Glæný og fersk störf í hverri viku!

Núna eru  103 störf í boði fyrir þig

Latest Jobs

Heilsugæslan Höfuðborgarsvæðið, Ísland
19/07/2019
Fullt starf
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins leitar eftir tveimur hjúkrunarfræðingum í störf teymisstjóra í heimahjúkrun sem staðsett er í Kópavogi. Heimahjúkrun HH sér um hjúkrun í heimahúsum fyrir íbúa í Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi.  Um er að ræða ótímabundið 100% starf. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1.september 2019 eða eftir nánara samkomulagi Helstu verkefni og ábyrgð Teymisstjóri í heimahjúkrun ber ábyrgð á hjúkrun ákveðins hóps skjólstæðinga. Starfssvið hans er stýring teymis sem veitir víðtæka hjúkrun í heimahúsum vegna langvinnra sjúkdóma, andlegrar og líkamlegrar skerðingar.  Teymisstjóri styður við einstaklinga og aðstandendur þeirra sem og samstarfsfólk. Hann skipuleggur og sér um verkstjórn og framkvæmd þeirrar hjúkrunar sem þörf er á hverju sinni. Einnig tryggir hann góð samskipti og samvinnu við aðrar sjúkrastofnanir og heilbrigðisstéttir með hagsmuni skjólstæðings að leiðarljósi. Teymisstjóri styður við einstaklinga og aðstandendur þeirra sem og samstarfsfólk. Hann skipuleggur og sér um verkstjórn og framkvæmd þeirrar hjúkrunar sem þörf er á hverju sinni. Einnig tryggir hann góð samskipti og samvinnu við aðrar sjúkrastofnanir og heilbrigðisstéttir með hagsmuni skjólstæðings að leiðarljósi. Hæfnikröfur Íslenskt hjúkrunarleyfi er skilyrði og reynsla af verkefnastjórnun er æskileg. Nauðsynlegt er að umsækjendur búi yfir fjölbreyttri reynslu í hjúkrun og hafi góða samskipta- og skipulagshæfni. Viðkomandi þarf að búa yfir faglegum metnaði og reynslu af teymisvinnu.  Umsækjandi þarf að hafa gilt ökuleyfi og hreint sakavottorð, og góða íslensku og enskukunnáttu. Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga hafa gert. Stéttarfélag er Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga.  Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá. Jafnframt skal leggja fram leyfisbréf og staðfestar upplýsingar um menntun.  Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  Starfshlutfall er 100% Umsóknarfrestur er til og með  06.08.2019 Nánari upplýsingar veitir Sigrún Kristín Barkardóttir -  sigrun.barkardottir@heilsugaeslan.is  - 513-6900 Hildur Sigurjónsdóttir -  hildur.sigurjonsdottir@heilsugaeslan.is  - 513-6900
Kópavogsbær Álfhólsskóli, Álfhólsvegur, Kópavogur, Ísland
19/07/2019
Fullt starf
Í Álfhólsskóla eru um 640 nemendur í 1. til 10. bekk og um 120 starfsmenn. Skólinn byggir á langri hefð fyrir framsæknu og árangursríku skólastarfi þar sem áhersla er lögð á þátttöku í þróunarverkefnum. Í Álfhólsskóla er skapandi starf með fjölbreyttum kennsluháttum og nám við hæfi hvers og eins. Í skólanum eru starfrækt sérhæfð námsver fyrir einhverfa nemendur. Einkunnarorð skólans eru: menntun – sjálfstæði - ánægja. Deildarstjóri sérúrræða er millistjórnandi sem ber ábyrgð á verkstjórn u.þ.b. 30-35 starfsmanna. Deildarstjóri hefur umsjón með skipulagi og faglegu starfi í sérúrræðum nemenda í samráði við kennara og skólastjórnendur. Hann er þátttakandi í stoðteymi skólans, stýrir teymisfundum og tilheyrir stjórnendateymi skólans. Hann fylgist með nýbreytni og þróun í kennslufræðum og er leiðandi aðili í faglegu starfi skólans og innleiðingu stefnu um menntun fyrir alla ásamt öðrum stjórnendum. Menntunar- og hæfniskröfur · BEd, Kennsluréttindi og/eða BA í þroskaþjálfafræðum · Viðbótarmenntun sem nýtist í starfi er æskileg · Reynsla af sérkennslu eða starfi við stoðþjónustu grunnskóla · Reynsla af stjórnun æskileg · Hæfni í mannlegum samskiptum · Stundvísi, samviskusemi og skipulögð vinnubrögð Umsóknarfrestur til og með 5. ágúst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að gefa heimild til að afla upplýsinga úr sakaskrá Upplýsingar gefur Sigrún Bjarnadóttir skólastjóri sigrunb@kopavogur.is.
