánara samkomulagi, til allt að tveggja ára eða samkvæmt samkomulagi. Starfsnámið gefur góða reynslu í bæklunar- og handarskurðlækningum og hentar vel þeim sem hyggja á sérnám í þeim greinum, einnig öðrum s.s. verðandi heilsugæslulæknum og þeim sem hafa í hyggju að starfa á landsbyggðinni. Námið og marklýsingin er að fyrirmynd sænska sérnámsins í bæklunarskurðlækningum. Skipulögð er kennsla mánaðarlega, ásamt greinafundum og vikulegum leskúrs með spurningum úr Millers Review of Orthopeadics. Helstu verkefni og ábyrgð » Klínísk vinna á bráðamóttöku, legu- og göngudeildum bæklunarskurðdeildar auk vaktaskyldu » Þátttaka í kennslu- og fræðslustarfi sérgreina » Þátttaka í vísindastarfi, þróunar- og gæðaverkefnum » Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema » Klínísk vinna á bráðamóttöku, legu- og göngudeildum bæklunarskurðdeildar auk vaktaskyldu » Þátttaka í kennslu- og fræðslustarfi sérgreina » Þátttaka í vísindastarfi, þróunar- og gæðaverkefnum » Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema Hæfnikröfur » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum » Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð » Áreiðanleiki, stundvísi og árangursmiðað viðhorf » Íslenskt lækningaleyfi er skilyrði og lágmarkskunnátta í íslensku er nauðsynleg » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum » Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð » Áreiðanleiki, stundvísi og árangursmiðað viðhorf » Íslenskt lækningaleyfi er skilyrði og lágmarkskunnátta í íslensku er nauðsynleg Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt lækningaleyfi. Umsækjendum sem uppfylla skilyrði verður boðið í viðtal og byggir ráðning m.a. á frammistöðu í viðtali og innsendum gögnum. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 09.09.2019 Nánari upplýsingar Sigurveig Pétursdóttir, dbaeklun@landspitali.is , 543 5075 LSH Aðstoðar- og deildarlæknar SKU Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali Landspitali University Hospital, Hringbraut, Reykjavík, Ísland
20/08/2019
Fullt starf / hlutastarf
ÁHUGAVERT STARF - GOTT SAMSTARFSFÓLK - TÆKIFÆRI TIL AÐ ÞRÓA MEÐ SÉR MIKLA FAGLEGA ÞEKKINGU OG HÆFNI Í SJÁLFSTÆÐUM VINNUBRÖGÐUM - HÖFÐAR ÞETTA TIL ÞÍN? Auglýst er eftir hjúkrunarfræðingi til starfa á kviðarhols- og þvagfæraskurðdeild 13EG. Starfshlutfall er samkomulagsatriði. Deildin þjónar einstaklingum sem glíma við sjúkdóma í efri og neðri hluta meltingarvegar og í þvagfærum. Bjóðum einstaklingsaðlagaða þjálfun, eftir þörfum hvers og eins með áherslu á fagmennsku og starfsþróun. Deildin er þátttakandi í tilraunaverkefni innan Landspítala um sveigjanlegra vinnufyrirkomulag hjúkrunarfræðinga í vaktavinnu, með undirbúnings- og frágangstíma og viðbragðsvöktum sem hluta af vinnuskyldu. Markmið verkefnisins er að bæta mönnun og starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga á sólarhringsdeildum í bráðaþjónustu. Helstu verkefni og ábyrgð » Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð » Skipuleggja og veita fræðslu til sjúklinga og aðstandenda » Virkur þátttakandi í þróun og uppbyggingu deildarinnar » Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu » Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð » Skipuleggja og veita fræðslu til sjúklinga og aðstandenda » Virkur þátttakandi í þróun og uppbyggingu deildarinnar » Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu Hæfnikröfur » Faglegur metnaður og frumkvæði » Jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar » Áhugi á að starfa í krefjandi og skemmtilegu umhverfi » Íslenskt hjúkrunarleyfi » Faglegur metnaður og frumkvæði » Jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar » Áhugi á að starfa í krefjandi og skemmtilegu umhverfi » Íslenskt hjúkrunarleyfi Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Æskilegt að umsækandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á innsendum gögnum og viðtölum. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 50 - 100% Umsóknarfrestur 09.09.2019 Nánari upplýsingar Erla Dögg Ragnarsdóttir, erladogg@landspitali.is, 824 5875 LSH Kviðarhols- og þvagfæraskurðdeild Hringbraut 101 Reykjavík
