Akureyrarbær

Mannauðsstefna Akureyrarbæjar
Markmið mannauðsstefnunnar er að tryggja að hjá Akureyrarbæ starfi hæft og ánægt starfsfólk sem veiti góða þjónustu.
Í mannauðsstefnunni felast þær væntingar sem Akureyrarbær hefur til starfsmanna sinna ásamt þeim væntingum sem starfsmenn hafa til Akureyrarbæjar sem vinnustaðar.
Mannauðsstefnan á að stuðla að góðum starfsskilyrðum og möguleikum starfsfólks til að dafna í starfi. Hún lýsir vilja bæjaryfirvalda til að byggja upp góðan vinnustað þar sem gott starf er unnið af áhugasömu, samstilltu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis.
Gildin sem höfð eru að leiðarljósi eru:
Starfsánægja – Jafnræði – Hæfni
Akureyrarbær vill umfram allt veita íbúum sínum góða þjónustu. Það er sameiginlegt verkefni starfsmanna og stjórnenda sveitarfélagsins að ná þessu takmarki. Slíkt samstarf byggist á gagnkvæmu trausti og virðingu þar sem hver og einn ber ábyrgð á eigin verkum og viðhorfum.
 
Akureyrarbær Akureyri, Ísland
17/04/2019
Fullt starf
Staða skólastjóra Oddeyrarskóla á Akureyri er laus til umsóknar. Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. júní 2019.   Oddeyrarskóli er heildstæður grunnskóli og eru nemendur nú 186. Starfsmenn eru 46 og  hlutfall fagmenntaðra kennara 100%. Skólinn vinnur eftir aðferðum SMT-skólafærni og byggir allt starf skólans á aðferðum lærdómssamfélagsins. Samvinna kennara er mikil og hefur starfsþróun verið öflug og markviss undanfarin ár. Aðstaða í skólanum er mjög góð og er innangengt í íþróttahús. Frekari upplýsingar má sjá á heimasíðu skólans  www.oddeyrarskoli.is        Skólastjóri er fyrst og fremst faglegur leiðtogi sem þarf að fylkja liði um stefnu skólans og árangursríka starfshætti. Leitað er að bjartsýnum og lausnamiðuðum einstaklingi með mikinn metnað, sem sýnt hefur árangur í störfum sínum og leggur áherslu á velferð og framfarir nemenda í góðu samstarfi við starfsfólk og foreldra. Skólastjóri stýrir og ber ábyrgð á daglegum rekstri, mannauðsmálum og annarri starfsemi skólans og að skólastarf sé í samræmi við lög og reglugerðir.   Menntunarkröfur: Kennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari Meistarapróf sem nýtist í starfi er kostur Viðbótarmenntun í skólaþróun og/eða stjórnun er æskileg   Hæfnikröfur: Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og/eða reksturs grunnskóla Reynsla af vinnu í lærdómssamfélagi Reynsla af mannauðsmálum og hæfni í starfsmannastjórnun Frumkvæði og samstarfsvilji Góðir skipulagshæfileikar Lipurð og færni í samskiptum Gerð er krafa um vammleysi. s.s. að vera með gott orðspor og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist starfinu.   Umsókninni skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf um umsækjanda sem skýrir áhuga viðkomandi á starfinu og hvers vegna hann sækist eftir því. Þá skal fylgja umsókninni greinargerð um hugmyndir umsækjanda um starfið og hvernig hann sér starfsemi Oddeyrarskóla þróast undir sinni stjórn.   Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrar um jafnréttismál við  ráðningu í starfið.   Allar nánari upplýsingar veitir Karl Frímannsson sviðsstjóri fræðslusviðs í síma 862-8754 og  karl@akureyri.is   Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands íslands vegna Skólastjórafélags Íslands.   Upplýsingar um kaup og kjör veitir launadeild Akureyrarbæjar í síma 460-1060 á milli kl 11:00 og 16:00.   Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu Akureyrarbæjar www.akureyri.is   Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna stendur til boða í þjónustuveri Akureyrarbæjar, Geilsgötu 9.   Umsóknarfrestur er til og með 2. maí 2019
Akureyrarbær Akureyri, Ísland
17/04/2019
Fullt starf
Fræðslusvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða sálfræðing til starfa frá 15. ágúst n.k. eða eftir samkomulagi. Starfið er á sviði skólaþjónustu.   Helstu verkefni eru: Greiningar einstakra nemenda vegna frávika í hegðun, líðan og/eða þroska. Ráðgjöf til foreldra og kennara. Samþætting verkefna og þróunarvinna á fræðslusviði.   Hæfniskröfur eru: Réttindi til að starfa sem sálfræðingur á Íslandi. Haldgóð þekking á greiningu leik- og grunnskólabarna og ráðgjöf vegna þeirra. Reynsla af starfi sálfræðings við skóla er æskileg. Góð samskiptahæfni. Gerð er krafa um vammleysi s.s. að vera með gott orðspor og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist starfinu.   Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í starfið.   Upplýsingar um kaup og kjör veitir launadeild Akureyrarbæjar í síma 460 1060 á milli kl 11:00 og 16:00 virka daga.   Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og  Sálfræðingafélags Íslands.   Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Vilhjálmsdóttir, forstöðumaður skólaþjónustu í síma 460-1455 og á netfangi helgav@akureyri.is.   Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu Akureyrabæjar:   www.akureyri.is   Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna stendur til boða í þjónustuanddyri Ráðhússins.   Umsóknarfrestur er til og með 2. maí 2019