Landspítali

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Landspítali Landspítali Fossvogi, Áland, Reykjavík, Ísland
22/05/2019
Fullt starf / hlutastarf
Við leitum eftir hjúkrunarfræðingi til starfa á smitsjúkdómadeild A7 á lyflækningasviði. Unnið er með fjölbreyttan hóp sjúklinga með ýmis konar sýkingar og sjúkdóma. Unnið er markvisst að faglegri þróun og fögnum við nýjum hugmyndum. Landspítali styður nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga í starfi með markvissri handleiðslu og fræðslu, samhliða starfi í formi starfsþróunarárs Landspítala (sjá myndskeið undir frekari uppl.). Deildin er 20 rúma sólarhringsdeild, ætluð sjúklingum með bráð lyflæknisvandamál. Deildin sérhæfir sig í smitsjúkdómum en sjúklingahópurinn er fjölbreyttur og gefast því góð tækifæri til starfsþróunar og að öðlast fjölþætta reynslu. Á deildinni starfa um 70 manns í nánu samstarfi við fagfólk í öðrum sérgreinum. Við tökum vel á móti nýju fólki og veitum góða einstaklingshæfða aðlögun. Velkomið að heimsækja okkur og fá kynningu á starfi hjúkrunarfræðinga á deildinni. Á deildinni taka flestir hjúkrunarfræðingar þátt í tilraunaverkefni innan Landspítala um sveigjanlegra vinnufyrirkomulag hjúkrunarfræðinga í vaktavinnu, með undirbúnings- og frágangstíma og viðbragðsvöktum sem hluta af vinnuskyldu. Markmið verkefnisins er að bæta mönnun og starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga á sólarhringsdeildum í bráðaþjónustu. Helstu verkefni og ábyrgð » Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð » Virkur þátttakandi í þróun og uppbyggingu verkefna á deild » Fylgjast með nýjungum í hjúkrun » Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu » Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð » Virkur þátttakandi í þróun og uppbyggingu verkefna á deild » Fylgjast með nýjungum í hjúkrun » Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu Hæfnikröfur » Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar » Faglegur metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum » Hæfni og geta til að starfa í teymi » Íslenskt hjúkrunarleyfi » Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar » Faglegur metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum » Hæfni og geta til að starfa í teymi » Íslenskt hjúkrunarleyfi Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Unnið er í vaktavinnu sem hefur marga kosti umfram dagvinnu. Æskilegt að umsækjandi geti hafið starf sem fyrst eða eftir samkomulagi. Um er að ræða 4 stöðugildi. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Handleiðsla og fræðsla á starfsþróunarári (myndskeið) Starfshlutfall 80 - 100% Umsóknarfrestur 11.06.2019 Nánari upplýsingar Stefanía Arnardóttir, stefarn@landspitali.is, 825 3688 Þórdís Ágústa Ingólfsdóttir, thoring@landspitali.is, 824 5480 LSH Smitsjúkdómadeild Fossvogi 108 Reykjavík
Landspítali , 101 Reykjavík
20/05/2019
Fullt starf
Starf yfirlyfjafræðings á Landspítala er laust til umsóknar. Yfirlyfjafræðingur ber ábyrgð á daglegum rekstri sjúkrahúsapóteks og vinnur náið með deildarstjóra lyfjaþjónustu og öðrum stjórnendum Landspítala. Við óskum eftir framsæknum einstaklingi með framúrskarandi samskipta- og leiðtogahæfileika. Sjúkrahúsapótek hefur umsjón með og ber ábyrgð á öflun og varðveislu lyfja og hefur eftirlit með notkun þeirra á spítalanum. Sjúkrahúsapótekið starfrækir líka afgreiðsluapótek sem þjónustar sjúklinga sem útskrifast frá spítalanum sem og sjúklinga sem fá þjónustu á dag- og göngudeildum. Innan sjúkrahúsapóteks er einnig starfrækt lyfjablöndunareining. Í lyfjaþjónustu starfa um 60 manns, að stærstum hluta lyfjafræðingar og lyfjatæknar. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. júlí 2019 eða eftir nánara samkomulagi. Ráðið er í starfið til 5 ára, sbr. 9. gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda. Lyfjaþjónustan tilheyrir aðgerðasviði, en næsti yfirmaður yfirlyfjafræðings er deildarstjóri lyfjaþjónustu. Helstu verkefni og ábyrgð » Ber ábyrgð á innri starfsemi sjúkrahúsapóteks, framleiðslu og afhendingu lyfja » Þátttaka í stefnumótun lyfjaþjónustu á Landspítala » Ber ábyrgð á lyfjalagerum Landspítala » Þróar og vinnur samkvæmt þjónustuviðmiðum starfseminnar og tryggir viðskiptavinum örugga lyfjaþjónustu » Ber ábyrgð á gæðakerfi innan sjúkrahúsapóteks » Vinnur að þróun sjúkrahúsapóteks í nýjum meðferðarkjarna » Vinnur að þróun upplýsingakerfa sem styðja við örugga og skilvirka lyfjaþjónustu » Ber ábyrgð á starfsmannamálum og faglegu starfi í sjúkrahúsapóteki » Ber ábyrgð á innri starfsemi sjúkrahúsapóteks, framleiðslu og afhendingu lyfja » Þátttaka í stefnumótun lyfjaþjónustu á Landspítala » Ber ábyrgð á lyfjalagerum Landspítala » Þróar og vinnur samkvæmt þjónustuviðmiðum starfseminnar og tryggir viðskiptavinum örugga lyfjaþjónustu » Ber ábyrgð á gæðakerfi innan sjúkrahúsapóteks » Vinnur að þróun sjúkrahúsapóteks í nýjum meðferðarkjarna » Vinnur að þróun upplýsingakerfa sem styðja við örugga og skilvirka lyfjaþjónustu » Ber ábyrgð á starfsmannamálum og faglegu starfi í sjúkrahúsapóteki Hæfnikröfur » Háskólapróf í lyfjafræði er skilyrði » Þekking og reynsla af lyfjageiranum og löggjöf varðandi lyfjamál á Íslandi » Þekking og reynsla af ferlastýringu, stöðugum umbótum og breytingastjórnun » Reynsla af stjórnun og rekstri » Framúrskarandi samskiptahæfni og geta til að leiða ólíka hópa » Metnaður, frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt » Háskólapróf í lyfjafræði er skilyrði » Þekking og reynsla af lyfjageiranum og löggjöf varðandi lyfjamál á Íslandi » Þekking og reynsla af ferlastýringu, stöðugum umbótum og breytingastjórnun » Reynsla af stjórnun og rekstri » Framúrskarandi samskiptahæfni og geta til að leiða ólíka hópa » Metnaður, frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, kennslu og vísindavinnu. Umsókn fylgi einnig 1-2 bls. kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni og sýn á starfið. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim ekki síður en innsendum gögnum. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 03.06.2019 Nánari upplýsingar Vigdís Hallgrímsdóttir, vigdisha@landspitali.is, 825 3502 Elfa Hrönn Guðmundsdóttir, elfahg@landspitali.is, 691 7823 LSH Sjúkrahúsapótek Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali , 101 Reykjavík
18/05/2019
Fullt starf / hlutastarf
