Deildarstjóri í Laugasól

 • Reykjavíkurborg
 • Reykjavík, Ísland
 • 23/05/2018
Fullt starf Önnur störf

Um starfið

Leikskólinn Laugasól

Deildarstjóra vantar í leikskólann Laugasól á þriggja – fjögurra ára deild. Laugasól er sjö deilda leikskóli og í haust verða 151 barn í leikskólanum. Leikskólinn tók til starfa 1. júlí 2011 þegar leikskólarnir Laugaborg og Lækjaborg voru sameinaðir. Hús skólanna halda sínum gömlu nöfnum, Laugaborg og Lækjaborg. Deildin sem um ræðir er í Laugaborgarhúsinu. Leikskólinn er vel staðsettur og m.a. er stutt í Laugadalinn, fjöruna og miðbæinn.

Leiðarljós leikskólans eru:

•Virðing

•Fjölbreytileiki

•Sköpun

Megináherslur í menntun og uppeldisstarfi leikskólans er frjáls leikur, skapandi starf og umhverfismennt.

Við notum að mestu opinn efnivið sem er þroskandi og fjölbreytilegur. Unnið er með verðlaust efni og einnig er notað ýmislegt sem finnst í náttúrunni. Lóðir leikskólans eru rúmgóðar og fjölbreytt svæði eru innan lóðanna eins og náttúruleiksvæði sem býður upp á annars konar leiki og klifur.

Í skapandi skólastarfi fá börnin tækifæri til að kanna og vinna með fjölbreytt leikefni og aðferðir. Áherslan er á sköpunarferlið sjálft og námið sem á sér stað þegar hugmyndir, tilfinningar og ímyndunaraflið fær að njóta sín. Hvatt er til skapandi hugsunar og sjálfstæðra vinnubragða.

Í umhverfismennt er lögð áhersla á að börnin verði læs á umhverfi og náttúru og kynnist fjölbreytileikanum í samfélagi og menningu. Að þau læri að beita gagnrýninni hugsun, spyrja spurninga, upplifa, skoða og skilja. Endurvinnsla og endurnýting er alltaf í gangi og í stöðugri þróun. Laugasól er Grænfánaskóli.

Laugasól er lærdómssamfélag þar sem metnaður, áhugi og samtal eiga sér stað og hver lærir af öðrum til að bæta árangur í starfi. Í leikskólanum er hátt hlutfall leikskólakennara.

Allar upplýsingar um innra starf leikskólans má finna á heimsíðu leikskólans www.laugasol.is

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra, þ.m.t.:
 • Að bera ábyrgð á uppeldis- og menntunarstarfinu sem fram fer á deildinni
 • Stjórnun, skipulagning og mat á starfi deildarinnar
 • Að bera ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá
 • Að bera ábyrgð á foreldrasamvinnu

Hæfniskröfur

 • Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara
 • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum æskileg
 • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
 • Frumkvæði í starfi
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags leikskólakennara.

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 6.6.2018
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Ingvadóttir í síma 411 3500 og tölvupósti helga.ingvadottir@reykjavik.is.

Leikskólinn Laugasól
v/ Leirulæk
105 Reykjavík