Ráðgjafi/ stuðningsfulltrúi - Bráðageðdeild 32C

  • Landspítali
  • Guðfinna Betty Hilmarsdóttir, gudfinna@landspitali.is, 543 4430/ 824 6022, Hringbraut
  • 27/07/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

SPENNANDI OG ÞROSKANDI STARF FYRIR ÁHUGASAMA

Um er að ræða 100% starf ráðgjafa/ stuðningsfulltrúa sem er laust frá 1.september 2018. Á bráðageðdeild er veitt sérhæfð þjónusta í meðferð og umönnun einstaklinga með bráð geðræn einkenni. Gagnreynd þekking, viðurkenndir verkferlar og hugmyndarfræði um geðgjörgæslu eru í fyrirrúmi.

Á deildinni starfa um 50 starfsmenn í þverfaglegu teymi. Vinnuandinn einkennist af samvinnu, lipurð, stuðningi, metnaði og góðum liðsanda. Unnið er á breytilegum dag-, kvöld- og næturvöktum og aðra hverja helgi.

Helstu verkefni og ábyrgð » Virk þátttaka í hjúkrun og meðferð inniliggjandi sjúklinga
» Hjúkrun/umönnun fólks með bráð geðræn einkenni
» Virk þátttaka í varnarteymi geðsviðs og áhugi á öryggi sjúklinga og starfsmanna
» Þátttaka í þverfaglegu samstarfi
» Samskipti, hvatning, leiðbeiningar og víðtækur stuðningur
» Ýmis fjölþætt þátttaka í umbótastarfi

» Virk þátttaka í hjúkrun og meðferð inniliggjandi sjúklinga
» Hjúkrun/umönnun fólks með bráð geðræn einkenni
» Virk þátttaka í varnarteymi geðsviðs og áhugi á öryggi sjúklinga og starfsmanna
» Þátttaka í þverfaglegu samstarfi
» Samskipti, hvatning, leiðbeiningar og víðtækur stuðningur
» Ýmis fjölþætt þátttaka í umbótastarfi

Hæfnikröfur » Menntun sem nýtist í starfi, að lágmarki stúdentspróf
» Viðbótarmenntun eða reynsla af vinnu með einstaklingum með geðrænan vanda er æskileg
» Góð samstarfshæfni, færni í samskiptum, skapandi hugsun og frumkvæði í starfi
» Jákvætt hugarfar, metnaður og áhugi á að starfa í þverfaglegu teymi
» Góð almenn tölvukunnátta og færni í mæltu og rituðu máli

» Menntun sem nýtist í starfi, að lágmarki stúdentspróf
» Viðbótarmenntun eða reynsla af vinnu með einstaklingum með geðrænan vanda er æskileg
» Góð samstarfshæfni, færni í samskiptum, skapandi hugsun og frumkvæði í starfi
» Jákvætt hugarfar, metnaður og áhugi á að starfa í þverfaglegu teymi
» Góð almenn tölvukunnátta og færni í mæltu og rituðu máli

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, undir "laus störf". Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum. Einnig skal geta tveggja umsagnaraðila.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 20.08.2018 Nánari upplýsingar Jóhanna Guðmunda Þórisdóttir, johathor@landspitali.is, 543 4437/ 825 1507 Guðfinna Betty Hilmarsdóttir, gudfinna@landspitali.is, 543 4430/ 824 6022 LSH Bráðageðdeild 32C Hringbraut 101 Reykjavík