Sálfræðingar - Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins - Höfuðborgarsvæðið - 201804/835

  • Starfatorg
  • Austurland
  • 07/05/2018
Heilbrigðisþjónusta

Um starfið


Störf sálfræðinga hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins

Laus eru til umsóknar störf sálfræðinga við sálfræðiþjónustu fyrir fullorðna 18 ára og eldri hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Um er að ræða sálfræðingsstörf við eftirtaldar heilsugæslustöðvar:

- Heilsugæslustöðin í Árbæ, 40-50% staða
- Heilsugæslustöðin í Garðabæ, 40-50% staða
- Heilsugæslustöðin í Miðbæ, 50-60% staða
- Heilsugæslustöðin í Mjódd, 40-50% staða
- Heilsugæslustöðin Sólvangur í Hafnarfirði, 80-100% staða

Áætlað er að viðkomandi hefji störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2018. Umsókn gildir fyrir allar starfsstöðvar en taka má fram í umsókn hvaða starfsstöð/stöðva er helst óskað.

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustu þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt í nærumhverfi og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Þörf fyrir fjölbreytt úrræði og sérhæft starfsfólk á heilbrigðissviði kallar á nýja nálgun í starfsemi heilsugæslustöðva. Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er hafin metnaðarfull breyting á skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að því að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og bæta vinnuumhverfi starfsmanna.

Til að gera þjónustuna markvissari verður þverfagleg teymisvinna grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt innleiðingu aðferða straumlínustjórnunar. Þverfagleg teymi heilbrigðisstarfsfólks munu auðvelda stöðvum að taka á flóknum vanda með fjölbreyttum úrræðum. Í breyttu skipulagi mun starfsfólk fá aukið sjálfstæði til að móta starfsemina og útfæra þjónustu sem mætir þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur samkvæmt mælingum og mati.

Sálfræðingur starfar í þverfaglegu teymi með læknum, hjúkrunarfræðingum og öðru fagfólki á heilsugæslustöð. Um er að ræða krefjandi starf í skemmtilegu starfsumhverfi sem er í stöðugri þróun. 

Helstu verkefni og ábyrgð

- Sálfræðiþjónusta fyrir einstaklinga 18 ára og eldri 
- Greining, mat og meðferð á geðrænum vanda, gagnreynd sálfræðmeðferð og ráðgjöf 
- Einstaklings- og hópmeðferð
- Námskeiðahald, ráðgjöf og fræðsla
- Handleiðsla og þjálfun nema í klínískri sálfræði 
- Þátttaka í þróun og uppbyggingu sálfræðiþjónustu í heilsugæslu
- Samstarf við aðrar heilbrigðisstofnanir s.s. Landspítala og félagsþjónustu
- Önnur tilfallandi verkefni eftir þörfum

Hæfnikröfur
- Starfsleyfi frá landlækni er skilyrði
- Reynsla af greiningu og meðferð fullorðinna með geðrænan vanda
- Þekking og reynsla af gagnreyndum aðferðum, s.s. hugrænni atferlismeðferð
- Faglegur metnaður og áhugi á uppbyggingu sálfræðiþjónustu í heilsugæslu
- Sjálfstæði í starfi
- Reynsla og áhugi á þverfaglegri teymisvinnu
- Mikil samskiptahæfni, lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
- Góð íslenskukunnátta skilyrði
- Góð almenn tölvukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Sálfræðingafélag Íslands hafa gert.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um sálfræðimenntun og starfsleyfi. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í 6 mánuði. 
Við ráðningar í störf hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er ávallt tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.

Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is), undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is). 

Starfshlutfall er 40 - 100%
Umsóknarfrestur er til og með 07.05.2018

Nánari upplýsingar veitir

Svava Kristín Þorkelsdóttir - sv[email protected] - 513-5000
Agnes Sigríður Agnarsdóttir - [email protected] - 513-5000

HH Lækningaforstjóri
Álfabakki 16
109 Reykjavík


Smelltu hér til að sækja um starfið