Við óskum eftir sjúkraliða eða sótthreinsitækni á skurðstofur Landspítala við Hringbraut. Þar starfa um 70 manns, hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, skrifstofumenn og sérhæfðir starfsmenn. Skurðstofur á Hringbraut eru 9 og þjóna 5 sérgreinum og árlega eru framkvæmdar þar um 10.000 aðgerðir. Gríðarleg áhersla er lögð á öryggi sjúklinga og sýkingavarnir og er starf í skoli mikilvægur hlekkur í þeirri keðju. Fyrirhugað er að sameina skol á skurðstofum og svæfingadeild og vantar okkur öflugan liðsmann í góðan hóp starfsmanna. Um er að ræða vaktavinnu með 8 klst. vöktum sem hefjast ýmist klukkan 08:00, 12:00 eða 14:00. Á döfinni er að setja á vaktir um helgar í skolinu. Helstu verkefni og ábyrgð » Þrif og umhirða verkfæra eftir skurðaðgerðir, ýmist á hreinu eða óhreinu skoli » Samskipti við dauðhreinsunardeild á Tunguhálsi » Frágangur á vörum, líni og fleiri tilfallandi verkefni » Þrif og umhirða verkfæra eftir skurðaðgerðir, ýmist á hreinu eða óhreinu skoli » Samskipti við dauðhreinsunardeild á Tunguhálsi » Frágangur á vörum, líni og fleiri tilfallandi verkefni Hæfnikröfur » Menntun sem sjúkraliði eða sótthreinsitæknir » Faglegur metnaður » Góð samskiptahæfni » Sjálfstæði í vinnubrögðum » Menntun sem sjúkraliði eða sótthreinsitæknir » Faglegur metnaður » Góð samskiptahæfni » Sjálfstæði í vinnubrögðum Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Starfið er laust frá 1. júlí 2019 eða eftir samkomulagi. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi (ef sjúkraliði). Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 80 - 100% Umsóknarfrestur 03.06.2019 Nánari upplýsingar Helga Guðrún Hallgrímsdóttir, helgahal@landspitali.is, 824 0760 Elfa Hrönn Guðmundsdóttir, elfahg@landspitali.is, 691 7823 LSH Skurðstofur H - rekstur Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali , 108 Reykjavík
16/05/2019
Fullt starf
Laust er til umsóknar starf sérfræðings í krabbameinshjúkrun. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. júlí 2019 eða eftir samkomulagi. Sérfræðingur í hjúkrun starfar samkvæmt starfslýsingu. Meginhlutverk auk klínískra starfa felast í þróunar- og gæðavinnu á sviði krabbameinshjúkrunar og í tengslum við stofnfrumumeðferðir ásamt uppbyggingu, samræmingu og skipulagningu þjónustu fyrir sjúklinga í samvinnu við aðrar heilbrigðisstéttir. Enn fremur felur starfið í sér ráðgjöf og kennslu til starfsfólks og nemenda. Helstu verkefni og ábyrgð » Gæðavinna, þekkingarþróun og innleiðing nýjunga í hjúkrun einstaklinga með krabbamein. » Þróun hjúkrunar innan sérgreinar með áherslu á hjúkrun sjúklinga sem fara í stofnfrumumeðferðir » Klínísk störf » Kennsla, fræðsla og rannsóknir » Ráðgjöf » Gæðavinna, þekkingarþróun og innleiðing nýjunga í hjúkrun einstaklinga með krabbamein. » Þróun hjúkrunar innan sérgreinar með áherslu á hjúkrun sjúklinga sem fara í stofnfrumumeðferðir » Klínísk störf » Kennsla, fræðsla og rannsóknir » Ráðgjöf Hæfnikröfur » Meistara- eða doktorspróf í hjúkrun » Sérfræðileyfi í hjúkrun í áðurnefndri sérgrein, í samræmi við reglugerð nr. 124/2003 um sérfræðileyfi í hjúkrun » 5 ára starfsreynsla » Leiðtoga- og samstarfshæfileikar » Meistara- eða doktorspróf í hjúkrun » Sérfræðileyfi í hjúkrun í áðurnefndri sérgrein, í samræmi við reglugerð nr. 124/2003 um sérfræðileyfi í hjúkrun » 5 ára starfsreynsla » Leiðtoga- og samstarfshæfileikar Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað. Allar umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjúkrunarráðs Landspítala. Ákvörðun um ráðningu byggir á viðtölum við umsækjendur, innsendum gögnum og umsögn stöðunefndar hjúkrunarráðs. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 03.06.2019 Nánari upplýsingar Gyða Baldursdóttir, gydabald@landspitali.is, 824 5233 Þórdís Ágústa Ingólfsdóttir, thoring@landspitali.is, 824 5480 LSH Skrifstofa lyflækningasviðs Fossvogi 108 Reykjavík
Landspítali , 101 Reykjavík
16/05/2019
Fullt starf / hlutastarf
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á dag-, göngu- og samfélagsdeild L0/ L1 Landakoti. Á deildinni fer fram greining, meðferð, eftirlit og stuðningur. Starfið býður uppá fjölbreytt verkefni þar sem unnið er í þverfaglegri teymisvinnu. Við viljum ráða hjúkrunarfræðing sem er lausnamiðaður og hvetjandi og tilbúinn að taka virkan þátt í faglegri þróun og uppbyggingu deildar. Sérnám í öldrunarhjúkrun, þekking á þjónustuúrræðum og reynsla í hjúkrun aldraðra er æskileg. Starfið er laust 1. júlí 2019 eða samkvæmt samkomulagi. Unnið er í dagvinnu og er starfshlutfall samkomulagsatriði. Helstu verkefni og ábyrgð Hjúkrunarfræðingar deildarinnar eru hluti af fjölfaglegu teymi sem metur heilsufar, færni og þjónustuþörf, veitir meðferð og eftirfylgd. Hjúkrunarfræðingar eru tengiliðir sjúklinga og aðstandenda þeirra við aðra þjónustu- og meðferðaraðila. Stór þáttur af starfinu er fræðsla, ráðgjöf og stuðningur við sjúklinga og fjölskyldur þeirra. Hjúkrunarfræðingar deildarinnar eru hluti af fjölfaglegu teymi sem metur heilsufar, færni og þjónustuþörf, veitir meðferð og eftirfylgd. Hjúkrunarfræðingar eru tengiliðir sjúklinga og aðstandenda þeirra við aðra þjónustu- og meðferðaraðila. Stór þáttur af starfinu er fræðsla, ráðgjöf og stuðningur við sjúklinga og fjölskyldur þeirra. Hæfnikröfur » Íslenskt hjúkrunarleyfi » Sjálfstæði og frumkvæði í starfi » Hæfni í mannlegum samskiptum » Sérnám í öldrunarhjúkrun, þekking á þjónustuúrræðum og reynsla í hjúkrun aldraðra æskileg » Íslenskt hjúkrunarleyfi » Sjálfstæði og frumkvæði í starfi » Hæfni í mannlegum samskiptum » Sérnám í öldrunarhjúkrun, þekking á þjónustuúrræðum og reynsla í hjúkrun aldraðra æskileg Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 50 - 100% Umsóknarfrestur 03.06.2019 Nánari upplýsingar Guðný Valgeirsdóttir, gudnyval@landspitali.is, 824 6029 Bára Benediktsdóttir, baraben@landspitali.is, 824 5909 LSH Dag- og göngudeild Lk v/Túngötu 101 Reykjavík
Landspítali Hringbraut, 101 Reykjavík
14/05/2019
Fullt starf
Landspitali - National University Hospital of Iceland is increasing investment into Genomic Medicine. As a part of this effort we are recruiting a Clinical Laboratory Scientist with expertise in Cytogenetics, Clinical Molecular Genetics or Laboratory Genetics and Genomics to join a team of 35 staff members in the Department of Genetics and Molecular Medicine (GMM). The department delivers comprehensive genetics services to the people of Iceland. The department includes a clinical genetics and genetic counseling unit. It operates specialized laboratories in biochemical genetics including prenatal and newborn screening, cytogenetics and molecular genetics. Genomics and cytogenomics are rapidly growing fields. Teaching, training and research are an integral part of departmental work. GMM has academic affiliation with the Department of Biochemistry and Molecular Biology at Faculty of Medicine, University of Iceland. Honorary academic appointments would be available for candidates with suitable background and research. Human genetics has a proud tradition in Iceland and our department actively collaborates with deCODE genetics which has sequenced more than a 1/5 of the Icelandic population. Work atmosphere at GMM emphasizes cooperation, flexibility, support, ambition and