Laus er til umsóknar staða skólastjóra Grunnskóla Raufarhafnar.

  • Norðurþing
  • 06/07/2018
Fullt starf Kennsla

Um starfið

Leitað er að metnaðarfullum áhugasömum, fjölhæfum og jákvæðum einstaklingi. Grunnskóli Raufarhafnar er samrekinn grunn- og leikskóli með alls um 20 nemendur þar sem verið er að innleiða uppeldisstefnuna Jákvæður agi. Í skólanum er jafnframt stuðst við kennsluaðferðir Byrjendalæsis. Samkennsla árganga í grunnskólanum miðast við tvo námshópa. Aðbúnaður í skólanum er ágætur, góð sundlaug og íþróttahús eru í næsta húsi og í skólanum er bókasafn og aðstaða til tónmenntakennslu. Einnig er mötuneyti nemenda í skólanum sem nýtt er til heimilisfræðikennslu. Skólinn nýtur mikils stuðnings frá samfélaginu og lögð er áhersla á samvinnu, sveigjanleika sem og jákvæðni. Skólinn er í samvinnu við Rif rannsóknarstöð þar sem unnið er að ýmsum verkefnum tengdum náttúrunni.


Raufarhöfn er þéttbýlisstaður í sveitarfélaginu Norðurþing. Íbúafjöldinn á Raufarhöfn er um 200 manns. Frekari upplýsingar um sveitarfélagið Norðurþing og Raufarhöfn er að finna á vefsíðunum nordurthing.is og raufarhofn.is


Meginhlutverk skólastjóra er að:

  • Vera faglegur leiðtogi skólans. 
  • Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans.
  • Bera ábyrgð á stefnumörkun skólans í samráði við fræðslunefnd og sveitarstjórn.


Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Leyfisbréf leik- og/eða grunnskólakennara.
  • Kennslureynsla á leik- eða grunnskólastigi.
  • Færni i mannlegum samskiptum.
  • Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar, uppeldis- og kennslufræði er æskileg. 
  • Reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg.


Laun skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og K.Í. Frekari upplýsingar veitir Jón Höskuldsson fræðslufulltrúi Norðurþings í síma 464-6123 eða í gegnum netfangið jon@nordurthing.is


Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí 2018.


Umsækjandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 10. ágúst 2018.


Umsóknir ásamt mynd og ferilskrá sendist: Fræðslufulltrúi Norðurþings, Ketilsbraut 7-9, 640 Húsavík, eða á netfangið jon@nordurthing.is