Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  163 störf í boði fyrir þig

Ný störf

Seltjarnarnes Grunnskóli Seltjarnarness, Skólabraut, Seltjarnarnes, Ísland
20/05/2019
Fullt starf
Frístundamiðstöð Seltjarnarnesbæjar sameinar þjónustu sem veitt hefur verið af hálfu Fræðslusviðs og Íþrótta- og tómstudasviðs bæjarins í frístundaheimilinu  Skólaskjóli / Frístund , félagsmiðstöðinni  Selinu , ungmennahúsinu Skelinni, Sumarskóla og á sumarnámskeiðum. Markmið frístundamiðstöðvar er að standa fyrir heildstæðu þjónustutilboði fyrir börn, frá 6 ára aldri, og ungmenni. Þjónusta frístundamiðstöðvar miðar við heildstætt tilboð árið um kring, sem einfalda skal foreldrum skráningu og fyrirbyggja rof í þjónustu. Yfirmaður frístundamiðstöðvarinnar er Margrét Sigurðardóttir. Forstöðumaður barnastarfs er Hólmfríður Petersen og forstöðumaður unglingastarfs er Guðmundur Ari Sigurjónsson. Barnastarf nær yfir þjónustu Sumarskóla, Skólaskjóls/Frístundar og sumarnámskeiða, en unglingastarfið nær yfir félagsmiðstöðina Selið, ungmennahúsið Skelina, ungmennaráð og sumastörf unglinga.   Þroskaþjálfi eða starfsmaður með aðra uppeldisfræðimenntun, fullt starf   Menntunar og hæfniskröfur Þroskaþjálfamenntun og leyfi til að nota starfsheitið þroskaþjálfi eða önnur uppeldisfræðimenntun Reynsla af starfi í grunnskóla eða frístundaheimili æskileg Helstu verkefni og ábyrgð Skipulagning og framkvæmd sértækra verkefna og sérhæfðrar þjálfunar í frístundastarfi Þjálfun nemenda í samráði við aðra fagaðila Ráðgjöf til starfsfólks frístundaheimilis og foreldra   Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um störf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Kennarasamband Íslands.   Upplýsingar um starfið veitir Margrét Sigurðardóttir  margrets@seltjarnarnes.is   Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar   Umsóknarfrestur er t.o.m. 31. maí 2019.
Seltjarnarnes Grunnskóli Seltjarnarness, Skólabraut, Seltjarnarnes, Ísland
20/05/2019
Fullt starf / hlutastarf
Frístundamiðstöð Seltjarnarnesbæjar sameinar þjónustu sem veitt hefur verið af hálfu Fræðslusviðs og Íþrótta- og tómstudasviðs bæjarins í frístundaheimilinu  Skólaskjóli / Frístund , félagsmiðstöðinni  Selinu , ungmennahúsinu Skelinni, Sumarskóla og á sumarnámskeiðum. Markmið frístundamiðstöðvar er að standa fyrir heildstæðu þjónustutilboði fyrir börn, frá 6 ára aldri, og ungmenni. Þjónusta frístundamiðstöðvar miðar við heildstætt tilboð árið um kring, sem einfalda skal foreldrum skráningu og fyrirbyggja rof í þjónustu. Yfirmaður frístundamiðstöðvarinnar er Margrét Sigurðardóttir. Forstöðumaður barnastarfs er Hólmfríður Petersen og forstöðumaður unglingastarfs er Guðmundur Ari Sigurjónsson. Barnastarf nær yfir þjónustu Sumarskóla, Skólaskjóls/Frístundar og sumarnámskeiða, en unglingastarfið nær yfir félagsmiðstöðina Selið, ungmennahúsið Skelina, ungmennaráð og sumastörf unglinga.   Frístundaleiðbeinendur og stuðningsfulltrúa vantar í Skólaskjól / Frístund   Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um störf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.   Upplýsingar um starfið veitir Margrét Sigurðardóttir  margrets@seltjarnarnes.is   Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á  Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar Umsóknarfrestur er t.o.m. 31. maí 2019.
