Vörustjóri í Rekstrardeild

 • Icepharma
 • 07/07/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Skrifstofustörf Stjórnendur Sölu og markaðsstörf

Um starfið

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Móttaka og afgreiðsla pantana á vörum og þjónustu
 • Umsjón með birgjum Rekstrardeildar og dagleg verkefni sem tengjast þeim
 • Þjónusta við viðskiptavini
 • Samstarf og samskipti við birgja og dreifingaraðila
 • Tilboðsgerð vegna verðfyrirspurna

Hæfniskröfur:

 • Menntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af vörustjórnun í heilbrigðisgeiranum er mikill kostur
 • Mikil greiningarhæfni og tölvulæsi
 • Þekking á innkaupum og innkaupakerfum
 • Þjónustulund, fagmennska, skipulagshæfni og frumkvæði
 • Jákvæðni og framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum og tengslamyndun
 • Gott vald á íslensku og ensku
 • Kunnátta í Norðurlandamáli er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hjörtur Gunnlaugsson, framkvæmdastjóri Heilbrigðissviðs Icepharma,

hjorturg@icepharma.is, 520-4323.

 

Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með öflugu

framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa yfir 100 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og þjónustu.

Við leggum áherslu á metnað, frumkvæði, gleði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi.

Umsóknarfrestur: 9. júlí

Umsóknir: atvinna@icepharma.is eða sækja um á vef Icepharma: www.icepharma.is / Um Icepharma / Atvinna

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og í samræmi við lög um meðferð persónuupplýsinga.

 

SKRÁ INN OG SÆKJA UM STARF