Háskólinn í Reykjavík

  • Ofanleiti 2 og Höfðabakka 9, Reykjavík, Rvk og nágrenni 103, Iceland
  • www.ru.is

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3700 í fjórum deildum og starfa um 250 fastir starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

Háskólinn í Reykjavík
09/11/2018
Hlutastarf
Eingöngu þær umsóknir sem berast í gegnum umsóknarvef eru teknar til greina. Háskólinn í Reykjavík óskar eftir að ráða skjalastjóra í 50% stöðu. Skjalastjóri leiðir áframhaldandi þróun og umsjón með skjalavörslu háskólans.   Starfssvið: . Ábyrgð og umsjón með þróun skjalastefnu og verklags við skjalastjórnun . Umsjón með móttöku erinda og skjölun . Umsjón með frágangi skjalasafns og eftirfylgni með skjalaskráningu . Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsmenn . Skipulagning og framkvæmd fræðslu um skjalamál . Ábyrgð á þróun rafræns skjalastjórnunarkerfis   Menntunar- og hæfniskröfur: . Háskólapróf sem nýtist í starfi, m.a. í bókasafns- og upplýsingafræði . Þekking og reynsla af skjalastjórnun nauðsynleg . Góð almenn tölvukunnátta skilyrði . Reynsla af innleiðingu skjalastýringarkerfis kostur . Góð samskiptahæfni og rík þjónustulund . Frumkvæði, metnaður og nákvæmni í starfi . Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti . Í boði er áhugavert starf sem reynir á öguð vinnubrögð, samskiptahæfni og fagmennsku.   Nánari upplýsingar veitir Sigríður Elín Guðlaugsdóttir ( sigridureg@ru.is ) framkvæmdastjóri mannauðs og gæða. Eingöngu þær umsóknir sem berast í gegnum umsóknarvef eru teknar til greina. Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknarfrestur er til og með 24. nóvember 2018.   Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3700 og starfa um 250 fastir starfsmenn við háskólann, auk fjölda stundakennara.