Seltjarnarnes Leiksskóli Seltjarnarness, Seltjarnarnes, Ísland
20/05/2019
Fullt starf
Leikskóli Seltjarnarness er sameinuð fag- og rekstrareining með um 230 börnum. Í skólanum eru 12 deildir á fjórum starfsstöðvum, Mánabrekku, Sólbrekku og Fögrubrekku við Suðurströnd og Holti í Seltjarnarneskirkju. Í skólanum er lögð áhersla á að börn fái tækifæri til að hjálpa sér sjálf eftir því sem þroski þeirra og geta leyfir og þau styrkt til sjálfshjálpar í öllum þáttum daglegs lífs. Leikurinn er hornsteinn leikskólastarfsins því samkvæmt hugmyndafræði leikskóla lærir barn mest og best í leik og samskiptum við börn og fullorðna í frjóu og skapandi umhverfi.   Leikskólaleiðbeinandi, fullt starf   Menntunar og hæfniskröfur Nám í leikskólakennarafræðum eða önnur sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi. Reynsla af starfi í leikskóla æskileg.   Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag.   Upplýsingar um störf veitir Soffía Guðmundsdóttir, leikskólastjóri,  soffiag@seltjarnarnes.is  í síma 5959-280/290. Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar  Ráðið verður í stöðuna f.o.m 1. ágúst 2019. Umsóknarfrestur er t.o.m. 31. maí 2019.
Seltjarnarnes Leiksskóli Seltjarnarness, Seltjarnarnes, Ísland
20/05/2019
Fullt starf
Leikskóli Seltjarnarness er sameinuð fag- og rekstrareining með um 230 börnum. Í skólanum eru 12 deildir á fjórum starfsstöðvum, Mánabrekku, Sólbrekku og Fögrubrekku við Suðurströnd og Holti í Seltjarnarneskirkju. Í skólanum er lögð áhersla á að börn fái tækifæri til að hjálpa sér sjálf eftir því sem þroski þeirra og geta leyfir og þau styrkt til sjálfshjálpar í öllum þáttum daglegs lífs. Leikurinn er hornsteinn leikskólastarfsins því samkvæmt hugmyndafræði leikskóla lærir barn mest og best í leik og samskiptum við börn og fullorðna í frjóu og skapandi umhverfi.     Leikskólakennari, fullt starf   Menntunar og hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun og starfsleyfi sem leikskólakennari eða önnur sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi. Reynsla af starfi í leikskóla æskileg.   Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag.   Upplýsingar um starfið veitir Soffía Guðmundsdóttir, leikskólastjóri,  soffiag@seltjarnarnes.is  í síma 5959-280/290. Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar  Ráðið verður í stöðuna f.o.m 1. ágúst 2019. Umsóknarfrestur er t.o.m. 31. maí 2019.
Seltjarnarnes Leiksskóli Seltjarnarness, Seltjarnarnes, Ísland
20/05/2019
Fullt starf
Leikskóli Seltjarnarness er sameinuð fag- og rekstrareining með um 230 börnum. Í skólanum eru 12 deildir á fjórum starfsstöðvum, Mánabrekku, Sólbrekku og Fögrubrekku við Suðurströnd og Holti í Seltjarnarneskirkju. Í skólanum er lögð áhersla á að börn fái tækifæri til að hjálpa sér sjálf eftir því sem þroski þeirra og geta leyfir og þau styrkt til sjálfshjálpar í öllum þáttum daglegs lífs. Leikurinn er hornsteinn leikskólastarfsins því samkvæmt hugmyndafræði leikskóla lærir barn mest og best í leik og samskiptum við börn og fullorðna í frjóu og skapandi umhverfi. Deildarstjóri, fullt starf   Menntun, hæfni og reynsla:    Leikskólakennaramenntun Reynsla af starfi í leikskóla Samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum   Helstu verkefni og ábyrgð: Vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra Bera ábyrgð á stjórnun og skipulagningu starfsins á deildinni Sjá um foreldrasamstarf á deildinni   Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag.   Upplýsingar um starfið veitir Soffía Guðmundsdóttir, leikskólastjóri,  soffiag@seltjarnarnes.is  í síma 5959-280/290. Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar Ráðið verður í stöðuna f.o.m 1. ágúst 2019. Umsóknarfrestur er t.o.m. 31. maí 2019.
