Heilbrigðismenntaður starfsmaður í átröskunarteymi Hvítabandi - Afleysing

  • Landspítali
  • Ísland
  • 04/06/2018
Fullt starf / hlutastarf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Staða heilbrigðisstarfsmanns er laus til umsóknar í átröskunarteymið við göngudeild geðsviðs. Starfið er tímabundið til eins árs og er laust frá 15. ágúst 2018 eða eftir samkomulagi. Starfshlutfallið er 80 - 100%, unnið er í dagvinnu.

Átröskunarteymið sinnir ráðgjöf og meðferð fólks 18 ára og eldri sem glímir við átraskanir. Meðferðin byggir á þverfaglegri nálgun og fer fram bæði á dag- og göngudeild. Átröskunarteymið nýtur reglulegrar handleiðslu og þar eru margvísleg tækifæri til starfsþróunar.

Helstu verkefni og ábyrgð » Greining geðraskana og meðferð við átröskunarvanda og öðrum tengdum geðvanda
» Einstaklings- og hópmeðferðarvinna, þá sérstaklega hugræn atferlismeðferð við átröskunarvanda
» Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu og samvinna við önnur teymi/stofnanir eftir þörfum

» Greining geðraskana og meðferð við átröskunarvanda og öðrum tengdum geðvanda
» Einstaklings- og hópmeðferðarvinna, þá sérstaklega hugræn atferlismeðferð við átröskunarvanda
» Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu og samvinna við önnur teymi/stofnanir eftir þörfum

Hæfnikröfur » Heilbrigðismenntun sem nýtist í starfi t.d. á sviði iðjuþjálfunar, hjúkrunar, sálfræði eða önnur heilbrigðismenntun
» Áhugi á átröskunum
» Þekking og reynsla af HAM nauðsynleg
» Þekking og reynsla af DAM æskileg
» Hæfni til að vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra meðferðaraðila
» Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum
» Reynsla af þverfaglegu samstarfi og teymisvinnu
» Góð almenn tölvukunnátta og færni í mæltu og rituðu máli

» Heilbrigðismenntun sem nýtist í starfi t.d. á sviði iðjuþjálfunar, hjúkrunar, sálfræði eða önnur heilbrigðismenntun
» Áhugi á átröskunum
» Þekking og reynsla af HAM nauðsynleg
» Þekking og reynsla af DAM æskileg
» Hæfni til að vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra meðferðaraðila
» Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum
» Reynsla af þverfaglegu samstarfi og teymisvinnu
» Góð almenn tölvukunnátta og færni í mæltu og rituðu máli

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi ef við á. Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á innsendum gögnum og viðtölum.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 80 - 100% Umsóknarfrestur 25.06.2018 Nánari upplýsingar Kjartan Jónas Kjartansson, kjartanj@landspitali.is, 543 1000 María Þóra Þorgeirsdóttir, mariat@landspitali.is, 543 4600 LSH Göngudeild geðsviðs Hringbraut 101 Reykjavík