LS Retail LS Retail, Hagasmári, Kópavogur, Ísland
19/08/2019
Fullt starf
LS Retail offers a great opportunity for a Development Project Manager that is knowledgeable and enthusiastic for development processes. Development Project Manager´s focus is to implement and support the best fit practice of development processes within the Development of LS Retail in the aim of maximizing the development capacity and flexibility.   The main assignments are as following: Provide support to the self-organized development teams to maintain the scrum methodology. Facilitating Project Retrospectives and other major scrum events as needed. Promote LS Retail values of Innovation, integrity and empowerment. Enhance education of Scrum and processes, create and renew educational material as needed. Educate new employees and keep all employees up to date on Agile, Lean and Scrum. Work with HR in organizing training for Development, identifying training needed. Promote culture of continuous education. Facilitate continuous improvements within development, conduct research and share findings. Visibility of progress within Development, reported to Development and Management. Maintain statistics of all projects in progress within Development.   We are looking for individual with the following qualifications: Bachelor’s degree in computer science/ MPM degree or MSC degree would be benificial Strong understanding and solid working experience of Development process and Agile methodology Must have excellent communication, facilitation and team-building skills Excellent change management and leadership skills Strong Quality focus     For further information please contact jobs(at)LSRetail.com.  
Kvika Kvika banki hf., Borgartún, Reykjavík, Ísland
19/08/2019
Fullt starf
Starfssvið og ábyrgð: Starfið felur í sér fjölbreytt verkefni á ábyrgðarsviði regluvörslu, m.a. tengd: a. tengd:   Aðgerðum bankans gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka Eftirliti með verðbréfaviðskiptum í starfsemi bankans Uppbyggingu og eftirliti með innra regluverki bankans Innherjamálefnum bankans Samskiptum við stjórnvöld og aðra eftirlitsaðila Ráðgjöf og fræðslu til annarra sviða bankans Innleiðingu nýrra laga og reglna á fjármálamarkaði í starfsemi bankans   Hæfniskröfur eru:   Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. í viðskiptafræði, verkfræði eða lögfræði Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum Metnaður og vilji til að takast á við krefjandi og fjölbreytt verkefni Hæfni í mannlegum samskiptum Góð íslensku- og enskukunnátta Góð almenn tölvukunnátta   Umsóknarfrestur til:29.08.2019
Isavia Egilsstaðir, Ísland
16/08/2019
Fullt starf
Isavia óskar eftir að ráða umdæmisstjóra á Egilsstöðum. Umdæmisstjóri sér um daglegan rekstur Egilsstaðaflugvallar og annara flugvalla í umdæmi IV. Hefur umsjón með áætlanagerð, mönnun og búnaði. Ber ábyrgð á virkni gæða- og öryggisstjórnunarkerfis. Hann er leiðandi í uppbyggingu og þróun á þjónustu og markaðssetningu Isavia á svæðinu og tekur þátt í gerð markmiða og mælikvarða. Hæfniskröfur Háskólapróf eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi Reynsla af rekstri og stjórnunarstörfum Reynsla af verkefnastjórnun og áætlanagerð Þekking á öryggis- og gæðastjórnunarkerfum Hæfni í samskiptum og lausn ágreiningsmála Nánari upplýsingar veitir Sigrún Björk Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri flugvallasviðs,  sigrun.jakobsdottir@isavia.is Umsóknarfrestur er til og með 1. sept nk. Starfsstöð: Egilsstaðir
