Capacent

Capacent er leið­andi ráðgjaf­ar­fyr­ir­tæki sem byggir á fjöl­breyttri reynslu og þekk­ingu starfs­fólks. Við veitum viðskipta­vinum ráðgjöf, upplýs­ingar og lausnir sem skila árangri.

Capacent
18/02/2019
Vaktavinna
Seltjörn, nýtt og glæsilegt 40 rýma hjúkrunarheimili, óskar eftir að ráða starfsfólk í aðhlynningu.  Ráðningartími er frá 15. mars nk. eða samkvæmt samkomulagi. Um er að ræða vaktavinnu, morgun, kvöld og helgarvinnu.  Helstu verkefni og ábyrgð: Umönnun einstaklinga í­ samvinnu við fagaðila Þátttaka í­ teymisvinnu Hæfniskröfur: íslenskukunnátta Metnaður og ábyrgð í starfi Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar Rekstraraðili Seltjarnar er Vigdísarholt ehf. Seltjörn er staðsett að Safnatröð 1, Seltjarnarnesi.  Á Seltjörn er boðið upp á þægilegt starfsumhverfi með litlum starfseiningum sem búnum hjálpartækjum 
Capacent
15/02/2019
Fullt starf
FlyOver Iceland leitar að leiðtoga til að takast á við krefjandi en jafnframt gefandi starf tæknistjóra.   FlyOver Iceland leitar að leiðtoga til að takast á við krefjandi en jafnframt gefandi starf tæknistjóra. Tæknistjórinn mun stýra byggingu og viðhaldi kerfa ásamt því að vinna náið með öðrum stjórnendum FlyOver/Persuit. Tæknistjóri mun stýra framlínufólki, sérfræðingum og verktökum ásamt því að leiða þjónustumenningu FlyOver Iceland. Verðandi tæknistjóri skal hafa nýsköpunarhugarfar, vera sterkur liðsmaður, auðmjúkur og kurteis samstarfsaðili. Leitað er að góðum leiðtoga. Einnig skal viðkomandi hafa haldbæra reynslu og góðan skilning á vélbúnaði, rafkerfum og tölvukerfum.   Starfssvið  Tryggja liðlegan og öruggan rekstur kerfa, s.s. tæki, aðstöðu og sýningarkerfi. Stjórnun og eftirlit með viðhaldi, birgðarstöðu og notkun tækja. Aðkoma að þróun og úttektum viðhaldskerfa. Stjórnun starfsfólks, s.s. ráðningar, þjálfun og frammistöðustjórnun. Umsjón með öryggi og heilbrigði á vinnustaðnum. Samskipti inn á við og út á við. Menntunar- og hæfniskröfur  Lágmark fimm ára starfsreynsla í tæknistarfi. Frammúrskarandi tæknileg geta með yfirburðar þekkingu á tölvu-, raf- og vélakerfum. Afburðagóð skipulags-, stjórnunar- og samskiptafærni.  Mikil öryggisvitund, færni til þróunar og nýsköpunar. Nákvæmni, sveigjanleiki og lausnamiðuð hugsun. Yfirvegun og geta til að hugsað rökrétt undir álagi. Sterk ensku kunnátta í töluðu og rituðu máli.  Reynsla af uppbyggingu á kerfum æskileg. Reynsla af viðhaldi eða reksturs tækjabúnaði skemmtigarða kostur. Reynsla af leikhús lýsingu eða hönnun ljósasýninga æskileg. Reynsla af uppsetningu hljóðkerfis og/eða viðhalds æskileg. Reynsla af raf- eða vélaviðhaldi æskileg. Umsókn Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar 2019              
Capacent
15/02/2019
Fullt starf
Rio Tinto á Íslandi hf leitar að einstaklingi til þess að sjá um innleiðingu á staðli um öryggi búnaðar og ferla (Process Safety). Leitað er að einstaklingi með góða tækniþekkingu og reynslu af innleiðingu nýrra verkferla. Starfið snýst um að innleiða staðlaða verkferla sem tryggja að full stjórn sé ávallt á áhættuþáttum í búnaði og ferlum þar sem atvik af völdum óvæntrar losunar efna eða orku gætu haft miklar afleðingar. Verkferlarnir taka á hönnun, viðhaldi og rekstri