Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  241 störf í boði fyrir þig

Ný störf

Reykjavíkurborg Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða, Laugavegi 77
19/12/2018
Hlutastarf
Sambýli Stigahlíð 71 Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða óskar eftir stuðningsfulltrúa í 40% starf á sambýlið Stigahlíð 71. Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið eru kvöldvaktir og helgarvaktir. Helstu verkefni og ábyrgð Stuðningur og aðstoð við fatlað fólk við allar athafnir daglegs lífs. Hæfniskröfur Reynsla af starfi með fötluðu fólki æskileg. Góð íslenskukunnátta. Frumkvæði, jákvæðni, sveigjanleiki og stundvísi. Hæfni í mannlegum samskiptum, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum. Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar. Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og St.Rv. Starfshlutfall: 40% Umsóknarfrestur: 31.12.2018 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Velferðarsvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Ágústa Bragadóttir í síma 588-8177 og tölvupósti agusta.bragadottir@reykjavik.is . Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða Laugavegi 77 101 Reykjavík
Reykjavíkurborg Brekkuborg, Hlíðarhúsum 1
19/12/2018
Fullt starf
Leikskólinn Brekkuborg Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi eða starfsmaður með sambærilega menntun óskast til starfa við leikskólann Brekkuborg. Brekkuborg er fjögurra deilda leikskóli í Hlíðarhúsum 1 í Grafarvogi. Við leggjum áherslu á lýðræði, sjálfstæði barna og umhverfismennt. Skólinn starfar í anda Reggio Emilia þar sem sjálfstæði, sjálfræði og lýðræði er kjarninn í starfi skólans. Unnið ar að því að skapa börnum hlýlegt umhverfi þar sem þau geta verið virk, skapandi og sjálfstæð. Lögð er mikil áhersla á gott foreldrasamstarf og góður starfsandi einkennir starf Brekkuborgar. Einkunnarorð skólans eru: Vinátta - Virðing - Lýðræði. Starfið er laust nú þegar, eða eftir samkomulagi. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð Að veita barni með sérþarfir leiðsögn og stuðning. Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa. Að vinna að gerð einstaklingsnámskrá og fylgja henni eftir. Að sinna þeim verkefnum er varða sérkennslu, og öðrum störfum innan leikskólans, sem yfirmaður felur honum. Hæfniskröfur Leikskólasérkennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi Reynsla af sérkennslu æskileg Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi Góð íslenskukunnátta Góð enskukunnátta Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 2.1.2019 Ráðningarform: Timabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Svala Ingvarsdóttir í síma 567-9380 og tölvupósti svala.ingvarsdottir@reykjavik.is . Brekkuborg Hlíðarhúsum 1 112 Reykjavík
Reykjavíkurborg Brekkuborg, Hlíðarhúsum 1
19/12/2018
Fullt starf
Leikskólinn Brekkuborg Leikskólakennari óskast til starfa við leikskólann Brekkuborg. Brekkuborg er fjögurra deilda leikskóli í Hlíðarhúsum 1 í Grafarvogi. Við leggjum áherslu á lýðræði, sjálfstæði barna og umhverfismennt. Skólinn starfar í anda Reggio Emilia þar sem sjálfstæði, sjálfræði og lýðræði er kjarninn í starfi skólans. Unnið ar að því að skapa börnum hlýlegt umhverfi þar sem þau geta verið virk, skapandi og sjálfstæð. Lögð er mikil áhersla á gott foreldrasamstarf og góður starfsandi einkennir starf Brekkuborgar. Einkunnarorð skólans eru: Vinátta - Virðing - Lýðræði. Starfið er laust nú þegar. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara, þ.m.t. að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi undir stjórn deildarstjóra. Hæfniskröfur Leikskólakennaramenntun Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð Góð íslenskukunnátta Frekari upplýsingar um starfið Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags leikskólakennara. Starfshlutfall: 100% Umsóknarfrestur: 2.1.2019 Ráðningarform: Ótímabundin ráðning Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir Svala Ingvarsdóttir í síma 567-9380 og tölvupósti svala.ingvarsdottir@reykjavik.is . Brekkuborg Hlíðarhúsum 1 112 Reykjavík

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu