Yfirlæknir - Hjarta og æðaþræðingarstofu á Landspítala

  • Landspítali
  • Ísland
  • 27/05/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Skrifstofustörf

Um starfið

Starf yfirlæknis á Hjarta- og æðaþræðingastofu við Landspítala er laust til umsóknar. Á hjartaþræðingastofu fer fram fjölbreytt starfsemi og árlega eru gerðar á þriðja þúsund aðgerða á hjartaþræðingastofum LSH og er bráðavakt þar allan sólarhringinn.
Næsti yfirmaður yfirlæknis hjarta- og æðaþræðingastofu er yfirlæknir hjartalækninga.

Starfshlutfall er 100%, gerð er krafa um helgun í starfi. Starfið veitist frá 26.08.2018. Ráðið er í starfið til 5 ára, sbr. 9. gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda.

Helstu verkefni og ábyrgð » Stýrir og ber læknisfræðilega ábyrgð á starfsemi hjarta- og æðaþræðingastofu
» Er læknisfræðilegur stjórnandi einingarinnar og ber ábyrgð á fjárhagslegum rekstri einingarinnar ásamt deildarstjóra

» Stýrir og ber læknisfræðilega ábyrgð á starfsemi hjarta- og æðaþræðingastofu
» Er læknisfræðilegur stjórnandi einingarinnar og ber ábyrgð á fjárhagslegum rekstri einingarinnar ásamt deildarstjóra

Hæfnikröfur » Íslenskt sérfræðileyfi í almennum lyflækningum með hjartalækningar sem undirgrein
» Sérstök þekking og þjálfun í kransæðaþræðingum og kransæðainngripum
» Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla er mikilvæg
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum er mikilvæg
» Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

» Íslenskt sérfræðileyfi í almennum lyflækningum með hjartalækningar sem undirgrein
» Sérstök þekking og þjálfun í kransæðaþræðingum og kransæðainngripum
» Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla er mikilvæg
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum er mikilvæg
» Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
Umsókn fylgi einnig kynningarbréf með framtíðarsýn umsækjenda varðandi starfið og sérgreinina auk rökstuðnings fyrir hæfni.

Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna hjá Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim auk mati stöðunefndar á innsendum umsóknargögnum.

Mikilvægar leiðbeiningar til umsækjenda
www.landspitali.is/leidbeiningar/yfirlæknir

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar á almenna umsókn og senda sem viðhengi, en ýtarlegri upplýsingar í umsókn fyrir læknisstöðu, sjá slóð hér fyrir neðan. Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 18.06.2018 Nánari upplýsingar Davíð Ottó Arnar, davidar@landspitali.is, 824 5704 LSH Skrifstofa lyflækningasviðs Fossvogi 108 Reykjavík