Kerhólsskóli óskar eftir að ráða í eftirtaldar stöður:

 • Kerhólsskóli
 • Kerhólsskóli, Skólabraut, Reykholt, Ísland
 • 22/06/2018
Fullt starf / hlutastarf Kennsla Önnur störf Umönnun og aðstoð

Um starfið

Kerhólsskóli er sameinaður leik- og grunnskóli með um 70 nemendur á aldrinum 1. árs upp í 10. bekk. Skólinn er Grænfánaskóli og leggur áherslur á fagleg vinnubrögð, einstaklingsmiðað nám, umhverfismennt
og útikennslu, list- og verkgreinar. Vakin er athygli á stefnu Grímsnes- og Grafningshrepps um jafnan hlut kynja í störfum hjá sveitarfélaginu. Allir starfsmenn skólans sem eru í 100% vinnu fá tvær hreyfistundir á viku í vinnutíma auka annarra fríðinda.

Kerhólsskóli óskar eftir að ráða í eftirtaldar stöður:

Umsjónarkennara á yngsta stig.
Menntunar og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til grunnskólakennslu.
 • Reynsla af kennslu í grunnskóla æskileg.
 • Reynsla af teymisvinnu.

Sérkennara
verkefni og ábyrgð:

Heldur utan um öll sérkennslumál í báðum deildum og er kennurum til stuðnings varðandi nám og kennslu barna sem þurfa stuðning.

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til kennslu í grunn- og/eða leikskóla.
 • Menntun á sviði sérkennslu æskileg.
 • Æskilegt að hafa reynslu af kennslu á báðum skólastigunum.
 • Góða skipulagshæfileika.
 • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
 • Reynsla af teymisvinnu.

Stuðningsfulltrúa og leiðbeinanda í frístund
Um er að ræða 40-100% stöður sem skiptist í að vera stuðningsfulltrúi ca. 60% leiðbeinandi í frístund ca. 40%.
Stuðningsfulltrúi starfar í nánu samstarfi við umsjónarkennara og sérkennara.
Leiðbeinandi í frístund vinnur eftir leiðsögn frístundarfulltrúa sveitarfélagsins.

Vænst er af öllum umsækjendum:
• Góðrar færni í samskiptum
• Frumkvæði í starfi, faglegs metnaðar og ábyrgðar
• Sjálfstæði og skipulagðra vinnubragða
• Sveigjanleika og góðrar færni í samskiptum.
• Góðrar íslenskukunnáttu
• Framtakssemi og jákvæðni.
• Vilja til að gera góðan skóla betri.

Umsækjendur þurfa að sýna fram á hreint sakavottorð

Umsóknarfrestur er til 1. ágúst 2018

Nánari upplýsingar gefur Jóna Björg Jónsdóttir skólastjóri og Íris Anna Steinarrsdóttir aðstoðarskólastjóri í síma 480-5520, 863-0463. Umsóknir með upplýsingum um menntun,
starfsreynslu og umsagnaraðila berist til skólastjóra, jonabjorg@kerholsskoli.is