Deildarstjóri - Suðurborg

 • Reykjavíkurborg
 • Reykjavík, Ísland
 • 29/05/2018
Fullt starf Kennsla

Um starfið

Leikskólinn Suðurborg

Deildarstjóri óskast til starfa í leikskólann Suðurborg, Suðurhólum 19, 111 Reykjavík. Suðurborg er 7 deilda leikskóli með 120 börnum þar sem unnið er eftir kenningum John Dewey og stuðningi við jákvæða hegðun (PBS). Auk þess hefur leikskólinn undanfarin ár verið að efla sig í starfi með einhverfum börnum með áherslu á atferlisþjálfun.

Starfið er laust nú þegar, eða eftir samkomulagi.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra, þ.m.t.:
 • Að bera ábyrgð á uppeldis- og menntunarstarfinu sem fram fer á deildinni
 • Stjórnun, skipulagning og mat á starfi deildarinnar
 • Að bera ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá
 • Að bera ábyrgð á foreldrasamvinnu

Hæfniskröfur

 • Leikskólakennaramenntun
 • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum
 • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
 • Frumkvæði í starfi
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Tölvukunnátta
 • Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands v/ Félags leikskólakennara

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 11.6.2018
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Hallgrímsdóttir í síma 411-3220 og tölvupósti berglind.hallgrimsdottir@reykjavik.is.

Suðurborg
Suðurhólum 19
111 Reykjavík