Sérkennsla - Steinahlíð

 • Reykjavíkurborg
 • Reykjavík, Ísland
 • 13/06/2018
Hlutastarf Önnur störf

Um starfið

Leikskólinn Steinahlíð

Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi eða starfsmaður með sambærilega menntun óskast til starfa við sérkennslu við leikskólann Steinahlíð v/Suðurlandsbraut.

Steinahlíð er þriggja deilda leikskóli og eru einkunarorð leikskólans: Sköpun, virðing og vellíðan.

Áhersla er lögð á umhverfismennt og útiveru enda hefur leikskólinn yfir að ráða stórum og fallegum garði sem bíður upp á marga möguleika.

Starfið er laust frá 6. ágúst 2018.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að veita barni með sérþarfir leiðsögn og stuðning.
 • Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa.
 • Að vinna að gerð einstaklingsnámskrá og fylgja henni eftir.
 • Að sinna þeim verkefnum er varða sérkennslu, og öðrum störfum innan leikskólans, sem yfirmaður felur honum.

Hæfniskröfur

 • Leikskólasérkennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af sérkennslu æskileg
 • Reynsla af atferlisþjálfun æskileg
 • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi
 • Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall: 50%
Umsóknarfrestur: 27.6.2018
Ráðningarform: Timabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Steinunn Jónsdóttir í síma 553-3280 og tölvupósti steinunn.jonsdottir@reykjavik.is.

Steinahlíð
Suðurlandsbraut
104 Reykjavík