Capacent

Capacent er leið­andi ráðgjaf­ar­fyr­ir­tæki sem byggir á fjöl­breyttri reynslu og þekk­ingu starfs­fólks. Við veitum viðskipta­vinum ráðgjöf, upplýs­ingar og lausnir sem skila árangri.

Capacent
17/04/2019
Fullt starf
Félag íslenskra náttúrufræðinga (FÍN) óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á sviði vinnumarkaðsmála til að sinna fjölbreyttum verkefnum og þjónustu við félagsmenn félagsins.   Starfssvið Ráðgjöf til félagsmanna Túlkun kjarasamninga, stofnanasamninga og ráðningarsamninga Túlkun laga og reglna á sviði vinnuréttar- og stjórnsýslu Gerð stofnanasamninga Úrlausn einstaklingsmála  Úrlausn ágreiningsefna Umsagnir og ýmsar greinagerðir Samskipti við vinnuveitendur, BHM og aðildarfélög BHM Önnur tilfallandi verkefni á skrifstofu   Menntunar- og hæfniskröfur Háskólapróf eða önnur menntun sem nýtist í starfi Þekking á kjarasamningum og stofnanasamningum Þekking á málefnum stéttarfélaga Geta til að vinna í hópi og hæfni til að leiða mál til lykta Lipurð og hæfni í samskiptum og rík þjónustulund Bókhaldskunnátta og þekking á hagfræði Frumkvæði og metnaður Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti Góð almenn tölvuþekking, sér í lagi á töflureikni Umsókn Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2019  
Capacent Hornafjörður, Ísland
12/04/2019
Fullt starf
  Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir laust starf félagsmálastjóra.   Félagsmálastjóri ber ábyrgð á framkvæmd almennrar og sértækrar félagsþjónustu í samræmi við lög og reglugerðir þar um. Starfið felur m.a. í sér vinnu við stefnumótun og áætlanir í þeim málaflokkum, sem undir hann heyra. Starfið er fjölbreytt og krefst víðtækrar þekkingar á lögum og reglum. Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón með félagslegri ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, málefnum barna og ungmenna ásamt málefnum fatlaðs fólks og heimaþjónustu auk umsjónar með húsnæðismálum. Félagsmálastjóri vinnur að auki með viðeigandi aðilum að málefnum aldraðra ásamt því að taka þátt í vinnuhópum, ráðum, teymisvinnu og öðrum fjölbreyttum faglegum verkefnum. Félagsmálastjóri er starfsmaður félagsmálanefndar og öldungaráðs, hann undirbýr fundi nefndarinnar og boðar þá.   Starfssvið Fagleg forysta í málefnum félagsþjónustunnar, þróun hennar og stefnumótun Dagleg stjórnun og rekstur Áætlunargerð og eftirfylgni Samningagerð Undirbúningur og eftirfylgni með fundum nefnda Upplýsingagjöf og samskipti við íbúa, ráðuneyti og aðra hagsmunaaðila   Menntunar- og hæfniskröfur Háskólapróf á sviði félagsráðgjafar eða önnur menntun sem hentar í starfið. Meistaragráða æskileg Reynsla af stjórnun úr sambærilegu umhverfi Þekking og reynsla af starfsemi félagsþjónustu sveitarfélaga Þekking og reynsla af starfsumhverfi í opinberri stjórnsýslu Ríkir leiðtoga- og skipulagshæfileikar Mikill styrkur í mannlegum samskiptum Metnaður, útsjónarsemi og fagmannleg vinnubrögð   Umsókn Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl 2019