Melaskóli - skólaliði

  • Reykjavíkurborg
  • Melaskóli, Hagamel 1
  • 09/08/2018
Fullt starf / hlutastarf Skrifstofustörf

Um starfið

Melaskóli - Almennt

Melaskóli óskar eftir að ráða skólaliða í 50-100% starf.

Melaskóli er í vesturbæ Reykjavíkur. Í skólanum eru um 600 nemendur í 1. - 7. bekk. Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. Vellíðan, samvinna, metnaður og sköpunargleði eru grundvallargildi skólastarfs Melaskóla og þar er lögð áhersla á læsi í víðum skilningi. Í skólanum er unnið að markmiðum Grænna skrefa Reykjavíkurborgar og eftir Olweusaráætluninni gegn einelti. Í Melaskóla er bekkjarkerfi þar sem fjölbreyttir kennsluhættir og náið samstarf eru í fyrirrúmi. Útikennsla, raungreinar og list- og verkgreinar eru mikilvægir þættir í starfsemi skólans. Skólinn er í grónu hverfi og er samstarf við heimili, félagasamtök og stofnanir í nærumhverfinu með miklum ágætum.

Helstu verkefni og ábyrgð

  • Að sinna nemendum í leik og starfi m.a. gæslu í frímínútum.
  • Að annast létt dagleg þrif.
  • Önnur verkefni sem skólastjóri felur skólaliða.

Hæfniskröfur

  • Góð samskiptahæfni og samvinna í hópi.
  • Áhugi á því að starfa með börnum og unglingum.
  • Reynsla af starfi með börnum og unglingum æskileg.
  • Snyrtimennska og reglusemi.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkur.

Starfshlutfall: 75%
Umsóknarfrestur: 21.8.2018
Ráðningarform: Timabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björgvin Þór Þórhallsson í síma 4117100 og tölvupósti bjorgvin.thor.thorhallsson@rvkskolar.is.

Melaskóli
Hagamel 1
107 Reykjavík