Sjúkraliði óskast á bráðadeild Landspítala

  • Landspítali
  • Ísland
  • 13/06/2018
Fullt starf / hlutastarf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

LÆRDÓMSRÍKT - FJÖLBREYTT - KREFJANDI - GEFANDI - GÓÐUR STARFSANDI - ENGINN DAGUR EINS

Á bráðadeild Landspítala í Fossvogi koma allir sjúklingahópar Landspítala og er því starfið fjölbreytt og engir dagar eins. Tækifæri eru til að öðlast víðtæka þekkingu, færni og miklir möguleikar til framþróunar.

Starfið felur í sér mikla teymisvinnu þar sem unnið er náið með öllum starfsstéttum. Sérstaklega góður starfsandi ríkir á deildinni. Nýir starfsmenn fá handleiðslu og góða einstaklingsmiðaða aðlögun.

Helstu verkefni og ábyrgð » Hjúkrun einstaklinga í samvinnu við aðra fagaðila
» Vera virkur þátttakandi í teymisvinnu

» Hjúkrun einstaklinga í samvinnu við aðra fagaðila
» Vera virkur þátttakandi í teymisvinnu

Hæfnikröfur » Jákvætt viðhorf, frumkvæði í starfi
» Góð samskiptahæfni og hæfni til að starfa í teymi
» Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að vinna undir álagi
» Íslenskt sjúkraliðaleyfi skilyrði
» Góð íslenskukunnátta

» Jákvætt viðhorf, frumkvæði í starfi
» Góð samskiptahæfni og hæfni til að starfa í teymi
» Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að vinna undir álagi
» Íslenskt sjúkraliðaleyfi skilyrði
» Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Unnið er á þrískiptum vöktum og er starfshlutfall samkomulag. Um er að ræða 2 stöðugildi. Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst eða eftir samkomulagi. Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 70 - 100% Umsóknarfrestur 02.07.2018 Nánari upplýsingar Ragna Gústafsdóttir, ragnagu@landspitali.is, 824 5931 Rut Tryggvadóttir, rutt@landspitali.is, 825 9309 LSH Bráðadeild Fossvogi 108 Reykjavík