Heimilisfræðikennari - Ártúnsskóli

 • Reykjavíkurborg
 • Reykjavík, Ísland
 • 08/06/2018
Hlutastarf Önnur störf

Um starfið

Ártúnsskóli

Ártúnsskóli auglýsir starf heimilisfræðikennara, í 50 - 70% starfshlutfalli, til umsóknar frá 1. ágúst 2018.

Ártúnsskóli er samrekinn leiksóli, grunnskóli og frístundaheimili þar sem áhersla er lögð á að allir fái að njóta sín í leik og starfi. Hlutverk Ártúnsskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska nemenda og leggja grunn að virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi. Einkunnarorð skólans eru Árangur-Virðing-Vellíðan. Stefnt er að framúrskarandi árangri, virðing borin fyrir fólki og umhverfi og fjölbreytileikanum fagnað. Skólinn leggur áherslu á heildstæða móðurmálskennslu, umhverfismennt og útikennslu, heilsueflingu, sköpun og lífsleikni.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • * Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur, aðra kennara og foreldra.
 • * Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og samstarfsmönnum.
 • * Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk.
 • * Vinna samkvæmt stefnu skólans og taka þátt í innleiðingu nýrrar aðalnámskrár.

Hæfniskröfur

 • * Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
 • * Menntun og hæfni til heimilisfræðikennslu.
 • * Reynsla og áhugi á að starfa með börnum.
 • * Lipurð í samskiptum og sveigjanleiki í starfi.
 • * Faglegur metnaður.
 • * Áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
 • * Góð íslenskukunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags grunnskólakennara.

Starfshlutfall: 50%
Umsóknarfrestur: 20.6.2018
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rannveig Andrésdóttir í síma 411-7676 og tölvupósti rannveig.andresdottir@rvkskolar.is.

Ártúnsskóli
Árkvörn 6
110 Reykjavík