Reykjavíkurborg

Reykjavíkurborg Reykjavíkurborg, Borgartún, Reykjavík, Ísland
18/05/2019
Fullt starf
Starf lögmanns hjá embætti borgarlögmanns er laust til umsóknar. Í boði er krefjandi og fjölbreytt starf í starfsumhverfi þar sem reynir á góða alhliða þekkingu á flestum réttarsviðum lögfræðinnar. Áhersla er lögð á símenntun og miðlun þekkingar milli starfsmanna. Embætti borgarlögmanns er með aðsetur í Ráðhúsi Reykjavíkur og þar eru stöðugildi átta lögmanna auk skrifstofustjóra. Helstu verkefni og ábyrgð  Lögfræðilegar álitsgerðir og ráðgjöf til borgarstjórnar, borgarráðs, borgarstjóra, stofnana og fyrirtækja Reykjavíkurborgar Undirbúningur dómsmála og málflutningur Meðferð stjórnsýslumála Samningagerð Fyrirsvar vegna skaðabótakrafna sem beint er gegn Reykjavíkurborg Uppgjör slysabóta á grundvelli kjarasamninga Hæfniskröfur  Embættispróf eða meistarapróf í lögfræði Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi Reynsla af málflutningi æskileg Þekking á stjórnsýslurétti er kostur Þekking á opinberum innkauðum og/eða útboðs- og verktakarétti er kostur Góð færni til framsetningar máls í ræðu og riti Skipuleg og fagleg vinnubrögð Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum Lipurð og færni í samskiptum Frekari upplýsingar um starfið    Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Stéttarfélags lögfræðinga.   Starfshlutfall  100% Umsóknarfrestur  05.06.2019 Ráðningarform  Ótímabundin ráðning Númer auglýsingar   7242 Nafn sviðs  Borgarlögmaður Nánari upplýsingar um starfið veitir  Ebba Schram Tölvupóstur   ebba.schram@reykjavik.is Sími  411 4100
Reykjavíkurborg Reykjavíkurborg, Borgartún, Reykjavík, Ísland
18/05/2019
Fullt starf
Miðja máls og læsis Staða ráðgjafa í móttöku og kennslu grunnskólabarna sem hafa íslensku sem annað tungumál Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir laust til umsóknar starf ráðgjafa á sviði máls og læsis. Ráðgjafinn mun starfa í Miðju máls og læsis, sem heyrir undir skrifstofu skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur. Hlutverk Miðju máls og læsis er að veita fræðslu og ráðgjöf um þróun faglegra starfshátta sem stuðla að hvetjandi mál- og læsisumhverfi fyrir börn í leikskólum, grunnskólum og í frístundarstarfi. Staðan felur í sér móttöku og mat á námsstöðu þeirra nemenda í grunnskólum borgarinnar sem nýfluttir eru til landsins. Ráðgjafi fylgir matinu eftir með kennsluáætlunum, ráðgjöf og fræðslu. Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundastarfs Reykjavíkurborgar og starfsemi Námsflokka Reykjavíkur, skólabókasafna og skólahljómsveita. Næsti yfirmaður ráðgjafa er deildarstjóri Miðju máls og læsis. Um er að ræða fullt starf í þróunarverkefni til þriggja ára. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. ágúst 2019. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Helstu verkefni og ábyrgð  • Hafa yfirumsjón með mati á námsstöðu nemenda: - Styðja kennara í að gera alhliða mat á námsstöðu nemenda skv. matstæki að sænskri fyrirmynd - Gera mat á námsstöðu nemenda skv. matstæki að sænskri fyrirmynd • Útbúa kennslusáætlanir og/eða aðstoða kennara við gerð þeirra • Veita starfsfólki í grunnskólum ráðgjöf og stuðning vegna móttöku nemenda og kennslu í íslensku sem öðru tungumáli í samstarfi við aðra starfsmenn Miðju máls og læsis • Skipuleggja og annast fræðslu fyrir starfsfólks skóla • Skipuleggja og annast fræðslu fyrir foreldra í samstarfi við starfsfólk í skóla- og frístundastafi • Samstarf við sérfræðiþjónustu skóla á þjónustumiðstöðva Hæfniskröfur  • Leyfi til að starfa sem grunnskólakennari • Framhaldsháskólamenntun í menntunarfræðum eða önnur sambærileg menntun æskileg • Reynsla af grunnskólakennslu • Reynsla af móttöku og kennslu í íslensku sem öðru tungumál • Reynsla af kennsluráðgjöf æskileg • Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum • Frumkvæði í starfi og skipulögð vinnubrögð Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um þekkingu og reynslu af móttöku og kennslu í íslensku sem öðru tungumáli, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf grunnskólakennara, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt eða tekið þátt í og annað er málið varðar. Frekari upplýsingar um starfið    Laun eru samkvæmt samningi Sambandi íslenskra sveitarfélaga og KÍ   Starfshlutfall  100% Umsóknarfrestur  02.06.2019 Ráðningarform  Timabundin ráðning Númer auglýsingar   7233 Nafn sviðs  Skóla- og frístundasvið Nánari upplýsingar um starfið veitir  Dröfn Rafnsdóttir Tölvupóstur   drofn.rafnsdottir@reykjavik.is Sími  411-1111