positive team spirit. We work in interdisciplinary teams within GMM and with other organizational units in the hospital. Helstu verkefni og ábyrgð MAIN RESPONSIBILITIES » Clincial specialist of a clinical laboratory section » Clinical case review, sign out, interpretation and consultation on tests and results » Development and validation of new tests » Strategic planning and development of service with department management » Other tasks based on expertise and experience » Consultations in area of expertise » Teaching and research MAIN RESPONSIBILITIES » Clincial specialist of a clinical laboratory section » Clinical case review, sign out, interpretation and consultation on tests and results » Development and validation of new tests » Strategic planning and development of service with department management » Other tasks based on expertise and experience » Consultations in area of expertise » Teaching and research Hæfnikröfur QUALIFICATIONS » Doctor degree (PhD) preferred » Expertise in clinical molecular genetics, cytogenetics or laboratory genetics and genomics » Further professional development to meet departmental goals » Positive outlook, flexibility and interpersonal skills » Ability to work independently and as part of a team » Teaching and research experience is preferable QUALIFICATIONS » Doctor degree (PhD) preferred » Expertise in clinical molecular genetics, cytogenetics or laboratory genetics and genomics » Further professional development to meet departmental goals » Positive outlook, flexibility and interpersonal skills » Ability to work independently and as part of a team » Teaching and research experience is preferable Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. FURTHER INFORMATION ABOUT THE POSITION AND APPLICATION Position is full-time (100%) employment. Terms and wages are according to collective agreements between the government and relevant professional union. Landspitali is committed to an equal pay policy. The application should include CV, licenses and a personal statement describing applicant qualifications and vision. We will consider and reply to all applications that meet the above criteria. Deadline for application is July 1st 2019. The position is available from September 1st 2019 or as agreed upon. Landspitali is the tertiary medical center for the country of Iceland with 350 thousand inhabitants. Landspitali has 6000 employees and there is dynamic collaboration between various disciplines and teamwork. The hospital is closely affiliated with University of Iceland. The goal of Landspitali is to be a leading patient-centered university hospital. Key values are safe and efficient service, strong workforce and continuous improvement. Landspitali is located in down town Reykjavik. Reykjavik is vibrant capital city and center for education and culture. Iceland has among the highest standards of living and was the first country in the world to pass a law to ensure equal pay between women and men. Iceland is safe and centrally located between US and Europe. For further information contact Jon J. Jonsson MD, PhD, Medical Director of Dept. of Genetics and Molecular Medicine. Email: jonjj@landspitali.is, Tel: FURTHER INFORMATION ABOUT THE POSITION AND APPLICATION Position is full-time (100%) employment. Terms and wages are according to collective agreements between the government and relevant professional union. Landspitali is committed to an equal pay policy. The application should include CV, licenses and a personal statement describing applicant qualifications and vision. We will consider and reply to all applications that meet the above criteria. Deadline for application is July 1st 2019. The position is available from September 1st 2019 or as agreed upon. Landspitali is the tertiary medical center for the country of Iceland with 350 thousand inhabitants. Landspitali has 6000 employees and there is dynamic collaboration between various disciplines and teamwork. The hospital is closely affiliated with University of Iceland. The goal of Landspitali is to be a leading patient-centered university hospital. Key values are safe and efficient service, strong workforce and continuous improvement. Landspitali is located in down town Reykjavik. Reykjavik is vibrant capital city and center for education and culture. Iceland has among the highest standards of living and was the first country in the world to pass a law to ensure equal pay between women and men. Iceland is safe and centrally located between US and Europe. For further information contact Jon J. Jonsson MD, PhD, Medical Director of Dept. of Genetics and Molecular Medicine. Email: jonjj@landspitali.is, Tel: +354-824-5917 Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 01.07.2019 Nánari upplýsingar Jón Jóhannes Jónsson, jonjj@landspitali.is, +354-824-5917 LSH Erfða- og sameindalæknisfræðideild Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali , 101 Reykjavík
14/05/2019
Fullt starf / hlutastarf
Við viljum ráða hjúkrunarfræðing til starfa á meltingar- og nýrnadeild 12E við Hringbraut. Deildin er 19 rúma legudeild og þjónar sjúklingum með bráða og langvinna sjúkdóma í meltingarfærum og nýrum. Lögð er áhersla á að skapa uppbyggjandi starfsumhverfi og veita einstaklingshæfða hjúkrun. Á deildinni starfa um 60 manns í þverfaglegu teymi. Mjög góður starfsandi er ríkjandi og ótalmörg tækifæri eru til að vaxa í starfi. Við vinnum markvisst að því að gera deildina okkar betri og fögnum nýjum hugmyndum. Velkomið að kíkja í heimsókn á deildina, áhugasamir hafi samband við Kristínu deildarstjóra. Deildin er þátttakandi í tilraunaverkefni innan Landspítala um sveigjanlegra vinnufyrirkomulag hjúkrunarfræðinga í vaktavinnu, með undirbúnings- og frágangstíma og viðbragðsvöktum sem hluta af vinnuskyldu. Markmið verkefnisins er að bæta mönnun og starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga á sólarhringsdeildum í bráðaþjónustu. Helstu verkefni og ábyrgð » Sérhæfð hjúkrun meltingar- og nýrnasjúklinga » Skipuleggja hjúkrun sjúklinga og skrá meðferðir í samræmi við reglur LSH » Fylgjast með nýjungum í faginu » Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu » Sérhæfð hjúkrun meltingar- og nýrnasjúklinga » Skipuleggja hjúkrun sjúklinga og skrá meðferðir í samræmi við reglur LSH » Fylgjast með nýjungum í faginu » Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu Hæfnikröfur » Góð samskiptahæfni » Faglegur metnaður » Íslenskt hjúkrunarleyfi » Góð samskiptahæfni » Faglegur metnaður » Íslenskt hjúkrunarleyfi Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Starfið er laust nú þegar eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall og vinnutími samkomulagsatriði en fastar næturvaktir koma vel til greina. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 60 - 100% Umsóknarfrestur 03.06.2019 Nánari upplýsingar Kristín Lilja Svansdóttir, kristsva@landspitali.is, 543 6103 Þórdís Ágústa Ingólfsdóttir, thoring@landspitali.is, 824 5480 LSH Meltingar- og nýrnadeild Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali , 108 Reykjavík
