Leikskólakennari - Rauðaborg

  • Reykjavíkurborg
  • Reykjavík, Ísland
  • 19/06/2018
Fullt starf Önnur störf

Um starfið

Leikskólinn Rauðaborg

Leikskólakennari óskast til starfa í leikskólanum Rauðaborg sem er þriggja deilda leikskóli við Viðarás 9 í Árbæ. Leikskólinn vinnur samkvæmt High/Scope áætluninni en í henni felst að byggja upp sterka og örugga einstaklinga með jákvæða sjálfsmynd og er börnunum veittur stuðningur til að þróa með sér frumkvæði og félagslegan vilja.

Einkunnarorð leikskólans og leiðarljós í starfi eru: Gleði - Virðing - Sjálfstjórn.

Starfið er laust frá 9. ágúst 2018.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

  • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara, þ.m.t. að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi undir stjórn deildarstjóra.

Hæfniskröfur

  • Leikskólakennaramenntun.
  • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg.
  • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
  • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður.
  • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
  • Góð íslenskukunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags leikskólakennara.

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 2.7.2018
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásta Birna Stefánsdóttir í síma 411-3380 og tölvupósti asta.birna.stefansdottir@reykjavik.is.

Rauðaborg
Viðarási 9
110 Reykjavík