Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður óskast til starfa á Vökudeild - nýbura- og ungbarnagjörgæsla, Barnaspítala Hringsins

  • Landspítali
  • Ísland
  • 16/06/2018
Fullt starf / hlutastarf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Lausar eru til umsóknar þrjár til fimm stöður hjúkrunarfræðinga, hjúkrunarfræðinga með ljósmæðramenntun og hjúkrunarfræðinga með framhaldsnám sem nýtist í starfi á Vökudeild - nýbura- og ungbarnagjörgæslu, Barnaspítala Hringsins. Starfshlutfall er 60-100% og veitast störfin frá 1. september 2018 eða eftir nánara samkomulagi.

Á Vökudeildinni dvelja nýburar og fyrirburar sem þurfa sérhæft eftirlit og meðferðir eftir fæðingu. Við leitum eftir hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum með sterka faglega sýn og áhuga á þátttöku í faglegri framþróun og innleiðingu nýjunga í framsæknu starfsumhverfi. Hjúkrunarfræðingar fá markvissa og einstaklingshæfða aðlögun í starfi með reyndum hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum.

Helstu verkefni og ábyrgð Vökudeildin er eina deildin sinnar tegundar á Íslandi. Þjónustan er sérhæfð og spannar vítt svið allt frá þroskahvetjandi hjúkrun yfir í fjölþættar og flóknar gjörgæslumeðferðir nýbura og ungbarna. Fjölskyldumiðuð þjónusta er höfð að leiðarljósi og ríkur þáttur í starfi er stuðningur og ráðgjöf við brjóstamjólkurgjöf í anda stefnu WHO um barnvæn sjúkrahús, kengúrumeðferð og samvist barns við foreldra.

Vökudeildin er eina deildin sinnar tegundar á Íslandi. Þjónustan er sérhæfð og spannar vítt svið allt frá þroskahvetjandi hjúkrun yfir í fjölþættar og flóknar gjörgæslumeðferðir nýbura og ungbarna. Fjölskyldumiðuð þjónusta er höfð að leiðarljósi og ríkur þáttur í starfi er stuðningur og ráðgjöf við brjóstamjólkurgjöf í anda stefnu WHO um barnvæn sjúkrahús, kengúrumeðferð og samvist barns við foreldra.

Hæfnikröfur » Hjúkrunarfræðimenntun, ljósmóður- og hjúkrunarfræðimenntun
» Íslenskt hjúkrunarleyfi / ljósmóðurleyfi
» Faglegur metnaður
» Samskiptahæfni
» Starfsreynsla æskileg

» Hjúkrunarfræðimenntun, ljósmóður- og hjúkrunarfræðimenntun
» Íslenskt hjúkrunarleyfi / ljósmóðurleyfi
» Faglegur metnaður
» Samskiptahæfni
» Starfsreynsla æskileg

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi.
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 60 - 100% Umsóknarfrestur 02.07.2018 Nánari upplýsingar Margrét Ó Thorlacius , marthorl@landspitali.is, 824 5694 Sigríður María Atladóttir, sigmaa@landspitali.is, 824 6047 LSH Vökudeild Hringbraut 101 Reykjavík