13/05/2019
Fullt starf / hlutastarf
Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings í blandað starf við innlagnarstjórn á Landspítala og í útskriftarteymi flæðisdeildar. Innlagnarstjóri hefur það hlutverk að hafa yfirsýn og stýra bráðainnlögnum sjúklinga á legudeildir Landspítala, stýra flutningum sjúklinga á milli deilda og í varanleg úrræði utan Landspítala. Útskriftarteymið er starfsfólki, sjúklingum og aðstandendum til ráðgjafar og aðstoðar við flóknar útskriftir. Í teyminu starfa 9 manns í nánu samstarfi við starfsmenn spítalans og aðrar stofnanir. Um er að ræða dagvinnu og bakvaktir samkvæmt nánara samkomulagi. Við viljum ráða öflugan, skipulagðan hjúkrunarfræðing sem er með góða þekkingu á heilbrigðiskerfinu, með góða samskiptahæfni og sem á auðvelt með að vinna undir álagi og í teymi. Æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Helstu verkefni og ábyrgð » Verkefni tengd innlögnum og útskrift » Samskipti við aðrar stofnanir » Samhæfing þjónustu » Verkefni tengd innlögnum og útskrift » Samskipti við aðrar stofnanir » Samhæfing þjónustu Hæfnikröfur » Fjölbreytt starfsreynsla » Góð þekking á heilbrigðiskerfinu » Faglegur metnaður í starfi » Góð íslenskukunnátta » Íslenskt hjúkrunarleyfi » Fjölbreytt starfsreynsla » Góð þekking á heilbrigðiskerfinu » Faglegur metnaður í starfi » Góð íslenskukunnátta » Íslenskt hjúkrunarleyfi Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Ráðning byggir m.a. á innsendum gögnum og viðtölum. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 80 - 100% Umsóknarfrestur 27.05.2019 Nánari upplýsingar Herdís Herbertsdóttir, herdish@landspitali.is, 824 5956 Bára Benediktsdóttir, baraben@landspitali.is, 824 5909 LSH Flæðisdeild Fossvogi 108 Reykjavík
Landspítali , 108 Reykjavík
13/05/2019
Fullt starf / hlutastarf
Við viljum ráða hjúkrunarfræðing til starfa á dagdeild lyflækninga B7 í Fossvogi. Starfshlutfall er samkomulag, unnið er í dagvinnu. Æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Á gigtar- og almennri lyflækningadeild er starfrækt dagdeild og legudeild. Dagdeildin sinnir sjúklingum frá öllum sérgreinum lyflækninga sem koma til greiningar, rannsókna eða meðferðar en þurfa ekki sólarhringslegu. Á deildinni starfa um 50 manns í þverfaglegu teymi. Góður starfsandi er ríkjandi og tækifæri eru til að vaxa í starfi. Við tökum vel á móti nýju fólki og veitum góða aðlögun. Í boði er að taka álagsvaktir á legudeild samhliða dagvinnu. Velkomið að kíkja í heimsókn á deildina, áhugasamir hafi samband við Gerði Betu, deildarstjóra. Helstu verkefni og ábyrgð » Veita einstaklingshæfða hjúkrun, ráðgjöf og stuðning til einstaklinga og aðstandenda þeirra sem leita til deildarinnar » Veita einstaklingshæfða hjúkrun, ráðgjöf og stuðning til einstaklinga og aðstandenda þeirra sem leita til deildarinnar Hæfnikröfur » Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfni » Sjálfstæði í vinnubrögðum og faglegur metnaður » Hæfni og geta til að vinna í teymi » Íslenskt hjúkrunarleyfi » Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfni » Sjálfstæði í vinnubrögðum og faglegur metnaður » Hæfni og geta til að vinna í teymi » Íslenskt hjúkrunarleyfi Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Öllum umsóknum verður svarað. Starfið auglýst 11. maí 2019. Umsóknarfrestur er framlengdur til og með 11. júní 2019. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 50 - 100% Umsóknarfrestur 11.06.2019 Nánari upplýsingar Gerður Beta Jóhannsdóttir, gerdurbj@landspitali.is, 825 9546 Þórdís Ágústa Ingólfsdóttir, thoring@landspitali.is, 824 5480 LSH Gigtar- og almenn lyflækningadeild Fossvogi 108 Reykjavík
Landspítali , 101 Reykjavík
13/05/2019
Fullt starf / hlutastarf
Vegna breytinga á fyrirkomulagi bráðaþjónustu kvennadeilda eru laus til umsóknar störf ljósmæðra. Bráðaþjónusta kvennadeilda verður staðsett á göngudeild mæðraverndar og fósturgreiningu á kvenna- og barnasviði Landspítala. Um er að ræða morgun, kvöld- og helgarvaktir. Starfshlutfall 40-100%. Til greina kemur að ráða í lægra starfshlutfall ef viðkomandi starfar jafnframt á öðrum deildum kvennadeildarhúss Landspítala. Ráðið verður í stöðurnar frá 15. september 2019 eða eftir samkomulagi. Helstu verkefni og ábyrgð » Móttaka og umönnun kvenna með bráð vandamál vegna kvensjúkdóma eða einkenna frá kvenlíffærum » Móttaka og umönnun kvenna með bráð vandamál á meðgöngu eða eftir fæðingu » Móttaka og umönnun kvenna í upphafi og aðdraganda fæðingar » Símsvörun og símaráðgjöf vegna kvensjúkdóma og bráðra vandamála á meðgöngu og eftir fæðingu. Einnig símaráðgjöf í aðdraganda fæðingar » Þátttaka í faglegri þróun umönnunar sem veitt er á deildinni » Virk þátttaka í teymis- og umbótastarfi » Klínísk kennsla nema á deild » Móttaka og umönnun kvenna með bráð vandamál vegna kvensjúkdóma eða einkenna frá kvenlíffærum » Móttaka og umönnun kvenna með bráð vandamál á meðgöngu eða eftir fæðingu » Móttaka og umönnun kvenna í upphafi og aðdraganda fæðingar » Símsvörun og símaráðgjöf vegna kvensjúkdóma og bráðra vandamála á meðgöngu og eftir fæðingu. Einnig símaráðgjöf í aðdraganda fæðingar » Þátttaka í faglegri þróun umönnunar sem veitt er á deildinni » Virk þátttaka í teymis- og umbótastarfi » Klínísk kennsla nema á deild Hæfnikröfur » Íslenskt ljósmóðurleyfi » Íslenskt hjúkrunarleyfi æskilegt » Sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni til að vinna í teymi » Góð samskiptahæfni og jákvætt viðhorf » Faglegur metnaður og frumkvæði í starfi » 2-5 ára starfsreynsla af ljósmóðurstörfum á meðgöngu- og sængurlegudeild/ áhættumæðravernd og í fæðingarhjálp er æskileg » Reynsla af hjúkrun á kvenlækningadeild er kostur » Áhugi á símaráðgjöf og bráðaþjónustu » Reynsla af vaktstjórn er kostur » Reynsla af símaráðgjöf er kostur » Íslenskt ljósmóðurleyfi » Íslenskt hjúkrunarleyfi æskilegt » Sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni til að vinna í teymi » Góð samskiptahæfni og jákvætt viðhorf » Faglegur metnaður og frumkvæði í starfi » 2-5 ára starfsreynsla af ljósmóðurstörfum á meðgöngu- og sængurlegudeild/ áhættumæðravernd og í fæðingarhjálp er æskileg » Reynsla af hjúkrun á kvenlækningadeild er kostur » Áhugi á símaráðgjöf og bráðaþjónustu » Reynsla af vaktstjórn er kostur » Reynsla af símaráðgjöf er kostur Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 40 - 100% Umsóknarfrestur 27.05.2019 Nánari upplýsingar Ingibjörg Th Hreiðarsdóttir, ingibhre@landspitali.is, 824 5828 Stefanía Guðmundsdóttir, stefgu@landspitali.is, 869 9975 LSH Göngudeild mæðraverndar og fósturgreining Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali , 101 Reykjavík
