Senior Innovasjonsrådgiver

  • Nordic Innovation
  • 05/07/2018
Fullt starf Ráðgjafar Sérfræðingar Skrifstofustörf

Um starfið

Som seniorrådgiver i Nordic Innovation skal du arbeide med å identifisere, utvikle og gjennomføre nordisk samarbeid på nye vekstområder. Du arbeider med å utvikle og gjennomføre nordiske satsninger som fremmer innovasjon og/eller internasjonalisering i privat næringsliv og offentlig sektor.

 

Dine arbeidsoppgaver er:

  • Identifisering, forankring og gjennomføring av nordiske samarbeidsprosjekter
  • Prosjektstyring
  • Utvikling av innovative nordiske satsninger

 

Vi søker en senior innovasjonsrådgiver for å styrke vår stab i Oslo. For å kunne jobbe effektivt hos oss bør du ha erfaring fra næringsutvikling og/eller offentlig sektor, gjerne internasjonalt, og ha erfaring fra prosjektledelse. Vi vektlegger spesielt erfaring fra arbeid med digitalisering i innovasjonsprosesser. Kjennskap til de nordiske lands virkemiddelapparat tillegges vekt, særlig vil kjennskap og nettverk i det svenske apparatet bli vektlagt.

 

Du bør ha en akademisk bakgrunn på høyere nivå og flere års relevant arbeidserfaring. Du bør i tillegg ha sterke kommunikasjonsferdigheter og kunne kommunisere flytende på minst ett skandinavisk språk og engelsk. Du har gjerne allerede erfaring fra internasjonalt prosjektarbeid. Ellers er du samarbeidsdyktig, effektiv og trives i et hektisk, men trivelig miljø.

 

Vi kan tilby deg en spennende jobb i et interessant og utviklende arbeidsmiljø med kollegaer fra alle nordiske land og med kontaktflater mot sentrale innovasjonsmiljøer i Norden og internasjonalt. En del reisevirksomhet må påregnes.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Den ledige stillingen er en åremålstilsetting for fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år i tråd med Nordisk Ministerråds retningslinjer. Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide i Nordic Innovation. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge, har krav på kompensasjon i forbindelse med flytting utenfor hjemlandet i tillegg til særskilt månedlig kompensasjon. Vi etterstreber en balanse når det gjelder alder og kjønn. I tillegg skal Nordic Innovation sin stab så langt som mulig gjenspeile den nordiske befolkingen, og ved utvelgelse av kandidater vil Nordic Innovation etterstrebe en balanse mellom de ulike nordiske nasjonalitetene. Arbeidssted er Oslo.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seniorrådgiver, Haukur Stefansson, +47 9305 5131 (h.stefansson@nordicinnovation.org)

 

Send en kortfattet søknad med CV senest 15.08.2018