Textílkennari - Langholtsskóli

 • Reykjavíkurborg
 • Reykjavík, Ísland
 • 14/05/2018
Fullt starf Önnur störf

Um starfið

Langholtsskóli

Laus er til umsóknar tímabundin staða textílkennara í Langholtsskóla. Um er að ræða 100% stöðu í afleysingu skólaárið 2018-2019.

Langholtsskóli er heildstæður grunnskóli með um 645 nemendur í 1.-10. bekk. Í skólanum er lögð áhersla á jákvæðan skólabrag, fjölbreytta kennsluhætti og skapandi viðfangsefni þar sem komið er til móts öll börn í námi. Skólinn starfar í anda Olweusaráætlunarinnar gegn einelti, hefur tileinkað sér aðferðir byrjendalæsis í yngstu bekkjunum og tekið þátt í fjölda þróunarverkefna á undanförnum árum. Upplýsingatækni er í hávegum höfð. Sérdeild fyrir börn með einhverfu starfar í skólanum. Einkunnarorð Langholtsskóla eru virðing - vellíðan - skapandi skólastarf.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur, aðra kennara og foreldra.
 • Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og samstarfsmönnum.
 • Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk.
 • Vinna samkvæmt stefnu skólans og taka þátt í innleiðingu aðalnámskrár.

Hæfniskröfur

 • Kennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
 • Menntun og hæfni til heimilisfræðikennslu.
 • Reynsla og áhugi á að starfa með börnum.
 • Lipurð í samskiptum og sveigjanleiki í starfi.
 • Faglegur metnaður.
 • Áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
 • Góð íslenskukunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags grunnskólakennara.

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 23.5.2018
Ráðningarform: Timabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hreiðar Sigtryggsson í síma 5533188 / 6648280 og tölvupósti hreidar.sigtryggsson@rvkskolar.is.

Langholtsskóli
Holtavegi 23
104 Reykjavík