Leikskólakennari - HOLT

  • Reykjavíkurborg
  • Holt, Völvufelli 9
  • 10/08/2018
Fullt starf Önnur störf

Um starfið

Leikskólinn Holt

Leikskólinn Holt auglýsir eftir leikskólakennara í fullt starf.

Holt er sex deilda leikskóli, staðsettur í tveimur húsum (Stóra-Holt og Litla-Holt) í Völvufelli 7-9 í Breiðholti. Í starfinu er lögð áhersla á málörvun og fjölmenningu. Við erum samstarfsaðilar í þróunarverkefninu "Okkar mál" en það byggir á samstarfi um menningu, mál og læsi í Fellahverfi. Við erum í samvinnu með talmeinafræðingum um málörvun barna og fræðslu fyrir starfsfólk. Að auki erum við að vinna með tannvernd, nýjar leiðir í foreldrasamstarfi og innleiðingu á kennslu með spjaldtölvum.

Við erum í tilraunaverkefni með opnun á ungbarnadeild í Litla-Holti.

Nýtt tilraunaverkefni er að fara af stað, það miðar að því að fjölga leikskólakennurum og styðja enn frekar við börn og starfsmenn af erlendum uppruna í leikskólanum.

Leikskólakennarar með leyfisbréf munu fá sérstaka aukagreiðslu ofan á laun fyrstu 6 mánuðina í starfi og áframhaldandi viðbótargreiðslur til ársloka 2020.

Starfið er laust nú þegar.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

  • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara, þ.m.t. að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi undir stjórn deildarstjóra.

Hæfniskröfur

  • Leikskólakennaramenntun
  • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg
  • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
  • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
  • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
  • Góð íslenskukunnátta er skilyrði

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags leikskólakennara.

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 23.8.2018
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Halldóra Björg Gunnlaugsdóttir í síma og tölvupósti .

Holt
Völvufelli 9
111 Reykjavík