Landspítali Landspítali, Hringbraut, Reykjavík, Ísland
20/05/2019
Fullt starf
Starf yfirlyfjafræðings á Landspítala er laust til umsóknar. Yfirlyfjafræðingur ber ábyrgð á daglegum rekstri sjúkrahúsapóteks og vinnur náið með deildarstjóra lyfjaþjónustu og öðrum stjórnendum Landspítala. Við óskum eftir framsæknum einstaklingi með framúrskarandi samskipta- og leiðtogahæfileika. Sjúkrahúsapótek hefur umsjón með og ber ábyrgð á öflun og varðveislu lyfja og hefur eftirlit með notkun þeirra á spítalanum. Sjúkrahúsapótekið starfrækir líka afgreiðsluapótek sem þjónustar sjúklinga sem útskrifast frá spítalanum sem og sjúklinga sem fá þjónustu á dag- og göngudeildum. Innan sjúkrahúsapóteks er einnig starfrækt lyfjablöndunareining. Í lyfjaþjónustu starfa um 60 manns, að stærstum hluta lyfjafræðingar og lyfjatæknar. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. júlí 2019 eða eftir nánara samkomulagi. Ráðið er í starfið til 5 ára, sbr. 9. gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda. Lyfjaþjónustan tilheyrir aðgerðasviði, en næsti yfirmaður yfirlyfjafræðings er deildarstjóri lyfjaþjónustu. Helstu verkefni og ábyrgð » Ber ábyrgð á innri starfsemi sjúkrahúsapóteks, framleiðslu og afhendingu lyfja » Þátttaka í stefnumótun lyfjaþjónustu á Landspítala » Ber ábyrgð á lyfjalagerum Landspítala » Þróar og vinnur samkvæmt þjónustuviðmiðum starfseminnar og tryggir viðskiptavinum örugga lyfjaþjónustu » Ber ábyrgð á gæðakerfi innan sjúkrahúsapóteks » Vinnur að þróun sjúkrahúsapóteks í nýjum meðferðarkjarna » Vinnur að þróun upplýsingakerfa sem styðja við örugga og skilvirka lyfjaþjónustu » Ber ábyrgð á starfsmannamálum og faglegu starfi í sjúkrahúsapóteki » Ber ábyrgð á innri starfsemi sjúkrahúsapóteks, framleiðslu og afhendingu lyfja » Þátttaka í stefnumótun lyfjaþjónustu á Landspítala » Ber ábyrgð á lyfjalagerum Landspítala » Þróar og vinnur samkvæmt þjónustuviðmiðum starfseminnar og tryggir viðskiptavinum örugga lyfjaþjónustu » Ber ábyrgð á gæðakerfi innan sjúkrahúsapóteks » Vinnur að þróun sjúkrahúsapóteks í nýjum meðferðarkjarna » Vinnur að þróun upplýsingakerfa sem styðja við örugga og skilvirka lyfjaþjónustu » Ber ábyrgð á starfsmannamálum og faglegu starfi í sjúkrahúsapóteki Hæfnikröfur » Háskólapróf í lyfjafræði er skilyrði » Þekking og reynsla af lyfjageiranum og löggjöf varðandi lyfjamál á Íslandi » Þekking og reynsla af ferlastýringu, stöðugum umbótum og breytingastjórnun » Reynsla af stjórnun og rekstri » Framúrskarandi samskiptahæfni og geta til að leiða ólíka hópa » Metnaður, frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt » Háskólapróf í lyfjafræði er skilyrði » Þekking og reynsla af lyfjageiranum og löggjöf varðandi lyfjamál á Íslandi » Þekking og reynsla af ferlastýringu, stöðugum umbótum og breytingastjórnun » Reynsla af stjórnun og rekstri » Framúrskarandi samskiptahæfni og geta til að leiða ólíka hópa » Metnaður, frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, kennslu og vísindavinnu. Umsókn fylgi einnig 1-2 bls. kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni og sýn á starfið. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim ekki síður en innsendum gögnum. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 03.06.2019 Nánari upplýsingar Vigdís Hallgrímsdóttir, vigdisha@landspitali.is, 825 3502 Elfa Hrönn Guðmundsdóttir, elfahg@landspitali.is, 691 7823 LSH Sjúkrahúsapótek Hringbraut 101 Reykjavík
Stéttafélagið ehf
20/05/2019
Sumarstarf
Óskum eftir sumarstarfsmönnum í fjölbreytt störf - s.s. hellulagnir, gangstéttarsteypa, jarðvinna og yfirborðsfrágangur. Fjölbreytt starf, og næg vinna í boði. Reynsla af lóðavinnu er kostur, en alls ekki skilyrði. Frekari upplýsingar veitir Elvar í síma 866-8125. Umsóknir með ferilskrá skulu sendar í rafrænt með því að smella á græna hnappinn hér að neðan.