13/05/2019
Fullt starf / hlutastarf
Vegna breytinga á fyrirkomulagi bráðaþjónustu kvennadeilda eru laus til umsóknar störf sjúkraliða. Bráðaþjónusta kvennadeilda verður staðsett á göngudeild mæðraverndar og fósturgreiningu á kvenna- og barnasviði Landspítala. Um er að ræða morgun, kvöld- og helgarvaktir. Starfshlutfall 40-100%. Til greina kemur að ráða í lægra starfshlutfall ef viðkomandi starfar jafnframt á öðrum deildum kvennadeildahúss Landspítala. Ráðið verður í stöðurnar frá 15. september 2019 eða eftir samkomulagi. Helstu verkefni og ábyrgð » Móttaka, umönnun og eftirlit skjólstæðinga í samvinnu við aðra fagaðila » Aðstoð við skoðanir » Umsjón og frágangur sýna » Ábyrgð og umsjón með aðbúnaði á skoðunarstofum, m.a. frágangur, áfyllingar og birgðaumsjón » Þátttaka í faglegri þróun umönnunar sem veitt er á deildinni » Virk þátttaka í teymis- og umbótastarfi » Klínísk kennsla nema á deild » Móttaka, umönnun og eftirlit skjólstæðinga í samvinnu við aðra fagaðila » Aðstoð við skoðanir » Umsjón og frágangur sýna » Ábyrgð og umsjón með aðbúnaði á skoðunarstofum, m.a. frágangur, áfyllingar og birgðaumsjón » Þátttaka í faglegri þróun umönnunar sem veitt er á deildinni » Virk þátttaka í teymis- og umbótastarfi » Klínísk kennsla nema á deild Hæfnikröfur » Íslenskt sjúkraliðaleyfi » Faglegur metnaður, frumkvæði og ábyrgð í starfi » Sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni til að vinna í teymi » Góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót og sveigjanleiki » Áhugi á bráðaþjónustu. » Hæfni til að sinna almennum og sérhæfðari verkefnum sjúkraliða » Íslenskt sjúkraliðaleyfi » Faglegur metnaður, frumkvæði og ábyrgð í starfi » Sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni til að vinna í teymi » Góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót og sveigjanleiki » Áhugi á bráðaþjónustu. » Hæfni til að sinna almennum og sérhæfðari verkefnum sjúkraliða Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 40 - 100% Umsóknarfrestur 27.05.2019 Nánari upplýsingar Ingibjörg Th Hreiðarsdóttir, ingibhre@landspitali.is, 824 5828 Stefanía Guðmundsdóttir, stefgu@landspitali.is, 869 9975 LSH Göngudeild mæðraverndar og fósturgreining Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali Hringbraut, 101 Reykjavík
13/05/2019
Fullt starf / hlutastarf
Laus er til umsóknar staða sérfræðings í barnahjúkrun við göngudeild Barnaspítala Hringsins Landspítala. Starfshlutfall er 80%. Starfið veitist frá júlí 2019 eða eftir samkomulagi. Sérfræðingur í hjúkrun starfar samkvæmt starfslýsingu en meginhlutverk auk klínískra starfa er ráðgjöf og kennsla til starfsfólks og nemenda auk rannsóknar- og þróunarvinnu. Enn fremur felur starfið í sér uppbyggingu, samræmingu og skipulagningu þjónustu við sjúklinga í samvinnu við aðrar heilbrigðisstéttir. Helstu verkefni og ábyrgð » Þróun hjúkrunar innan sérgreinar » Gæða- og rannsóknarvinna, þekkingarþróun og innleiðing nýjunga » Kennsla, fræðsla og ráðgjöf » Þróun og uppbygging hjúkrunar barna með langvinna sjúkdóma á göngudeild Barnaspítala Hringsins, með sérstakri áherslu á hjúkrun barna með taugasjúkdóma » Klínísk störf á göngudeild » Þróun hjúkrunar innan sérgreinar » Gæða- og rannsóknarvinna, þekkingarþróun og innleiðing nýjunga » Kennsla, fræðsla og ráðgjöf » Þróun og uppbygging hjúkrunar barna með langvinna sjúkdóma á göngudeild Barnaspítala Hringsins, með sérstakri áherslu á hjúkrun barna með taugasjúkdóma » Klínísk störf á göngudeild Hæfnikröfur » Sérfræðileyfi í barnahjúkrun í samræmi við reglugerð nr. 124/2003 um sérfræðileyfi í hjúkrun » A.m.k. 5 ára starfsreynsla við barnahjúkrun » Reynsla af teymisvinnu, kennslu, rannsóknum, gæða- og þróunarstarfi » Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar » Íslenskt hjúkrunarleyfi » Sérfræðileyfi í barnahjúkrun í samræmi við reglugerð nr. 124/2003 um sérfræðileyfi í hjúkrun » A.m.k. 5 ára starfsreynsla við barnahjúkrun » Reynsla af teymisvinnu, kennslu, rannsóknum, gæða- og þróunarstarfi » Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar » Íslenskt hjúkrunarleyfi Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá. Jafnframt skal leggja fram afrit af prófskírteinum og hjúkrunarleyfi ásamt afriti af ritgerðum, þróunarverkefnum og vísindastörfum sem umsækjandi hefur unnið, tekið þátt í að vinna eða birt. Mat hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 80% Umsóknarfrestur 27.05.2019 Nánari upplýsingar Ingileif Sigfúsdóttir, ingilsig@landspitali.is, 543 3705/ 824 5862 LSH Göngudeild BH Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali , 101 Reykjavík
10/05/2019
Fullt starf
Rekstrarsvið Landspítala auglýsir laust til umsóknar starf verkefnastjóra í innkaup og vörustýringu í eldhúsi og matsölum. Viðkomandi er hluti af teymi sem kemur að innkaupum og aðfangakeðju eldhúss Landspítala. Í eldhúsi og matsölum Landspítala er rekið eitt stærsta framleiðslueldhús á Íslandi þar sem framleiddar eru daglega um 5.000 máltíðir fyrir sjúklinga, aðstandendur og starfsmenn. Á deildinni eru jafnframt reknir 10 matsali fyrir starfsfólk ("ELMA"). Í eldhúsi og matsölum Landspítala starfa rúmlega 100 manns af 13 þjóðernum. Leitað er að einstaklingi með menntun í viðskiptafræði, verkfræði eða rekstrarfærði með góða þekkingu á vörustjórnun. Viðkomandi þarf að búa yfir mikilli samskiptahæfni,vera töluglöggur og hafa brennandi áhuga á framþróun þjónustu, að mæta þörfum ólíkra hópa og innleiða bætta ferla. Starfið er fjölbreytt og krefjandi og býður upp á lifandi starfsumhverfi og gefandi samstarf við ólíka einstaklinga. Helstu verkefni og ábyrgð » Innkaup - samskipti við birgja, útboð, tilboðsgerð, stuðningur við rekstrareiningar eldhúss » Yfirumsjón með lager, sölu og afgreiðslukerfi eldhúss » Aðfangakeðja eldhúss og matsala » Kostnaðarútreikningar við matseðla sjúklinga og starfsmanna » Þróun árangursmælikvarða í eldhúsinu » Innkaup - samskipti við birgja, útboð, tilboðsgerð, stuðningur við rekstrareiningar eldhúss » Yfirumsjón með lager, sölu og afgreiðslukerfi eldhúss » Aðfangakeðja eldhúss og matsala » Kostnaðarútreikningar við matseðla sjúklinga og starfsmanna » Þróun árangursmælikvarða í eldhúsinu Hæfnikröfur » Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. viðskiptafræði, verkfræði, rekstrarfræði » Starfsreynsla og þekking á vörustjórnun æskileg » Framhaldsmenntun tengd vörustjórnun æskileg » Greiningarhæfni og góð tölvuþekking » Þekking á framleiðslustýringu og straumlínustjórnun æskileg » Framúrskarandi þjónustulund, hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðhorf » Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögum » Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. viðskiptafræði, verkfræði, rekstrarfræði » Starfsreynsla og þekking á vörustjórnun æskileg » Framhaldsmenntun tengd vörustjórnun æskileg » Greiningarhæfni og góð tölvuþekking » Þekking á framleiðslustýringu og straumlínustjórnun æskileg » Framúrskarandi þjónustulund, hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðhorf » Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögum Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Starfið er laust nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni og sýn á starfið. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 27.05.2019 Nánari upplýsingar Sigrún Hallgrímsdóttir, sighallg@landspitali.is, 543 5205 Viktor Ellertsson, viktore@landspitali.is, 543 1517 LSH Skipulag og næringarráðgjöf ELM Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali Fossvogi, 108 Reykjavík
