Nordisk Ministerråd

Norræna ráðherranefndin er samstarfsvettvangur norrænu ríkisstjórnanna. Forsætisráðherrarnir bera endanlega ábyrgð á samstarfi norrænu ríkisstjórnanna. Þeir hafa þó falið samstarfsráðherrum Norðurlanda og Norrænu samstarfsnefndinni að sjá um daglega samhæfingu opinbers samstarfs landanna.
Norræna ráðherranefndin var stofnuð árið 1971 og þrátt fyrir að nafnið gefi annað til kynna fer samstarfið fram í mörgum ráðherranefndum. Flestir fagráðherrar Norðurlanda hitta norræn starfssystkini sín á vettvangi ráðherranefndarinnar tvisvar á ári. Nú eru 10 ráðherranefndir að störfum auk ráðherranefndar samstarfsráðherranna. Ákvarðanir í norrænu ráðherranefndunum verða að vera einróma.
Löndin skiptast á að fara með formennsku í Norrænu ráðherranefndinni eitt ár í senn. Það land sem fer með formennsku í Norrænu ráðherranefndinni gerir áætlun sem verður vegvísir fyrir norræna samstarfið allt árið.
Norrænu embættismannanefndirnar sjá um að undirbúa og fylgja eftir erindum sem koma til meðferðar í ráðherranefndum. Í embættismannanefndunum sitja embættismenn sem starfa í löndunum fimm.

Nordisk Ministerråd
18/10/2018
Fullt starf
Är du bevandrad inom kulturpolitiken och brinner för jämställdhetsarbete. Här är jobbet för dig! Nordiska ministerrådets sekretariat söker en rådgivare eller seniorrådgivare till arbetet med att utforma de nordiska regeringarnas samarbete inom kulturområdet och inom jämställdhetsområdet. Tjänsten är placerad på avdelningen för kultur och resurser i teamet som hanterar kulturpolitiska frågor, men arbetsuppgifterna är fördelade på två politikområden: kultur och jämställdhet. Vi söker alltså dig som har erfarenhet av att arbeta med kulturpolitiska frågor och som har grundläggande kunskaper inom, och ett särskilt intresse för jämställdhetsområdet. Du kommer även att vara en del av jämställdhets- och barn & unga–teamet och även samarbeta med övriga team på avdelningen och inom sekretariatet. Jobbet är spännande, mångsidigt och stundom hektiskt. I en snabbt föränderlig värld vill vi se möjligheter och ta fatt i dem. Vi stöder och hjälper varandra att uppnå resultat. Avdelningen för kultur och resurser har sekretariatsansvar för det nordiska regeringssamarbetet inom följande områden: kultur och medier, barn och unga, jämställdhet samt fiskeri, jordbruk, livsmedel och skogsbruk. Arbetet på avdelningen är organiserat i team bestående av rådgivare och koordinator, där varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen. Till arbetsuppgifterna hör Policyrådgivning och -utveckling Bidra till att identifiera, initiera, bereda och verkställa beslut om samnordiska aktiviteter, dels utifrån initiativ från de nordiska länderna, dels utifrån den politiska utvecklingen eller ministerrådets egen bedömning Delta i och bidra till att utveckla kultur- och jämställdhetssektorernas arbete med prioriterade politikområden så som hållbar utveckling, internationellt samarbete, barn och unga samt andra tvärsektoriella satsningar Skapa och upprätthålla nätverk genom att bl.a. hålla löpande kontakt med nyckelpersoner inom området, såsom ämbetsmän och experter i de nordiska länderna, och genom att delta i nationella och internationella möten och konferenser Delta och bidra till utvecklingen av sekretariatets interna arbete.   Sekretariatsbetjäning Tillsammans med kollegerna förbereda minister- och ämbetsmannamöten, skriva ärendeframställningar samt följa upp beslut från dessa möten Bidra till att synliggöra och kommunicera resultat av det nordiska samarbetet inom kultur- och jämställdhetsområdena Ansvara for kontakt och dialog med samarbetsorgan och förvaltningsorgan i samband med program- och projektstyrning samt förverkligande av politiska beslut.   Kravprofil   Du som söker ska ha relevant akademisk utbildning samt relevant arbetslivserfarenhet, helst inom kulturområdet samt ett genuint intresse för och/eller erfarenhet av jämställdhetsarbete. Det är viktigt att du har konkret erfarenhet av politikutveckling och att du har arbetat i en politisk miljö, inom nationell, statlig förvaltning och/eller i internationella organisationer. Anställningen sker antingen i tjänstekategorin rådgivare eller seniorrådgivare, beroende på antal år med relevant arbetslivserfarenhet. Arbetsuppgifterna förutsätter att du är lösningsorienterad och analytiskt lagd, känner ansvar för helheten och aktivt bidrar till teamens arbete, men att du samtidigt känner dig bekväm i att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du kan snabbt sätta dig in komplicerade och breda frågeställningar. Du ska ha en god social förmåga och ha lätt för att samarbeta. Du ska ha lätt för att formulera dig i tal och skrift på ett av ministerrådets officiella språk (danska, norska eller svenska), samt på engelska. I arbetet ingår en del resor, till största delen inom de nordiska länderna. Observera att för tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna. Vi erbjuder Att arbeta vid Nordiska ministerrådets sekretariat innebär ett utvecklande arbete i en internationell miljö, med kollegor från hela Norden. Anställningskontraktet är tidsbegränsat och personer som rekryteras från ett annat land än Danmark erbjuds speciellt stöd för etablering. