Yfirlæknir bráðalækninga á Landspítala

  • Landspítali
  • Fossvogi, 108 Reykjavík
  • 25/06/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Skrifstofustörf

Um starfið

Starf yfirlæknis bráðalækninga við flæðisvið Landspítala er laust er til umsóknar. Yfirlæknir er leiðtogi og hefur þríþætta ábyrgð sem stjórnandi; þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og rekstrarábyrgð. Auk þess gegnir yfirlæknir mikilvægu hlutverki í kennslumálum og uppbyggingu vísindastarfs.

Yfirlæknir bráðalækninga er yfirmaður sérgreinar í bráðalækningum og er leiðandi um læknisfræðileg málefni innan bráðamóttökunnar og bráðaþjónustu utan sjúkrahúsa. Hann ber ábyrgð á þróun bráðalækninga. Hann skipuleggur vinnufyrirkomulag, mönnun og setur fram markmið um kennslu og rannsóknir innan sérgreinarinnar. Gert er ráð fyrir að viðkomandi hafi sérfræðiviðurkenningu í bráðalækningum.

Leitað er eftir sérfræðilækni með víðtæka reynslu og hæfni til að vera í forystu fyrir þjónustu við sjúklinga, umbótastarf, öryggismál og uppbyggingu mannauðs í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra og annað starfsfólk. Gerð er krafa um helgun í starfi.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. september 2018 eða eftir nánara samkomulagi. Ráðið er í starfið til 5 ára, sbr. 9. gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda.

Á bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi starfar öflugt fagfólk sem hefur metnað til að veita landsmönnum örugga bráðaþjónustu. Bráðamóttakan samanstendur af tveimur deildum, bráðadeild G-2 sem sinnir bráðveikum og slösuðum og bráða- og göngudeild G-3 sem sinnir einstaklingum með minniháttar áverka og veikindi.

Helstu verkefni og ábyrgð » Fagleg ábyrgð á uppbyggingu, skipulagi og þróun bráðalækninga, þ.m.t. kennslumál og vísindastarf, í samráði við framkvæmdastjóra flæðisviðs og framkvæmdastjóra lækninga
» Fjárhagsleg ábyrgð, þ.e. ábyrgð á rekstrarkostnaði einingarinnar, í samráði við framkvæmdastjóra flæðisviðs
» Starfsmannaábyrgð, þ.e. ábyrgð á uppbyggingu mannauðs og daglegri stjórnun starfsmanna á einingunni, í samráði við framkvæmdastjóra flæðisviðs

» Fagleg ábyrgð á uppbyggingu, skipulagi og þróun bráðalækninga, þ.m.t. kennslumál og vísindastarf, í samráði við framkvæmdastjóra flæðisviðs og framkvæmdastjóra lækninga
» Fjárhagsleg ábyrgð, þ.e. ábyrgð á rekstrarkostnaði einingarinnar, í samráði við framkvæmdastjóra flæðisviðs
» Starfsmannaábyrgð, þ.e. ábyrgð á uppbyggingu mannauðs og daglegri stjórnun starfsmanna á einingunni, í samráði við framkvæmdastjóra flæðisviðs

Hæfnikröfur » Íslenskt sérfræðileyfi í bráðalækningum
» Leiðtogahæfileikar og geta til að leiða umbótastarf og breytingar
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum og sýn til framtíðar á þeim sviðum
» Jákvætt viðmót og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
» Stjórnunarreynsla

» Íslenskt sérfræðileyfi í bráðalækningum
» Leiðtogahæfileikar og geta til að leiða umbótastarf og breytingar
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum og sýn til framtíðar á þeim sviðum
» Jákvætt viðmót og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
» Stjórnunarreynsla

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af helstu ritsmíðum sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í.
Umsókn fylgi einnig kynningarbréf með framtíðarsýn umsækjenda varðandi starfið og sérgreinina auk rökstuðnings fyrir hæfni.
Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast til Guðlaugar Rakelar Guðjónsdóttur, framkvæmdastjóra flæðisviðs, C-13 Landspítala Fossvogi fyrir 23. júlí 2018.

Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna hjá Embætti landlæknis. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim auk mati stöðunefndar á innsendum umsóknargögnum.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar í almenna umsókn og senda sem viðhengi, en ýtarlegri upplýsingar í umsókn fyrir læknisstöðu, sjá slóð hér fyrir neðan. Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Landlæknisembættisins

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 23.07.2018 Nánari upplýsingar Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir, gudrakel@landspitali.is, 543 2270 LSH Skrifstofa flæðisviðs Fossvogi 108 Reykjavík