10/05/2019
Fullt starf
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis við svefndeild Landspítala. Starfshlutfall er 100% eða samkvæmt samkomulagi og veitist starfið frá 1. ágúst 2019 eða skv. samkomulagi. Á svefndeildinni er mjög virk rannsóknarstarfsemi m.a. með doktorsnemum, postdoctoral rannsakendum og einnig er öflugt alþjóðlegt samstarf. Meginviðfangsefni deildarinnar er greining og meðferð sjúklinga með svefntengda sjúkdóma. Svefndeildin sinnir mælingum vegna gruns um svefntengda sjúkdóma. Næturmælingar eru gerðar vegna gruns um kæfisvefn og aðra svefnsjúkdóma. Mælingar eru gerðar ýmist á legudeild A6 eða einstaklingar koma á göngudeild (A3) og fá með sér búnað sem sofið er með heima. Meðferð við kæfisvefni er einungis veitt frá svefndeild Landspítala. Eftirfylgd fyrstu mánuði er fylgt eftir með fjarþjónustu. Helstu verkefni og ábyrgð » Vinna við ráðgjöf og meðferð í sjúkdómum sem tengjast svefni » Klínískt eftirlit með greiningu og meðferð » Þátttaka í kennslu læknanema, kandídata og deildarlækna » Þátttaka í rannsóknarstarfi » Vinna við ráðgjöf og meðferð í sjúkdómum sem tengjast svefni » Klínískt eftirlit með greiningu og meðferð » Þátttaka í kennslu læknanema, kandídata og deildarlækna » Þátttaka í rannsóknarstarfi Hæfnikröfur » Íslenskt sérfræðileyfi í sérgrein sem tengist viðfangsefnum svefnrannsókna » Þekking og reynsla af klínísku starfi » Þekking og áhugi á svefnháðum öndunarfærasjúkdómum » Góðir samskiptahæfileikar » Íslenskt sérfræðileyfi í sérgrein sem tengist viðfangsefnum svefnrannsókna » Þekking og reynsla af klínísku starfi » Þekking og áhugi á svefnháðum öndunarfærasjúkdómum » Góðir samskiptahæfileikar Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af helstu ritsmíðum sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í. Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar á almenna umsókn og senda sem viðhengi, en ítarlegri upplýsingar í umsókn fyrir læknisstöðu, sjá slóð hér fyrir neðan. Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 03.06.2019 Nánari upplýsingar Þórarinn Gíslason, thorarig@landspitali.is, 824 5727 LSH Svefnrannsóknir Fossvogi 108 Reykjavík
Landspítali Fossvogi, 108 Reykjavík
10/05/2019
Fullt starf
Landspítali - National University Hospital of Iceland, in Reykjavik, is looking to hire a specialist in Sleep Medicine (MD) within the Division of Internal Medicine. As the only Sleep Medicine department in the country, the department treats patients with both respiratory and non-respiratory sleep disorders from all over Iceland. It is the sole provider of positive airway pressure (PAP) therapy to adults, including home non-invasive ventilators, and embraces technological innovations such as the use of web based telemonitoring for all new patients. Currently more than 6.000 patients receive PAP treatment in Iceland. The role involves inpatient and outpatient work, as well as reporting sleep studies and overseeing PAP therapy. Worldwide there are many medical subspecialties involved in diagnosing and treating sleep related medical problems. Our aim is to hire a medical specialist with clinical experience in diagnosing and managing sleep disorders and with a specialty in sleep medicine, pulmonary medicine, neurology, ear, nose and throat surgery, or general medicine. Other backgrounds might be considered given extensive clinical experience in Sleep Medicine. Helstu verkefni og ábyrgð THE SUCCESSFUL CANDIDATE WILL BE RESPONSIBLE FOR: » Consultation in sleep disorders, particularly sleep apnea » Clinical oversight of diagnostic and therapeutic studies » Participation in teaching of medical students, candidates and doctors in training » Participation in research studies. The Department of Sleep Medicine has high scientific activity with PhD students, postdoctoral researchers and international collaborations including the SAGIC and BOLD groups. THE SUCCESSFUL CANDIDATE WILL BE RESPONSIBLE FOR: » Consultation in sleep disorders, particularly sleep apnea » Clinical oversight of diagnostic and therapeutic studies » Participation in teaching of medical students, candidates and doctors in training » Participation in research studies. The Department of Sleep Medicine has high scientific activity with PhD students, postdoctoral researchers and international collaborations including the SAGIC and BOLD groups. Hæfnikröfur QUALIFICATIONS: Applicants must have basic medical qualifications and a specialty qualification within one of the above fields. The EU Directive 2005/36/EC is the legislation regulating the mutual recognition of professional qualifications by member states of the EEA/EU. For applicants outside the European Union, medical qualifications and licenses to practice are individually assessed for compatibility by the Icelandic Directorate of Health. Applicants need to be fluent in English and have a will to learn Icelandic. Submissions should include confirmed diploma transcripts, a confirmation by a previous employer regarding previous work as a specialist, a full CV and a list of contacts for references and other relevant information. QUALIFICATIONS: Applicants must have basic medical qualifications and a specialty qualification within one of the above fields. The EU Directive 2005/36/EC is the legislation regulating the mutual recognition of professional qualifications by member states of the EEA/EU. For applicants outside the European Union, medical qualifications and licenses to practice are individually assessed for compatibility by the Icelandic Directorate of Health. Applicants need to be fluent in English and have a will to learn Icelandic. Submissions should include confirmed diploma transcripts, a confirmation by a previous employer regarding previous work as a specialist, a full CV and a list of contacts for references and other relevant information. Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. FURTHER INFORMATION ABOUT THE POSITION AND APPLICATION: The position is available immediately, but starting date is negotiable. The position is full time, however part time position is also considered. Informal communication and discussions are encouraged, and interested candidates are encouraged to contact: Prof. Thorarinn Gislason Chief of Sleep department - via email: thorarig@landspitali.is and/or Thordis Ingolfsdóttir HR specialist via e-mail: thoring@landspitali.is for further information. Application deadline is 3rd of June. The hospital offers a competitive salary and numerous collectively negotiated benefits, including training and development support, including international travel and Per Diem. Relocation assistance is offered, including housing assistance and assistance with adjustment to Icelandic society. The hospital is engaged in a lean management program with emphasis on patient service, staff and patient safety, as well as staff development and continuous improvement. Iceland is a highly developed society, with high life expectancy, education and income levels. The country ranks 6th in the United Nations Development Program Human Development Index (HDI) released in 2018 and 4th in the Social Progress Index of the Social Progress Imperative (2018). Reykjavik is a vibrant city with a diverse population of about 200.000 people. The National Hospital of Iceland is a university hospital providing service to patients, teaching and training for clinical staff and active in scientific research. The hospital offers diverse clinical services in outpatient clinics, inpatient wards and clinical laboratories. The hospital provides support services with a range of services related to human resources, finance, information technology and operations. At the hospital there is an Association for the employees that offers discounts on goods and services for staff and rent out cottages and apartments in various locations around Iceland. The hospital encourages a healthy lifestyle among staff, by offering free exercise on-site, a healthy selection in canteens, as well as supporting sustainable and healthy commuting options. Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 03.06.2019 Nánari upplýsingar Þórarinn Gíslason, thorarig@landspitali.is, +354-824-5727 LSH Svefnrannsóknir Fossvogi 108 Reykjavík
Landspítali , 101 Reykjavík
10/05/2019
Fullt starf / hlutastarf
Krabbameinslækningadeild 11E óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing til starfa. Í boði er áhugavert starf, frábært samstarfsfólk, góður starfsandi og tækifæri til að þróa faglega sérþekkingu og hæfni í krabbameinshjúkrun. Deildin er sólarhringsdeild, opin alla daga, og þjónar einstaklingum sem glíma við krabbamein og fjölskyldum þeirra. Starfshlutfall er samkomulagsatriði og boðið er uppá einstaklingsmiðaða aðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga. Á deildinni starfa um 50 manns á nýuppgerðri og endurbættri deild. Þar fer fram fjölbreytt og áhugaverð hjúkrun sjúklinga með einkenni frá mismunandi líffærakerfum. Allir nýir hjúkrunarfræðingar fara á námskeið í gjöf krabbameinslyfja í æð undir leiðsögn sérfræðinga í krabbameinshjúkrun. Fagráð krabbameinshjúkrunar er öflugt og frábær vettvangur fyrir gæðastarf og stefnumótun. Einnig er starfandi fagdeild krabbameinshjúkrunarfræðinga innan FÍH. Jafnframt hefur deildin verið virkur þátttakandi í framförum í öflugri uppbyggingu í upplýsingatækni á Landspítala. Velkomið að kíkja í heimsókn, áhugasamir hafi samband við Ásthildi deildarstjóra eða Garðar aðstoðardeildarstjóra. Deildin er þátttakandi í tilraunaverkefni innan Landspítala um sveigjanlegra vinnufyrirkomulag hjúkrunarfræðinga í vaktavinnu, með undirbúnings- og frágangstíma og viðbragðsvöktum sem hluti af vinnuskyldu. Markmið verkefnisins er að bæta mönnun og starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga á sólarhringsdeildum í bráðaþjónustu. Helstu verkefni og ábyrgð » Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð » Skipuleggja og veita fræðslu til sjúklinga og aðstandenda » Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu » Virkur þátttakandi í þróun og uppbyggingu deildarinnar » Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð » Skipuleggja og veita fræðslu til sjúklinga og aðstandenda » Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu » Virkur þátttakandi í þróun og uppbyggingu deildarinnar Hæfnikröfur » Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar » Sjálfstæði í vinnubrögðum og faglegur metnaður » Hæfni og geta til að vinna í teymi » Íslenskt hjúkrunarleyfi » Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar » Sjálfstæði í vinnubrögðum og faglegur metnaður » Hæfni og geta til að vinna í teymi » Íslenskt hjúkrunarleyfi Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Upphaf starfs er samkvæmt samkomulagi. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Öllum umsóknum verður svarað. Starfið auglýst 11. maí 2019. Umsóknarfrestur er framlengdur til og með 11. júní 2019. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 60 - 100% Umsóknarfrestur 11.06.2019 Nánari upplýsingar Ásthildur Guðjohnsen, asthildg@landspitali.is, 543 6210/ 896 2311 Garðar Örn Þórsson, gardarth@landspitali.is, 543 6210 LSH Krabbameinslækningadeild Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali Hringbraut, 101 Reykjavík
09/05/2019
Fullt starf / hlutastarf
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á hjarta-, lungna- og augnskurðdeild 12G við Hringbraut. Deildin heyrir undir skurðlækningasvið og starfa þar um 50 manns í þverfaglegu teymi og sinna einstaklingum sem farið hafa í aðgerðir vegna sjúkdóma í hjarta og lungum. Einnig sinnir deildin bráðainnlögnum er tengjast brjóstholi og einstaklingum með augnsjúkdóma sem þarfnast innlagnar. Frábær starfsandi ríkir á deildinni sem og mikill faglegur metnaður. Margvísleg tækifæri eru til að þróa með sér góða þekkingu á hjúkrun og hæfni í sjálfstæðum vinnubrögðum sem og tækifæri til náms. Starfshlutfall er samkv. samkomulagi. Við tökum vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum góða aðlögun. Velkomið að kíkja í heimsókn, áhugasamir hafið samband við Lilju deildarstjóra. Helstu verkefni og ábyrgð » Bera ábyrgð á, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð í samræmi við þarfir skjólstæðinga deildarinnar » Skipuleggja og veita fræðslu til sjúklinga og aðstandenda þeirra » Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu » Bera ábyrgð á, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð í samræmi við þarfir skjólstæðinga deildarinnar » Skipuleggja og veita fræðslu til sjúklinga og aðstandenda þeirra » Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu Hæfnikröfur » Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi » Áhugi á að starfa í krefjandi og skemmtilegu umhverfi » Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar » Íslenskt hjúkrunarleyfi » Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi » Áhugi á að starfa í krefjandi og skemmtilegu umhverfi » Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar » Íslenskt hjúkrunarleyfi Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 30 - 100% Umsóknarfrestur 27.05.2019 Nánari upplýsingar Lilja Ásgeirsdóttir, liljaasg@landspitali.is, 543 7084/ 824 5546 LSH Hjarta-, lungna- og augnskurðdeild Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali Hringbraut, 101 Reykjavík
