ÚTÓN-Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar

Tilgangur Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar (ÚTÓN) er að leita tækifæra til að efla og skapa sóknarfæri til handa rétthöfum íslenskrar tónlistar innanlands sem utan. Markmið skrifstofunnar er að auka möguleika íslenskra fyrirtækja og einstaklinga í tónlistarútrás til að ná árangri í alþjóðlegum viðskiptum. Útflutningsskrifstofan er viðskipta- og markaðsskrifstofa í víðum skilningi.

Helstu verkefni Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar eru að:

  • Kynna íslenska tonlistargeirann og tónlistarfólk alþjóðlega.

  • Kynning á endurgreiðslum á hljóðritunarkostnaði í gegnum verkefnið Record in Iceland (nýtt)
  • Koma útgáfum með íslenskri tónlist á framfæri (með spilunarlistum.)

  • Vekja athygli á íslenskum tónlistarhátíðum og tónlistarviðburðum.

  • Starfrækja 2 heimasíður, samfélagsmiðla og netfréttabréf.

  • Efla útflutningshæfni íslenskra tónlistarmanna og fyrirtækja sem starfa í geiranum.

  • Sinna almennri ráðgjöf og aðstoð við tengslamyndun.

  • Styrkja samstarf við hliðstæðar útflutningsskrifstofur erlendis, einkum á Norðurlöndum.

ÚTÓN rekur tvær heimasíður. www.uton.is er miðuð að íslensku tónlistarfólki og tónlistargeiranum. Á henni er að finna upplýsingar um ýmislegt tengt útflutningi tónlistar, umsóknarfresti á viðskiptasinnaðar tónlistarhátíðir (showcase festivals), upplýsingar um styrki o.s.frv.  www.icelandmusic.is er á ensku og miðar að því að kynna íslenska tónlist, tónlistarmenn, plötuútgáfur, tónlistarhátíðir, tónleika erlendis o.s.frv. út á við.

Verkefnalistinn síðustu ár hefur verið viðamikill og góður árangur tvímælalaust náðst í kynningar- og tengslamálum. Gott gengi á tónlistarhátíðum og sá aukni áhugi sem greinilega er á íslenskri tónlist um þessar mundir gefur ástæðu til sóknar.

ÚTÓN-Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar
05/02/2019
Afleysingarstarf
ÚTÓN, Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar, auglýsir eftir verkefnastjóra í 100% starf vegna afleysinga í fæðingarorlofi frá 1. maí. Starfið er tímabundið til 10 mánaða. Verkefnastjórinn mun bera ábyrgð á fjölbreyttum verkefnum, þ.á.m. umsjón með verkefnum á Evrópumarkaði, nýju alþjóðlegu kynningarverkefni, viðskiptaþróunarverkefnum á Íslandi, fræðslumálum, uton.is og fleiri verkefnum. Verkefnin ná yfir allt frá stærri markaðssóknum, fræðslu, almannatengslum, Norrænu samstarfi, og fjölbreyttri kynningu á íslenskri tónlist erlendis.   Hæfniskröfur: - ÚTÓN er markaðsskrifstofa og þarf viðkomandi að hafa þekkingu á því sviði - Háskólamenntun sem nýtist í starfi - Reynsla af verkefnastjórnun - Reynsla af markaðsstörfum - Þekking á tónlistargeiranum   Umsóknarfrestur er til 1. mars nk.   Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið. Starfshlutfall er 100%. Laun eru samkomulag en miðast við opinbera kjarasamninga. Nánari upplýsingar veitir Sigtryggur Baldursson, framkvæmdastjóri ÚTÓN, í síma 697-6425 og á sigtryggur@icelandmusic.is .