Verkefnastjóri fræðslu og miðlunar

  • Kópavogsbær
  • 06/07/2018
Fullt starf Sérfræðingar Skrifstofustörf Stjórnendur Sölu og markaðsstörf

Um starfið

Bókasafn Kópavogs óskar eftir öflugum og hugmyndaríkum einstaklingi í starf verkefnastjóra fræðslu og miðlunar. Um er að ræða 100% stöðu og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf 1. september. Næsti yfirmaður er forstöðumaður Bókasafns Kópavogs.

Helstu verkefni og ábyrgð

Verkefnastjóri sér um skipulag og hefur umsjón með fræðslu fyrir börn og ungmenni í hefðbundnum miðlum jafnt sem og í spjaldtölvum og á samfélagsmiðlum. Hann vinnur að fjölmenningarverkefnum og markaðs- og kynningarmálum safnsins. Það felur m.a. í sér tengsl við fjölmiðla. Hann stýrir fræðsluteymi safnsins, situr í fjölmenningarteymi og markaðs- og kynningarteymi, auk þess að taka þátt í annarri teymisvinnu innan safns sem utan. Verkefnastjóri vinnur náið með verkefnastjórum fræðslu- og kynningarmála hjá Menningarhúsum Kópavogs og tekur virkan þátt í framkvæmd og þróun verkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur:

· Háskólapróf sem nýtist í starfi.

· Reynsla af því að vinna með börnum og ungmennum.

· Reynsla af verkefnastjórnun.

· Reynsla af markaðs- og kynningarmálum.

· Góð almenn tölvukunnátta.

· Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.

· Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti skilyrði, færni í einu norðurlandamáli og öðru tungumáli s.s. frönsku, spænsku eða arabísku kostur.

· Hugmyndaauðgi, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

· Færni til að vinna undir álagi og sinna mörgum verkefnum og mjög góðir skipulagshæfileikar.

· Hæfileiki til að tileinka sér nýja þekkingu.

· Metnaður til árangurs og fagmennska í vinnubrögðum.

· Jákvæðni í starfi og sveigjanleiki.

Bókasafn Kópavogs var stofnað 15. mars 1953 og er rekið af Kópavogsbæ samkvæmt lögum um alenningsbókasöfn nr. 150/2012. Meginhlutverk safnsins er fyrst og fremst að bjóða Kópavogsbúum og öðrum aðgengi að þekkingu og stuðla að fjölbreyttri, öflugri og skipulagðri menningarstarfsemi? og fræðslu fyrir samfélagið í heild. Bókasafn Kópavogs hefur það að leiðarljósi að vera í fararbroddi almenningsbókasafna í landinu hvað varðar þjónustu, safnkost og búnað. Bókasafn Kópavogs er hluti af Menningarhúsum Kópavogsbæjar (sjá nánar www.menningarhusin.kopavogur.is.). Húsin sameinast um ýmiskonar dagskrá s.s. Fjölskyldustundir á laugardögum, Menningu á miðvikudögum, dagskrá fyrir skólahópa og sumarnámskeið fyrir börn. Húsin starfa því bæði sem sjálfstæðar ólíkar stofnanir en einnig sem heild í því skyni að efla samfélagið.

Umsóknarfrestur er til og með 27. júlí nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar um starfið veitir Lísa Z. Valdimarsdóttir forstöðumaður Bókasafns Kópavogs, lisa@kopavogur.is.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags. Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Sækja um starf