Sérkennari - Breiðholtsskóli

 • Reykjavíkurborg
 • Reykjavík, Ísland
 • 13/06/2018
Fullt starf Önnur störf

Um starfið

Breiðholtsskóli - Sérkennsla

Breiðholtsskóli leitar að öflugum sérkennara.

Breiðholtsskóli er heildstæður grunnskóli með um 400 nemendur í 1. til 10. bekk. Einkunnarorð skólans eru ábyrgð traust og tillitssemi.

Kennarar vinna saman í teymum í tilteknum árgöngum og fögum og unnið er að því að efla fjölbreytni í kennsluháttum þar sem skólinn reynir að koma til móts við ólíkar þarfir og áhuga nemenda. Lögð er áhersla á að auðga list- og verkgreinar, samþættingu bóknámsgreina og upplýsingamennt á öllum stigum. Í skólanum er lagt upp með jákvæða hegðun, skýr viðmið og unnið er eftir PBS hegðunarkerfinu. Í skólanum lögð áhersla á fjölbreytta kennsluhætti eins og Byrjendalæsi, Læsi til náms, Pals og þemanám.

Breiðholtsskóli tekur þátt í þróunarverkefninu ,,Heilsueflandi Breiðholt" og ,,Læsi allra mál" ásamt öðrum leik- og grunnskólum í Breiðholti.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • - Annast sérkennslu nemenda í samráði við aðra kennara, skólastjórnendur og foreldra.
 • - Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og samstarfsmönnum.
 • - Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk.
 • - Vinna samkvæmt stefnu skólans í PBS sem er stuðningur við jákvæða hegðun.
 • - Nota fjölbreyttar kennsluaðferðir, m.a. Byrjendalæsis og Læsi til náms (orð af orði).
 • - Taka þátt í þróunarverkefnum í samstarfi við aðrar stofnanir í Breiðholti.

Hæfniskröfur

 • - Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
 • - Áhugi á að starfa með börnum.
 • - Lipurð og jákvæðni í samskiptum.
 • - Faglegur metnaður og sveigjanleiki í starfi.
 • - Áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
 • - Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara.

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 26.6.2018
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Birna Sif Bjarnadóttir í síma 4117450 og tölvupósti birna.sif.bjarnadottir@rvkskolar.is.

Breiðholtsskóli
Arnarbakka 1-3
109 Reykjavík