Seltjarnarnesbær Laus störf

  • Seltjarnarnes
  • 04/05/2018
Fullt starf / hlutastarf Kennsla Sérfræðingar Önnur störf

Um starfið

Grunnskóli Seltjarnarness, starfsfólk óskast í eftirtalin störf frá hausti 2018:

  • Námsráðgjafi, afleysing skólaárið 2018-2019.
  • Nýbúakennsla, fullt starf.
  • Sérkennari, fullt starf.
  • Smíðakennsla, hlutastarf.
  • Umsjónarkennari, fullt starf. 
  • Þroskaþjálfi eða starfsmaður með aðra uppeldisfræðimenntun, fullt starf.


Tónlistarskóli Seltjarnarness 

  • Fiðlukennari, hlutastarf frá hausti 2018.


Nánari upplýsingar um störfin og skil umsókna má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar www.seltjarnarnes.is – Störf í boði Umsóknarfrestur er til 21. maí næstkomandi. Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.
Seltjarnarnesbær