Capacent Höfuðborgarsvæðið, Ísland
19/07/2019
Fullt starf
Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða starfsmann í upplýsingatækniteymi hjá LÍN.     Um er að ræða framtíðarstarf. Verkefnin eru fjölbreytt og getur nýr starfsmaður haft áhrif á þróun starfs síns.   Starfssvið Úrlausn verkbeiðna hjá upplýsingatæknideild. Úrvinnsla á gögnum í SQL ofl. Þátttaka í rekstri þróunar- og prófunarumhverfis. Prófanir á nýjum lausnum og samskipti við ytri forritara. Menntunar- og hæfniskröfur Verkfræði, tölvunarfræði eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi. Þekking og reynsla af SQL fyrirspurnarmáli er skilyrði. Reynsla af verkefnastjórnun og innleiðingu nýrra upplýsingatæknikerfa er kostur. Góð íslenskukunnátta er skilyrði. Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. Góð samskiptafærni, samstarfsvilji og álagsþol. Umsókn Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst 2019   Lánasjóður íslenskra námsmanna er félagslegur jöfnunarsjóður sem hefur það að markmiði að tryggja námsmönnum í lánshæfu námi jöfn tækifæri til náms án tillits til efnahags. Hjá LÍN starfa um 30 starfsmenn. Gildi þeirra eru fagmennska, samstarf og framsækni.    
Starfatorg
19/07/2019
Fullt starf / hlutastarf
Sjá nánar á heimasíðu
Kópavogsbær Kópavogur, Ísland
19/07/2019
Fullt starf / hlutastarf
Fjölbreytt og áhugaverð störf eru laus til umsóknar hjá Kópavogsbæ. Við óskum eftir skólaliða, leikskólakennara, deildarstjóra, þroskaþjálfa og matráð. Einnig óskum við eftir aðstoðarleikskólastjóra, sérkennara, leiðbeinanda og starfsmanni í sundlaug. Kynntu þér fjölbreytt og spennandi störf á heimasíðu okkar www.kopavogur.is
Pipar TBWA PIPAR\TBWA, Guðrúnartún, Reykjavík, Ísland
19/07/2019
Fullt starf
Vegna aukins fjölda verkefna leitar The Engine að tveimur sérfræðingum í markaðssetningu á netinu, með áherslu á Google. Starfssvið \ hæfniskröfur Víðtækur skilningur á stafrænni markaðssetningu og leiðum í kostuðum leitarniðurstöðum. Mikil þekking á Google umhverfinu (Analytics, Adwords, Tag Manager, Optimize o.fl.). Víðtæk reynsla af skipulagningu, uppsetningu og utanumhaldi á herferðum á leitarvélum s.s. Google, Bing, Yahoo o.fl. Þekking á aðferðafræði A/B-prófana ásamt færni í uppsetningu og framkvæmd. Færni í gagnagreiningu ásamt getu til að varpa niðurstöðum yfir í framkvæmanlegar aðgerðir. Menntun \ reynsla Við sækjumst eftir fólki með starfsreynslu í netmarkaðssetningu. Háskólamenntun sem nýtist í starfi er mjög æskileg ásamt ríkum vilja til að setja sig stöðugt inn í og tileinka sér nýjungar á sviði netmarkaðssetningar. Í því felst jafnframt að enskukunnátta þarf að vera mjög góð. Æskilegt er að geta sýnt fram á árangur af fyrri störfum. Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið umsoknir@pipar-tbwa.is fyrir 5. ágúst 2019.
Hallgrímskirkja Hallgrimskirkja, Hallgrímstorg, Reykjavík, Ísland
19/07/2019
Fullt starf
Laust er til umsóknar starf verkefnastjóra við Hallgrímskirkju. Hlutverk verkefnastjórans er að stýra æskulýðs- og fjölskyldustarfi kirkjunnar s.s. kirkjuskóla og fjölskyldumessum, foreldramorgnum, fermingarstarfi auk samstarfs við skóla og félagasamtök. Einnig heyrir undir starfið sértækt fræðslustarf sbr. aðventunámskeiðið Jólin hans Hallgríms og þróun frekara fræðsluefnis fyrir ungt fólk. Verkefnastjóri skal hafa háskólamenntun og starfsreynslu sem nýtast í starfi. Starfshlutfallið er 100% og er ráðið í starfið frá og með 1. september 2019. Umsóknarfrestur er til og með 5. ágúst 2019. Upplýsingar um starfið veitir Sigríður Hjálmarsdóttir, framkvæmdastjóri Hallgrímskirkju, sigridur@hallgrimskirkja.is. Vinsamlegast hafið í huga að hreint sakavottorð er skilyrði.