09/05/2019
Fullt starf
Lausar eru til umsóknar námsstöður deildarlækna á bæklunarskurðdeild Landspítala. Starfshlutfall er 100% og veitast störfin frá 1. september 2019 eða eftir nánara samkomulagi, til allt að tveggja ára eða samkvæmt samkomulagi. Starfsnámið gefur góða reynslu í bæklunar- og handarskurðlækningum og hentar vel þeim sem hyggja á sérnám í þeim greinum, einnig öðrum s.s. verðandi heilsugæslulæknum og þeim sem hafa í hyggju að starfa á landsbyggðinni. Námið og marklýsingin er að fyrirmynd sænska sérnámsins í bæklunarskurðlækningum. Skipulögð er kennsla mánaðarlega, ásamt greinafundum og vikulegum leskúrs með spurningum úr Millers Review of Orthopeadics. Helstu verkefni og ábyrgð » Klínísk vinna á bráðamóttöku, legu- og göngudeildum bæklunarskurðdeildar auk vaktaskyldu » Þátttaka í kennslu- og fræðslustarfi sérgreina » Þátttaka í vísindastarfi, þróunar- og gæðaverkefnum » Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema » Klínísk vinna á bráðamóttöku, legu- og göngudeildum bæklunarskurðdeildar auk vaktaskyldu » Þátttaka í kennslu- og fræðslustarfi sérgreina » Þátttaka í vísindastarfi, þróunar- og gæðaverkefnum » Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema Hæfnikröfur » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum » Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð » Áreiðanleiki, stundvísi og árangursmiðað viðhorf » Íslenskt lækningaleyfi er skilyrði og lágmarkskunnátta í íslensku er nauðsynleg » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum » Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð » Áreiðanleiki, stundvísi og árangursmiðað viðhorf » Íslenskt lækningaleyfi er skilyrði og lágmarkskunnátta í íslensku er nauðsynleg Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt lækningaleyfi. Umsækjendum sem uppfylla skilyrði verður boðið í viðtal og byggir ráðning m.a. á frammistöðu í viðtali og innsendum gögnum. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 11.06.2019 Nánari upplýsingar Sigurveig Pétursdóttir, dbaeklun@landspitali.is , 543 5075 LSH Aðstoðar- og deildarlæknar SKU Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali , 101 Reykjavík
09/05/2019
Fullt starf / hlutastarf
Hefur þú áhuga á að vinna á bráðaspítala? Við óskum eftir sjúkraþjálfara til starfa á bráðaöldrunarlækningadeild í Fossvogi. Starfshlutfall er samkomulag. Hér gefst kjörið tækifæri til að öðlast breiða þekkingu innan fagsins, vinna með skemmtilegu fólki og verða hluti af liðsheild. Mikil áhersla er lögð á mat á færni og færniþjálfun ásamt þverfaglegri teymisvinnu. Meginviðfangsefni bráðaöldrunarlækningadeildar er greining og meðferð bráðra sjúkdóma hjá öldruðum. Boðið verður upp á sérhæfða, markvissa þjálfun í starfið hjá sérfróðum sjúkraþjálfara í bæklunarskurðlækningum. Helstu verkefni og ábyrgð » Skoðun, mat og meðferð » Skráning og skýrslugerð » Fræðsla til sjúklinga og aðstandenda » Þátttaka í þverfaglegum teymum » Þátttaka í fagþróun » Skoðun, mat og meðferð » Skráning og skýrslugerð » Fræðsla til sjúklinga og aðstandenda » Þátttaka í þverfaglegum teymum » Þátttaka í fagþróun Hæfnikröfur » Íslenskt starfsleyfi sem sjúkraþjálfari » Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi » Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót » Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð » Íslenskt starfsleyfi sem sjúkraþjálfari » Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi » Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót » Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum og eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um. Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteini og starfsleyfi. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 50 - 100% Umsóknarfrestur 27.05.2019 Nánari upplýsingar Ragnheiður S Einarsdóttir, ragnheie@landspitali.is, 543 9306 Sara Hafsteinsdóttir, sarahaf@landspitali.is, 543 9136 LSH Sjúkraþjálfun Hringbraut 101 Reykjavík
Landspítali , 101 Reykjavík
09/05/2019
Fullt starf / hlutastarf
Hefur þú áhuga á að vinna á bráðaspítala? Við óskum eftir tveimur sjúkraþjálfurum til starfa á heila-, tauga- og bæklunarskurðdeild auk HNE-, lýta- og æðaskurðdeild í Fossvogi. Starfshlutfall er samkomulag. Hér gefst kjörið tækifæri til að öðlast breiða þekkingu innan fagsins, vinna með skemmtilegu fólki og verða hluti af liðsheild. Mikil áhersla er lögð á mat á færni og færniþjálfun ásamt þverfaglegri teymisvinnu. Heila-, tauga- og bæklunarskurðdeild þjónustar sjúklinga eftir aðgerð á heila, mænu og taugum eða vegna stoðkerfisvandamála og liðskiptaaðgerða. HNE-, lýta- og æðaskurðdeild þjónustar sjúklinga eftir háls-,nef- og eyrnaaðgerðir, lýtaaðgerðir, æðaskurðaðgerðir, uppbyggingu á brjóstum og vegna brunameðferðar. Boðið verður upp á sérhæfða, markvissa þjálfun í starfið hjá sérfróðum sjúkraþjálfara í bæklunarskurðlækningum. Helstu verkefni og ábyrgð » Skoðun, mat og meðferð » Skráning og skýrslugerð » Fræðsla til sjúklinga og aðstandenda » Þátttaka í þverfaglegum teymum » Þátttaka í fagþróun » Skoðun, mat og meðferð » Skráning og skýrslugerð » Fræðsla til sjúklinga og aðstandenda » Þátttaka í þverfaglegum teymum » Þátttaka í fagþróun Hæfnikröfur » Íslenskt starfsleyfi sem sjúkraþjálfari » Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi » Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót » Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð » Íslenskt starfsleyfi sem sjúkraþjálfari » Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi » Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót » Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð Frekari upplýsingar um starfið Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum og eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um. Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteini og starfsleyfi. Öllum umsóknum verður svarað. Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem hátt í 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. Starfshlutfall 50 - 100% Umsóknarfrestur 27.05.2019 Nánari upplýsingar Ragnheiður S Einarsdóttir, ragnheie@landspitali.is, 543 9306 Sara Hafsteinsdóttir, sarahaf@landspitali.is, 543 9136 LSH Sjúkraþjálfun Hringbraut 101 Reykjavík