Leikskólasérkennari/Þroskaþjálfi - Bakkaborg

 • Reykjavíkurborg
 • Bakkaborg, Blöndubakka 2
 • 10/08/2018
Fullt starf Kennsla

Um starfið

Leikskólinn Bakkaborg

Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi eða starfsmaður með sambærilega menntun óskast til starfa á leikskólann Bakkaborg. Starfið felur í sér þjálfun barna sem þurfa á henni á halda.

Bakkaborg er staðsett í hjarta Bakkahverfis, við Blöndubakka 2-4. Bakkaborg er 5 deilda leikskóli og þar dvelja 109 börn samtímis. Leikskólinn starfar eftir Uppeldi til ábyrgðar. Bakkaborg tekur þátt í tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar um 37 stunda vinnuviku þar sem gengið er út frá því að 100% starf séu 37 stundir á viku. Einnig höfum við verið í samvinnu við leikskólann Borg og Breiðholtsskóla um sumarskóla elstu barna leikskólans. Bakkahverfið er fjölmenningarlegt samfélag sem gerir starfið mjög spennandi og áhugavert.

Einkunnarorð leikskólans eru: Gleði - Vinátta - Virðing.

Staðan er laus frá 1. september.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að veita barni með sérþarfir leiðsögn og stuðning.
 • Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa.
 • Að vinna að gerð einstaklingsnámskrá og fylgja henni eftir.
 • Að sinna þeim verkefnum er varða sérkennslu, og öðrum störfum innan leikskólans, sem yfirmaður felur honum.

Hæfniskröfur

 • Leikskólasérkennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun.
 • Reynsla af sérkennslu æskileg.
 • Lipurð í samskiptum.
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
 • Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi.
 • Stundvísi.
 • Góð tölvukunnátta.
 • Góð íslenskukunnátta er skilyrði.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 23.8.2018
Ráðningarform: Timabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ágústa Amalía Friðriksdóttir í síma og tölvupósti .

Bakkaborg
Blöndubakka 2
109 Reykjavík