búnaðar. Starfssvið Ábyrgð á innleiðingu nýrra krafna varðandi öryggi búnaðar og ferla (process safety). Greining á áhættum og innleiðing á áhættustýringum. Samskipti við framleiðslu- og viðhaldsdeildir. Samskipti við aðra sérfræðinga Rio Tinto í öðrum löndum. Úrvinnsla gagna og skýrslugerð. Menntunar- og hæfniskröfur Háskólapróf í verkfræði eða tæknifræði. Yfirgripsmikil þekking á tæknimálum og sjálfvirkni. Góðir samskiptahæfileikar og geta til að virkja fólk. Brennandi áhugi á öryggismálum. Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð. Góð tölvukunnátta. Góð íslensku-og enskukunnátta. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2019  
Capacent
15/02/2019
Fullt starf
Dalvíkurbyggð óskar eftir að ráða þjónustu- og upplýsingafulltrúa á Fjármála- og stjórnsýslusvið í 100% starf. Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn að þróast áfram í starfi og aðlaga sig að breyttu starfsumhverfi á hverjum tíma. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að takast á við fjölbreytt og krefjandi starf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Starfssvið Ritstjórn heimasíðu og umsjón með vefmiðlum. Tekur þátt í uppbyggingu á rafrænni stjórnsýslu og upplýsingatækni. Markaðssetning á Dalvíkurbyggð og gerð kynningarefnis. Almenn upplýsingagjöf í þjónustuveri. Starfsmaður atvinnumála- og kynningarráðs. Móttaka og skráning reikninga. Þátttaka í stefnumótun. Ýmis tímabundin verkefni. Menntunar- og hæfniskröfur Menntun sem nýtist í starfi, háskólapróf er æskilegt. Góð þekking og reynsla af sambærilegum störfum er skilyrði. Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, einkum sveitarfélaga, er kostur. Góð tölvukunnátta og þekking á upplýsingatækni skilyrði. Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti. Skipulagshæfileikar, nákvæm vinnubrögð og árverkni. Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund. Sjálfstæði og frumkvæði í starfi. Metnaður til árangurs og jákvæðni. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar 2019
Capacent
08/02/2019
Fullt starf
SORPA bs. óskar að ráða öflugan einstakling í starf stöðvarstjóra móttöku- og flokkunarstöðvar fyrirtækisins í Gufunesi. Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á endurvinnslu, endurnýtingu úrgangs og öðrum umhverfismálum. Stöðvarstjóri er hluti af yfirstjórn fyrirtækisins. Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið. Starfssvið Dagleg stjórnun og rekstur. Starfsmannamál. Áætlanagerð og eftirfylgni. Yfirumsjón með samningum við verktaka og framfylgni þeirra. Ábyrgð á viðhaldsáætlunum og virkni tækja. Ábyrgð á að starfsemi fylgi lögum og reglum. Skipulagning innkaupa, rýni og samþykkt reikninga. Menntunar- og hæfniskröfur Iðnmenntun og/eða iðnfræði eða sambærilegt nám sem nýtist í starfi. Framhaldsnám í stjórnun kostur. Reynsla af stjórnun og rekstri. Reynsla af áætlanagerð og kostnaðareftirliti. Þekking á vélbúnaði er kostur. Þekking og reynsla af gæðakerfum æskileg. Jákvætt viðmót og hæfni í samskiptum. Skipulagshæfni og ögun í vinnubrögðum. Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti. Kunnátta á einu Norðurlandamáli er æskileg. Góð almenn tölvukunnátta. Umsókn Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2019