Staða félagsráðgjafa á ÞVMH

 • Reykjavíkurborg
 • Reykjavík, Ísland
 • 14/05/2018
Fullt starf Sérfræðingar

Um starfið

Fjölskylduráðgjöf einstakling og fjöls

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir lausa til umsóknar tímabundna stöðu félagsráðgjafa á Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða.

Langar þig að breyta til og starfa sem félagsráðgjafi á þjónustumiðstöð sem er til húsa í miðbæ Reykjavíkur? Fá tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu á þjónustu og þverfaglegu samstarfi innan hverfs og vinna með fjölbreyttum hópi annarra fagmanna að málefnum fjölskyldna, nemenda og skóla í stærsta skólahverfi borgarinnar.

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða sinnir félagsþjónustu við einstaklinga og fjölskyldur, sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla, frístundaráðgjöf auk almennrar upplýsingagjafar um starfsemi Reykjavíkurborgar. Þjónustumiðstöðin vinnur m.a. verkefni tengd einstaklingum og fjölskyldum af erlendum uppruna og utangarðsfólki.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • • Verkefni félagsráðgjafa taka til almennrar félags- og velferðarþjónustu.
 • • Félagsráðgjafi veitir einstaklingum og fjölskyldum félagslega ráðgjöf, svo sem vegna félagslegra aðstæðna, uppeldis barna og unglinga, veikinda, fötlunar, öldrunar, vímuefnamála, fjölmenningar og umgengis- og skilnaðarmála.
 • • Félagsráðgjafi tekur þátt í þverfaglegu starfi innan Þjónustumiðstöðvarinnar og með samstarfsstofnunum, s.s. leik- og grunnskólum, heilsugæslu o.fl.

Hæfniskröfur

 • • Starfsréttindi í félagsráðgjöf
 • • Þekking og reynsla af starfi félagsráðgjafar æskileg
 • • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum er mikilvæg
 • • Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi á þverfaglegri teymisvinnu
 • • Áhugi á þróun þverfaglegs starfs innan og utan þjónustumiðstöðvarinnar
 • • Þekking og reynsla af starfi á sviði velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar er æskileg
 • • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
 • • Þekking eða PMTO menntun væri kostur
 • • Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Félagaráðgjafafélags Íslands

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 27.5.2018
Ráðningarform: Timabundin ráðning
Nafn sviðs: Velferðarsvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Arna Björk Birgisdóttir í síma 411-1600 og tölvupósti arna.bjork.birgisdottir@reykjavik.is.

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða
Laugavegi 77
101 Reykjavík