IKEA

  • Kauptún 4, Garðabær, Rvk og nágrenni 210, Iceland
  • www.ikea.is

Góð hönnun og hagkvæmni

Það er ekki auðvelt að sameina góða hönnun, hagkvæmni, gæði og lágt verð. Hins vegar erum við ekki þekkt fyrir að fara auðveldustu leiðina.

 

IKEA IKEA, Kauptún, Garðabær, Ísland
17/04/2019
Fullt starf
Viltu vera í vefnum okkar?   Við leitum að starfskrafti með eldmóð í stöðu umsjónarmanns IKEA.is Starfið heyrir undir fjögurra manna markaðsdeild fyrirtækisins. Um fullt starf er að ræða og er vinnutími að jafnaði frá kl. 8 til 16 virka daga.   Starfssvið: Verkefni viðkomandi eru að setja efni inn á IKEA.is og sinna þróun í teymisvinnu, auk ýmissa tilfallandi verkefna.   Hæfniskröfur:   Menntun og reynsla á sviði vefhönnunar, vefumsjónar eða margmiðlunar skilyrði Mjög góð færni í notkun Adobe forritanna Metnaður fyrir áframhaldandi þróun vefsins Næmt auga fyrir útliti og aðgengi vefsins Mjög góð íslenskukunnátta skilyrði Góð þekking á HTML, CSS og Bootstrap Frumkvæði, skipulagshæfni og nákvæmni Almennur áhugi á markaðsmálum     Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl næstkomandi og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.   Nánari upplýsingar um starfið veitir mannauðssvið IKEA, mannaudssvid@IKEA.is  
IKEA IKEA, Kauptún, Garðabær, Ísland
17/04/2019
Fullt starf
Brennur þú fyrir mannauðsmálum? Við leitum að aðila sem býr yfir metnaði, áræðni, jákvæðni og á auðvelt með að tileinka sér gildi og menningu IKEA.   Starfssvið Verkefnin snúa að flestum sviðum mannauðsstjórnunar, þar á meðal ráðningar, nýliðamóttaka, umsjón fræðslumála, umsjón og eftirvinnsla greininga, verkefnastjórn, tölfræðigreiningar, skráningar upplýsinga, utanumhald starfsmannasamtala og eftirfylgni, ráðgjöf og stuðningur við starfsmenn og stjórnendur, auk annara verkefna.     Hæfniskröfur og eiginleikar Háskólamenntun sem nýtist í starfi Góð þekking á sviði mannauðsfræða Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti Góð almenn tölvukunnátta (þekking á H-laun kostur) Nákvæm og skipulögð vinnubrögð Mikil skipulagshæfni og góðir samskiptahæfileikar   Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2019.   Nánari upplýsingar um starfið veitir Sandra Kristín Jónsdóttir, mannauðsstjóri, sandra@IKEA.is