SÉRFRÆÐILÆKNIR Á BRÁÐADEILD

  • Landspítali
  • Ísland
  • 06/06/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Viljum við fjölga í öflugum starfsmannahópi um tvo sérfræðilækna með sérhæfingu í bráðalækningum eða með víðtæka reynslu af bráðaþjónustu.

Bráðadeild LSH býður upp á líflegt og krefjandi starfsumhverfi og mikil tækifæri til starfsþróunar. Áhersla er lögð á góða þjónustu, virka teymisvinnu og stöðugar umbætur í þágu sjúklinga. Starfshlutfall er 100% og eru störfin laus 1. ágúst 2018 þegar eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð » Móttaka og meðferð sjúklinga við bráð veikindi eða slys
» Þátttaka í kennslu, umbótaverkefnum og vísindavinnu í samvinnu við yfirlækni
» Önnur verkefni í samráði við yfirlækni

» Móttaka og meðferð sjúklinga við bráð veikindi eða slys
» Þátttaka í kennslu, umbótaverkefnum og vísindavinnu í samvinnu við yfirlækni
» Önnur verkefni í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur » Hæfni til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði
» Hæfni og geta til að vinna í teymi
» Samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu
» Íslenskt sérfræðileyfi í bráðalækningum eða öðrum sérgreinum sem nýtast við störf á bráðadeild

» Hæfni til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði
» Hæfni og geta til að vinna í teymi
» Samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu
» Íslenskt sérfræðileyfi í bráðalækningum eða öðrum sérgreinum sem nýtast við störf á bráðadeild

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af helstu ritsmíðum sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í.

Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar í almenna umsókn og senda sem viðhengi, en ýtarlegri upplýsingar í umsókn fyrir læknisstöðu, sjá slóð hér fyrir neðan. Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 25.06.2018 Nánari upplýsingar Jón Magnús Kristjánsson, jonmkr@landspitali.is, 848 8598 Bára Benediktsdóttir, baraben@landspitali.is, 824 5909 LSH Bráðalækningar Fossvogi 108 Reykjavík