Actavis

  • Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfirði, Hafnafjörður, Rvk og nágrenni 220, Iceland

Alþjóðlegt alhliða lyfjafyrirtæki

Actavis plc er alþjóðlegt lyfjafyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og dreifingu samheitalyfja, frumlyfja og líftæknilyfja. Alþjóðlegar höfuðstöðvar félagsins eru í Dublin í Írlandi og höfuðstöðvar stjórnunar í New Jersey í Bandaríkjunum. Actavis plc er skráð í Kauphöllina í New York (NYSE: ACT). Actavis á Íslandi er leiðandi í rannsóknum, þróun og skráningu nýrra lyfja alþjóðlega. Þá hefur verksmiðjan hér á landi framleiðslugetu upp á 1,5 milljarða taflna og hylkja á ári og um 95% af framleiðslunni er flutt út.
 

AÐ VINNA HJÁ ACTAVIS

 

Starfsmenn Actavis á Íslandi vinna fjölbreytt störf og því er bakgrunnur þeirra ólíkur, allt eftir hvernig störfum þeir sinna.

Yfir helmingur starfsmanna Actavis á Íslandi er með háskólamenntun að baki en við ráðningar nýrra starfsmanna er horft til reynslu og persónueinkenna umsækjenda.

Einnig eru gildi fyrirtækisins höfð að leiðarljósi við ráðningu nýrra starfsmanna.

Menntun
Eins og gefur að skilja eru margir starfsmenn okkar með menntun í lyfjafræði og raunvísindum en einnig í viðskiptafræði og öðrum greinum tengdar fjármálum. Iðnmenntun nýtist vel í störfum hjá Actavis á Íslandi og í hópi starfsmanna eru m.a. lyfjatæknar, bakarar og mjólkurfræðingar.

Móttaka nýliða
Með skipulegri nýliðamóttöku er nýjum starfsmönnum gert kleift að ná fljótt og vel tökum á störfum sínum. Lögð er áhersla á að kynna fyrirtækið og starfsemi þess fyrir starfsmönnum og gera þeim grein fyrir réttindum sínum, skyldum og ábyrgð.

Fræðsla
Fyrir þekkingarfyrirtæki eins og Actavis er mikilvægt að hafa yfir að ráða hæft starfsfólk sem er ánægt í starfi. Stefna fyrirtækisins er að skapa gott og krefjandi starfsumhverfi sem laðar að sér hæft og metnaðarfullt starfsfólk sem hefur áhuga á að þróast innan fyrirtækisins. Því er lögð áhersla á að efla hæfni starfsfólks með því að bjóða upp á fjölbreytta fræðslu og tækifæri til starfsþróunar.

Starfsmannafélag
Actavis á Íslandi hvetur og styrkir starfsmenn sína til íþróttaiðkunar auk þess sem fræðslustyrkur stendur starfsmönnum til boða. Starfsmannafélag Actavis er öflugt og stendur fyrir hinum ýmsu uppákomum yfir árið.