Stéttafélagið ehf
20/05/2019
Fullt starf
Óskum eftir reyndum smið í fullt framtíðarstarf. Fjölbreytt verkefni í boði, og verkefnastaða næstu ára er mjög góð. Um er að ræða uppsteypu og nýbyggingar, pallasmíði, leiktæki og búnaður á skólalóðum ofl.. Samkeppnishæf kjör í boði. Sveinspróf og íslenskukunnátta eru skilyrði. Um er að ræða smíðadeild innan fyrirtækisins. Nánari upplýsingar um starfið veitir Elvar í síma 866-8125. Netfang: elvar@stettafelagid.is
ÍAV ÍAV, Ferjutröð, Ísland
18/05/2019
Fullt starf
Vegna aukinna verkefna óskar ÍAV eftir að ráða pípara til starfa á höfuðborgarsvæðinu og suðurnesjum. Ráðið verður í eftirfarandi stöður: Verkstjóri/pípari/nemi/þjónusta. Í boði er: • Góð verkefnastaða • Góð laun fyrir rétta aðila • Góður aðbúnaður Nánari upplýsingar veitir Snæbjörn R. Rafnsson fagstjóri lagna í síma 660-6201. Umsóknir óskast lagðar inn í gegnum heimasíðu ÍAV, www.iav.is
Intellecta Vinnueftirlitið, Reykjavík, Ísland
18/05/2019
Fullt starf
Vinnueftirlitið leitar af kraftmiklum leiðtoga í starf sviðsstjóra á sviði sem ber  ábyrgð á eftirliti Vinnueftirlitsins með skráningarskyldum vinnuvélum, tækjum og lyftum. Um er að ræða mjög áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. Staðan heyrir beint undir forstjóra. Starfshlutfall er 100% og er starfsstöðin í Reykjavík. Útgáfudagur 17-05-2019 Umsóknarfrestur 03-06-2019 Númer 592010 Upplýsingar um fyrirtækið Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs í landinu og er hlutverk þess að tryggja að allir komi heilir heim úr vinnu. Lykilþættir í starfsemi stofnunarinnar er að stuðla að öruggu og heilsusamlegu vinnuumhverfi með áherslu á forvarnir og eftirlit með vinnuumhverfi vinnustaða og með vinnuvélum og tækjum. Einnig annast stofnunin fræðslu um vinnuvernd, virka innleiðingu öryggismenningar á vinnustöðum og markvissa aðferða í vinnuverndarstarfi. Vinnueftirlitið tekur jafnframt þátt í rannsóknarstarfi á sviði vinnuverndar. Gildi Vinnueftirlitsins eru frumkvæði, forvarnir og fagmennska. Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar  www.vinnueftirlit.is . Framtíðarsýn Vinnueftirlitsins fram til 2023 ásamt stefnu hefur verið sett fram.  Nýtt skipurit tók gildi 15. maí 2019 þar sem gert er ráð fyrir nýjum störfum sviðsstjóra sem hér eru auglýst laus til umsóknar. Gert er ráð fyrir að þeir stjórnendur sem fá það hlutverk að leiða svið stofnunarinnar samkvæmt nýju skipuriti komi að vinnu við stefnumótunina í síðasta hluta hennar til að geta tryggt skilvirka og hraða innleiðingu nýrrar stefnu.   Helstu verkefni Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri sviðsins Undirbúningur, gerð og eftirfylgni starfsáætlana Þáttaka í stefnumótun Markmiðssetning og mat á árangri Mannauðsstjórnun á sviðinu Innri og ytri samskipti   Menntunar- og hæfniskröfur   Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun er skilyrði Þekking og reynsla af stjórnun rekstrar og mannauðs Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum Góð leiðtogahæfni og góð hæfni í mannlegum samskiptum Góð skipulagshæfni Metnaður og vilji til að ná árangri Reynsla á sviði vinnuverndar, þ.m.t. öryggismál, er æskileg Góð færni í talaðri og skrifaðri íslensku og ensku Góð tölvufærni   Aðrar upplýsingar Laun eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. Nánari upplýsingar um störfin veita Hanna S. Gunnsteinsdóttir forstjóri Vinnueftirlits ríkisins (hanna@ver.is) í síma 550 4600 og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 3. júní 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu