Hjúkrunarfræðingur - Gjörgæsla við Hringbraut

  • Landspítali
  • Ísland
  • 03/05/2018
Fullt starf / hlutastarf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Starf hjúkrunarfræðings á gjörgæsludeild við Hringbraut er laust til umsóknar. Á deildinni starfa um 60 hjúkrunarfræðingar við fjölbreytt og krefjandi verkefni, í nánu samstarfi við fagfólk í öðrum sérgreinum og á öðrum deildum spítalans en heildarfjöldi starfsmanna er um 90 alls.

Deildin þjónar einstaklingum sem þarfnast gjörgæslumeðferðar af margvíslegum ástæðum. Þar er einnig veitt sérhæfð meðferð, t.d. eftir hjartastopp og opnar hjartaaðgerðir. Gjörgæsludeildin heyrir undir aðgerðarsvið sem annast rekstur skurðstofa, gjörgæsludeilda, Blóðbankans, dauðhreinsunardeildar auk speglunardeildar.

Í boði er góð einstaklingsaðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga og frábært starfsumhverfi. Starf á gjörgæsludeild býður upp á tækifæri til að þróa með sér mikla faglega þekkingu og hæfni í sjálfstæðum vinnubrögðum. Við bjóðum jafnt velkomin hjúkrunarfræðing sem býr yfir þekkingu og reynslu sem og nýútskrifaðan hjúkrunarfræðing.

Helstu verkefni og ábyrgð » Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð í samráði við skjólstæðinga og bera ábyrgð á meðferð, samkvæmt starfslýsingu

» Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð í samráði við skjólstæðinga og bera ábyrgð á meðferð, samkvæmt starfslýsingu

Hæfnikröfur » Góð samskiptahæfni og sjálfstæð vinnubrögð
» Hæfni og geta til að starfa í teymi
» Faglegur metnaður og áhugi á gjörgæsluhjúkrun
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

» Góð samskiptahæfni og sjálfstæð vinnubrögð
» Hæfni og geta til að starfa í teymi
» Faglegur metnaður og áhugi á gjörgæsluhjúkrun
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Starfið er laust frá 1. júní 2018 eða eftir nánari samkomulagi. Unnið er í vaktavinnu og er starfshlutfall samkomulagsatriði en fastar næturvaktir eru í boði eftir að þjálfun lýkur.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og viðtölum.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 80 - 100% Umsóknarfrestur 28.05.2018 Nánari upplýsingar Árni Már Haraldsson, arnimh@landspitali.is, 543 7220 Þórgunnur Hjaltadóttir, torghjal@landspitali.is, 825 5136 LSH Gjörgæsla H Hringbraut 101 Reykjavík