Leikskólakennari - Bjartahlíð

  • Reykjavíkurborg
  • Reykjavík, Ísland
  • 13/06/2018
Fullt starf Kennsla

Um starfið

Leikskólinn Bjartahlíð

Leikskólakennari óskast til starfa í leikskólanum Björtuhlíð.

Bjartahlíð er 7 deilda leikskóli með tvær starfsstöðvar, við Grænuhlíð 24 og Stakkahlíð 19, 105 Reykjavík. Leikskólinn er aldursskiptur, yngri börnin eru í Stakkahlíð og þau eldri í Grænuhlíð. Unnið er eftir hugmyndafræði Reggio Emilia og áhersla lögð á vísindastarf með börnum.

Einkunnarorð leikskólans og leiðarljós í starfi eru: Gleði - Samvinna - Jákvæðni. Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu leikskólans, www.bjartahlid.is

Starfið er laust frá 20. ágúst 2018.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

  • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara, þ.m.t að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi undir stjórn deildarstjóra.

Hæfniskröfur

  • Leikskólakennaramenntun.
  • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg.
  • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
  • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður.
  • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
  • Góð íslenskukunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags leikskólakennara.

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 27.6.2018
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Arndís Bjarnadóttir í síma 693-9822 og tölvupósti arndis.bjarnadottir@reykjavik.is.

Bjartahlíð
Grænuhlíð 24
105 Reykjavík