Vegagerðin Vegagerðin, Borgartún, Reykjavík, Ísland
19/07/2019
Fullt starf
Vegagerðin starfar á mörgum starfsstöðvum um allt land sem tengjast víðneti stofnunarinnar. Vegagerðin rekur einnig víðfeðmt net margvíslegra myndavéla, veðurstöðva, mælitækja og skynjara sem notast við eftirlit með vegakerfi landsins. Bak við alla þessu vinnslu er fjöldi upplýsingakerfa. Upplýsingatæknideild Vegagerðarinnar þjónustar þennan rekstur auk þess að þróa og viðhalda mörg þessara kerfa. Upplýsingatæknideildin er til húsa í höfuðstöðvum Vegagerðarinnar í Reykjavík. Í deildinni starfa tólf starfsmenn. Leitað er að starfsmanni til að efla enn frekar þennan hóp.  Verkefnin eru margvísleg, hefðbundinn kerfisrekstur og ýmis verkefni sem tengjast tæknilegri sérstöðu Vegagerðarinnar. Framundan eru umtalsverðar breytingar á upplýsingatæknimálum Vegagerðarinnar og mörg spennandi verkefni. Hæfniskröfur:  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi • Umfangsmikil almenn þekking og reynsla af kerfisrekstri • Góð þekking á Windows Server rekstri • Góð þekking á sýndarumhverfum (HyperV, VMware) • Almenn þekking á nethögun • Reynsla af rekstri netþjóna hýstum í skýjaþjónustum, sérstaklega Azure • Góð innsýn í önnur stýrikerfi, sérstaklega Linux • Skilningur á gagnagrunnum (Oracle, MS Sql) • Skipulögð vinnubrögð, góð ritfærni og hæfni í mannlegum samskiptum • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.  Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með  5. ágúst 2019 . Umsóknir berist á netfangið  starf@vegagerdin.is .   Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem gerð eru til starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá.  Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Nánari upplýsingar veitir Marteinn Sverrisson, forstöðumaður upplýsingatæknideildar í síma 522 1201. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Toyota Toyota á Íslandi, Kauptún, Garðabær, Ísland
19/07/2019
Fullt starf
Toyota Kauptúni vantar öflugan stjórnanda á bílaverkstæðið  Við leitum að vinnusömum, metnaðarfullum og framsæknum einstaklingi sem hefur áhuga á að takast á við krefjandi og spennandi framtíðarstarf sem verkstjóri á stóru og öflugu bílaverkstæði okkar. Á verkstæðinu starfa um 40 tæknimenn, 8 hópstjórar og 2 verkstjórar Starfssvið : Skipulagsmál og stjórnun verkstæðisins Innleiðing og umsjón með ferlum verkstæðisins Gæðamál og staðlar Öryggis- og umhverfismál tengd verkstæðinu Samskipti við viðskiptavini Starfsmannamál deildarinnar Umsjón með tækjabúnaði verkstæðisins og samskipti við birgja Fræðslumál verkstæðisins Samskipti við aðra stjórnendur félagsins   Hæfniskröfur Stjórnunarhæfileikar Hæfni í mannlegum samskiptum og heiðarleiki Skipulagshæfni og skilvirkni í störfum Stundvísi, ósérhlífni, sveigjanleiki og fyrirmynd Rík þjónustulund og frumkvæði í starfi Góð tækniþekking Vinnutími: Mánudaga - fimmtudaga 08:00 - 17:00 og föstudaga 08:00 - 15:30 Í húsnæði Toyota að Kauptúni 6 í Garðabæ er glæsileg starfsmannaaðstaða, fullkomið mötuneyti, þægilegt vinnuumhverfi og frábærir vinnufélagar. Umsóknarfrestur er til og með 27 júlí .2019. Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast í gegnum ráðningarvef félagsins Nánari upplýsingar veitir Fanný Bjarnadóttir á netfanginu  fanny@toyota.is

Mannauðstjórinn einfaldar þína vinnu!

 

Öll fyrirtæki fá sinn eigin mannauðsstjóra sem fylgist með birtingum auglýsinga, skoðunum, umsóknum og annarri tölfræði.

Úrvinnsla umsókna er þægileg og auðveld hjá mannauðsstjóranum og með aðeins nokkrum smellum hjálpar hann þér að flokka umsækjendur svo að þú haldir yfirsýn í umsóknarferlinu!Skrá auglýsingu