Matreiðslumaður

 • Capacent
 • 11/05/2018
Fullt starf Iðnaðarmenn Veitingastaðir

Um starfið

Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir að ráða matreiðslumann til starfa.

Viðkomandi mun bera ábyrgð á matseld fyrir nemendur og starfsmenn leik- og grunnskóla í Þorlákshöfn.

Rekstur skólaeldhúss er samstarfsverkefni með Leikskólanum Bergheimum og Grunnskólanum í Þorlákshöfn. Verkefnin eru fjölbreytt en auk þess að matreiða hádegismat hefur matreiðslumaður umsjón með morgun- og síðdegiskaffi.

Gert er ráð fyrir að viðkomandi getið hafið störf 1. ágúst eða að hausti 2018. Vinnutími er að jafnaði frá kl. 07-15 alla virka daga.

Starfssvið

 • Ábyrgð á rekstri mötuneytis
 • Ábyrgð á innkaupum og birgðahaldi
 • Ábyrgð á vinnuskipulagi þeirra sem starfa í mötuneyti á hverjum tíma

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Menntun á sviði matreiðslu nauðsynleg
 • Reynsla af stjórnun eldhúss er æskileg
 • Umsjón með vinnslu matseðla með næringarútreikningum
 • Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð
 • Góð framkoma og rík þjónustulund
 • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
 • Snyrtimennska og hreinlæti er skilyrði

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2018