Bæjarstjóri

 • Capacent
 • 01/06/2018
Fullt starf Sérfræðingar Skrifstofustörf Stjórnendur

Um starfið

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir eftir öflugum einstaklingi til að taka við starfi bæjarstjóra sveitarfélagsins.  Leitað er að jákvæðum, heiðarlegum og kraftmiklum einstaklingi sem er reiðubúinn til að leggja sig allan fram í krefjandi starf. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri reynslu af því að starfa með fólki og hafa brennandi áhuga á að ná árangri í starfi. Viðkomandi þarf líka að eiga auðvelt með samskipti fyrir hönd bæjarfélagsins og að vera talsmaður þess, hvort sem er í samskiptum við opinbera stjórnsýslu, viðskiptavini, íbúa eða fjölmiðla.

Starfssvið

 • Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri sveitarfélagsins og sér um framkvæmd ákvarðana sem teknar eru af bæjarstjórn og bæjarráði.
 • Bæjarstjóri undirbýr og situr fundi bæjarstjórnar og bæjarráðs og hefur þar málfrelsi og tillögurétt.
 • Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður annarra starfsmanna sveitarfélagsins, nánari útlistun á hlutverki bæjarstjóra er að finna í 50. gr. samþykkta um stjórn og fundarsköp Sveitarfélagsins Hornafjarðar.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði.
 • Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri er skilyrði.
 • Þekking og reynsla af stefnumótun er kostur.
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er skilyrði.
 • Leiðtogahæfni og hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Góðir skipulagshæfileikar og metnaður til árangurs.