Frístundarleiðbeinandi - Sumarfrístund Ártúnsskóli

 • Reykjavíkurborg
 • Reykjavík, Ísland
 • 14/04/2018
Hlutastarf Önnur störf

Um starfið

Ártúnsskóli - Skóladagvist

Óskum eftir frístundaleiðbeinendum til að bætast í öflugan hóp starfsmanna í sumarfrístund í Ártúnsskóla.

Ártúnsskóli er samrekinn leikskóli, grunnskóli og frístundaheimili þar sem áhersla er lögð á að allir fái að njóta sín í leik og starfi. Hlutverk Ártúnsskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska nemenda og leggja grunn að virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi. Einkunnarorð skólans eru Árangur-Virðing-Vellíðan. Stefnt er að framúrskarandi árangri, virðing borin fyrir fólki og umhverfi og fjölbreytileikanum fagnað. Skólinn leggur áherslu á heildstæða móðurmálskennslu, umhverfismennt og útikennslu, heilsueflingu, sköpun og lífsleikni.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Skipulagning á faglegu frístundarstarfi fyrir 6-9 ára börn
 • Að leiðbeina börnunum í leik og starfi
 • Umsjón og undirbúningur klúbbastarfs
 • Samráð og samvinna við börnin og annað starfsfólk
 • Samskipti og samstarf við foreldra

Hæfniskröfur

 • Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
 • Áhugi á að vinna með börnum
 • Frumkvæði og sjálfstæði
 • Færni í samskiptum

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Starfshlutfall: 50%
Umsóknarfrestur: 26.4.2018
Ráðningarform: Timabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rannveig Andrésdóttir í síma 411-7676 og tölvupósti rannveig.andresdottir@rvkskolar.is.

Ártúnsskóli
Árkvörn 6
110 Reykjavík