Nordisk Ministerråd

Norræna ráðherranefndin er samstarfsvettvangur norrænu ríkisstjórnanna. Forsætisráðherrarnir bera endanlega ábyrgð á samstarfi norrænu ríkisstjórnanna. Þeir hafa þó falið samstarfsráðherrum Norðurlanda og Norrænu samstarfsnefndinni að sjá um daglega samhæfingu opinbers samstarfs landanna.
Norræna ráðherranefndin var stofnuð árið 1971 og þrátt fyrir að nafnið gefi annað til kynna fer samstarfið fram í mörgum ráðherranefndum. Flestir fagráðherrar Norðurlanda hitta norræn starfssystkini sín á vettvangi ráðherranefndarinnar tvisvar á ári. Nú eru 10 ráðherranefndir að störfum auk ráðherranefndar samstarfsráðherranna. Ákvarðanir í norrænu ráðherranefndunum verða að vera einróma.
Löndin skiptast á að fara með formennsku í Norrænu ráðherranefndinni eitt ár í senn. Það land sem fer með formennsku í Norrænu ráðherranefndinni gerir áætlun sem verður vegvísir fyrir norræna samstarfið allt árið.
Norrænu embættismannanefndirnar sjá um að undirbúa og fylgja eftir erindum sem koma til meðferðar í ráðherranefndum. Í embættismannanefndunum sitja embættismenn sem starfa í löndunum fimm.

Nordisk Ministerråd
07/12/2018
Fullt starf
Vi söker en seniorrådgivare till det nordiska samarbetet inom politikområdet utbildning och forskning, samt ett politikområde som även inkluderar språkpolitik. Tjänsten, som har fokus på högre utbildning, är placerad inom avdelningen för kunskap och välfärd (KV). Avdelningen stödjer tre ministerråd (med underliggande ämbetsmannakommittéer): de nordiska forsknings- och utbildningsministrarna (MR-U), de nordiska ministrarna med ansvar för hälso- och socialpolitik (MR-S) och de nordiska arbetslivsministrarna (MR-A). Avdelningen ansvarar även för samarbetsprogrammet för integrering av flyktingar och invandrare. Vidare har avdelningen ansvaret för tre nordiska institutioner: NordForsk, Nordens välfärdscenter (NVC) och Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA). Arbetet inom avdelningen är organiserat i team, där varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen. Avdelningen har 20 medarbetare, inklusive två studentmedhjälpare. Arbetsuppgifter Följa, driva och utveckla politiken inom högre utbildning – i samarbete med universitet/högskolor, yrkeshögskolor och annan högre utbildning – i enlighet med rådande politiska riktlinjer Arbeta för att främja nordisk mobilitet för studerande och lärare inom ramen för bl.a. Nordplus och och Nordic Master Förbereda och följa upp ärenden i ministerråd och ämbetsmannakommitté Delta i tvärsektoriella samarbeten Hantera projekt och budgetfrågor Upphandla, genomföra och styra externa analyser, utredningar och utvärderingar m.m. Företräda Nordiska ministerrådet vid nordiska och andra internationella möten och konferenser Tjänsten innebär resor, framför allt inom Norden (ca 30 resdagar/år).   Din bakgrund Du har relevant akademisk examen och relevant arbetslivserfarenhet från t.ex. departement/ministerium eller myndighet Du har gedigen erfarenhet av att arbeta med frågor gällande högre utbildning, inklusive erkännande av utbildningar/kvalifikationer Du har erfarenhet av att arbeta med politikutveckling Du har erfarenhet av ekonomi- och budgetstyrning Du behärskar ett av de officiella språken, danska, norska eller svenska, i både tal och skrift Du har goda kunskaper i engelska Du som person Du har förmåga att självständigt överblicka och driva såväl korta som långa processer, i nära samarbete med många aktörer Du har en god analytisk förmåga, och kan ta egna initiativ inom dina ansvarsområden Du har en god förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra Du tycker om att skriva och har förmåga att formulera dig tydligt Du kan leverera med hög kvalitet även under tidspress För anställning som seniorrådgivare krävs minst sex års relevant arbetslivserfarenhet. Observera att för tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna. Vi erbjuder Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.  Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en  Kortfilm om relocation service .   Om Nordiska ministerrådet Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda. För mer information se  www.norden.org . Sista datum för ansökan  är den 10 januari 2019. Mer information om tjänsten För ytterligare information om tjänsten kan du kontakta avdelningschefen Christina Springfeldt, tel +45 60 39 42 50, eller e-mail chrspr@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.   Send ansøgning Titel: Seniorrådgivare till det nordiska samarbetet om högre utbildning Organisation: Nordisk Ministerråds sekretariat Afdeling: KV - Afdelingen for kundskab og velfærd By: Nordens Hus, København Ansøgningsfrist: 10. januar 2019 Ansættelsesvilkår: Nordiske vilkår Kontaktpersoner: För ytterligare information om tjänsten kan du kontakta avdelningschefen Christina Springfeldt, tel  +45 60 39 42 50, eller e-mail chrspr@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.
