Leikskólakennari/leiðbeinandi - Klettaborg

  • Reykjavíkurborg
  • Leikskólinn Klettaborg, Dyrhömrum 28
  • 09/08/2018
Fullt starf Önnur störf

Um starfið

Leikskólinn Klettaborg

Leikskólakennari eða leiðbeinandi með menntun sem nýtist í starfi óskast til starfa á leikskólann Klettaborg, Dyrhömrum 5 í Grafarvogi.

Klettaborg er fjögurra deilda leikskóli þar sem lögð er áhersla á gleði, jákvæðni, góð samskipti og að eiga skemmtilegan dag í öruggu umhverfi.

Um er að ræða tímabundna afleysingu til maí 2019 með möguleika á framlengingu.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

  • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt áherslum leikskólans og leiðsögn deildarstjóra.

Hæfniskröfur

  • Leikskólakennaramenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfinu.
  • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg.
  • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
  • Frumkvæði, gleði og sköpun í daglegu starfi.
  • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
  • Góð íslenskukunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 22.8.2018
Ráðningarform: Timabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Lilja Eyþórsdóttir í síma 567-5970 og tölvupósti klettaborg@rvkskolar.is.

Leikskólinn Klettaborg
Dyrhömrum 28
112 Reykjavík