Aðstoðardeildarstjóri 5 daga deildar geðendurhæfingar

  • Landspítali
  • Ísland
  • 16/05/2018
Fullt starf / hlutastarf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Laust er til umsóknar starf aðstoðardeildarstjóra á 5 daga deild geðendurhæfingar. Við viljum ráða metnaðarfullan og skipulagðan aðstoðardeildarstjóra með afburða samskiptahæfni sem hefur áhuga á geðhjúkrun og stjórnun. Starfshlutfall er 90-100%. Æskilegt að umsækjandi geti hafið starf sem fyrst eða eftir samkomulagi. Unnið er í vaktarvinnu en a.m.k. 70% í dagvinnu. Ráðning er til 2ja ára í senn.

Starfsemi endurhæfingargeðdeildarinnar á Kleppi skiptist í 5 daga og 7 daga legudeildir auk dagdeildarþjónustu. Rými er fyrir 23 einstaklinga á deildinni , 12 rými á 7 daga deild og 11 rými á 5 daga deild auk dagdeildarþjónustu.

Deildin sinnir geðendurhæfingu og meðferð fólks með alvarlegan geðvanda s.s. lyndis- og kvíðaraskanir auk annarra alvarlegra geðsjúkdóma. Unnið er í nánu samstarfi við 7 daga legudeild og dagdeild geðendurhæfingar. Meðferðarnálgun byggir á einstaklings- og batamiðaðri hugmyndafræði sem og virku samstarfi við aðstandendur.

Helstu verkefni og ábyrgð » Aðstoðardeildarstjóri vinnur í nánu samstarfi við hjúkrunardeildarstjóra og aðra stjórnendur á geðendurhæfingardeild.
» Ber ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í fjarveru hjúkrunardeildarstjóra
» Skipuleggur og stjórnar starfsemi deildar í samráði við hjúkrunardeildarstjóra
» Er leiðandi í klínísku starfi og framþróun hjúkrunar
» Stuðlar að hvetjandi, stöðugri liðsheild og jákvæðu starfsumhverfi
» Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
» Umsjón og þátttaka í umbótaverkefnum
» Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum sem hjúkrunardeildarstjóri felur honum samkvæmt sérstakri verkefnalýsingu

» Aðstoðardeildarstjóri vinnur í nánu samstarfi við hjúkrunardeildarstjóra og aðra stjórnendur á geðendurhæfingardeild.
» Ber ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í fjarveru hjúkrunardeildarstjóra
» Skipuleggur og stjórnar starfsemi deildar í samráði við hjúkrunardeildarstjóra
» Er leiðandi í klínísku starfi og framþróun hjúkrunar
» Stuðlar að hvetjandi, stöðugri liðsheild og jákvæðu starfsumhverfi
» Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
» Umsjón og þátttaka í umbótaverkefnum
» Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum sem hjúkrunardeildarstjóri felur honum samkvæmt sérstakri verkefnalýsingu

Hæfnikröfur » Áhugi á geðhjúkrun og hjúkrunarstjórnun
» Reynsla af geðhjúkrun og hjúkrunarstjórnun er æskileg
» Leiðtogahæfni
» Áhugi á þverfaglegu samstarfi og teymisvinnu
» Framúrskarandi samskiptahæfni, sveigjaleiki og hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu
» Skipulagshæfni og frumkvæði í starfi
» Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

» Áhugi á geðhjúkrun og hjúkrunarstjórnun
» Reynsla af geðhjúkrun og hjúkrunarstjórnun er æskileg
» Leiðtogahæfni
» Áhugi á þverfaglegu samstarfi og teymisvinnu
» Framúrskarandi samskiptahæfni, sveigjaleiki og hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu
» Skipulagshæfni og frumkvæði í starfi
» Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 90 - 100% Umsóknarfrestur 04.06.2018 Nánari upplýsingar Díana Liz Franksdóttir, dianaliz@landspitali.is, 824 5779 Rakel Dögg Sigurðardóttir, rakels@landspitali.is, 543 4213 LSH Endurhæfingargeðdeild v/Kleppsgarð 3 104 Reykjavík