Nordisk Ministerråd
03/12/2018
Fullt starf
Vi söker en initiativrik och självständig koordinator som har viljan och förmågan att medverka i utvecklingen av våra spännande politiska områden genom att hålla i arbetsprocesser i teamet och på avdelningen.   Avdelningen med ca tjugo medarbetare har sekretariatsansvar för det nordiska regeringssamarbetet inom politikområdena kultur, jämställdhet, barn och unga, jord- och skogsbruk, fiskeri och havsbruk samt livsmedel. Tjänsten som koordinator är placerad i teamet för fiskeri- och havsbruk, jord- och skogsbruk samt livsmedel. Teamet består av tre rådgivare och en koordinator som alla rapporterar direkt till avdelningschefen. Koordinatorn ger administrativt stöd till teamets rådgivare huvudsakligen genom att: delta i förberedelse, genomförande och uppföljning av möten med ministrar, tjänstemän, arbetsgrupper etc sköta projektadministration inom respektive sektorer, inklusive ekonomihantering, budgetuppföljning och rapportering självständigt arrangera möten och andra aktiviteter, både internt och externt i tal och skrift kommunicera med olika aktörer i departement, inom projekt, arbetsgrupper, institutioner osv delta i att sprida information om ministerrådets arbete, både internt och externt utföra andra allmänna kontorsgöromål vid behov. Vi söker dig som har några års dokumenterad erfarenhet av liknande arbete, gärna inom offentlig verksamhet. Arbetserfarenhet av kommunikationsarbete är meriterande. Erfarenhet från en politiskt styrd organisation, gärna på departementsnivå, och kännedom om det formella nordiska samarbetet är en fördel.   Du ska ha relevant utbildning med inriktning på administrativt arbete (tjänsten kräver inte akademisk utbildning). Då du kommer att arbeta med projektekonomi behöver du ha grundläggande förståelse för bokföring, budget och ekonomiska rapporter.                                                                     Du ska ha god vana med Officepaketet och något större digitalt dokumenthanteringssystem, inom ministerrådet används Public 360. Du ska ha lätt för att formulera dig i tal och skrift på ett av ministerrådets officiella språk (danska, norska eller svenska). Goda kunskaper i engelska behövs.   För att trivas bör du tycka om att ge god service och att samarbeta med dina kolleger. Arbetet är självständigt och kräver att du kan organisera och strukturera ditt arbete. Du kommer till en dynamisk arbetsplats med utrymme för egna initiativ, samtidigt som den dagliga rutinen måste fungera. Arbetet innebär en del resor. Observera att för tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna. Vi erbjuder Att arbeta vid Nordiska ministerrådets sekretariat innebär ett utvecklande arbete i en internationell miljö, med kollegor från hela Norden. Anställningskontraktet är tidsbegränsat och personer som rekryteras från ett annat land än Danmark erbjuds speciellt stöd för etablering. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid Nordiska ministerrådet. Se mer om   En karriär i det nordiska samarbetet   samt en   Kortfilm om relocation   service. Om Nordiska ministerrådet Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan, och består av 11 olika ministerråd. Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet och är lokaliserat i centrala Köpenhamn. Sekretariatet består av tre sakavdelningar, en avdelning för personalfrågor samt administration och juridik, en kommunikationsavdelning samt generalsekreterarens kontor. För mer information se   www.norden.org . Mer information om tjänsten Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschefen Mikael Höysti, telefon +45 21 71 71 10, eller e-post mikh@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org. Sista datum för ansökan är den 19 december 2018. Inkallelse till intervjuer och genomförande av intervjuer äger rum i vecka 2 och 3. Tillträde sker senast 1 februari 2019 eller enligt avtal.   Skicka ansökan Titel: Administrativ koordinator Organisation: Nordiska ministerrådets sekretariat Avdelning: KR - Afdelingen for Kultur og Ressourcer Stad: Nordens Hus, København Ansökningens sista datum: den 19 december 2018 Anställningsvillkor: Nordiska villkor Jobb kategori: Koordinator Kontaktpersoner: Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschefen Mikael Höysti, telefon +45 21 71 71 10, eller e-post mikh@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.