Leikskólakennari/leiðbeinandi - Ægisborg

  • Reykjavíkurborg
  • Reykjavík, Ísland
  • 15/05/2018
Fullt starf Kennsla

Um starfið

Leikskólinn Ægisborg

Leikskólakennari eða leiðbeinandi óskast til starfa í leikskólann Ægisborg í Vesturbæ Reykjavíkur. Ægisborg er fjögurra deilda leikskóli þar sem lögð er áhersla á að skapa hlýlegt lærdómssamfélag barna og fullorðinna. Helstu áherslur starfsins hnitast í kringum leik, læsi, hreyfingu og lýðræði og eru kjörorð leikskólans virðing og gleði. Námskrá Ægisborgar og fjölmargar aðrar upplýsingar um leikskólann má finna á netinu: www.aegisborg.is.

Starfið er laust um miðjan ágúst eða eftir samkomulagi.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

  • Leikskólakennaramenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
  • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg.
  • Færni í samskiptum.
  • Frumkvæði í starfi.
  • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
  • Góð íslenskukunnátta.

Hæfniskröfur

  • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt stefnu og skipulagi Ægisborgar undir stjórn deildarstjóra.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 27.5.2018
Ráðningarform: Timabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Birgisdóttir í síma 551-4810 og tölvupósti sigrun.birgisdottir@reykjavik.is.

Leikskólinn Ægisborg
Ægissíðu 104
107 Reykjavík