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid Nordiska ministerrådet. Se mer om   En karriär i det nordiska samarbetet   samt en   Kortfilm om relocation   service. Om Nordiska ministerrådet Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan, och består av 11 olika ministerråd. Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet och är lokaliserat i centrala Köpenhamn. Sekretariatet består av tre sakavdelningar, en avdelning för personalfrågor samt administration och juridik, en kommunikationsavdelning samt generalsekreterarens kontor. För mer information se   www.norden.org . Mer information om tjänsten Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschefen Mikael Höysti, telefon +45 21 71 71 10, eller e-post   mikh@norden.org . För information om anställningsvillkor vänligen kontakta   hr@norden.org . Vi avser att genomföra den första intervjuomgången den 13 och 16 november. Tillträde önskas efter nyår och senast den 1 februari 2019. Sista datum för ansökan   är den 2 november 2018.   Skicka ansökan Titel: Kulturpolitisk rådgivare (genopslag och förlängd ansökningstid) Organisation: Nordiska ministerrådets sekretariat Avdelning: KR - Afdelingen for Kultur og Ressourcer Stad: Nordens Hus, Köpenhamn Ansökningens sista datum: den 2 november 2018 Anställningsvillkor: Nordiska villkor Kontaktpersoner: Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschefen Mikael Höysti, telefon +45 21 71 71 10, eller e-post mikh@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org. Dela:
Nordisk Ministerråd
15/10/2018
Fullt starf
Nordiska rådets sekretariats huvuduppgift är att stötta parlamentarikerna i deras arbete och därmed vidareutveckla de politiska och kulturella banden mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige och med Färöarna, Grönland och Åland. Arbete innebär resor såväl inom som utanför Norden. Du blir en del av en spännande och levande organisation. Vi söker en lagspelare som tillsammans med en seniorrådgivare ska arbeta som koordinator för rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden. Läs om mer om utskottet via nedanstående länk:   https://www.norden.org/no/information/om-utvalget-vekst-og-utvikling-i-norden   Arbetsuppgifterna är i stort relaterade till fem årligen återkommande utskottsmöten, januari, april, juni, september och vid sessionen i oktober/november. Som koordinator i utskotten hanterar man ärenden av en mängd olika slag.   I arbetsuppgifterna ingår bl.a.: korrespondens och mötesplanering (praktiska förberedelser och uppföljning), inklusive utsändning av underlag och koordinering av möten och seminarier i de olika nordiska länderna och de självstyrande områdena medverkan i utarbetandet av ärendeframställningar tvärgående uppgifter som löses tillsammans med kollegor  arkivering och dokumenthantering. Kvalifikationer Vi söker en självständig och flexibel person som har: flerårig administrativ erfarenhet som koordinator/administratör eller motsvarande som gett dokumenterad kompetens inom arbetsområdet förmågan att organisera sitt eget arbete med stort kvalitets- och ordningssinne och med känsla för hög service erfarenhet från budgetuppföljning god samarbetsförmåga. Erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande. Dessutom är det en förutsättning att ha: goda språkkunskaper i ett av sekretariatets tre arbetsspråk (danska, norska eller svenska) stor erfarenhet av IT goda kunskaper i engelska såväl skriftligt som muntligt. Kunskaper i finska och/eller isländska är meriterande.   Observera att för anställning krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.   Vi erbjuder Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.  Se mer om  En karriär i det nordiska samarbetet , samt en   Kortfilm om relocation service . Om Nordiska rådet Nordiska rådet är tillsammans med Nordiska ministerrådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet förbereder och följer upp de frågor som behandlas i nordiska rådets ledningsorgan, presidiet och i de olika fackutskotten. Vidare förbereder och organiserar sekretariatet, tillsammans med värdlandets delegationssekretariat, de två årliga sessionerna, temasessionen på våren och den ordinarie sessionen på hösten. Nordiska rådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska ministerrådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 16 anställda. För mer information se   www.norden.org . Mer information om tjänsten Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta sekretariatets administrativa chef Johan Tiedemann (telefon +45 24699450 eller   johtie @norden.org). För upplysningar om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.   Vi önskar att du kan tillträda i januari 2019. Sista datum för ansökan   är fredag den 2 november 2018.       Skicka ansökan Titel: Koordinator Organisation: Nordiska rådets sekretariat Avdelning: Nordisk Råd Stad: Köpenhamn Ansökningens sista datum: den 2 november 2018 Anställningsvillkor: Nordiska villkor Jobb kategori: Koordinator Kontaktpersoner: Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta sekretariatets administrativa chef Johan Tiedemann (telefon +45 24699450 eller johtie@norden.org). För upplysningar om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.