Sérkennsla/atferlisþjálfun - Engjaborg

 • Reykjavíkurborg
 • Leikskólinn Engjaborg, Reyrengi 11
 • 05/07/2018
Fullt starf Kennsla

Um starfið

Leikskólinn Engjaborg

Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi eða starfsmaður með sambærilega menntun óskast til starfa við í leikskólann Engjaborg, Reyrengi 1, sem er fjögra deilda leikskóli í Grafarvogi. Í Engjaborg er starfað í anda Reggio Emilia og áhersla er lögð á skapandi starf, frumkvæði barna og lýðræði í leikskólastarfi.

Starfið er frá 1. september 2018.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að veita barni með sérþarfir leiðsögn og stuðning.
 • Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa.
 • Að vinna að gerð einstaklingsnámskráa og fylgja þeim eftir.
 • Að sinna þeim verkefnum er varða sérkennslu, og öðrum störfum innan leikskólans, sem yfirmaður felur honum.

Hæfniskröfur

 • Leikskólasérkennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun
 • Reynsla af sérkennslu æskileg
 • Reynsla af atferlisþjálfun æskileg
 • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi
 • Tölvukunnátta
 • Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 9.8.2018
Ráðningarform: Timabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Pála Pálsdóttir í síma 4113950/ 6939876 og tölvupósti pala.palsdottir@reykjavik.is.

Leikskólinn Engjaborg
Reyrengi 11
112 Reykjavík