Rannsóknarmaður í efnagreiningartækni - Háskóli Íslands, Kerfislíffræðisetur - Reykjavík - 201803/672

  • Starfatorg
  • Höfuðborgarsvæðið
  • 07/05/2018

Um starfið

Rannsóknarmaður í efnagreiningartækni

Kerfislíffræðisetur

Háskóli Íslands

 

Kerfislíffræðisetur Háskóla Íslands (http://systemsbiology.hi.is) í samstarfi við Kerecis ehf. (www.kerecis.com) auglýsir eftir rannsóknarmanni til að taka þátt í að leiða verkefni við efna- og lífefnagreiningar með massagreini. Við Kerfislíffræðisetur Háskóla Íslands eru stundaðar fjölþátta rannsóknir á efnaskipta svari frumna við líffræðilegu áreiti. Kerecis ehf. er íslenskt líftæknifyrirtæki sem vinnur að þróun fiskroðs til notkunar við meðhöndlun þrálátra sára.

Starfsmaðurinn mun starfa sem hluti af teymi sem einbeitir sér að auðkenningu á lífefnasamsetningu og lífvirkni Kerecis sárastoðefnis og áhrifum þess á efnaskipti algengra vefjalíkana í rækt. Starfsmaðurinn mun vinna sjálfstætt og hafa ábyrgð á þróun á aðferðafræði sem miðar að auðkenningu lífefna með massagreini tengdum vökvaskiljunarbúnaði. Starfsmaðurinn mun einnig hafa ábyrgð á að staðfæra verkferla við greiningu lífefna úr lífsýnum og gagnaúrvinnslu því tengdu.

Hæfniskröfur

  • Umsækjendur skulu hafa lokið meistaraprófi eða doktorsprófi í efnagreiningu (metabolomics, lipidomics, proteomics) eða skyldum greinum á síðastliðnum fimm árum.
  • Haldgóð þekking og reynsla í vinnu við efnagreiningar með massagreini á .
  • Staðfesting á rannsóknarstarfsemi í formi ritrýndra greina, veggspjalda og kynninga.
  • Framúrskarandi enskukunnátta bæði í rituðu og töluðu máli.
  • Skipulagshæfileikar og agi til að vinna sjálfstætt.
  • Forritunarkunnátta er kostur en ekki nauðsynleg.

Við ráðningu verður tekið tillit til fagþekkingar, meðmæla, rannsóknaráhuga og fyrri starfa.

Ráðið verður í stöðuna til eins árs með möguleika á framlengingu um ár. Reiknað er með að vinna hefjist í júní 2018  en annars eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Óttar Rolfsson (ottarr(at)hi.is).

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2018.

Sótt er um starfið á vefsíðu Háskóla Íslands undir laus störf.

Umsókninni skal fylgja kynnisbréf þar sem fram kemur hvað vekur áhuga umsækjanda á verkefninu og hvað umsækjandi hefur fram að færa við mótun og vinnslu þess. Kynnisbréfið skal ekki vera lengra en ein blaðsíða. Til viðbótar skal fylgja; i) ferilskrá, ii) afrit af prófskírteinum (grunnnám og framhaldsnám), iii) tvö umsagnarbréf og upplýsingar um hvernig má hafa samband við umsagnaraðila.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Við ráðningu í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans.

Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands.

Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði starfa 360 manns við rannsóknir og kennslu á sviði verkfræði og náttúruvísinda. Starfsumhverfið er alþjóðlegt enda eykst sífellt hlutfall erlendra starfsmanna og nemenda við sviðið, en fjórðungur bæði starfsmanna og framhaldsnema eru erlendir. Nemendur Verkfræði- og náttúruvísindasviðs eru um 2300 talsins í sex deildum. Þar af eru 350 í meistaranámi og 150 í doktorsnámi.  Rannsóknarstofnanir sviðsins eru Jarðvísindastofnun og Eðlisvísindastofnun sem tilheyra báðar Raunvísindastofnun, Líf- og umhverfisvísindastofnun, Verkfræðistofnun og Stofnun Sæmundar fróða sem er þverfræðileg stofnun og heyrir undir öll fræðasvið háskólans.

Háskóli Íslands er stærsta kennslu-, rannsókna- og vísindastofnun Íslands og er í hópi 250 bestu háskóla heims samkvæmt nýjum matslista Times Higher Education.