Hjúkrunarfræðingur - Dagdeild skurðlækninga Hringbraut

  • Landspítali
  • Ísland
  • 23/05/2018
Fullt starf / hlutastarf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings á dagdeild skurðlækninga. Um er að ræða dagvinnu á dagdeild skurðlækninga ásamt einstaka helgarvöktum á kviðarhols- og þvagfæraskurðdeild sem þjónar einstaklingum sem glíma við sjúkdóma í efri og neðri hluta meltingarvegar og í þvagfærum.

Á dagdeild skurðlækninga er tekið á móti sjúklingum sem eru að leggjast inn til skurðaðgerðar vegna aðgerða á kviðarholi, þvagfærum, hjarta- og brjóstholi og augum. Dagdeildin tekur líka við sjúklingum sem leitað hafa á bráðamóttöku í Fossvogi og þurfa frekari skoðun og mat. Einnig þeir sjúklingar sem þurfa á styttri meðferð að halda og geta farið heim samdægurs, t.d. eftir lyfjagjöf, verkjameðferð, ástungur og aftöppun á vökva í kviðarholi.

Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingi með sterka faglega sýn og áhuga á þátttöku í faglegri framþróun í framsæknu starfsumhverfi. Í boði er fjölbreytt starfssvið og góðir möguleikar á sí- og endurmenntun. Á deildinni er góður starfsandi og metnaður til að ná árangri.

Helstu verkefni og ábyrgð » Hjúkrun dagdeildarsjúklinga og sjúklinga legudeildar 13EG
» Skipuleggja og veita fræðslu til sjúklinga og aðstandenda
» Þátttaka í teymisvinnu

» Hjúkrun dagdeildarsjúklinga og sjúklinga legudeildar 13EG
» Skipuleggja og veita fræðslu til sjúklinga og aðstandenda
» Þátttaka í teymisvinnu

Hæfnikröfur » Faglegur metnaður, frumkvæði og ábyrgð í starfi
» Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

» Faglegur metnaður, frumkvæði og ábyrgð í starfi
» Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Starfið er laust 1. ágúst 2018 eða eftir nánara samkomulagi.
Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteini og starfsleyfi.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 70 - 100% Umsóknarfrestur 11.06.2018 Nánari upplýsingar Elín María Sigurðardóttir, elinmsig@landspitali.is, 824 5914 LSH Dagdeild skurðlækninga H Hringbraut 101 Reykjavík