Lögfræðingur á nefndasviði

  • Skrifstofa Alþingis
  • 29/06/2018
Fullt starf Lögfræði

Um starfið

Lögfræðingur
Nefndasvið Alþingis sinnir sérfræðiaðstoð og -þjónustu við þingnefndir og þingmenn. Meginmarkmið starfs sviðsins er að tryggja gæði lagasetningar. Fastanefndir Alþingis undirbúa alla löggjöf en sinna auk þess eftirlitshlutverki með framkvæmdarvaldinu.

Sérfræðingar nefndasviðs eru um 30 og starfa þeir fyrir nefndir Alþingis, aðstoða þingmenn við gerð þingmannamála og sjá um útgáfu þingskjala.

Lögfræðingur á nefndasviði mun sinna verkefnum í tengslum við eftirlitshlutverk stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og annarra fastanefnda þingsins. Um nýtt stöðugildi er að ræða og því tækifæri fyrir kraftmikla sérfræðinga til að móta nýtt starf og takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni í lifandi umhverfi.

Helstu verkefni og ábyrgð
- Fagleg aðstoð og umsjón með stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og aðstoð við aðrar fastanefndir þingsins við að rækja eftirlitshlutverk sitt með framkvæmdarvaldinu. 
- Fagleg rýni og greining á skýrslum Ríkisendurskoðunar.
- Lögfræðileg ráðgjöf.
- Gerð og yfirferð lagafrumvarpa og annarra þingmála.

Hæfnikröfur
- Embættispróf í lögfræði eða grunnnám í lögfræði auk meistaraprófs í greininni.
- Marktæk reynsla úr opinberri stjórnsýslu eða sambærilegu starfi. 
- Góð þekking á stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti.
- Sjálfstæði í starfi og geta til að vinna undir álagi. 
- Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
- Skipulögð og öguð vinnubrögð. 
- Frumkvæði, þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.
- Reynsla af teymisvinnu er kostur.
- Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli. 

Frekari upplýsingar um starfið
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi forseta Alþingis og Félags starfsmanna Alþingis. Sótt er um starfið í gegnum ráðningarkerfi Orra. Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá ásamt prófskírteini og kynningarbréfi þar sem umsækjandi rökstyður hæfni sína í starfið.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir um starfið gilda í sex mánuði frá auglýsingu þessari.

Skrifstofa Alþingis hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 13.08.2018

Nánari upplýsingar veitir
Hildur Eva Sigurðardóttir - hildureva@althingi.is - 563-0500
Elín Valdís Þorsteinsdóttir - elinvaldis@althingi.is - 563-0500


AL Nefndasvið
Austurstræti 8-10
150 Reykjavík

Smelltu hér til að sækja um starfið