Origo Origo Ísland, Borgartún, Reykjavík, Ísland
16/08/2019
Fullt starf
Viðskiptalausnir Origo leita að lausnamiðuðum einstaklingi með reynslu á sviði launamála sem hefur metnað og hæfni til að taka þátt í að gera okkar frábæru launalausnir enn betri. Helstu verkefni: Innleiðing á launalausnum Origo hjá nýjum viðskiptavinum Ráðgjöf og þjónusta til núverandi viðskiptavina Þátttaka í þróun og útfærslu á nýjum lausnum Hæfniskröfur: Minnst þriggja ára reynsla af launavinnslu og launabókhaldi er skilyrði Þekking á Kjarna, SAP eða öðrum sambærilegum launakerfum Góð greiningarhæfni og geta til að leysa úr flóknum úrlausnarefnum Nákvæm og öguð vinnubrögð Góð almenn tæknikunnátta og færni á Excel Skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi Góð samskiptarhæfni og mikil þjónustulund   Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið.   Hjá Origo starfar öflugur hópur fólks sem nýtir hugvit sitt til að efla árangur, hagsæld og öryggi viðskiptavina. Gildin okkar eru  þjónustuframsýn ,  samsterk  og  fagdjörf .   Sótt er um starfið hér á vef Origo. Umsóknarfrestur er til og með  25. ágúst 2019 . Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað. Nánari upplýsingar veita sérfræðingar á mannauðssviði Origo (mannaudur@origo.is)
OR - Orkuveita Reykjavíkur Orkuveita Reykjavíkur, Bæjarháls, Reykjavík, Ísland
16/08/2019
Fullt starf
Á Þróunarsviði OR starfar vísindafólk sem tryggir, verndar og treystir sjálfbæra og sporlausa nýtingu auðlinda okkar á grunni umfangsmikils rannsóknar- og nýsköpunarstarfs. Huga þarf að framtíðarforða fyrir veiturnar okkar og við leitum að liðsfélaga til að stýra rannsóknum á ókönnuðum jarðhitasvæðum. Í starfinu felst virk þátttaka í mótun nýtingarstefnu OR samstæðunnar þar sem leiðarljósið er að tryggja almenningi birtu, vatn og yl til framtíðar. Starfið krefst þekkingar á jarðhita, reynslu af verkefnastjórn og samskiptahæfni. Menntun á sviði jarðvísinda, orkuvísinda eða skyldra greina er nauðsynleg. Ef þú ert góð(ur) í að fá fólk til liðs við þig, klára mál og brennur fyrir sjálfbærri nýtingu auðlinda viljum við heyra frá þér. Sótt er um starfið á ráðningarvef OR, starf.or.is. Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2019. Við hvetjum öll kyn til að sækja um starfið. OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi, jafnrétti, vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og einkalíf.
OR - Orkuveita Reykjavíkur Orkuveita Reykjavíkur, Bæjarháls, Reykjavík, Ísland
16/08/2019
Fullt starf
Við leitum að þjónustufulltrúa í rafmagni Mæla og notendaþjónusta OR hefur það hlutverk að hafa umsjón með heimlagnarferli frá umsókn til áhleypingar og veitir fjölbreytta ráðgjöf til rafverktaka, hönnuða og húseigenda. Við leitum að þjónustufulltrúa í rafmagni sem mun taka þátt í verkefnum teymisins ásamt því að aðstoða við að tryggja gott flæði og forgangsraða í samráði við hópstjóra og umsjónarmann rafmagnsþjónustu. Ef þú hefur reynslu af faginu, góða skipulagsfærni og býrð yfir nákvæmni og þjónustulund viljum við fá umsókn frá þér. Hluti af starfinu felst í spennusetningum, tengingum og mælavinna og er því gerð krafa um sveinspróf í rafvirkjun. Próf í rafmagnsiðnfræði eða meistararéttindi í rafmagni er mikill kostur. Sótt er um starfið á ráðningarvef OR, starf.or.is, þar sem nánari upplýsingar er að finna. Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2019. Við hvetjum öll kyn til að sækja um starfið. OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi, jafnrétti, vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og einkalíf.

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu