Sérfræðilæknir með sérhæfingu í réttarlæknisfræði

  • Landspítali
  • Ísland
  • 09/05/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Landspítali leitar eftir ábyrgum og metnaðarfullum sérfræðilækni með sérhæfingu í réttarlæknisfræði. Starfshlutfall er 100% og er starfið laust frá 1. september 2018 eða eftir samkomulagi.

Á meinafræðideild starfar frábær hópur 50 starfsmanna þar sem gerðar eru vefjarannsóknir, rannsóknir tengdar barnsfaðernismálum, sameindalæknisfræði og krufningar.

Helstu verkefni og ábyrgð » Rannsóknir og greiningar tengdar réttarlæknisfræði
» Sérfræðiráðgjöf á Landspítala og til annarra stofnana og fagaðila
» Eftir atvikum kennsla og leiðsögn fyrir heilbrigðisstarfsmenn

» Rannsóknir og greiningar tengdar réttarlæknisfræði
» Sérfræðiráðgjöf á Landspítala og til annarra stofnana og fagaðila
» Eftir atvikum kennsla og leiðsögn fyrir heilbrigðisstarfsmenn

Hæfnikröfur » Breið þekking og reynsla í öllum helstu rannsóknaraðferðum réttarlæknisfræðinnar
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
» Íslenskt sérfræðileyfi í réttarmeinafræði

» Breið þekking og reynsla í öllum helstu rannsóknaraðferðum réttarlæknisfræðinnar
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
» Íslenskt sérfræðileyfi í réttarmeinafræði

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum greinar sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.

Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í starfið byggir einnig á þeim.

Mikilvægar leiðbeiningar til umsækjenda
www.landspitali.is/leidbeiningar/serfraedilæknir

ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar í almenna umsókn og senda sem viðhengi, en ýtarlegri upplýsingar í umsókn fyrir læknisstöðu, sjá slóð hér fyrir neðan. Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 28.05.2018 Nánari upplýsingar Jón Gunnlaugur Jónasson, jongj@landspitali.is, 543 8354 LSH Réttarlæknisfræði v/Barónsstíg 101 Reykjavík