Hjúkrunarfræðingur/ teymisstjóri dagdeildar geðendurhæfingar

  • Landspítali
  • Ísland
  • 16/05/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Við leitum eftir kraftmiklum og framsæknum teymisstjóra til að leiða starf dagdeildarteymis geðendurhæfingar á Kleppi. Starfshlutfall er 100% og eingöngu dagvinna. Æskilegt að umsækjandi geti hafið starf sem fyrst eða eftir samkomulagi.

Um er að ræða þverfaglegt dagdeildarteymi sem er nýtt meðferðarúrræði í þróun geðendurhæfingar á Kleppi. Dagdeildarteymið sinnir einstaklingum með ýmsan geðvanda s.s. kvíða og lyndisraskanir. Þjónustan sem veitt er í teyminu verður sérhæfð gagnreynd dagdeildarmeðferð og tekur mið af þörfum hvers og eins. Teymið vinnur í samstarfi við legudeildir geðendurhæfingar.

Dagdeildarteymið er nýstofnað, mikil framþróun er við stofnun þess og gefst viðkomandi tækifæri til að taka þátt í framtíðarþróun og uppbyggingu þjónustunnar. Sérstök áhersla er lögð á einstaklings- og batamiðaða þjónustu sem og virkt samstarf við aðstandendur. Næsti yfirmaður er hjúkrunardeildarstjóri endurhæfingargeðdeildar 5 og 7 daga geðsviðs.

Helstu verkefni og ábyrgð » Virk þátttaka í framþróun og uppbyggingu þjónustunnar
» Ábyrgð á daglegum rekstri og þjónustu teymisins í umboði og samvinnu við stjórnendur deildar
» Virk þátttaka í þverfaglegu samstarfi
» Málastjórn fyrir einstaklinga
» Ábyrgð á árangursmælingum teymis og skil á reglulegum skýrslum um starfsemi teymis
» Umsjón með öruggri, árangursríkri og gagnreyndri þjónustu við skjólstæðinga teymisins samkvæmt gildum Landspítala

» Virk þátttaka í framþróun og uppbyggingu þjónustunnar
» Ábyrgð á daglegum rekstri og þjónustu teymisins í umboði og samvinnu við stjórnendur deildar
» Virk þátttaka í þverfaglegu samstarfi
» Málastjórn fyrir einstaklinga
» Ábyrgð á árangursmælingum teymis og skil á reglulegum skýrslum um starfsemi teymis
» Umsjón með öruggri, árangursríkri og gagnreyndri þjónustu við skjólstæðinga teymisins samkvæmt gildum Landspítala

Hæfnikröfur » Framúrskarandi samskiptahæfileikar og leiðtogahæfileikar
» Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi sem og einlægur áhugi á geðhjúkrun
» Reynsla af þverfaglegri teymisvinnu
» Skipulagshæfni og færni til að hafa góða yfirsýn yfir fjölþætt starf teymisins
» Jákvæðni og sveigjanleiki gagnvart hinum ýmsu viðfangsefnum sem til falla í starfsemi teymisins
» Stundvísi og áreiðanleiki
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

» Framúrskarandi samskiptahæfileikar og leiðtogahæfileikar
» Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi sem og einlægur áhugi á geðhjúkrun
» Reynsla af þverfaglegri teymisvinnu
» Skipulagshæfni og færni til að hafa góða yfirsýn yfir fjölþætt starf teymisins
» Jákvæðni og sveigjanleiki gagnvart hinum ýmsu viðfangsefnum sem til falla í starfsemi teymisins
» Stundvísi og áreiðanleiki
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 04.06.2018 Nánari upplýsingar Díana Liz Franksdóttir, dianaliz@landspitali.is, 824 5779 Rakel Dögg Sigurðardóttir, rakels@landspitali.is, 543 4213 LSH Endurhæfingargeðdeild v/Kleppsgarð 3 104 Reykjavík